Het Duits-Nederlandse geslacht Vedder afkomstig van Praest bij Emmerik       


 
Generatie I

Op 15-08-1717 wordt te Praest gedoopt Joannes Henricus Vedder als zoon van Steven Vedder en Hermina Gelig; deze Steven is (nog) niet in te passen in onderstaande Duitse genealogie echter zal hij wel tot die familie behoren. De stamvader van het Pannerdense geslacht Vedder (zie aldaar) is een Henricus Vedder die aldaar in 1749 huwt; aannemelijk is nu dat bovenvermelde Joannes Henricus dezelfde persoon is, mede omdat zijn in 1752 geboren zoon vernoemd is en dus Steven heet. Dit zou dan inhouden dat het Pannerdense geslacht Vedder aansluit bij dit Duitse geslacht Vedder.
  

I.1    Stamvader Vedder.
Kinderen:
   1.  Stephanus Vedder (zie II.1).
   2.  Joanna Vedder, geb. circa 1708.
Tr. kerk op 20-08-1730 te Praest Henricus Janssen.
   3.  Georg Vedder (zie II.5).

Generatie II

 II.1    Stephanus Vedder, geb. circa 1705, zn. van Stamvader Vedder (zie I.1).
Tr. kerk op 11-06-1726 te Praest Catharina Goedding.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Vedder, ged. op 28-07-1727 te Praest, jong ovl.
   2.  Joannes Vedder, ged. op 19-03-1732 te Praest.

II.5    Georg Vedder, geb. circa 1713, zn. van Stamvader Vedder (zie I.1).
Tr. kerk op 23-11-1738 Katharina Heyermanns.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Henricus Franziscus (Heinrich) Vedder (zie III.3).

Generatie III

 III.3    Joannes Henricus Franziscus (Heinrich) Vedder, ged. op 19-12-1740 te Praest, begr. op 05-12-1794 te Praest op 53-jarige leeftijd, zn. van Georg Vedder (zie II.5) en Katharina Heyermanns.
Otr. op 25-05-1764 te St. Aldegundis Emmerich, tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 27-05-1764 te Praest Berhardine Oemkes, 37 jaar oud, ged. op 03-03-1727 te Anholt, overl. op 10-03-1807 te Praest op 80-jarige leeftijd. Dg. van Theodori Oemkes en Anna Catharina Kissing.
Uit dit huwelijk:
   1.  Georgius Vedder (zie IV.1).
   2.  Joannes Theodorus Vedder, ged. op 17-03-1767 te Praest, jong ovl.
   3.  Joannes Theodorus Vedder (zie IV.5).
   4.  Henricus Vedder (zie IV.8).
   5.  Stephanus Vedder, smidskecht, ged. op 10-03-1776 te Praest, ovl. op 17-03-1830 te Herveld.

Generatie IV

 IV.1    Georgius Vedder, voerman, geb. op 25-03-1765 te Praest, overl. op 10-03-1820 te Praest op 54-jarige leeftijd, zn. van Joannes Henricus Franziscus (Heinrich) Vedder (zie III.3) en Berhardine Oemkes.
Tr. kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 05-08-1787 Petronella Verhoeven, geb. circa 1763 te Kallen (D), overl. op 24-02-1805 te Praest.
Tr. kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 14-07-1805 te Praest/Dornick Joanna Cremers, 19 jaar oud, ged. op 14-09-1785 te Dornick, overl. op 23-10-1845 te Praest op 60-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Vedder, ged. op 25-10-1787 te Praest.
   2.  Theodorus Vedder, ged. op 15-08-1790 te Praest, overl. op 03-10-1794 te Praest op 4-jarige leeftijd.
   3.  Henricus Vedder, voerman, ged. op 12-05-1794 te Praest, overl. op 25-02-1842 te Nijmegen op 47-jarige leeftijd.
Tr. op 43-jarige leeftijd op 28-12-1837 te Nijmegen Gerarda Theodora Jansen, 35 jaar oud, schoonmaakster, geb. op 10-01-1802 te Nijmegen, overl. op 29-08-1861 te Nijmegen op 59-jarige leeftijd. Dg. van Wessel Jansen en Anna Maria Wanders en wed. van Wilhelmus Aries.
   4.  Joannes Theodorus Vedder, ged. op 02-05-1798 te Praest, overl. op 11-03-1799 te Praest, 313 dagen oud.
   5.  Theodora Vedder, ged. op 13-12-1801 te Praest, overl. op 10-08-1803 te Praest op 1-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Petrus Vedder (zie V.7).
   7.  Bernardus Vedder (zie V.9).
   8.  Joannes Vedder, ged. op 22-11-1809 te Praest.
   9.  Theodorus Vedder, ged. op 26-06-1812 te Praest.
   10.  Bernardina Henrina Vedder, ged. op 03-01-1815 te Praest.
   11.  Gerhard Vedder (zie V.14).
   12.  Joanna Vedder, geb. op 04-02-1820 te Praest, overl. op 26-03-1820 te Praest, 51 dagen oud.

