De molenaarsgeslachten Oostendorp en Varenhorst      

Beide geslachten hadden een relatie met de Markelose familie Vedders; De eerste generatie Oostendorp was molenaar op de Vedders molen in Langelo bij Haaksbergen en eind 17e eeuw en eerste helft 18e eeuw waren nazaten eigenaar van het Vedders huis nabij de kerk te Markelo. Het huis zal rond 1750 door vererving in eigendom zijn gekomen van Arend Varenhorst die ook nog buurman was van Vedders te Markelo.


 
Generatie I

 I.1    Johan ten Oostendorp, molenaar ca 1540 op de Vedders molen, later op Oostendorpermolen, overl. circa 1553 te Haaksbergen.
Tr. NN Oostendorp. Johan pacht, volgens de registers van 1547-1553, de molen voor 59 gulden per jaar. Van 1554 tot 1560 is de molen verpacht aan de weduwe van Johan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luiken Oostendorp/Wilderink/Muller (zie II.1).

Generatie II

 II.1    Luiken Oostendorp/Wilderink/Muller, molenaar, overl. na 1603.  Zn. van Johan ten Oostendorp (zie I.1) en NN Oostendorp. Luiken pacht in 1560 voor 6 jaar de molen voor 62 goudgulden. In deze pacht was ook begrepen "een koolgaarden en een kampje" bij de molen. Hij pacht van 1578 tot 1582 de molen voor f 92,-.
Kind:
   1.  Goossen Oostendorp of Muller (zie III.1).

Generatie III

 III.1    Goossen Oostendorp of Muller, molenaar op Oostendorp 1634-1647, overl. circa 1651 te Haaksbergen, zn. van Luiken Oostendorp/Wilderink/Muller (zie II.1).
Tr. kerk op 16-12-1632 te Neede Aeltjen Rütgerinck.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fenna Mullers (zie IV.2).
   2.  Lambert Goesens of Oostendorp (zie IV.3).
   3.  Geertjen Goesens (zie IV.7).

Generatie IV

 IV.2    Fenna Mullers, ged. op 18-05-1634 te Neede, dr. van Goossen Oostendorp of Muller (zie III.1) en Aeltjen Rütgerinck.
Tr. Hendric ten Hoepen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanneken ten Hoepen, ged. op 14-10-1666 te Neede (get.: Henr. Schulten, Hendricksken Mullers).

IV.3    Lambert Goesens of Oostendorp, meulenaer te Almen en eig. van huis de Vedder te Markelo, geb. te Haaksbergen, overl. na 1697 te Almen, lidmaat 1653 en 25-2-1677.
Zn. van Goossen Oostendorp of Muller (zie III.1) en Aeltjen Rütgerinck.
Tr. kerk (1) op 22-05-1664 te Almen (get.: 20-03-1664 Neede) Hendersken ter Hagreyse, overl. 1667 te Almen, dg. van Philips ter Hagreyse/Neede. Lidmaat 1653 Almen.
Tr. kerk (2) op 24-11-1667 te Almen Heiltje Helmichs, geb. circa 1645, ovl. na 1706, (waarsch.) dg. van Harmen Helmich uit Markelo.
20-1-1667. Maagscheiding. Kind Grietjen krijgt voor moederlijke goed f 350,-
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aeltien Lamberts, ged. op 05-03-1665 te Almen, jong ovl.
   2.  Grietje Lamberts, ged. op 10-02-1667 te Almen, lidm. 14-10-1687 Almen.
Tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 25-06-1691 te Almen Jan Rouhof. Afk. van Deventer.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Willem Jan Lamberts Oostendorp (zie V.5).
   4.  Hendrickjen Lamberts Oostendorp, ged. op 27-02-1670 te Almen.
   5.  Gosen Lamberts Oostendorp (zie V.8).
   6.  Hermen Arent Lamberts Oostendorp, ged. op 15-01-1676 te Almen.
   7.  Aeltjen Lamberts Oostendorp (zie V.12).
   8.  Hendersken Lamberts Oostendorp, ged. op 13-03-1681 te Almen. Lidmaat 1-10-1702 Almen.
Tr. kerk op 30-jarige leeftijd op 06-07-1711 te Almen Peter Arentsen, zn. van Arent op Nieukamp in Klein Dugteren.
   9.  Gerrit Lamberts Oostendorp (zie V.15).

IV.7    Geertjen Goesens, geb. te Haaksbergen, dr. van Goossen Oostendorp of Muller (zie III.1) en Aeltjen Rütgerinck.
Tr. kerk op 05-02-1665 te Neede Jurrien ter Wehem, zn. van Jan ter Wehem op Kijsvelt. (In 1656 is er een Jan ter Weme muller tot Marckel (ORA Borculo)).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joan ter Wehem, ged. op 13-10-1667 te Neede (get.: Aeltien ther Wehme).
   2.  Aeltien ter Wehem, ged. op 28-05-1671 te Neede (get.: Jan Rotgerinck, Fenna Mullers, Trine ter Wehme).
   3.  Gossen ter Wehem, ged. op 18-09-1672 te Neede (get.: Jenneken ther Wehme).

Generatie V

V.5    Willem Jan Lamberts Oostendorp, ged. op 27-09-1668 te Almen. Lidmaat 22-3-1695 Almen. Zn. van Lambert Goesens of Oostendorp (zie IV.3) en Heiltje Helmichs.
Tr. kerk op 31-jarige leeftijd op 07-04-1700 te Almen Jenneken Janssen. Dg. van meulenaer Jan Davids te Vorden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert Oostendorp/Willems. Vermeld in lidm.register van het huis Ehze (begin 18e eeuw). In 1735 (vuurstedenregister) is hij eig. van huis de Vedder in Markelo. In 1752 is Arend Varenhorst (fam. van Lambert) eigenaar van het huis. (vuurstedenregister).

