Het Veluws/Amerikaanse geslacht Fidder/Fedders

Onderstaande gegevens komen voor een groot deel uit het boek Genealogie familie Fidder van mevr. Martens-Niemeyer

  De roots van dit geslacht liggen midden 17e eeuw in Elburg; meerdere generaties waren daar timmerman en smid. Vele nazaten woonden als landarbeider, dagloner of keuterboer in Nunspeet en Doornspijk en wat later in Kampen om daar in de sigarenindustrie te werken; andere  families trokken naar Drente en waren daar eekschiller foto07 (schillen van eikenschors ten behoeve van o.a. de leerlooierijen).
Vanuit Oldebroek emigreerde in 1882 Beerd Fidder met zijn gezin en een drietal jongere zusters van hem naar Orange City in Iowa (USA). Hun achternaam wijzigt dan in Fedders.
                                                    
                                       Genealogie van Jan Aarts Fidder                  naar alle foto's

 
Generatie I
 
I.1 Jan Aarts Fidder.
Gehuwd voor de kerk circa 1658 met Albertje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1.  Aart Fidder (zie II.1).
2.  Gerrit Jans Fidder (zie II.3).
3.  Willem Jans Fidder (zie II.5).

Generatie II
 
II.1 Aart Fidder, gedoopt op 19-01-1660 te Elburg, begraven op 12-04-1743 te Nunspeet op 83-jarige leeftijd, zoon van Jan Aarts Fidder (zie I.1) en Albertje Gerrits.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 26-06-1687 te Nunspeet met Anna Peters, 25 jaar oud, gedoopt op 01-09-1661 te Nunspeet. Dg. van Peter Everts en Weyme Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Aarts Fidder (zie III.1).
2.  Gerritje Fidder, gedoopt op 21-12-1690 te Nunspeet.
Ondertrouwd op 01-07-1719 te Elspeet, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 16-07-1719 te Nunspeet met Aalbert Jansen, overleden op 06-05-1779 te Nunspeet.
3.  Geertje Fidder, gedoopt op 24-12-1693 te Nunspeet.

II.3 Gerrit Jans Fidder, gedoopt op 21-07-1661 te Elburg, begraven op 02-04-1739 te Nunspeet op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan Aarts Fidder (zie I.1) en Albertje Gerrits.
Ondertrouwd op 09-06-1694 te Nunspeet, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 29-06-1694 te Nunspeet met Arisjen Jansen, begraven op 30-08-1737 te Nunspeet, wed. van Henric Willemsen.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder, gedoopt op 13-05-1695 te Nunspeet, overleden jong.
2.  Aart Fidder (zie III.7).
3.  Jan Gerritsen Fidder (zie III.9).
4.  Neeltje Gerrits Fidder (zie III.12).
5.  Elbertjen Fidder, gedoopt op 08-02-1705 te Nunspeet.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25-02-1730 te Nunspeet met Harmen Peters, geboren te Doornspijk.

II.5 Willem Jans Fidder, gedoopt op 09-03-1665 te Elburg, zoon van Jan Aarts Fidder (zie I.1) en Albertje Gerrits.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-04-1690 te Elburg met Annetje Jacobs. Dg. van Jacob Isbrants. Zij woont in 1725 al weduwe in de wijk Westerkwartier van Elburg.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder (zie III.15).
2.  Grietje Fidder, gedoopt op 18-09-1692 te Elburg.
3.  Hendrikje Fidder, gedoopt op 11-03-1697 te Elburg.
4.  Hannisien Fidder, gedoopt op 25-09-1701 te Elburg.
5.  Jacob Isebrand Fidder (zie III.20).

Generatie III
 
III.1 Jan Aarts Fidder, gedoopt op 14-01-1688 te Nunspeet, overleden op 13-11-1762 te Nunspeet op 74-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1762Zoon van Aart Fidder (zie II.1) en Anna Peters.
In 1738 wordt Jan samen met Albert Gerrits en Jan Wijchmans "geerfde" op de Veluwe genoemd. Hij heeft twee haardsteden en drie schepel land en betaalt zes carolus guldens belasting.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 15-07-1714 te Nunspeet met Marij Eyberts, begraven op 08-10-1737 te Nunspeet.
Uit dit huwelijk:
1.  Eibert Jansen Fidder (zie IV.1).
2.  Peter Jansen Fidder (zie IV.3).
3.  Annetje Jans Fidder (zie IV.6).
4.  Aart Jansen Fidder (zie IV.7).
5.  Geertjen Fidder, gedoopt op 26-12-1721 te Nunspeet, begraven op 29-11-1737 te Nunspeet op 15-jarige leeftijd.
6.  Jacob Fidder, gedoopt op 19-12-1723 te Nunspeet.

III.7 Aart Fidder, geboren circa 1697 te Nunspeet, zoon van Gerrit Jans Fidder (zie II.3) en Arisjen Jansen.
Gehuwd voor de kerk circa 1718 met Anne NN, begraven op 16-03-1736 te Nunspeet.
Uit dit huwelijk:
1.  dochter Fidder, begraven op 11-04-1719 te Nunspeet.