IV.5    Joannes Theodorus Vedder, ged. op 04-08-1769 te Praest, zn. van Joannes Henricus Franziscus (Heinrich) Vedder (zie III.3) en Berhardine Oemkes.
Tr. kerk (1) circa 1792 Bernardina Slaghekke/Schlaghecke, overl. circa 1817.
Tr. (2) 1819 te Praest, tr. kerk op 49-jarige leeftijd op 27-04-1819 te Anholt Dorothea Grass, wed. van Antonie Otters.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Fedder, geb. op 20-03-1794 te Dornick, overl. op 04-10-1794 te Dornick, 198 dagen oud.
   2.  Joannes Henricus Fedder, geb. op 11-02-1795 te Dornick, overl. op 26-01-1796 te Dornick, 349 dagen oud.
   3.  Joannes Henricus Fedder, geb. op 25-12-1796 te Dornick, overl. op 17-02-1800 te Dornick op 3-jarige leeftijd.
   4.  Bernhardina Fedder, geb. op 12-07-1799 te Dornick, overl. op 01-02-1847 te Bemmel op 47-jarige leeftijd.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 01-05-1829 te Bemmel Jacobus Peters, 27 jaar oud, arbeider, geb. op 22-07-1801 te Bemmel. Zn. van Wouterus Peters en Theodora Doormans.

IV.8    Henricus Vedder, ged. op 20-02-1772 te Praest, zn. van Joannes Henricus Franziscus (Heinrich) Vedder (zie III.3) en Berhardine Oemkes.
Tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 11-07-1796 te St. Aldegundis Emmerich Anna Maria Lorang.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia Franzisca Vedder, ged. 11-1796 te St. Aldegundis Emmerich.

Generatie V

V.7    Petrus Vedder, ged. op 19-04-1806 te Praest, zn. van Georgius Vedder (zie IV.1) en Joanna Cremers.
Tr. circa 1830 Maria Schmitz.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Vedder, geb. op 03-11-1832 te Millingen.
   2.  Johanna Vedder, geb. op 08-09-1834 te Praest.
   3.  Henricus Vedder, geb. op 18-11-1835 te Praest, ovl. op 09-09-1863 te Rees-Millingen.
   4.  Franziscus Vedder, geb. op 02-11-1838 te Praest, overl. op 22-10-1839 te Praest, 354 dagen oud.
   5.  Franzisca Vedder, geb. op 26-10-1840 te Praest.