V.8    Gosen Lamberts Oostendorp, geb. circa 1673 te Almen, overl. circa 1715, zn. van Lambert Goesens of Oostendorp (zie IV.3) en Heiltje Helmichs.
Tr. kerk op 09-11-1696 te Almen Joanna Davids Spitholt, lidmaat 22-3-1695 Almen, geb. circa 1675, overl. op 01-05-1746 te Almen, begr. op 04-05-1746 te Almen, dg. van David Jansen Spitholt en Engeltien Gerrits uit Almen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick Oostendorp. Hij is in 1739 beleend met het 1/4 part van de tienden van Loink te Markel.
Tr. kerk op 03-05-1732 te Almen Wilmken Garritsen Smeings, dg. van Garrit Smeink uit Groot Dugteren.

V.12    Aeltjen Lamberts Oostendorp, ged. op 02-06-1678 te Almen, ovl. in de kraam, begr. op 07-04-1712 te Markelo op 33-jarige leeftijd. Lidmaat 17-12-1705 te Almen. Dr. van Lambert Goesens of Oostendorp (zie IV.3) en Heiltje Helmichs.
Tr. kerk. op 26-jarige leeftijd op 17-05-1705 te Almen met Jacobus Varenhorst, geb. in het Brandenburgerlant (D).
De familie verhuist ca 1708 naar Markelo.
Jacobus hertrouwt op 10-10-1717 te Markelo met Aeltje Helmigh, dg. van Jan Helmigh uit Markelo. Jacob is de stamvader van vele Varenhorst'en. 
19-10-1743. Drostampt Twente 33 no.118. Geschil tussen Jacob Varenhorst en Jan te Rijdt over het eigendom en gebruik van een stuk grond uit de boedel van wijlen Hendrik Helmigh.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wilmken Varenhorst, ged. op 09-01-1707 te Almen. Doopget. grootmoeder Heiltjen Helmich.
Tr. Jan Holmer.
2. levenloos geb. kind Varenhorst, begr. 04-1709 te Markelo.
   3.  Herm Hendrik Varenhorst (zie VI.6).
4. levenloos geb. kind Varenhorst, begr. op 07-04-1712 te Markelo.
Uit het tweede huwelijk:
  1.  Arend Varenhorst, ged. 06-02-1724 te Markelo, ovl. ca 1779 te Markelo. (zie VI. 8)

V.15    Gerrit Lamberts of Oostendorp, molenaar te Almen, ged. op 02-09-1683 te Almen. Lidmaat Almen 24-12-1718. Zn. van Lambert Goesens of Oostendorp (zie IV.3) en Heiltje Helmichs.
Tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 19-06-1711 te Almen Aleida Jalink, dg. van Roelof Jalink uit Goor.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert Gerritsen Oostendorp, geb. circa 1713, lidmaat Almen 8-4-1735.
   2.  Heiltjen Oostendorp, ged. op 12-02-1719 te Almen.
   3.  Willem Oostendorp, ged. op 11-05-1721 te Almen.

Generatie VI

 VI.6    Herm Hendrik Varenhorst, molenaar o.a. te Lochem, Zelhem, Wilsem/Olst, ged. op 02-11-1710 te Markelo, overl. op 25-05-1760 te Windesheim op 49-jarige leeftijd, zn. van Jacobus Varenhorst en Aeltjen Lamberts Oostendorp (zie V.12).
Tr. kerk circa 1746 Janna Gerritsen, ged. op 14-04-1720 te Lochem, dg. van Harmen Gerritsen en Trijntjen Rutgersdg. Wijchers. Janna hertr. 18-3-1761 te Windesheim met molenaar Jan Willem Hesselink uit Lochem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Varenhorst (zie VII.1).
   2.  Willem Varenhorst, ged. op 12-09-1751 te Windesheim, jong ovl.
   3.  Wilmina Varenhorst, ged. op 28-01-1753 te Windesheim.
   4.  Willem Varenhorst, ged. 1754 te Windesheim, jong ovl.
   5.  Arend Varenhorst, ged. op 29-02-1756 te Windesheim.
   6.  Gergje Varenhorst, ged. op 22-01-1758 te Windesheim.
   7.  Willem Varenhorst (zie VII.8).

VI.8  Arend Varenhorst, ged. 06-02-1724 te Markelo, ovl. ca 1779 te Markelo. Hij is in 1766 aangesteld tot gezworene in de markte Markelo. Zn. van Jacobus Varenhorst
en Aeltje Helmigh.
Tr. kerk op 09-10-1751 te Markelo met Hendrina Gorking, ged. 23-07-1730 te Markelo, ovl. ca 1779 te Markelo. Dg. van rentmeester/kerkmeester Jan Hendrik Gorkinck en Maria Tijmans.

