Kleine historie en genealogie/bewoning van het verdwenen erve Russchemors
                       in de buurtschap Hoonte bij Neede
                    

De oudste vermelding van het erve is in 1506 en het was gelegen halverwege Neede en Eibergen in de buurschap Hoonte. Het was toen voor de helft in eigendom van de fam. Wylkens of Willekens, pastoors en notarissen, die ook bezittingen hadden in Borculo. Er is wat te vinden in het Staatsarchiv te Munster in het archief van de vicarie van de 10.000 Martelaren van de Borculose kerk, welke waarschijnlijk voor de andere helft eigenaar was.
Er was een boerderij naast gelegen, Oenhuess of Toenhuis genaamd, welke bij Russchemors hoorde.
Het erve Russchemors is in 1931 afgebrand. Heden herinneren nog de straatnamen Voorste Russchemorsdijk en Achterste Russchemorsdijk nog aan de boerderij, evenals een industrieterrein in de omgeving. In de archieven wordt de naam op meerdere manieren gespeld o.a. als Roesschemaersch, Ruskemors, Reuskenmors, Rosschemorsch, etc. De persoonsnaam Russchemors komt heden ten dage niet meer voor; waarschijnlijk was Jan Russchemors ovl. in 1888 de laatste met deze naam.

1646. Verpondingen. Die Buyrschap Hoente.
Dat erve Rosschemors. Halff gehoerende in eene vicarye ende halff jonker Haeghe cum suis. Is groet an bouwlandt und gesaey 18 molder, thientvrij, lichte garve. An weydelant 8 koeweyden. Huys ende hofflant van molder. Wat bossches offte eyckenholt om die campen. Opgaende holt.
Geeft in pacht van 't gehele erve 1831 gulden. 124 daler. Daer gaet uyt 1 molder roggen ende 6 schepel mancksaet an Derck van der Wijck, 1 schepel in die kercke, 1 schepel missaet tot last des pachters. Pontschattinge 16 gulden 16 stuver, mede tot last des bouwmans. In 't geheel: 213-19-9. 201-19-9
Een onlandt, die Claesmaete geheten, toekoemende Herman van der Wijck cum suis, zijnde 2 koeweyden, ad 9-0-0.
Geert ten Roschenmorsch heefft een olt huys, daerbij een hoff, groet twee spint geseys, sijn olde schaeme luyden, ter huyre vijf gulden. Thins: elf stuver, acht penningen 5-0-0.
Noch een gaerden van die kercke van twee spint voor vier gulden 4-0-0.
Noch in pacht van de heeren Gedeputeerden een stucksken groet vijf spint gesey, tientvrij, voor twee daler 3-0-0.

 

Generatie I
 
I.1    Gerd ten Rosschenmaersch, overleden circa 1658. Hij is doopgetuige in 1628, 1633 en 1638.
Deze Gerd is drie keer gekoppeld aan een partner; het is echter niet zeker of het dezelfde Gerd is.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1618 met Fenna NN, overleden circa 1629. Zij is in 1622 doopgetuige.
Gehuwd voor de kerk (2) op 23-05-1630 te Neede met Essele ten Ollinckhave, overleden circa 1640.
Gehuwd voor de kerk (3) op 07-03-1641 te Neede met Lisa/Lijsken ten Bras.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trine Roeschenmersche, gedoopt op 21-11-1619 te Neede.
   2.  Toenniss Roeschenmersche, gedoopt op 02-06-1628 te Neede.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jan/Joan toe Rosschemorsche (zie II.3).
   4.  Geert/Gerrit te Rosschemorsch (zie II.5).
Uit het derde huwelijk:
   5.  Waender/Werner te Ruschemors (zie II.7).

Generatie II
 
II.3    Jan/Joan toe Rosschemorsche, geboren circa 1634, zoon van Gerd ten Rosschenmaersch en Essele ten Ollinckhave.
Gehuwd voor de kerk op 23-03-1662 te Neede met Lijsken toe Middelhuys. Dg. van Herman toe Middelhuys in't Broeck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert toe Rosschemorsche, geboren circa 1665.
Gehuwd voor de kerk op 02-03-1690 te Geesteren met Henrickjen Busschers. Dg. van wijlen Hendrick Busschers/Geesteren.
   2.  Jacobina Catharina te Rosschemorsch, gedoopt op 02-07-1671 te Neede (getuigen: Adriana van Halle, de wed. van wijl. burg. Tonnis van Eps).
   3.  Geesken te Rosschemorsch, gedoopt op 08-11-1674 te Neede (getuigen: Joan te Middelhuis en Trine te Rosschemorsch).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 29-10-1702 te Neede met Willem Volkerink.
   4.  Truide ten Rosschemorsch, gedoopt op 25-04-1675 te Neede.