V.9    Bernardus Vedder, voermansknecht/tolgaarder, ged. op 04-10-1807 te Praest, overl. op 10-03-1861 te Arnhem op 53-jarige leeftijd, zn. van Georgius Vedder (zie IV.1) en Joanna Cremers.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 11-02-1835 te Arnhem Maria Elisabetha Lauffenberg, tolgaarster, geb. circa 1807 te Breda, overl. op 21-01-1886 te Arnhem, dg. van tolgaarder Josephus Petrus Lauffenberg en Anna Judith van Gladbeck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Josephus Vedder, geb. 1835 te Elst G, overl. op 12-04-1842 te Arnhem.
   2.  Anna Otteline Judith Vedder, modiste, geb. 1835 te Elden, overl. op 01-06-1868 te Arnhem.
Tr. op 15-05-1861 te Arnhem Franz Joseph Klauke, koopman, geb. circa 1820 te Grafschaft Schmallenberg (D), overl. op 19-04-1888 te Arnhem. Zn. van timmerman Johann Theodor Klauke en Elisabeth Selmann. Hij hertr. 10-07-1879 te Arnhem met Anna Maria Vermeulen.
   3.  Johanna Bernardina Vedder, bleekster, geb. 1837 te Elst G, overl. op 29-06-1896 te Oosterbeek (Renkum).
Tr. op 03-07-1861 te Arnhem Heinrich/Hendrik Mom, landbouwer/bierhuishouder, geb. circa 1836 te Cleve (D), overl. op 25-03-1904 te Arnhem. Zn. van koopman Engelbert Mom en Elisabeth van Ackeren.
   4.  Gerarda Appollonia Vedder, geb. 1838 te Elst G, overl. op 09-10-1914 te Arnhem.
Tr. op 01-11-1882 te Arnhem Adam Linders, timmerman, geb. 1842 te Vierlingsbeek, overl. op 29-07-1918 te Arnhem. Zn. van landbouwer Leonardus Linders en Geertruida Agten en wed. van Willemina Bosman.
   5.  Maria Elisabeth Vedder (zie VI.13).
   6.  Maria Margaretha Vedder, geb. 1841 te Elden, overl. op 23-10-1843 te Arnhem.
   7.  Adriana Berndina Vedder, geb. 1842 te Arnhem, overl. op 05-06-1892 te Arnhem.
Tr. op 04-08-1880 te Arnhem Josephus Giebing, kleermaker, geb. circa 1826 te Delft, overl. op 04-09-1914 te Arnhem. Zn. van smid Petrus Joannes Giebing en Joanna Cnoops en wed. van Maria de Bock.
   8.  levenloos kind Vedder, geb. op 15-11-1844 te Arnhem, overl. op 15-11-1844 te Arnhem, 0 dagen oud.
   9.  Johannes Bernardus Vedder (zie VI.18).
   10.  Maria Wilhelmina Vedder, geb. 1850 te Arnhem, overl. op 15-03-1935 te Arnhem.
   11.  Petrus Josephus Vedder, geb. op 28-10-1853 te Arnhem.

V.14    Gerhard Vedder, geb. op 23-10-1817 te Praest, overl. op 19-01-1893 te Praest op 75-jarige leeftijd. Zn. van Georgius Vedder (zie IV.1) en Joanna Cremers.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 15-04-1845 Gertrud Doehling, 38 jaar oud, geb. op 15-09-1806 te Vrasselt, overl. op 09-01-1876 te Praest op 69-jarige leeftijd. Enkele kinderen van dit paar zijn geemigreerd naar de USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johann Vedder (zie VI.22).

Generatie VI

 VI.13    Maria Elisabeth Vedder, geb. 1839 te Elst G, overl. op 14-05-1918 te Zutphen, dg. van Bernardus Vedder (zie V.9) en Maria Elisabetha Lauffenberg, tolgaarster.
Kind:
   1.  Maria Alberta Vedder, geb. op 05-06-1877 te Arnhem, overl. op 27-06-1877 te Arnhem, 22 dagen oud.