III.9 Jan Gerritsen Fidder, gedoopt op 19-02-1699 te Nunspeet, overleden op 28-06-1764 te Nunspeet op 65-jarige leeftijd, begraven op 02-07-1764, zoon van Gerrit Jans Fidder (zie II.3) en Arisjen Jansen.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 06-04-1725 te Nunspeet met Dreesje Jans, 32 jaar oud, gedoopt op 16-05-1692 te Nunspeet, begraven op 31-01-1754 te Nunspeet op 61-jarige leeftijd, dg. van Jan Hannissen en Jantjen Wychmans.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder, gedoopt op 29-09-1726 te Nunspeet, begraven op 08-10-1726 te Nunspeet, 9 dagen oud.
2.  Jan Fidder, gedoopt op 21-12-1727 te Nunspeet, begraven op 26-02-1728 te Nunspeet, 67 dagen oud.
3.  Jan Jansen Fidder, gedoopt op 11-06-1730 te Nunspeet, overleden op 26-03-1767 te Harderwijk op 36-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1767 te Nunspeet. Bij zijn overlijden is zijn "moei" erfgenaam.

III.12 Neeltje Gerrits Fidder, gedoopt op 23-10-1701 te Nunspeet, dochter van Gerrit Jans Fidder (zie II.3) en Arisjen Jansen.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15-04-1729 te Nunspeet met Hendrik Jacobsen Zoet, wed. van Doornspijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrikje Hendriks Zoet (zie IV.16).
2.  Gerrit Hendriksen, geboren circa 1738 te Doornspijk.
3.  Eybert Hendriks, gedoopt op 23-03-1740 te Doornspijk, overleden jong.
4.  Eybert Hendriks, gedoopt op 27-08-1741 te Doornspijk.
5.  Harmen Hendriks, gedoopt op 13-12-1744 te Doornspijk.

III.15 Jan Fidder, smid, gedoopt op 30-10-1690 te Elburg. Zoon van Willem Jans Fidder (zie II.5) en Annetje Jacobs.
1724 timmermansgilde: Jan heeft de smits proeve gedaen. Op 07-09-1742 verschijnt Jan voor de Schulte van Elburg waar hij beloofd borg te staat en te voldoen an een redelijk testament over het erf en sterfhuis van zaliger zijn zwager Dirk Gerritsz van Diepen. Verder zijn de erfgenamen Peter Jansen gehuwd met Annetje Gerrits en Beerd Everts gehuwd met Gerritje Gerrits.
Ondertrouwd op 16-04-1724 te Elburg, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 07-05-1724 te Doornspijk met Lubbertjen Gerrits van Diepen, geboren circa 1700 te Epe, overleden na 1780.
1780 Testament Lubbertje van Diepen
Voor de onder genoemde schepenen en Secretaris der stad Elburg compareerde Lubbertjen Gerrits, wed. van Jan Willemzen Fidder, welke geadsisteerd met J. de Fluiter verklaarde uit overweging des doods de volgende dispositie te hebben gemaakt:
Waartoe overgaande verklaarde zij aan haren zoon Willem Janszen Fidder schuldig te zijn twee-en-twintig jaren loon ad 25 car glds jaarlijks, bedragende een som van f 550,- glds, welke som sij begeerde haar zoon na haren dood uit haren boedel zal trekken vooruit, zonder dat dezelven zoon in collatie zal komen.
Voords verklaarde zij te begeren dat haar gemelde zoon Willem Janszen Fidder mede uit haren boedel vooruit zal hebben, het bed door hem gebruikt wordende met deszelfs toebehoren, alsmede het huis door haar bewoond met al het smitsgereedschap, waaronder wel het opstal en slijpstenen dog geen ongemaakt ijzer of smitskolen begrepen zijn.
Mist voor het gemelde huis en winkel aan de mede-erfgenamen met welken hij den overigen boedel egaal zal delen, uitkerende een som van f 300 glds eens.
Willende en begerende de comparante dat deze hare dispositie na haren dood allezens valeren en effect sorteren zal, als testament ceduul gifte of zo en gelijk die best zal kunnen bestaan. Actum coram Tulleken en Rauwenhoff als schepenen en mij H.H.Vitringa als secretaris der bovengemelde stad gedaan op den 18e october 1780.
Uit dit huwelijk:
1.  Jenneken Fidder, gedoopt op 01-02-1725 te Elburg.
2.  Anna Fidder, gedoopt op 16-11-1727 te Elburg.
3.  Gerritje Fidder, gedoopt op 24-04-1729 te Elburg.
4.  Albertje Fidder, gedoopt op 21-06-1731 te Elburg.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 09-10-1767 te Aalten met Harmen Mierdijk, soldaat.
5.  Willem Fidder, smid, gedoopt op 24-11-1733 te Elburg, overleden op 06-01-1811 te Elburg op 77-jarige leeftijd. Hij was lid van het Sint Jozefsgilde (1783).
6.  Gerrit Fidder (zie IV.27).
7.  Hannisje/Johanna Fidder, gedoopt op 06-11-1740 te Elburg, overleden op 28-01-1825 te Elburg op 84-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 19-04-1772 te Elburg, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 07-05-1772 te Elburg met Hendrik G. van Leeuwen, winkelier, geboren circa 1742 te Veessen, overleden op 19-06-1816 te Elburg. Zn. van Gerrit van Leeuwen en Janna Jans uit Veessen.
Zij woonden aan de Noorderkerkstraat in Elburg. In 1780 laten Hendrik en Hannisje hun testament opmaken op langstlevende.