In 1776 lenen Arend Varenhorst en vrouw Hendrine Gorkink f 1000,- van juffer Berendina van Heek met als onderpand een zaailandt in de Markelschen Esch gelegen tussen Jan Lodeweges en Gerrit Kistemakers zijn land, een weide of groenlandt in de Koekoek, hun huis en hoff en den Hallers gaarden.
Arend en Hendrine zijn kort na elkaar overleden want in 1779 worden er over de nagelaten kinderen als voogden aangesteld Derk Hendrik Gorkink en Jan Harmen Ziggers. De kinderen zijn Hendrica, Jenneken, Johanna, Jacobus en Jan Hendrik. De bezittingen bestaan uit het huis en hof, 3 stukken bouland, een hoekje hooiland, een koe en de inboedel des huizes. Echter er zijn nogal wat schulden. Totaal meer dan f 1300,- bestaande uit geldleningen van Berendina van Heek, van Hoevell, Quack, Derk Hendrik Gorkink, ten Cate, Geertruid Strik, hooipagten, schuld aan de wed. Dockhoorn wegens geleend geld vanwege ziekte, aan de mulder wegens gehaald koorn, aan de schoenmaker J.H. wegens gemaakte schoenen.
In febr. 1780 wordt het huis van wijlen Arend  en Hendrine gerechtelijk verkocht vanwege het feit dat er nog al wat schulden zijn.

Uit dit huwelijk:

1.  Aeltje Varenhorst, ged. 25-09-1757 te Markelo, jong ovl.
2.  Hendryka Varenhorst, ged. 17-01-1760 te Markelo. Zij trouwt 11-04-1783 te Goor/13-04-1783 te Rijssen met Gerrit Jan ten
     Zijthoff.
3.  Jenneken Varenhorst, ged. 01-01-1763 te Markelo. Zij trouwt 26-04-1800 te Goor met Jan Hendrik Zwier Helmigh.
4.  Johanna Hendrika Varenhorst, geb. ca 1766. Zij trouwt 21-10-1808 te Amsterdam met Wilcke Wiedau van Gammekelziel in 't
     Oldenburgse.
5.  Jacob Varenhorst, ged. 22-04-1769 te Markelo, ovl. 21-08-1809 te Lochem (zie VII. 10).
6.  Jan Hendrik Varenhorst, ged. 31-07-1774 te Markelo. (zie VII. 12)

Generatie VII

 VII.1    Jacobus Varenhorst, molenaar, ged. op 18-08-1748 te Windesheim, overl. op 04-06-1822 te Stokkum op 73-jarige leeftijd, 1769 lidmaat te Lochem en 1797 te Markelo. Zn. van Herm Hendrik Varenhorst (zie VI.6) en Janna Gerritsen.
Tr. kerk op 33-jarige leeftijd op 16-09-1781 te Lochem Johanna Pasman, overl. na 1797, dg. van Gerrit Pasmans uit Raalte.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmina Hendrika Varenhorst, geb. op 30-08-1782 te Lochem, ged. op 01-09-1782 te Lochem, overl. 1834 te Deventer.
   2.  Garrit Varenhorst (zie VIII.2).
   3.  Janna Varenhorst, ged. op 06-01-1788 te Markelo, overl. 1816 te Wijhe.
   4.  Ida Varenhorst, ged. op 15-04-1791 te Markelo, overl. 1816 te Wijhe.
   5.  Arend Varenhorst, geb. op 15-04-1795 te Staphorst (Rouveen), ged. op 19-04-1795 te Rouveen.
   6.  Arendina Hendrica Varenhorst, geb. op 15-04-1795 te Staphorst (Rouveen), ged. op 19-04-1795 te Rouveen.
Tr. op 41-jarige leeftijd op 10-10-1836 te Deventer Klaas Jans Kleinmeyer, 56 jaar oud, geb. op 03-09-1780 te Hoogeveen, overl. op 20-02-1855 te Voorst op 74-jarige leeftijd. Zn. van daghuurder Jan Berends of Kleinmeyer en Margje Smits en wed. van Willemina Kuipers.

VII.8    Willem Varenhorst, windkorenmolenaar; pachter van de waterkorenmolen aan de Berkel te Lochem, ged. op 23-12-1759 te Windesheim, overl. op 13-09-1830 te Neede op 70-jarige leeftijd. Lidmaat Lochem 1779 en 1796. Zn. van Herm Hendrik Varenhorst (zie VI.6) en Janna Gerritsen.
Tr. kerk op 31-jarige leeftijd op 19-06-1791 te Lochem Egberdina Loman, 20 jaar oud, ged. op 01-12-1770 te Neede, overl. op 01-07-1835 te Neede op 64-jarige leeftijd, dg. van Arend Loman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Hendrica Varenhorst, geb. op 23-10-1791 te Lochem, ged. op 30-10-1791 te Lochem, overl. op 05-05-1852 te Lochem op 60-jarige leeftijd.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 08-10-1813 te Lochem Jan Hagens, 29 jaar oud, grofsmid, ged. op 12-02-1784 te Vorden, overl. op 01-10-1826 te Lochem op 42-jarige leeftijd, zn. van Berend Hagens.
   2.  Anna Varenhorst, winkelierster, geb. op 07-02-1793 te Lochem, ged. op 10-02-1793 te Lochem, overl. op 22-01-1870 te Lochem op 76-jarige leeftijd.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 05-04-1816 te Lochem Hendrik Jan Eggink, koopman, geb. circa 1780 te Eibergen, overl. op 12-01-1850 te Lochem. Zn. van Roelof Eggink en Gerritjen Sonneman.
   3.  Anna Megteld Varenhorst, geb. op 08-11-1795 te Lochem, ged. op 22-11-1795 te Lochem, overl. op 17-03-1835 te Groenlo op 39-jarige leeftijd.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 27-11-1824 te Groenlo Johannes Heere Egberts, raadslid, geb. circa 1789 te Groenlo, hij was weduwnaar van Aaltje Polman.
   4.  Harmen Hendrik Varenhorst, geb. op 11-12-1797 te Lochem, ged. op 17-12-1797 te Lochem, jong ovl.
   5.  Harmen Hendrik Varenhorst (zie VIII.16).
   6.  Jan Varenhorst, geb. op 18-07-1802 te Lochem, ged. op 25-07-1802 te Lochem, overl. op 19-11-1817 te Neede op 15-jarige leeftijd.
   7.  Egberdina Varenhorst, geb. op 25-11-1804 te Lochem, ged. op 02-12-1804 te Lochem, overl. op 06-06-1831 te Neede op 26-jarige leeftijd.
   8.  Arnolda Varenhorst, geb. op 09-10-1807 te Lochem, ged. op 18-10-1807 te Lochem, overl. op 28-04-1879 te Neede op 71-jarige leeftijd.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 14-02-1833 te Neede Roelof Bloos, 32 jaar oud, grondeigenaar/fabriquer, geb. op 03-02-1801 te Amsterdam, ged. op 15-02-1801 te Oude Kerk A'dam, overl. op 28-05-1883 te Neede op 82-jarige leeftijd.
   9.  Wilhelmina Johanna Varenhorst, geb. circa 1813 te Lochem, overl. op 16-09-1838 te Neede.