VI.18    Johannes Bernardus Vedder, voerman/bleker, geb. 1847 te Arnhem, overl. op 29-08-1910 te Velp (Rheden), zn. van Bernardus Vedder (zie V.9) en Maria Elisabetha Lauffenberg, tolgaarster.
Tr. op 10-05-1876 te Arnhem Gijsbarta Teunissen, geb. circa 1848 te Arnhem, overl. op 03-01-1927 te Arnhem. Dg. van arbeider Anton Teunissen en Antonia Azwerina Martens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grada Antonia Elisabeth Vedder, geb. 05-05-1877 te Arnhem, overl. op 07-11-1943 te Arnhem.
Tr. (1) op 25-04-1906 te Arnhem Gerhardus Johannes Plagge, koffiehuisbediende, geb. circa 1880 te Wildervank, overl. op 09-06-1917 te Arnhem. Zn. van smid Gerhardus Henderikus Plagge en Elisabeth Juliana Lieberom.
Tr. (2) circa 1920 Aart Mentink, expeditieknecht, geb. circa 1878 te Arnhem, overl. op 06-05-1943 te Arnhem. Zn. van Aart Mentink en Wilhelmina Carolina Wolffensperger en wed. van Anna Schuppert.
   2.  Anna Francina Carolina Vedder, geb. 08-03-1879 te Arnhem.
Tr. op 22-12-1910 te Rheden Johannes Antonius Hendriks, handelsagent, geb. circa 1878 te Rotterdam. Zn. van Hendrikus Johannes Hendriks en Maria Keuzekamp.
   3.  Johannes A.B. Vedder (zie VII.7).
   4.  Johanna W.M. Vedder, geb. 1883 te Arnhem.
   5.  Hermanus Franciscus Wilhelmus Vedder, geb. 1886 te Arnhem. Hij komt voor in een signalementenregister 1940-1945 te Amsterdam.
   6.  Bernardus Johannes Hendricus Vedder (zie VII.10).
   7.  Josephina Berdina Vedder, directrice stoomwasscherij te Den Haag, geb. 29-11-1890 te Arnhem, ovl. op 24-07-1990 te Zoetermeer op 99-jarige leeftijd..

VI.22    Johann Vedder, geb. op 16-01-1848 te Praest, overl. op 03-07-1898 te Praest op 50-jarige leeftijd. Zn. van Gerhard Vedder (zie V.14) en Gertrud Doehling.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 26-05-1877 Bernhardine Otters, 24 jaar oud, geb. op 19-11-1852, overl. op 23-09-1928 op 75-jarige leeftijd. Johann en Bernhardine waren neef en nicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhard Hubert Vedder (zie VII.13).
   2.  Theodor Vedder (zie VII.15).
   3.  Heinrich Vedder (zie VII.17).
   4.  Bernhard Walter Vedder (zie VII.19).

Generatie VII

 VII.7    Johannes A.B. Vedder, geb. 1881 te Arnhem, zn. van Johannes Bernardus Vedder (zie VI.18) en Gijsbarta Teunissen. Trouwt met Paula Luise Marie Mahlmann, geb. ca 1892, ovl. op 25-10-1976 te Arnhem.
Kind uit dit huwelijk:
   1.  Paula L.M. Vedder, geb. 1930 te Arnhem. Trouwt met H.C. Boer.

VII.10    Bernardus Johannes Hendricus Vedder, bleeker, geb. 1889 te Arnhem, zn. van Johannes Bernardus Vedder (zie VI.18) en Gijsbarta Teunissen.
Tr. op 02-06-1920 te Arnhem Hendrika de Leer, geb. circa 1896 te Duisburg (D). Dg. van Johannes de Leer en Hendrika Stoffels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida A.E. Vedder, geb. 1921 te Arnhem.
   2.  Johannes B. Vedder, geb. 1927 te Arnhem.