III.20 Jacob Isebrand Fidder, timmerman/koopman, gedoopt op 21-10-1703 te Elburg, overleden voor 1780Zoon van Willem Jans Fidder (zie II.5) en Annetje Jacobs.
Jacob is lid van het St Jozefsgilde; 1733 timmermansgilde: zijn proeve gemaeckt en zijn gerechtigheyt voldaan. In 1746 wordt aan hem f 15-10 betaald wegens het maken van een nieuwe liggende brug.
Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 17-11-1748 te Elburg met Margrieta Hendriks Montezan, 21 jaar oud, gedoopt op 23-02-1727 te Elburg, overleden op 15-09-1818 te Kampen op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Fidder, timmermansbaas, gedoopt op 08-12-1748 te Elburg, begraven op 14-11-1822 te Kampen op 73-jarige leeftijd, 22-04-1769 Willem Fidder en Hendrik Mulder hebben elkaar geslagen, elk 2 pond boete. Willem en Geertje woonden aan de Oudestraat te Kampen.
Gehuwd voor de kerk op 55-jarige leeftijd op 03-06-1804 te Kampen met Geertje Jochems, geboren circa 1752 te Putten, overleden op 02-08-1831 te Lunteren (Ede).
1818 testament Willem Fidder
Voor den openbaren notaris Isaac Augies in de residentie Kampen arrondissement van Zwol prov Overijssel en de hierna te noemen getuigen is gecompareerd de timmermansbaas Willem Fidder wonende te Kampen, gezond van lichaam en zijne verstandelijke vermogens volkomen magtig, zo als zulks aan den voorschreven notaris en de hierna te noemen en ondergetekende getuigen volledig gebleken is. En heeft dezelve verklaard bij deze te maken zijn testament en heeft dezelve aan denzelven notaris in tegenwoordigheid dezelve getuigen voorgelegd of gedicteerd zijn testament of uitersten wil zo als volgt:
Ik herroep en vernietig alle testamenten of andere acten kracht van uitersten wil hebbende die ik tevoren hetzij alleen, hetzij met iemand anders mag hebbben opgericht, mij thans bepalende tot mijn tegenwoordig testament als beherende mijn laatsten wil.
Ik benoem en installeer tot mijne eenige universele legatarisse om alle mijne na te laten en met den dood te ontruimen goederen, roerende en onroerende, coutien en crediten, huisraad en lijfstoebehoren, niets uitgezonderd en ten vollen mijn eigendom te zullen behouden, mijne echtgenote Geertje Jochems en bij haar vooroverlijden mijne zusters of bij vooroverlijden hare wettige descendenten, gelijk mede de dochter van mijn overleden broeder Hendrik Fidder, en zulks in gelijke deelen staakwijze voorts bij opvolging van representatie der kinderen in der ouderen plaats. Als hetwelk ik verklaar te zijn mijn testament laatste uiterste, welke ik begeer, dat na mijn overlijden in alle zal worden nageleefd en agtervolgd. Dit testament opgemaakt in bijzijn der getuigen op den 8 december 1818 te Kampen.
2.  Teunisje Fidder, gedoopt op 22-03-1752 te Elburg, overleden jong.
3.  Hendrik Fidder, gedoopt op 12-05-1754 te Elburg, overleden jong.
4.  Teunisje Fidder, gedoopt op 08-01-1756 te Elburg, overleden op 05-02-1834 te Medemblik op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 09-05-1783 te Amsterdam met Hendrikus Ledeboer, begraven op 14-06-1785 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 12-04-1787 te Amsterdam met Johannes Pijl, apotheker te Amsterdam, overleden circa 1817, wed. van Elizabeth Storm.
5.  Hendrik Fidder (zie IV.39).
6.  Anna Fidder, gedoopt op 04-03-1761 te Elburg, overleden jong.
7.  Anna Fidder, gedoopt op 05-05-1763 te Elburg, overleden op 23-01-1847 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 05-09-1800 te Amsterdam met Louwerens Montesaan, 35 jaar oud, gedoopt op 11-08-1765 te Amsterdam, overleden op 29-12-1824 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
8.  Jan Fidder, gedoopt op 28-04-1765 te Elburg, overleden jong.
9.  Jan Fidder, gedoopt op 12-04-1767 te Elburg.