II.5    Geert/Gerrit te Rosschemorsch, geboren circa 1637, uit de Hoonte. Zoon van Gerd ten Rosschenmaersch en Essele ten Ollinckhave.
Ondertrouwd op 29-11-1668 te Neede, gehuwd voor de kerk op 10-01-1669 te Neede met Stijntjen/Christina Marquerinck, geboren circa 1648, dg. van wijlen Goossen Marquerinck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Essele te Rosschemorsch, gedoopt op 05-12-1669 te Neede.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 30-04-1699 te Neede met Harmen ter Braeck.
   2.  Gerrit Roschemars, gedoopt op 24-07-1672 te Neede (getuigen: o.a. Berndt Roschemarsch en Olgen Roschemarsch).
   3.  Jenneken te Roschemors, gedoopt op 26-08-1678 te Neede (getuige: Cornelis Rosschemorsch). Lidmaat 1741.
Ondertrouwd 1706 te Eibergen, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 13-02-1706 te Neede met Jan Olthuis. Lidmaat 1741. Zn. van wijlen Hendrik Olthuys/Eibergen.
   4.  Gosen te Roschemors (zie III.12).
   5.  Gertien te Rosschemorsch, gedoopt op 28-05-1683 te Neede (getuigen: Werner en Jutte te Rosschemorsch).
   6.  Herman te Rosschemorsch, gedoopt op 03-07-1687 te Neede (getuigen: Joan te Rosschemorsch en Gerritgen te Rosschemorsch).
   7.  Fenneken te Roschemors, gedoopt op 03-04-1691 te Neede, uit de Hoonte.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 04-04-1728 te Neede met Hendrick Hollers, wed. van Loghusen.

II.7    Waender/Werner te Ruschemors, geboren circa 1645. Doopgetuige in 1683.
Zoon van Gerd ten Rosschenmaersch en Lisa/Lijsken ten Bras.
Gehuwd voor de kerk op 27-04-1690 te Neede met Trientjen Orlmans. Dg. van wijl. Jan Orlmans in de Noordijck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit te Ruschemorsch, gedoopt op 04-01-1691 te Neede, overleden jong.
   2.  Gerrit te Ruschemors, gedoopt op 24-07-1692 te Neede.
   3.  Aeltjen te Ruschemors, gedoopt op 16-06-1695 te Neede.
   4.  Jan te Ruschemors, gedoopt op 20-02-1701 te Neede.

Generatie III
 
III.12    Gosen te Roschemors, gedoopt op 29-08-1680 te Neede. Lidmaat 1741. Zoon van Geert/Gerrit te Rosschemorsch en Stijntjen/Christina Marquerinck.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 19-06-1712 te Neede met Aeltjen te Luggenhorst, 34 jaar oud, gedoopt op 21-04-1678 te Neede. Dg. van Hendrick te Luggenhorst. Lidmaat 1741.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemken te Russchemors, gedoopt op 26-03-1713 te Neede, overleden circa 1760.
Ondertrouwd op 17-07-1745 te Neede, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 08-08-1745 te Neede met Roelof Speekenbrink/Hollers, bouman op den Hollert, wed. van Berentjen Hollers en hij hertr in 1762 als Roelof Hollers met Henders Breers.
   2.  Gerrit te Roschemors (zie IV.3).
   3.  Harmen te Roschemors, gedoopt op 17-01-1717 te Neede, overleden jong.
   4.  Harmen te Russchemors (zie IV.6).