VII.13    Gerhard Hubert Vedder, landbouwer, geb. op 08-03-1878 te Praest, overl. op 22-03-1956 te Praest op 78-jarige leeftijd, zn. van Johann Vedder (zie VI.22) en Bernhardine Otters.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 04-10-1910 te Praest Wilhelmina Petronella Gertruda Roebroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelm Johann Vedder, geb. op 08-08-1911 te Praest, overl. op 31-01-1912 te Praest, 176 dagen oud.
   2.  Thea Vedder, geb. op 11-04-1913 te Praest, overl. op 11-01-1993 te Haldern op 79-jarige leeftijd.
Tr. circa 1945 Theodor Geurtsen, geb. op 12-02-1902, overl. op 29-09-1970 op 68-jarige leeftijd.
   3.  Johann Vedder (zie VIII.7).
   4.  Berhadine Vedder, geb. op 26-10-1915 te Praest, overl. op 13-12-1982 te Praest op 67-jarige leeftijd.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 03-06-1939 te Dornick Peter Josef Rader, 32 jaar oud, geb. op 23-04-1907 te Dusseldorf, overl. 03-1945 te Danzig (WO II).
   5.  Karl Vedder, geb. op 13-02-1917 te Praest, overl. op 12-10-1943 te WO II op 26-jarige leeftijd.
   6.  Aloysis Vedder, geb. op 19-12-1918 te Praest, overl. op 15-01-1921 te Praest op 2-jarige leeftijd.
   7.  Gerhard Vedder, geb. op 25-04-1920 te Praest, overl. op 10-10-1941 te WO II op 21-jarige leeftijd.
   8.  Julius Vedder (zie VIII.14).

VII.15    Theodor Vedder, geb. op 17-05-1879 te Praest, overl. op 22-11-1931 te Praest op 52-jarige leeftijd, zn. van Johann Vedder (zie VI.22) en Bernhardine Otters.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 24-09-1907 te Praest Johanna Müller, 29 jaar oud, geb. op 11-08-1878 te Praest, overl. op 15-04-1962 te Praest op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johann Theodor Vedder, geb. op 26-10-1908 te Praest, overl. op 28-06-1920 te Praest op 11-jarige leeftijd. Bij een schuttersfeest dodelijk door een paard getrapt.
   2.  Georg Hubert Vedder (zie VIII.17).
   3.  Heinrich Aloysius Vedder, geb. op 03-07-1912 te Praest, overl. op 04-08-1918 te Praest op 6-jarige leeftijd. Ovl. aan de Spaanse griep.
   4.  Bernhard Theodor Vedder (zie VIII.20).
   5.  Paul Heinrich Vedder, geb. op 24-12-1919 te Praest, overl. op 17-03-1943 te Rusland (WO II) op 23-jarige leeftijd.
   6.  Wilhelm Theodor Vedder, geb. op 21-07-1922 te Praest, overl. op 22-06-1942 te Rusland (WO II) op 19-jarige leeftijd.
   7.  Alois Heinrich Vedder (zie VIII.24).

VII.17    Heinrich Vedder, geb. op 15-10-1880 te Praest, overl. op 03-07-1949 op 68-jarige leeftijd, zn. van Johann Vedder (zie VI.22) en Bernhardine Otters.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 14-06-1913 te Heimerzheim Oberhausen Anna Nolden, 24 jaar oud, geb. op 26-04-1889, overl. op 29-07-1981 op 92-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berhardine Vedder, geb. op 27-04-1914 te Oberhausen, overl. op 21-11-1998 op 84-jarige leeftijd.
Tr. Erich Best, geb. op 21-06-1908, overl. 1986. Hij was weduwnaar.
   2.  Paul Vedder (zie VIII.28).
   3.  Elisabeth Vedder, geb. op 05-02-1919 te Oberhausen.
Tr. circa 1955 Wilhelm Karius, geb. op 05-02-1913 te Duisburg, overl. op 19-02-1969 op 56-jarige leeftijd.

VII.19    Bernhard Walter Vedder, geb. op 22-05-1883 te Praest, overl. op 15-10-1937 op 54-jarige leeftijd, zn. van Johann Vedder (zie VI.22) en Bernhardine Otters.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 23-10-1912 Sophie Claasen, 28 jaar oud, geb. op 11-11-1883, overl. op 29-06-1959 op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klara Vedder, geb. op 26-11-1913 te Dusseldorf, overl. op 09-05-1940 op 26-jarige leeftijd.
   2.  Maria Vedder, geb. op 08-05-1915 te Dusseldorf, overl. op 09-03-2006 op 90-jarige leeftijd.
Tr. op 61-jarige leeftijd op 08-05-1976 Peter Biermann, 62 jaar oud, geb. op 14-11-1913.
   3.  Theo Vedder (zie VIII.35).
   4.  Bernhard Johannes Vedder, geb. op 06-04-1921 te Dusseldorf, overl. op 13-01-1922, 282 dagen oud.