Generatie IV
 
IV.1 Eibert Jansen Fidder, gedoopt op 02-06-1715 te Nunspeet, overleden op 01-02-1775 te Nunspeet op 59-jarige leeftijd, begraven op 16-02-1775, nalatende 3 kinderen, zoon van Jan Aarts Fidder (zie III.1) en Marij Eyberts.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 05-05-1748 te Nunspeet met Hendrikje Hendriksen, geboren circa 1720, overleden op 28-10-1807 te Nunspeet, begraven op 03-11-1807, nalat 2 kind.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Eybertsen Fidder, gedoopt op 07-09-1749 te Nunspeet, overleden op 29-09-1788 te Nunspeet op 39-jarige leeftijd.
2.  Maritjen Eiberts Fidder, gedoopt op 19-09-1751 te Nunspeet, overleden jong.
3.  Jan Eybertsen Fidder, gedoopt op 16-09-1753 te Nunspeet, overleden op 04-08-1758 te Nunspeet op 4-jarige leeftijd, begraven op 08-08-1758.
4.  Grietje/Geertje Eyberts Fidder, gedoopt op 16-02-1756 te Nunspeet, overleden op 09-08-1758 te Nunspeet op 2-jarige leeftijd, begraven op 12-08-1758.
5.  Jan Eybertsen Fidder, gedoopt op 08-09-1758 te Nunspeet, overleden jong.
6.  Hendrik Eybertsen Fidder (zie V.6).
7.  Maria Eiberts Fidder, gedoopt op 23-12-1764 te Nunspeet, overleden op 23-01-1808 te Nunspeet op 43-jarige leeftijd, begraven op 29-01-1808.

IV.3 Peter Jansen Fidder, gedoopt op 30-08-1716 te Nunspeet, overleden op 01-05-1795 te Nunspeet op 78-jarige leeftijd, begraven op 05-05-1795, nalatende 3 kinderen. Hij is in 1749 kostganger bij Albert Jansen in het Oosteynde van Nunspeet. Zoon van Jan Aarts Fidder (zie III.1) en Marij Eyberts.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 21-02-1750 te Nunspeet met Aaltje Jans Vierhouten, 28 jaar oud, gedoopt op 14-09-1721 te Nunspeet, overleden op 23-03-1789 te Nunspeet op 67-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1789, nalatende man en 3 kinderen. Dg. van Jan Vierhout en Gerritjen Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Boersen Vierhout, gedoopt op 27-12-1750 te Nunspeet, begraven op 23-08-1752 te Nunspeet op 1-jarige leeftijd.
2.  Jan Boersen Fidder (zie V.9).
3.  Jan Petersen Fidder (zie V.10).
4.  Gerrit Fidder, gedoopt op 02-04-1761 te Nunspeet, overleden jong.
5.  Gerrit Petersen Fidder (zie V.13).

IV.6 Annetje Jans Fidder, gedoopt op 03-07-1718 te Nunspeet, overleden op 11-12-1777 te Nunspeet op 59-jarige leeftijd, begraven op 16-12-1777, dochter van Jan Aarts Fidder (zie III.1) en Marij Eyberts.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 17-09-1747 te Nunspeet met Gerrit Rekers, snijder, geboren circa 1720 te Enschede, overleden op 07-10-1796 te Nunspeet, begraven op 13-10-1796. Hij hertr. 04-03-1781 te Nunspeet met wed. Hendrikjen Aarts Drost (1723-1801).
Uit dit huwelijk:
1.  Marritjen Gerrits Rekers (zie V.15).

IV.7 Aart Jansen Fidder, geboren circa 1720, overleden op 24-10-1777 te Nunspeet, begraven op 30-10-1777, bij ovl. nalatende 5 kinderen. Zoon van Jan Aarts Fidder (zie III.1) en Marij Eyberts.
Gehuwd voor de kerk op 25-03-1752 te Nunspeet met Aaltje Jans, overleden op 28-06-1773 te Nunspeet, begraven op 02-07-1773.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder, gedoopt op 05-04-1753 te Nunspeet, begraven op 11-04-1753 te Nunspeet, 6 dagen oud.
2.  Marritje Aarts Fidder (zie V.18).
3.  Jan Fidder, gedoopt op 25-10-1755 te Nunspeet, overleden op 04-03-1786 te Nunspeet op 30-jarige leeftijd.
4.  Geertje Fidder, gedoopt op 11-02-1759 te Nunspeet, overleden op 04-10-1779 te Nunspeet op 20-jarige leeftijd. Ovl. aan de "rode loop".
5.  Jannetje Fidder, gedoopt op 26-06-1763 te Nunspeet, overleden op 25-10-1841 te Nunspeet op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 06-06-1802 te Nunspeet met Peter Kruimel.
6.  Gerrit Fidder, gedoopt op 03-08-1766 te Nunspeet, overleden op 24-10-1788 te Nunspeet op 22-jarige leeftijd.