Generatie IV
 
IV.3    Gerrit te Roschemors, gedoopt op 05-08-1714 te Neede, zoon van Gosen te Roschemors en Aeltjen te Luggenhorst.
Ondertrouwd op 15-08-1739 te Eibergen, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20-08-1739 te Neede met Stientjen Landeweer/Landevaar. Dg. van Jan Landewer uit Mallem onder Eybergen. Lidmaat 1741.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntjen Reuskemors, gedoopt op 24-09-1740 te Neede, overleden op 27-02-1814 te Noordijk (Neede) op 73-jarige leeftijd. Lidmaat 02-07-1760.
Ondertrouwd op 23-06-1769 te Neede, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 23-07-1769 te Neede met Arend Wensink, 32 jaar oud, gedoopt op 03-03-1737 te Neede, overleden op 27-12-1815 te Noordijk (Neede) op 78-jarige leeftijd. Zn. van wijlen Jan Wensink en Trientjen onder Nede.
   2.  Jan te Russchemors (zie V.3).

IV.6    Harmen te Russchemors, gedoopt op 23-04-1719 te Neede, overleden circa 1780, zoon van Gosen te Roschemors en Aeltjen te Luggenhorst.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-01-1746 te Neede met Trientjen Assink, 26 jaar oud, gedoopt op 07-01-1720 te Neede. Dg. van Willem Assink. De familie woonde waarschijnlijk op het erve ten Elshof.

Uit dit huwelijk:
   1.  Garrit te Russchemors, gedoopt op 17-07-1746 te Neede, overleden jong.
   2.  Gosen te Russchemors/ten Elshof (zie V.6).
   3.  Garrit Russchemors (zie V.8).
   4.  Fenneken te Russchemors/ten Elshoff, gedoopt op 07-11-1751 te Neede, overleden op 04-07-1826 te Borculo op 74-jarige leeftijd. Lidmaat 24-03-1812.
Ondertrouwd op 07-11-1772 te Neede, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20-12-1772 te Neede met Henderik (Klein) Mengerink/Spijkers, 31 jaar oud, gedoopt op 17-12-1741 te Neede, overleden voor 1812. Zn. van Derk Mengerink onder Nede.
   5.  Willem te Russchemors/ten Elshof (zie V.12).
   6.  Aaltjen Russchemors, gedoopt op 12-03-1758 te Neede, overleden circa 1792 te Markelo.
Ondertrouwd op 06-01-1787 te Neede, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-01-1787 te Markelo met Teunis Vedders, 42 jaar oud, geboren op 15-04-1744 te Markelo, overleden op 28-12-1818 te Markelo op 74-jarige leeftijd. Zn. van Harmen Vedders uit Markelo en wed. van Jacomina Stoevenbelt.

Generatie V
 
V.3    Jan te Russchemors, gedoopt op 21-08-1746 te Neede, overleden op 22-12-1815 te Hoonte (Neede) op 69-jarige leeftijd, zoon van Gerrit te Roschemors en Stientjen Landeweer/Landevaar.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17-06-1769 te Neede met Aeltjen Groot Haselberg, 21 jaar oud, geboren te Zwiep, gedoopt op 17-12-1747 te Lochem, overleden op 11-11-1812 te Hoonte (Neede) op 64-jarige leeftijd. Dg. van wijlen Jan Wolberink en Aeltjen Haasselberg in Swijp onder Lochum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina te Russchemors, gedoopt op 16-09-1770 te Neede.
   2.  Janna Russemors, gedoopt op 01-01-1773 te Neede.
Ondertrouwd op 19-07-1800 te Neede, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 17-08-1800 te Haaksbergen met Jan Morsinkhoff, geboren circa 1768 te Haksbergen. Zn. van Berend Morsinkhoff uit Haksbergen.
   3.  Gerrit te Ruskemors (zie VI.4).
   4.  Henders te Russchemors, gedoopt op 09-05-1779 te Neede.