Generatie VIII

 VIII.7    Johann Vedder, geb. op 03-07-1914 te Praest, overl. op 26-02-1974 te Praest op 59-jarige leeftijd, zn. van Gerhard Hubert Vedder (zie VII.13) en Wilhelmina Petronella Gertruda Roebroek.
Tr. circa 1936 Hilde Menschel, geb. op 08-02-1914.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaus Vedder (zie IX.1).
   2.  Dieter Vedder (zie IX.4).

VIII.14    Julius Vedder, landbouwer, geb. op 12-12-1921 te Praest, overl. op 28-07-1991 te Dornick op 69-jarige leeftijd, zn. van Gerhard Hubert Vedder (zie VII.13) en Wilhelmina Petronella Gertruda Roebroek.
Tr. circa 1952 Mechtilde Petry, geb. op 12-12-1930 te Korperich Niedersgegen, overl. op 01-01-2006 te Dornick op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerd Julius Hubert Johann Vedder (zie IX.6).
   2.  Rolf Gottfried Vedder (zie IX.8).
   3.  Jörg Theodor Vedder (zie IX.10).

VIII.17    Georg Hubert Vedder, geb. op 31-05-1910 te Praest, overl. op 31-05-1978 te Praest op 68-jarige leeftijd, zn. van Theodor Vedder (zie VII.15) en Johanna Müller.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 14-08-1944 Johanna Bruns, 34 jaar oud, geb. op 25-01-1910 te Dornick, overl. op 19-11-2000 te Praest op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christine Wilhelmine Vedder, geb. op 05-06-1946 te Praest.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 12-02-1969 te Praest Bernhard Clemens Bonnes, 24 jaar oud, geb. op 12-02-1945.
   2.  Theodor Bernhard Vedder (zie IX.14).

VIII.20    Bernhard Theodor Vedder, geb. op 06-02-1915 te Praest, overl. op 14-08-1992 te Praest op 77-jarige leeftijd, zn. van Theodor Vedder (zie VII.15) en Johanna Müller.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 30-04-1948 Johanna Katharina van de Sand, 38 jaar oud, geb. op 14-04-1910 te Praest, overl. op 19-01-1981 te Praest op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Adelheid Vedder, geb. op 30-12-1948 te Millingen, overl. op 31-12-1948 te Millingen, 1 dag oud.
   2.  Katharina Wilhelmine Vedder, geb. op 25-02-1950 te Millingen.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 13-09-1975 te Kalkar Wissel Hubert Peter Elshoff, 24 jaar oud, geb. op 27-12-1950.
   3.  Hedwig Maria Vedder, geb. op 05-12-1952 te Millingen, overl. op 16-08-1953 te Praest, 254 dagen oud.

VIII.24    Alois Heinrich Vedder, geb. op 16-05-1925 te Praest, overl. op 03-08-1990 te Dornick op 65-jarige leeftijd, zn. van Theodor Vedder (zie VII.15) en Johanna Müller.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 25-05-1948 Maria Mechteld van Ackeren, 20 jaar oud, geb. op 15-02-1928.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alwine Willemine Maria Vedder, geb. op 03-05-1949 te Dornick.
Tr. (1) op 20-jarige leeftijd op 08-01-1970 te Emmerich Odwin Anders, 30 jaar oud, geb. op 03-07-1939 te Emmerich.
Tr. (2) circa 1979 Hardmut Johann Bongert, geb. op 25-11-1938.
   2.  Aloisius Georg Vedder (zie IX.23).