VII. 10   Jacob Varenhorst, zn van Arend Varenhorst en Hendrine Gorking, ged. 22-04-1769 te Markelo, ovl. 21-08-1809 te Lochem. Hij trouwt 27-04-1805 te Lochem met Jenneken Holshorst, geb. 12-12-1772 op erve Holshorst te Lochem, ged. 13-12-1772 te Lochem, ovl. op 17-09-1845 te Lochem. Dg. van Berend Holshorst en Janna Keyser uit  het Schependomb van Lochem.
Uit dit huwelijk:
1.   Hendrika Johanna Varenhorst, vroedvrouw, geb. 27-07-1805 te Lochem, ged. 04-08-1805 te Lochem, ovl. 21-02-1857 te
      Lochem. Tr. 25-03-1825 te Lochem met timmerman Adrianus Arnoldus Bos(ch), geb. ca 1800 te Amsterdam (hij was een
      vondeling !), ovl. 25-01-1875 te Barchem (Laren).
2.   Anna Maria Varenhorst, geb. 27-12-1806 te Lochem, ged. 04-01-1807 te Lochem. Tr. 21-05-1835 te Deventer met
      schuitenvoerder Jacob Smit, geb. 03-04-1808 te Meppel, ovl. 15-02-1838 te Lochem. Zn. van Pieter Smit en Hendrika Snoek.
3.   Berend Jan Varenhorst, geb. 11-11-1808 te Lochem, ged. 22-11-1808 te Lochem, ovl. 27-10-1811 te Lochem.

VII. 12   Jan Hendrik Varenhorst, ged. 31-07-1774 te Markelo. Zn. van Arend Varenhorst en Hendrine Gorking.
Tr. op 09-02-1804 te Gorssel met Gerritjen Brilman. Dg. van Harmanus Brilman en Maria Wankink uit Bathmen. De familie verhuist ca. 1807 van Gorssel naar Diepenveen.
Uit dit huwelijk:
1.   Hendrika Varenhorst, geb. 20-06-1804 te Gorssel, ovl. ca 1860 te Deventer. Tr. 31-12-1831 te Diepenveen met kledermaker
      Gerrit Schoolen, geb. 15-07-1805 op de Markelose Borkeld, ged. 21-07-1805 te Holten, ovl. 1889 te Deventer. Zn. van Hendrik
      Schoolen en Janna Hoekmans.
2.   Maria Varenhorst, geb. 13-05-1806 te Gorssel, ovl. 1848 te Deventer. Tr. 04-05-1827 te Diepenveen met boerenknecht Gerrit
      Klein Woud
, geb. ca 1805 te Bathmen. Zn. van Albert Derks Klein Woud en Zwaantjen Alberts.
3.   Albert Varenhorst, voermansknecht/dagloner, geb. 07-10-1808 te Diepenveen, ovl. 1872 te Deventer. (Zie VIII 18).
4.   Hermanus Varenhorst, geb. ca. 1812 te Diepenveen, ovl. 1813 te Diepenveen.
5.   Hermina Varenhorst, geb. ca. 1815 te Diepenveen, ovl. 1866 te Deventer. Tr. 02-05-1844 te Deventer met kuiper Jan Hendrik
    
 Straatman, geb. ca 1818 te Bergh (Gld), ovl. 1868 te Deventer. Zn. van Jan Straatman en Theodora Gesing.

Generatie VIII

 VIII.2    Garrit Varenhorst, molenaar, geb. op 30-09-1784 te Lochem, ged. op 03-10-1784 te Lochem, overl. 1842 te Rijssen, zn. van Jacobus Varenhorst (zie VII.1) en Johanna Pasman.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 07-11-1817 te Olst Hendrika Christina Bargman, geb. circa 1791 te Olst, overl. 1857 te Rijssen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Varenhorst, geb. circa 1818 te Olst, overl. 1885 te Raalte.
Tr. op 04-11-1843 te Olst Willem Averdijk, geb. circa 1818 te Olst, overl. 1887 te Raalte.
   2.  Hendrica Varenhorst, geb. circa 1820 te Hellendoorn, overl. 1883 te Rijssen.
Tr. op 25-06-1847 te Rijssen met weduwnaar Jan Nieuwenhuis, geb. circa 1818 te Rijssen.
   3.  Maria Varenhorst, geb. circa 1822 te Hellendoorn, overl. op 29-08-1827 te Veessen (Heerde).
   4.  Jakoba Johanna Varenhorst, geb. circa 1825 te Hellendoorn, overl. 1882 te Rijssen.
Tr. op 06-05-1852 te Rijssen Jan Hermen ten Hove, geb. circa 1823 te Rijssen.
   5.  Gerrit Jan Varenhorst (zie IX.8).
   6.  Marinus Varenhorst, geb. op 29-04-1829 te Veessen, overl. 1860 te Rijssen.