V.6    Gosen te Russchemors/ten Elshof, geboren circa 1747, zoon van Harmen te Russchemors en Trientjen Assink.
Gehuwd voor de kerk op 26-08-1769 te Neede met Gerritjen Bloemink, 20 jaar oud, gedoopt op 01-01-1749 te Geesteren, overleden op 20-12-1825 te Noordijk (Neede) op 76-jarige leeftijd. Dg. van Henderik Bloemink en Wedde Stukkers onder Geesteren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna te Russchemors (zie VI.8).
   2.  Willemina te Russchemors, gedoopt op 26-06-1774 te Neede, overleden jong.
   3.  Willem te Russchemors/ten Elshof, landbouwer, gedoopt op 29-10-1775 te Neede, overleden op 28-03-1831 te Neede op 55-jarige leeftijd.
   4.  Willemina te Russchemors, gedoopt op 04-07-1779 te Neede.
   5.  Harmina te Russchemors/ten Elshof, geboren op 10-02-1781 te Neede, gedoopt op 11-02-1781 te Neede, overleden op 01-12-1849 te Neede op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 21-10-1814 te Neede met Willem Huurneman, landbouwer, geboren circa 1782 te Noordijk (Neede), overleden op 19-01-1864 te Noordijk (Neede). Zn. van Hendrik Huurneman en Janna Groothoonte.
   6.  Hendrika te Russchemors, gedoopt op 10-08-1783 te Neede.
   7.  Hendrik te Russchemors/ten Elshof, landbouwer, gedoopt op 23-10-1785 te Neede, overleden op 29-08-1863 te Noordijk (Neede) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 09-07-1825 te Neede met Geertjen Groothornte, 41 jaar oud, geboren op 02-02-1784 te Neede, gedoopt op 15-02-1784 te Neede, overleden op 31-03-1862 te Haaksbergen op 78-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit en Henders Groothornte.
   8.  Toone te Russchemors, gedoopt op 26-07-1789 te Neede.

V.8    Garrit Russchemors, gedoopt op 16-03-1749 te Neede, overleden voor 1806. Zoon van Harmen te Russchemors en Trientjen Assink.
Ondertrouwd op 12-05-1781 te Neede, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 04-06-1781 te Neede met Derksken Meseman. Dg. van Jan Meseman onder Nede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmina Russchemors/ten Elshof, spinster, geboren op 24-11-1781 te Gelselaar, gedoopt op 25-11-1781 te Gelselaar, overleden op 17-07-1848 te Geesteren op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 17-11-1805 te Geesteren met Derk Buskers/Busschers, dagloner, geboren circa 1773, overleden op 15-01-1823 te Borculo. Zn. van Berend Buskers.
   2.  Aeltien Russchemors, geboren op 07-10-1783 te Gelselaar, gedoopt op 12-10-1783 te Gelselaar, overleden op 22-01-1823 te Borculo op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-10-1811 te Borculo met Hendrikus Rietmans/Rijtman, 27 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 08-08-1784 te Markelo, overleden op 25-11-1837 te Geesteren op 53-jarige leeftijd. Zn. van Jan Harmen Rijtman en Harmina Rosink en wed. van Janna te Brinkhof. Hij hertr. in 1824 te Borculo met wed. Janna Hietkamp of Bouwhuis.
   3.  Jan Russchemors, geboren op 08-09-1785 te Gelselaar, gedoopt op 11-09-1785 te Gelselaar.
   4.  Willem Reusschemors (zie VI.23).
   5.  Toone Russchemors, geboren op 18-08-1791, gedoopt op 21-08-1791 te Neede.

V.12    Willem te Russchemors/ten Elshof, gedoopt op 27-10-1754 te Neede, overleden op 06-01-1821 te Noordijk (Neede) op 66-jarige leeftijd. Zoon van Harmen te Russchemors en Trientjen Assink.
Ondertrouwd op 28-01-1780 te Neede, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20-02-1780 te Neede met Jenneken Hogevonder, 23 jaar oud, gedoopt op 01-01-1757 te Geesteren, overleden op 12-01-1829 te Neede op 72-jarige leeftijd. Dg. van Jan Hogevonder en Harmina Katger(man) onder Geesteren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Russchemors/ten Elshof, geboren op 04-08-1784 te Gelselaar, gedoopt op 08-08-1784 te Gelselaar, overleden op 10-04-1855 te Neede op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09-04-1809 te Geesteren met Jan Potman, 28 jaar oud, dagloner, gedoopt op 04-07-1780 te Gelselaar, overleden op 01-09-1832 te Neede op 52-jarige leeftijd. Zn. van Jan Potman en Jenneken Koeslag.
   2.  Theunis Russchemors/ten Elshof, arbeider/wever, geboren op 05-01-1786 te Gelselaar, gedoopt op 08-01-1786 te Gelselaar, overleden op 28-09-1837 te Noordijk op 51-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 10-10-1807 te Neede, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 08-11-1807 te Neede met Janna Hilverink, 22 jaar oud, gedoopt op 25-09-1785 te Ruurlo, overleden op 02-05-1856 te Neede op 70-jarige leeftijd. Dg. van Arent Hilverink en Jenneken Kiesselt/Bensink.
   3.  Garritjen Russchemors, geboren op 30-07-1788 te Gelselaar, gedoopt op 10-08-1788 te Gelselaar.
   4.  Harremanus Russchemors, geboren op 30-07-1788 te Gelselaar, gedoopt op 10-08-1788 te Gelselaar.