VIII.28    Paul Vedder, geb. op 18-02-1916 te Oberhausen, overl. op 03-10-1984 op 68-jarige leeftijd, zn. van Heinrich Vedder (zie VII.17) en Anna Nolden.
Tr. circa 1955 Liselotte Schmakeit, geb. op 17-09-1923.
Uit dit huwelijk:
   1.  Birgit Vedder, geb. op 08-05-1959 te Oberhausen.
Tr. circa 1990 Wilhelm Gross, geb. op 01-02-1951.

VIII.35    Theo Vedder, geb. op 09-11-1919 te Dusseldorf, overl. 1944 te WO II, zn. van Bernhard Walter Vedder (zie VII.19) en Sophie Claasen.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 16-09-1941 Christel Schmitz, 19 jaar oud, geb. op 29-09-1921. Zij hertr. met Fritz Rinne.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingried Vedder, geb. op 24-01-1942 te Dusseldorf, overl. op 16-06-1997 op 55-jarige leeftijd.
Tr. circa 1962, sch. 1988 Rudi Pischek, geb. op 15-11-1939.
   2.  Bernhard Vedder, geb. op 14-09-1943 te Dusseldorf.

Generatie IX

IX.1    Klaus Vedder, geb. op 18-05-1938, zn. van Johann Vedder (zie VIII.7) en Hilde Menschel.
Tr. (1) circa 1957 Helga Ernst, geb. op 03-01-1938.
Tr. (2) Bärbel Kocks-Kemper.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Andrea Vedder, geb. op 10-10-1959.
   2.  Gabi Vedder, geb. op 24-07-1962.
Tr. circa 1993 Michael Beyer, geb. op 17-03-1960.
   3.  Martina Vedder, geb. op 20-06-1965.
Tr. circa 1985 Michael Arnold, geb. op 24-04-1960.

IX.4    Dieter Vedder, geb. op 03-09-1941, zn. van Johann Vedder (zie VIII.7) en Hilde Menschel.
Tr. circa 1963 Hildegard Tiemann, geb. 05-1944.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stefan Vedder, geb. 04-1965.

IX.6    Gerd Julius Hubert Johann Vedder, automonteur, geb. op 03-04-1954, zn. van Julius Vedder (zie VIII.14) en Mechtilde Petry.
Tr. circa 1981 Dorothea Richter, geb. op 04-08-1954.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jens Vedder, geb. op 25-02-1983 te Emmerich.
   2.  Tanja Vedder, geb. op 24-04-1985 te Emmerich.

IX.8    Rolf Gottfried Vedder, geb. op 22-03-1955, zn. van Julius Vedder (zie VIII.14) en Mechtilde Petry.
Tr. circa 1978 Ursula Heyden, geb. op 18-08-1957.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sven Vedder, geb. op 12-09-1980.
   2.  Dirk Vedder, geb. op 29-12-1982.
   3.  Stefan Vedder, geb. op 12-02-1984.

IX.10    Jörg Theodor Vedder, geb. op 29-05-1957, zn. van Julius Vedder (zie VIII.14) en Mechtilde Petry.
Tr. circa 1989 Petra Vels, geb. op 12-09-1963.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lisa Vedder, geb. op 07-07-1991.

IX.14    Theodor Bernhard Vedder, landbouwer, geb. op 02-09-1947 te Praest, zn. van Georg Hubert Vedder (zie VIII.17) en Johanna Bruns.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 24-09-1971 te Praest Agnes Maria Kock, 21 jaar oud, geb. op 23-09-1950 te Praest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Vedder, geb. op 16-01-1978 te Praest.

IX.23    Aloisius Georg Vedder, geb. op 06-09-1950 te Dornick, zn. van Alois Heinrich Vedder (zie VIII.24) en Maria Mechteld van Ackeren.
Tr. op 38-jarige leeftijd op 18-08-1989 te Dornick Monika Pinior, 32 jaar oud, geb. op 24-10-1956 te Hamburg-Bergedorf. Zij was eerder geh. met Becar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richel Vedder, geb. op 09-09-1992 te Dornick.
   2.  Jaqueline Vedder, geb. op 28-05-1994 te Dornick.


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software