VIII.16    Harmen Hendrik Varenhorst, molenaar eerst in Lochem later in Neede, geb. op 27-12-1799 te Lochem, ged. op 12-01-1800 te Lochem, overl. op 04-04-1876 te Neede op 76-jarige leeftijd, zn. van Willem Varenhorst (zie VII.8) en Egberdina Loman.
Tr. op 45-jarige leeftijd op 03-04-1845 te Heerde Berendina ten Hoopen, geb. circa 1823 te Neede, overl. op 03-12-1892 te Neede. Dg. van Hendrik ten Hoopen en Harmina te Brinkhof.
De Varenhorst Molle.
Op de plek waar nu de molen van Neede hoog boven alles uitkijkt, stond al honderden jaren lang een zogenaamde standerdmolen. De eerste keer dat er over een molen in Neede iets op papier gevonden is, is in het pachtregister van de " Hof Neede" uit 1598, ...Ein Stuck landes gelegen an der windmollen... En in 1646 in het verpondingscohier, ..Die Windemullers huys in pacht van Jan Pastoor... In dat jaar is de Heer van Bronckhorst de eigenaar van de molen, hij verpacht de molen voor 400 gulden.
In 1727 wordt de hele heerlijkheid Borculo verkocht, dus ook de molen verandert van eigenaar. Vijftig jaar later komt Borculo in het bezit van stadhouder Willem de vijfde. Wanneer deze in de Franse tijd de wijk neemt naar Engeland vervalt alles aan de domeinen. Begin 1800 wordt ook het mulderhuis naast de molen gebouwd.
Van molenaar Peters gaat het verhaal dat hij niet bang was voor inbrekers of zo, zonder aarzelen schoot hij met scherp op mensen die naar zijn mening zich nogal verdacht ophielden bij de molen. Waarschijnlijk rond 1830 neemt Willem Varenhorst uit Lochem de molen over van de domeinen. Hij kwam van de watermolen uit Lochem. Vanaf dat moment zullen vier generaties Varenhorst op de molen blijven. Hendrik (de olde) Varenhorst gunde zich geen tijd om thuis warm te eten, zijn vrouw hing een pannetje met eten aan de nek van de hond, die dan naar de molen liep. Als beloning mocht de hond het pannetje uitlikken.
Op 10 augustus 1925 ontwikkelde zich een windhoos die Borculo bijna kompleet vernield. Ook de molen op de Needse berg ontkwam niet. In korte tijd werd de molen dusdanig vernield, dat er van reparatie geen sprake kon zijn. Na eeuwen zijn werk te hebben gedaan kwam er een einde aan de standerdmolen op de Needse berg.
Na de stormramp in 1925 werd de opbouw weer snel onder handen genomen. In 1923 was er een vereniging "de Hollandsche Molen" opgericht en deze ging samen met het nationaal steuncomite " Stormramp" de molen in Neede weer opbouwen. Men besloot om de verouderde standerdmolen niet meer te herplaatsen, maar daarvoor in de plaats een stenen stellingmolen te nemen. De bouwvergunning kreeg men op 9 juni 1926, de kosten werden geraamd op 18.000 gulden. Het werd een ontwerp van de gebroeders Dekker en de uitvoering was in handen van de Needse aannemer ten Hoopen.
De eerste pachter van de nieuwe molen werd Hendrik Jan Varenhorst, het vierde geslacht van deze familie op de Needse molen. Het duurde niet lang, in 1928 gingen de gebroeders Varenhorst elders naar het dorp, pachter werd toen Rensink. Na een jaar hield ook hij ermee op, in de jaren daarna werd de molen niet meer gebruikt. De molen raakte in verval, in 1943 werd de gemeente Neede eigenaar.
Begin vijftiger jaren wordt de molen gerestaureerd door ten Have uit Vorden. Stortelder uit Neede huurt de molen en gebruikt deze als houtzaagmolen. In 1969 staat de molen weer werkeloos en raakt opnieuw danig in verval. Vijf jaar later is de molen weer in orde gemaakt, ditmaal door Beckers uit Bredevoort. In 1976 is de molen ook weer maalvaardig, wanneer de molenstenen weer geplaatst worden. De molen is momenteel in uitstekende staat en een geweldige blikvanger voor Neede.

Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind Varenhorst, geb. op 11-08-1845 te Neede, overl. op 11-08-1845 te Neede, 0 dagen oud.
   2.  Willem Varenhorst, geb. circa 1847 te Neede, overl. op 12-01-1862 te Neede.
   3.  Egberdina Varenhorst, geb. circa 1849 te Neede, overl. op 23-01-1914 te Neede.
Tr. op 31-01-1880 te Neede Hendrik Thijsen, wever/landbouwer, geb. circa 1855 te Neede, overl. op 10-01-1889 te Neede. Zn. van landbouwer Willem Thijsen en Geertjen Zaaltink.
   4.  Hendrik Varenhorst (zie IX.15).
   5.  Jan/John Varenhorst (zie IX.17).
   6.  Harmina Varenhorst, geb. circa 1855 te Neede, overl. op 18-01-1922 te Lochem.
Tr. op 15-05-1885 te Lochem Hendrik Jan Beumer, geb. circa 1849 te Lochem, overl. op 31-12-1928 te Lochem. Zn. van Hendrik Willem Beumer en Johanna Harmina Alink.
   7.  Herman Varenhorst (zie IX.21).
   8.  Johanna Hendrika Varenhorst, geb. circa 1861 te Neede, overl. op 03-03-1865 te Neede.
   9.  levenloos kind Varenhorst, geb. op 11-04-1864 te Neede, overl. op 11-04-1864 te Neede, 0 dagen oud.

VIII. 18  Albert Varenhorst, voermansknecht/dagloner, geb. 07-10-1808 te Diepenveen, ovl. 1872 te Deventer. Zn. van Jan Hendrik Varenhorst en Gerritjen Brilman.
Tr. 19-09-1831 te Deventer met Gerritjen Derks of Klein Woud, geb. 19-09-1808 te Bathmen, ovl. 1874 te Goor. Dg. van Albert Derks of Klein Woud en Zwaantjen Alberts of Dolderman.
Uit dit huwelijk:
1.   Jacobus Varenhorst, smid, geb. ca. 1833 te Diepenveen, ovl. 1863 te Diepenveen. (Zie IX 23).

Generatie IX

IX.8    Gerrit Jan Varenhorst, molenaar(sknecht), geb. op 24-05-1827 te Veessen, overl. op 18-06-1894 te Borne op 67-jarige leeftijd, zn. van Garrit Varenhorst (zie VIII.2) en Hendrika Christina Bargman.
Tr. op 36-jarige leeftijd op 05-10-1863 te Markelo Berendina Zendman, 21 jaar oud, geb. op 01-07-1842 te Markelo, overl. op 16-11-1884 te Borne op 42-jarige leeftijd. Dg. van Hendrikus Zendman en Geertruid Peusschers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Hendrik Varenhorst (zie X.1).
   2.  Hendrika Geertrui Varenhorst, geb. 03-1867 te Rijssen, overl. op 08-09-1867 te Stad Almelo.
   3.  Marinus Varenhorst, geb. circa 1869 te Stad Almelo, overl. op 13-08-1872 te Borne.
   4.  Gerrit Varenhorst, geb. 07-1873 te Borne, overl. op 30-12-1937 te Hengelo.
Tr. (1) op 26-02-1897 te Hengelo O Gerritdina Webbink, geb. circa 1876 te Hengelo O, overl. 1919 te Hengelo.
Tr. (2) op 26-06-1920 te Hengelo O met de weduwe Marie Stenvers, geb. te Lonneker.
   5.  Geertrui Varenhorst, geb. 07-1873 te Borne, overl. op 28-07-1873 te Borne.
   6.  levenloos kind Varenhorst, geb. op 20-04-1877 te Borne, overl. op 20-04-1877 te Borne, 0 dagen oud.

IX.15    Hendrik Varenhorst, molenaar, geb. 04-08-1851 te Neede, overl. op 15-10-1927 te Neede, zn. van Harmen Hendrik Varenhorst (zie VIII.16) en Berendina ten Hoopen.
Tr. op 04-08-1883 te Neede Harmina ten Cate, geb. 20-10-1856 te Neede, overl. op 10-12-1913 te Neede. Dg. van Hendrik Jan ten Cate en Janna Hilhorst.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina Varenhorst, geb. 21-06-1884 te Neede, ovl. op 11-04-1944 te Neede.
Tr. op 18-04-1912 te Neede Willem Jan Westerholt, jachtopziener, geb. 07-05-1886 te Lochem. Zn. van Gerrit Hendrik Westerholt en Alberdina Nijland.
   2.  Herman Hendrik Varenhorst (zie X.12).
   3.  Hendrik Jan Varenhorst (zie X.14).
   4.  Johanna Varenhorst, geb. 12-01-1888 te Neede, ovl. op 24-06-1972 te Diepenheim; zij was ongehuwd.

IX.17    Jan/John Varenhorst, railroad employee, geb. 1854 te Neede, overl. 1912 te Grand Rapids, begr. te Oakhill Cemetery. Zn. van Harmen Hendrik Varenhorst (zie VIII.16) en Berendina ten Hoopen.
Tr. op 15-04-1882 te Neede Mina/Minnie Willink, geb. 1858 te Neede, overl. 1907 te Grand Rapids, begr. te Oakhill Cemetery. Dg. van Antony Willink en Jenneken Lubbers. Jan en Mina emigreren ca 1885 naar Grand Rapids MI USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jennie Varenhorst, geb. 1882 te Neede, overl. 1898 te Grand Rapids, begr. te Oakhill Cemetery.
2. Berendina Varenhorst, geb. ca 1886 te Grand Rapids. Huwt 21-08-1907 te Grand Rapids met John Vork geb. te Holland MI,
    zn. van Peter Vork en Matje Pynberg.
3. Antoinette Varenhorst, geb. 06-02-1894 te Grand Rapids. Huwt 04-07-1913 te Grandville met wed. Theodore Hansen.