Generatie VI
 
VI.4    Gerrit te Ruskemors, landbouwer, gedoopt op 11-08-1776 te Neede, overleden op 23-12-1846 te Neede op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan te Russchemors en Aeltjen Groot Haselberg.
Ondertrouwd op 22-04-1809 te Neede, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 22-05-1809 te Neede met Willemina ter Weeme, geboren op 11-08-1782 te Neede, gedoopt op 18-08-1782 te Neede, overleden op 21-01-1837 te Noordijk. Dg. van Hendrik ter Weeme en Janna Groothaaselberg uit Neede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henders te Ruskemors, geboren op 27-03-1810 te Neede, gedoopt op 01-04-1810 te Neede, overleden op 16-10-1811 te Hoonte (Neede) op 1-jarige leeftijd.
   2.  Hinders te Ruschemors, geboren op 28-10-1811 te Hoonte (Neede), overleden op 15-04-1872 te Neede op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1834 te Neede met Toone Wanink, 37 jaar oud, landbouwer, geboren op 08-03-1797 te Neede, gedoopt op 12-03-1797 te Neede, overleden op 22-05-1870 te Neede op 73-jarige leeftijd, zoon van Harmen Wanink, landbouwer, en Janna te Russchemors (zie VI.8).
   3.  Aaltjen/Aleida te Ruschemors, geboren op 12-10-1813 te Hoonte (Neede), overleden op 10-11-1813 te Hoonte (Neede), 29 dagen oud.
   4.  Arend te Ruschemors, wever, geboren op 27-11-1814 te Hoonte (Neede), overleden op 03-03-1864 te Neede op 49-jarige leeftijd.
   5.  Hendrik Ruschemors, geboren op 05-04-1818 te Neede, overleden op 08-01-1820 te Neede op 1-jarige leeftijd.
   6.  Hendrik Jan Reuschemors, kleermaker, geboren circa 1821 te Borculo, overleden op 08-08-1865 te Geesteren.
Gehuwd op 12-08-1863 te Borculo met Egberdina Hagens, geboren circa 1830 te Borculo, overleden op 30-05-1878 te Borculo. Dg. van Hendrik Hagens en Engele Vruwink. Zij hertr. met Garrit Jan Smijs.
   7.  Jan Reuschemors, geboren circa 1822 te Borculo, overleden op 12-11-1888 te Neede. Hij is waarschijnlijk de laatste met de naam Russchemors.

VI.8    Janna te Russchemors, gedoopt op 04-02-1770 te Neede, overleden op 06-02-1837 te Noordijk (Neede) op 67-jarige leeftijd, dochter van Gosen te Russchemors/ten Elshof en Gerritjen Bloemink.
Ondertrouwd op 16-08-1794 te Neede, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14-09-1794 te Neede met Harmen Wanink, 27 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 05-10-1766 te Neede, overleden op 27-04-1839 te Neede op 72-jarige leeftijd. Zn. van wijlen Gerrit Wanink en Geertjen Wennink(meule) onder Nede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Toone Wanink, landbouwer, geboren op 08-03-1797 te Neede, gedoopt op 12-03-1797 te Neede, overleden op 22-05-1870 te Neede op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24-05-1834 te Neede met Hinders te Ruschemors, 22 jaar oud, geboren op 28-10-1811 te Hoonte (Neede), overleden op 15-04-1872 te Neede op 60-jarige leeftijd, dochter van Gerrit te Ruskemors en Willemina ter Weeme.