IV.16 Hendrikje Hendriks Zoet, geboren circa 1730 te Doornspijk, overleden op 09-02-1812 te Oostbeek (Doornspijk), dochter van Hendrik Jacobsen Zoet en Neeltje Gerrits Fidder (zie III.12).
Gehuwd voor de kerk op 11-02-1758 te Doornspijk met Jan Wiegmans, dagloner, geboren circa 1731 te Epe. Zn. van Wiegman Laurents en Jennichjen Gerrits.
Hun nazaten noemen zich geen Wiegmans maar Fidder.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannigje Jansen Fidder, gedoopt op 09-09-1758 te Doornspijk, overleden op 25-03-1807 te Doornspijk op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 13-12-1789 te Doornspijk met Jan van den Brink, 40 jaar oud, gedoopt op 24-08-1749 te Heerde, overleden op 10-02-1799 te Doornspijk op 49-jarige leeftijd. Zn. van Christiaan Jansen Kok en Egbertje Jansen.
2.  Hendrik Jansen Fidder/Neelen, gedoopt op 06-02-1761 te Doornspijk.
Ondertrouwd op 09-04-1790 te Doornspijk, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 02-05-1790 te Elburg met Marrigje Driessen, 25 jaar oud, gedoopt op 05-08-1764 te Hattem.
3.  Wichertje Jans Fidder, geboren 1764 te Doornspijk, overleden op 07-03-1839 te Doornspijk.
Gehuwd voor de kerk op 06-05-1792 te Doornspijk met Lammert Gerritsen Smid, 23 jaar oud, gedoopt op 23-10-1768 te Nunspeet, overleden op 01-09-1854 te Doornspijk op 85-jarige leeftijd. Zn. van Gerrit Eyberts en Beertje Lamberts.
4.  Johan/Jan Jansen Fidder (zie V.30).
5.  Gijsbertjen Fidder/Neele (zie V.33).
6.  Neeltjen Fidder, gedoopt op 03-06-1770 te Doornspijk, overleden jong.
7.  Neeltjen Fidder, gedoopt op 06-10-1771 te Doornspijk.
8.  Hendrikjen Jans Fidder, gedoopt op 19-04-1774 te Doornspijk, overleden op 18-10-1809 te Nunspeet op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 02-04-1797 te Doornspijk met Aart Giesberts Koster, 23 jaar oud, dagloner, geboren op 11-04-1773 te Doornspijk, overleden op 25-03-1856 te Doornspijk op 82-jarige leeftijd. Zn. van Gijsbert Koster en Bartje Bos.

IV.27 Gerrit Fidder, schoenmaker, gedoopt op 23-08-1736 te Elburg, begraven op 30-08-1809 te Elburg op 73-jarige leeftijd. Hij was lid van de schoenmakersgilde Sint Crispijn. Zoon van Jan Fidder (zie III.15) en Lubbertjen Gerrits van Diepen.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 28-04-1771 te Elburg, gehuwd voor de kerk op 16-05-1771 te Elburg met Anna Koopmans, 19 jaar oud, gedoopt op 19-12-1751 te Elburg, overleden circa 1780. Dg. van Jan Hendriks Koopmans en Annetje Alberts.
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 27-04-1782 te Elburg met Hermpje Jans van Olst, 28 jaar oud, gedoopt op 20-01-1754 te Oldebroek, overleden op 09-04-1818 te Elburg op 64-jarige leeftijd. Dg. van Jan Arns en Hilligje Berghorst.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Fidder, gedoopt op 01-03-1772 te Elburg, overleden jong.
2.  Johanna Fidder, winkelierster, gedoopt op 17-06-1773 te Elburg, overleden op 28-03-1846 te Elburg op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk circa 1808 met Jan van Essen, timmerman, geboren op 23-03-1769 te Elburg, overleden op 11-07-1821 te Elburg op 52-jarige leeftijd. Zn. van Hendrik van Essen en Aartjen Kuiper.
3.  Jan Fidder, schoenmaker/deurwaarder, gedoopt op 28-09-1775 te Elburg, overleden op 03-11-1851 te Elburg op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd met met Johanna Elisabeth Bekking, breischoolhoudster, geboren 1774 te Amsterdam, overleden op 29-12-1845 te Elburg. Dg. van Hendrik Bekking en Alijda van Munnen.
1845 testament Jan Fidder
Aangezien er geen kinderen zijn geboren uit zijn huwelijk stelt hij tot zijne universele erfgenamen aan zijn neven Hendrik van Essen, timmerman te Hierden en Gerrit Jan van Essen timmerman te Elburg. Het overschot der opbrengst van de vaste goederen zijner nalatenschap, nadat die in het openbaar zijn verkocht, zal gedeeltelijk worden verdeeld aan mijne zuster Aaltje Fidder gehuwd aan Roelof Reynders te Oldebroek en aan mijne behuwde neef Antonie Bekking en zijn vrouw Gesina Afspronk wonende te Amsterdam.
4.  Hendrik Fidder, gedoopt op 01-10-1778 te Elburg.
Uit het tweede huwelijk:
5.  Lubbertje Fidder, gedoopt op 27-01-1785 te Elburg, overleden jong.
6.  Aaltje Fidder, wollennaaister, gedoopt op 14-10-1787 te Elburg, overleden op 13-11-1852 te Oldebroek op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25-10-1820 te Oldebroek met Roelof Reynders, 25 jaar oud, schilder, geboren op 02-11-1794 te Oldebroek, overleden op 30-11-1853 te Oldebroek op 59-jarige leeftijd. Zn. van schilder Jan Ledeboer Reynders en Neeltje Eimers.
7.  Lubbertje Fidder, gedoopt op 09-04-1792 te Elburg.
8.  Willem Fidder, gedoopt op 19-06-1794 te Elburg.