IX.21    Herman Varenhorst, geb. op 09-01-1857 te Neede, overl. op 08-12-1937 te Huizum (Leeuwarderadeel) op 80-jarige leeftijd, zn. van Harmen Hendrik Varenhorst (zie VIII.16) en Berendina ten Hoopen.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 23-05-1883 te Leeuwarden Maria Theodora van der Linden, 22 jaar oud, geb. op 09-01-1861 te Leeuwarden, overl. op 18-08-1933 te Huizum op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman Hendrik Varenhorst, geb. op 23-01-1884 te Leeuwarden, overl. op 03-11-1886 te Leeuwarden op 2-jarige leeftijd.
   2.  Adrianus Roelof Varenhorst, geb. op 05-09-1885 te Leeuwarden, overl. op 29-09-1885 te Leeuwarden, 24 dagen oud.
   3.  Adrianus Roelof Varenhorst, geb. op 24-08-1886 te Leeuwarden, overl. op 17-04-1890 te Leeuwarden op 3-jarige leeftijd.
   4.  Elisabeth Berendina Varenhorst, geb. op 12-05-1888 te Leeuwarden, overl. op 25-11-1941 te Deventer op 53-jarige leeftijd.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 23-04-1919 te Leeuwarderadeel Willem Donpijn, rijksklerk bij het kantongerecht, geb. circa 1884 te Deventer, overl. op 07-10-1940 te Deventer. Zn. van Herman Lambertus Donpijn en Wilhelmina Elisabeth Aarsen.
   5.  Herman Hendrik Varenhorst (zie X.23).
   6.  Berendina Elisabeth Varenhorst, geb. op 12-07-1892 te Leeuwarden, ovl. op 04-09-1977 te Colmschate.
   7.  Petronella Margaretha Varenhorst, geb. op 28-07-1894 te Leeuwarden, ovl. in 1975.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 15-06-1921 te Leeuwarderadeel Willem Tosaricus de Vries, geb. circa 1890 te Tosari (NI), ovl. in 1980.
   8.  Adriana Maria Varenhorst, geb. op 06-11-1896 te Leeuwarden, ovl. in 1965.
Tr. met Gerben van der Meer, geb. in 1900, ovl. in 1969.
   9.  Christiaan Varenhorst, geb. op 17-03-1899 te Leeuwarderadeel, ovl. 29-03-1899 te Leeuwarderadeel.

IX. 23  Jacobus Varenhorst, smid, geb. ca. 1833 te Diepenveen, ovl. 1863 te Diepenveen. Zn. van Albert Varenhorst en Gerritjen Klein Woud. Tr. 04-11-1858 te Deventer met Derkjen Dubbe, geb. ca 1835 te Deventer.
Uit dit huwelijk:
1.   Jacob Albertus Varenhorst, pettenmaker, geb. ca 1863 te Deventer, ovl. 1929 te Deventer. (Zie X. 25).

Generatie X

X.1    Gerrit Hendrik Varenhorst, geb. 1864 te Markelo, overl. op 17-10-1918 te Almelo, zn. van Gerrit Jan Varenhorst (zie IX.8) en Berendina Zendman.
Tr. op 16-05-1884 te Borne Maria Vis, geb. circa 1860 te Borne, overl. op 09-08-1934 te Almelo. Dg. van Wijbrand Vis en Elisabeth Titshof.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina Maria Varenhorst, geb. op 12-03-1885 te Borne, overl. op 20-03-1885 te Borne, 8 dagen oud.
   2.  Berendina Maria Varenhorst, geb. 26-04-1886 te Borne.
Tr. op 23-09-1909 te Borne Abram Georg Arnold, monteur, geb. circa 1884 te Vlissingen.
   3.  Elizabeth Hendrika Varenhorst, geb. 26-12-1887 te Borne, ovl. op 12-11-1976 te Apeldoorn.
Tr. op 25-11-1915 te Apeldoorn met weduwnaar Jan Willem van Kerkfort, geb. 08-02-1887 te Apeldoorn, ovl. op 11-03-1971 te Apeldoorn.
   4.  Wilhelmina Wijbranda Varenhorst, geb. 12-06-1891 te Borne, ovl. 02-11-1977 te Wierden.
Tr. op 11-06-1914 te Apeldoorn Jan Tiesselink, kantoorbediende, geb. 09-07-1889 te Almelo, ovl. op 17-09-1967 te Wierden.
5.  Johanna Geredina Varenhorst, geb. 09-05-1889 te Borne.
6.  Hendrika Maria Varenhorst, geb. 05-08-1895 te Borne.
Tr. op 03-03-1921 te Capelle aan den IJssel met Andries van de Erve, geb. ca 1893 te Capelle a/d IJssel.

X.12    Herman Hendrik Varenhorst, molenaar, geb. 22-03-1896 te Neede, ovl. op 16-12-1970 te Neede, zn. van Hendrik Varenhorst (zie IX.15) en Harmina ten Cate.
Tr. op 27-08-1915 te Winterswijk Anna Willemina Addink, geb. op 01-07-1892 te Winterswijk, ovl. op 25-04-1973. Dg. van spoorarbeider Jannes Addink en Mina Peters.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind Varenhorst, geb. op 04-05-1917 te Neede, overl. op 04-05-1917 te Neede, 0 dagen oud.
   2.  Herman Hendrik (Broer) Varenhorst, geb. 12-06-1927 te Neede, ovl. op 24-04-1999 te Enschede.
Tr. op 28-07-1956 te Neede met Janna Geertruida Haarman, geb. op 24-02-1935 te Neede. Deze familie is in het bezit van een Statenbijbel waarin alle geboorten van Varenhorst'en staan vermeld vanaf begin 18e eeuw tot op heden.
Uit dit huwelijk:
1. Marianne Varenhorst, geb. op 27-12-1959; huwt op 03-05-1991 met Willem Koert Hendrik (Wim) Slik geb. op 01-10-1958.
2. Herman Hendrik (Peter) Varenhorst, geb. op 14-01-1963.
3. Arend Derk (Ard) Varenhorst, architect, geb. op 13-05-1967; huwt met Esther Hartveld.
 
