De oudst gevonden voorvader is Jan Willems, wiens zoon Willem Jans(en) als jongeman van Twelloo op 3-8-1766 te Epe huwt met Dirkjen Lamberts (Stegeman) jonge dochter op het Hul onder Epe. Enkele kinderen van hen noemen zich ook wel Wilgenhof/Willigenhof of soms Willems. Een zoon Hendrik (*1779), die de achternaam Jansen aanneemt, huwt in 1806 in de kerk te Gorssel met Gerritjen Paalman uit Bathmen en het paar gaat wonen in de buurtschap Kring van Dorth onder Gorssel. Uit dit huwelijk wordt Willem Jansen (*1806) geboren die in 1835 te Diepenveen huwt met Osina Meeuwenberg. Zij krijgen o.a. de zonen:

Van bovengenoemde familie Jansen-Meeuwenberg is onlangs een zeer oude foto te voorschijn gekomen van circa 1861. 
Voor geslacht Meeuwenberg zie: Meeuwenberg
Het is opvallend zo vaak als het beroep bakker en molenaar voorkomt in de Brummense en Almense tak, terwijl in de Amsterdamse en Deventer tak meerderen het beroep timmerman uitoefenden. 

Klik links op "genealogie" en het geslacht Jansen is daar uitgebreid in te zien. Tevens zijn er enkele akten uit oud-rechterlijke archieven en de notariele archieven bijgevoegd.

Samensteller: Anton H. Vedders. (aug. 2004)

Voor vragen, correcties, aanvullingen, op-en aanmerkingen, gaarne even een mailtje naar avedders@gmail.com

"Het verleden is het begin van de toekomst; wie niet weet waar hij vandaan komt, kan niet weten waar hij heen gaat".