IV.39 Hendrik Fidder, winkelier, gedoopt op 12-10-1758 te Elburg, overleden op 20-11-1812 te Kampen op 54-jarige leeftijd. 15-05-1772 timmermansgilde: hij is leerknegt voor 2 jr. Zoon van Jacob Isebrand Fidder (zie III.20) en Margrieta Hendriks Montezan.
Gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 30-11-1800 te Kampen met Jozina Ramaker, gedoopt 04-1768 te Oldebroek, overleden op 04-11-1849 te Kampen. Dg. van Willem Joost Ramaker en Hilletje van Veen. Josina was voor haar huwelijk met Hendrik weduwe en hertrouwt na ovl van Hendrik met Willem Deetman.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacoba Margaretha Fidder, geboren op 19-10-1803 te Kampen, overleden op 04-01-1867 te Heerde op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-04-1841 te Kampen met Derk Jan Brink, 35 jaar oud, wagtmeester/militair, geboren op 09-12-1805 te Den Haag, overleden op 25-01-1879 te Heerde op 73-jarige leeftijd. Zn. van majoor Egbert Brink en Maria Elisabeth Heyerman. Hij was Ridder in de Mil. Willems-Orde 4e kl.
2.  Jacob Isebrant Fidder, geboren op 17-07-1805 te Kampen, begraven op 15-08-1805 te Bovenkerk te Kampen, 29 dagen oud.

Generatie V
 
V.6 Hendrik Eybertsen Fidder, dagloner, gedoopt op 05-10-1761 te Nunspeet, overleden op 30-06-1812 te Doornspijk op 50-jarige leeftijd, zoon van Eibert Jansen Fidder (zie IV.1) en Hendrikje Hendriksen.
Ondertrouwd op 12-04-1793 te Doornspijk, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 05-05-1793 te Doornspijk met Gijsbertjen Fidder/Neele, 25 jaar oud (zie V.33).
Uit dit huwelijk:
1.  Eybert Fidder, boerenknecht, geboren op 08-08-1795 te Doornspijk, overleden op 01-01-1832 te Doornspijk op 36-jarige leeftijd.
2.  Jan Fidder (zie VI.2).
3.  Geertje Fidder, geboren 1799 te Doornspijk, overleden op 06-12-1871 te Kampen.
Gehuwd op 20-02-1830 te Doornspijk met Hendrik Crijns Vinke, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 10-09-1797 te Oosterwolde (Doornspijk), overleden op 07-04-1845 te Kampen op 47-jarige leeftijd. Zn. van Krijn Janszen Vinke en Metjen Eibers Vis.
4.  Hendrik Fidder (zie VI.7).

V.9 Jan Boersen Fidder, landbouwer, gedoopt op 14-10-1753 te Nunspeet, overleden op 23-10-1821 te Nunspeet op 68-jarige leeftijd. Genoemd in Register Civique 1811. Zoon van Peter Jansen Fidder (zie IV.3) en Aaltje Jans Vierhouten.
Ondertrouwd op 11-03-1785 te Nunspeet, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 27-03-1785 te Nunspeet met Marritjen Gerrits Rekers, 35 jaar oud (zie V.15).
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Jansen Fidder (zie VI.9).

V.10 Jan Petersen Fidder, landbouwer, gedoopt op 06-05-1757 te Nunspeet, overleden op 05-08-1828 te Nunspeet op 71-jarige leeftijd. Genoemd 1811 in Register Civique. Zoon van Peter Jansen Fidder (zie IV.3) en Aaltje Jans Vierhouten.
Gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 17-03-1805 te Nunspeet met Gerritje Beerts Mulder, geboren circa 1766 te Hierden (Harderwijk), overleden op 25-11-1856 te Nunspeet (Ermelo). Dg. van Beert Mulder en Jentje Geurts en wed. van Evert Wessels.
Uit dit huwelijk:
1.  kind Fidder, geboren 1805, overleden op 28-06-1805 te Nunspeet, begraven op 02-07-1805.
2.  Peter Jansen Fidder, landbouwer, geboren op 14-12-1806 te Nunspeet, gedoopt op 28-12-1806, overleden op 29-03-1888 te Nunspeet op 81-jarige leeftijd. Ongehuwd.
3.  Beert Jansen Fidder, landbouwer, geboren op 14-09-1808 te Nunspeet, gedoopt op 25-09-1808, overleden op 09-06-1879 te Nunspeet op 70-jarige leeftijd. Ongehuwd.
4.  Aalt Jansen Fidder, geboren op 05-05-1811 te Nunspeet, gedoopt op 26-05-1811, overleden op 09-12-1811 te Ermelo, 218 dagen oud.