VI.23    Willem Reusschemors, boerenknecht/wever, geboren op 31-10-1787 te Gelselaar, gedoopt op 04-11-1787 te Gelselaar, overleden op 13-12-1838 te Geesteren op 51-jarige leeftijd, zoon van Garrit Russchemors en Derksken Meseman.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 02-03-1821 te Borculo met Aaltjen Larink, 21 jaar oud, geboren op 12-02-1800 te Neede, overleden op 14-02-1840 te Geesteren op 40-jarige leeftijd. Dg. van Jan Hendrik Larink en Janna Scholten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Garritdina Reusschemors, geboren 1829 te Borculo, overleden op 16-04-1830 te Borculo.
   2.  Garrit Jan Russchemors, wever, geboren circa 1831 te Borculo, overleden op 11-11-1864 te Borculo (Schependom).


Waarschijnlijk woont er vanaf ca 1735 tot ca 1830 een RK familie op erve Russchemors:

Garrit Rosgemors
.
Gehuwd voor de kerk op 04-07-1733 te Neede met Harmken Rietmeule.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruit Rosgemors, gedoopt op 27-02-1735 te Neede, overleden jong.
   2.  Geertruit Ruschemors, gedoopt op 30-03-1736 te Neede, overleden circa 1779.
Ondertrouwd op 21-05-1778 te Neede, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 21-06-1778 te Neede met Hermanus Bennink op Roesschenmors, overleden circa 1801. Zn. van wijl. Berend Bennink uit Haxbergen.
   3.  Garrit Rosgemors, gedoopt op 27-02-1739 te Neede.
Hermanus Bennink  hertr. (2) op 23-01-1780 te Neede, gehuwd voor de kerk op 13-02-1780 te Neede met Christina/Crisse Huls, overleden circa 1790. Dg. van Jan Huls uit Haxbergen.
Ondertrouwd (3) op 01-05-1791 te Neede, gehuwd voor de kerk op 29-05-1791 te Neede met Bernadina Slaghekke, geboren circa 1765 te Delden, overleden op 06-12-1847 te Neede. Dg. van Hendrik Slaghek onder Haaxbergen.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Gerrardus Russchenmors, gedoopt (RK) op 03-12-1780 te Rietmolen, overleden jong.
   2.  Joa/Janna Benninck, gedoopt (RK) op 03-08-1782 te Rietmolen, overleden op 30-01-1833 te Neede op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-06-1815 te Neede met Hendrik Jan Willemsen, 40 jaar oud, dagloner, geboren op 26-07-1774 te Neede, gedoopt op 31-07-1774 te Neede, overleden op 18-06-1831 te Neede op 56-jarige leeftijd. Zn. van Jan Willemsen en Hendrika Holtmaat en wed. van Willemina Ordelman.
   3.  Gerardus Bennink, gedoopt (RK) op 31-10-1784 te Rietmolen.
Uit het derde huwelijk:
   4.  Catharina Bennink op Roesschenmoers, gedoopt (RK) op 15-11-1793 te Rietmolen.
   5.  Joannes Hendericus Reusschemors, gedoopt (RK) op 23-08-1795 te Rietmolen, overleden jong.
   6.  Joannes Hendericus Roesschenmors, gedoopt (RK) op 21-02-1797 te Rietmolen.
   7.  Geradus Joannis Bennink, gedoopt (RK) op 15-08-1798 te Rietmolen.
Bernadina Slaghekke hertr. (2) op 14-08-1802 te Neede, gehuwd voor de kerk op 31-08-1802 te Rietmolen (RK) met Berend Witbroek, geboren circa 1744 te Haaksbergen, overleden op 29-12-1829 te Neede. Zn. van Arend Witbroek uit Haxbergen.
Uit dit tweede huwelijk:
   1.  Harmijna Witbroek/Witbreuk, gedoopt (RK) op 19-02-1803 te Rietmolen, overleden op 17-03-1876 te Neede op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 16-07-1825 te Neede met Bernardus Temmink, 33 jaar oud, dagloner, geboren te Neede, gedoopt (RK) op 29-01-1792 te Rietmolen, overleden op 24-04-1828 te Neede op 36-jarige leeftijd. Zn. van Gerrit Jan Temmink en Hendrika ten Hove/Hoeve.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 12-06-1841 te Neede met Hermanus Slaghekwonner, geboren circa 1790 te Delden, overleden op 11-10-1846 te Neede. Zn. van Martijn en Aleida Slaghekwonner.
   2.  Gerardus Henricus Witbroek, gedoopt (RK) op 28-03-1809 te Rietmolen.
 
E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie la Carte' software