3. Harmina Varenhorst, 02-08-1920 te Neede, ovl. op 02-10-1979 te Neede.
    Tr. op 16-09-1943 te Neede met Hendrik te Vaanholt, geb. op 05-03-1919.

X.14    Hendrik Jan Varenhorst, molenaar/kolenhandelaar, geb. op 27-12-1885 te Neede, ovl. op 05-06-1967, zn. van Hendrik Varenhorst (zie IX.15) en Harmina ten Cate.
Tr. met Hendrika van Schoonhoven, geb. 07-11-1893, ovl. op 11-01-1982 te Diepenheim.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Varenhorst (zie XI.10).
   2.  Hendrika Harmina Varenhorst, geb. op 09-06-1930 te Neede.
Tr. met Gerrit Hendrik Wegereef.

X.23    Herman Hendrik Varenhorst, geb. op 31-10-1889 te Leeuwarden, overl. op 29-03-1966 te Deventer op 76-jarige leeftijd, zn. van Herman Varenhorst (zie IX.21) en Maria Theodora van der Linden.
Tr. op 17-05-1929 met Erna Marie Sophie Boldt, geb. op 15-03-1897 te Hamburg (D), ovl. op 16-08-1981 te Deventer.
Uit dit huwelijk:
   1.      Herman Peter Varenhorst (zie XI.13).
2. Maria Martha Varenhorst, geb. op 01-11-1929.
    Tr. op 17-05-1960 met Albert Naert, geb. op 07-02-1918. Zij wonen in Mount Lake Terrace, Wash. USA.

X. 25.  Jacob Albertus Varenhorst, pettenmaker, geb. ca 1863 te Deventer, ovl. 1929 te Deventer. Zn. van Jacobus Varenhorst en Derkjen Dubbe.
Tr. 29-12-1892 te Deventer met Johanna Geertruida Jansen, geb. ca. 1871 te Deventer, ovl. 17-12-1939 te Deventer. Dg. van fabrieksarbeider Nicolaas Jansen en Maria Hillegonda van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1.  Derkje Johanna Varenhorst, geb. ca 1908 te Deventer. Tr. 13-09-1928 te Deventer (huw. ontbonden 14-12-1939 te Deventer) met schilder Aart van Vemden, geb. ca 1909 te Olst. Zn. van Albert van Vemden en Dirkje van de Straat.

Generatie XI

 XI.10    Hendrik Varenhorst, landbouwer, geb. 08-02-1928, ovl. op 27-07-2012 te Lochem, zn. van Hendrik Jan Varenhorst (zie X.14).
Tr. in 1953 Harmina Hendrika Huisken, geb. op 18-03-1930 op erve Koenderink te Gelselaar, overl. op 20-12-2007 te Deventer op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerdina Hendrika (Gerry) Varenhorst, geb. op 30-08-1953.
Tr. 13-04-1973 Arend Otten, geb. op 12-02-1950.
   2.  Hendrika Wilhelmina (Ria) Varenhorst, geb. op 11-06-1958.
   3.  Hendrik Willem (Wim) Varenhorst (zie XII.4).
   4.  Hendrika Hermina (Hermien) Varenhorst, geb. op 14-02-1966.
Tr. Hendrik (Henri) Lievestro, geb. op 16-04-1966.

XI.13    Herman Peter Varenhorst, luitenant ter zee der 1e klasse, geb. op 28-02-1934 te Bandoeng (Ned.Indie), ovl. op 28-12-2017 te Epse, zn. van Herman Hendrik Varenhorst (zie X.23).
Trouwt op 13-02-1960 met Hendrika Carolina (Riekje) Gorter, geb. op 01-09-1937 te Medan (Ned.Indie), ovl. op 31-12-2017 te Deventer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Peter Varenhorst, geb. op 15-10-1962 te Haarlem.
   2.      Jan Hendrik Varenhorst (zie XII.9).
3. Katrien Varenhorst, geb. op 27-03-1968. Huwt met Rob Beelen.

Generatie XII

XII.4    Hendrik Willem (Wim) Varenhorst, landbouwer te Markelo, geb. 22-08-1963, zn. van Hendrik Varenhorst (zie XI.10) en Harmina Hendrika Huisken.
Tr. 29-10-1993 te Markelo met Ina Kooymans. De oudst bekende voorvader van Wim, zijnde Jacobus Varenhorst, kwam in 1708 in Markelo wonen (zie bij V.12); na bijna 300 jaar kwam in 1993 nazaat Wim ook weer in Markelo te wonen !
Uit dit huwelijk:
   1.  Tamara Varenhorst, geb. 24-09-1996 te Hengelo.
   2.  Richard Varenhorst, geb. 24-12-2000 te Hengelo.

XII.9    Jan Hendrik Varenhorst, jurist, geb. op 22-03-1965 te Leiden, zn. van Herman Peter Varenhorst (zie XI.13) en Hendrika Carolina Gorter.
Huwt 03-02-1996 met Anne-Be Ficq.
Kinderen:
   1.  Ivo Varenhorst, geb. op 28-09-1998 te Arnhem.
   2.  Tobias Peter Rene Maria Varenhorst, geb. op 26-04-2000 te Arnhem.


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software