V.13 Gerrit Petersen Fidder, landbouwer, gedoopt op 03-08-1766 te Nunspeet, overleden op 01-07-1823 te Nunspeet op 56-jarige leeftijd, 1811 Reg. Civ. Zoon van Peter Jansen Fidder (zie IV.3) en Aaltje Jans Vierhouten.
Ondertrouwd op 06-04-1787 te Nunspeet, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 29-04-1787 te Nunspeet met Eybertje Cornellisen van der Kolk, 22 jaar oud, gedoopt op 27-01-1765 te Nunspeet, overleden op 07-05-1845 te Nunspeet (Ermelo) op 80-jarige leeftijd. Dg. van Cornelis Reynts en Geertje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Gerritsen Fidder, geboren op 09-03-1788 te Nunspeet, gedoopt op 16-03-1788.
2.  Cornelis Gerritsen Fidder, dagloner, geboren op 03-03-1791 te Nunspeet, gedoopt op 13-03-1791, overleden op 19-11-1864 te Nunspeet op 73-jarige leeftijd. Ongehuwd; genoemd in Reg. Civ. 1811.
3.  Aaltje Gerrits Fidder (zie VI.17).
4.  Gerrit Gerritsen Fidder (zie VI.19).
5.  Geertje Gerrits Fidder, geboren op 15-02-1799 te Nunspeet, gedoopt op 24-02-1799, overleden op 14-05-1870 te Nunspeet op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-05-1821 te Ermelo met Jan Rekers, 27 jaar oud, daghuurder, geboren op 16-07-1793 te Nunspeet, gedoopt op 21-07-1793, overleden op 30-01-1840 te Nunspeet op 46-jarige leeftijd. Zn. van Jannes Gerritsen Rekers en Aaltje Gerritsen Smit.
6.  Beertje Gerritsen Fidder, geboren op 25-02-1809 te Nunspeet, gedoopt op 05-03-1809, overleden op 01-03-1887 te Nunspeet op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 17-04-1846 te Ermelo met Rein Stap, 22 jaar oud, katoenwever/dagloner, geboren op 28-05-1823 te Nunspeet, overleden op 09-06-1876 te Nunspeet op 53-jarige leeftijd. Zn. van daghuurster Reyertje Stap.

V.15 Marritjen Gerrits Rekers, gedoopt op 28-09-1749 te Nunspeet, overleden op 07-12-1819 te Nunspeet op 70-jarige leeftijd. Wed. van Evert Wijnands. Dochter van Gerrit Rekers, snijder, en Annetje Jans Fidder (zie IV.6).
Ondertrouwd op 11-03-1785 te Nunspeet, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 27-03-1785 te Nunspeet met Jan Boersen Fidder, 31 jaar oud (zie V.9).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder V.9).

V.18 Marritje Aarts Fidder, gedoopt op 17-03-1754 te Nunspeet, overleden op 05-10-1801 te Nunspeet op 47-jarige leeftijd, begraven op 09-10-1801, nalat 2 kind, dochter van Aart Jansen Fidder (zie IV.7) en Aaltje Jans.
Ondertrouwd op 09-06-1780 te Nunspeet, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25-06-1780 te Nunspeet met Tijs Tijssen, overleden op 22-01-1801 te Nunspeet, begraven op 28-01-1801, nalatende vrouw en 4 kinderen. Wed. van Evertje Wijnands te Epe.
Uit dit huwelijk:
1.  Aart Tijssen Fidder (zie VI.25).
2.  Jan Tijssen, geboren op 06-09-1782 te Nunspeet, gedoopt op 15-09-1782.
3.  Tijs Tijssen, geboren op 05-01-1785 te Nunspeet, gedoopt op 16-01-1785.

V.30 Johan/Jan Jansen Fidder, dagloner, gedoopt op 07-12-1765 te Doornspijk, overleden op 21-02-1845 te Doornspijk op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan Wiegmans, dagloner, en Hendrikje Hendriks Zoet (zie IV.16).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 06-03-1789 te Doornspijk met Aartje Lubberts Zwart, 20 jaar oud, gedoopt op 05-03-1769 te Doornspijk, overleden circa 1796 te Doornspijk. Dg. van Lubbert Aarts en Reintjen Jans.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 30-04-1797 te Doornspijk met Willemtje Harms Engelsman, 23 jaar oud, geboren op 26-05-1773 te Doornspijk, gedoopt op 30-05-1773, overleden op 06-07-1839 te Doornspijk op 66-jarige leeftijd. Dg. van Harmen Teunissen Engelsman en Weimpjen Teunis van 't Hull/van 't Strik.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrikjen Jansen Fidder, geboren op 04-07-1789 te Doornspijk, overleden op 30-01-1865 te Heerde op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 13-04-1808 te Oldebroek met Eybert Haas/Haze, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 30-04-1779 te Doornspijk, gedoopt op 13-05-1779, overleden op 27-03-1848 te Hoornerveen (Heerde) op 68-jarige leeftijd. Zn. van Helmig Jans en Grietjen Jans.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Harmen Fidder (zie VI.31).
3.  Neeltje Fidder, geboren op 18-09-1800 te Doornspijk, overleden op 07-01-1861 te Doornspijk op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-07-1820 te Doornspijk met Gerrit Leusink, 25 jaar oud, dagloner/arbeider/eekschiller, geboren op 24-01-1795 te Doornspijk, gedoopt op 01-02-1795, overleden op 03-08-1861 te Anloo op 66-jarige leeftijd. Zn. van dagloner Lammert Leusink en Driesje Gerrits Zoet.
4.  Jan Fidder (zie VI.35).
5.  Willem Fidder (zie VI.37).
6.  Hendrik Fidder (zie VI.39).
7.  Gerrit Fidder (zie VI.41).
8.  Evert Fidder, dagloner, geboren op 02-10-1813 te Doornspijk, overleden op 13-09-1892 te Aperloo (Doornspijk) op 78-jarige leeftijd. Ongehuwd.
9.  Wijmptje Fidder, geboren op 18-06-1816 te Doornspijk, overleden op 02-05-1887 te Doornspijk op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-05-1837 te Doornspijk met Jan Leusink, 30 jaar oud, dagloner/landbouwer, geboren op 22-09-1806 te Doornspijk, gedoopt op 28-09-1806, overleden op 12-08-1870 te Aperloo (Doornspijk) op 63-jarige leeftijd. Zn. van Lammert Hendriks Leusink en Dreesjen Gerrits Zoet.

V.33 Gijsbertjen Fidder/Neele, gedoopt op 06-02-1768 te Doornspijk, overleden op 23-11-1818 te Oldebroek op 50-jarige leeftijd, dochter van Jan Wiegmans, dagloner, en Hendrikje Hendriks Zoet (zie IV.16).
Ondertrouwd op 12-04-1793 te Doornspijk, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 05-05-1793 te Doornspijk met Hendrik Eybertsen Fidder, 31 jaar oud (zie V.6).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder V.6).

Generatie VI
 
VI.2 Jan Fidder, arbeider, geboren op 10-04-1798 te Doornspijk, overleden op 27-02-1855 te Hattem op 56-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Eybertsen Fidder (zie V.6) en Gijsbertjen Fidder/Neele (zie V.33).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 29-08-1828 te Hattem met Willempjen van den Berg, 26 jaar oud, winkelierster, geboren op 23-05-1802 te Hattem, overleden op 24-12-1829 te Hattem op 27-jarige leeftijd. Dg. van Harmen van den Berg en Aleyda Schultink en wed. van Meyne Koster.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 03-04-1835 te Hattem met Geertjen Eylander, 26 jaar oud, geboren op 10-07-1808 te Hattem, overleden op 07-07-1866 te Hattem op 57-jarige leeftijd. Dg. van Peter Eylander en Aartjen Dalhuis.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Giesbertjen Barta Fidder, geboren op 15-03-1836 te Hattem, overleden op 26-02-1857 te Hattem op 20-jarige leeftijd.
2.  Aartjen Fidder, geboren op 18-08-1838 te Hattem, overleden op 10-07-1882 te Westenholte op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-04-1864 te Zwollerkerspel met Hendrik van Dijk, arbeider, geboren circa 1832 te Westenholte (Zwollerkerspel), overleden circa 1878. Zn. van Jan van Dijk en Janna Lubberts Brink.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 30-12-1880 te Zwollerkerspel met Berend Wind, 29 jaar oud, arbeider, geboren op 31-03-1851 te Westenholte (Zwollerkerspel). Zn. van Berend Wind en Willempjen Hendriks.
3.  Hendrik Fidder (zie VII.5).
4.  levenloos kind Fidder, geboren op 22-12-1843 te Hattem, overleden op 22-12-1843 te Hattem, 0 dagen oud.
5.  Petertjen Fidder, geboren op 23-02-1845 te Hattem, overleden op 24-12-1848 te Hattem op 3-jarige leeftijd.

VI.7 Hendrik Fidder, boerenknecht, geboren op 17-07-1804 te Doornspijk, overleden op 28-08-1855 te Kampen op 51-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Eybertsen Fidder (zie V.6) en Gijsbertjen Fidder/Neele (zie V.33).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-05-1840 te Oldebroek met Jantje/Jentien Juffer, 26 jaar oud, geboren op 11-07-1813 te Oosterwolde (Doornspijk), overleden op 09-03-1868 te Kampen op 54-jarige leeftijd. Dg. van Evert Dries Juffer en Hendrikje Jans.
Uit dit huwelijk:
1.  Evert Fidder, geboren op 10-03-1842 te Kampen, overleden op 06-11-1843 te Kampen op 1-jarige leeftijd.
2.  Gerregien Fidder, geboren op 26-08-1843 te Kampen, overleden op 23-03-1918 te Nijmegen op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-02-1876 te Amsterdam met Fredrik Karel Meynts, 30 jaar oud, kruidenier, geboren op 18-09-1845 te Amsterdam, overleden op 06-10-1926 te Nijmegen op 81-jarige leeftijd. Zn. van Dirk Hilberts Meynts en Anna Elisabeth Vulling.
3.  Hendrekien Fidder, geboren op 07-05-1845 te Kampen, overleden op 25-07-1846 te Kampen op 1-jarige leeftijd.
4.  Evert Fidder, geboren op 29-10-1846 te Kampen, overleden op 20-07-1848 te Kampen op 1-jarige leeftijd.
5.  Heintje Fidder, geboren op 04-10-1848 te Kampen, overleden op 15-10-1856 te Kampen op 8-jarige leeftijd.
6.  Evert Fidder, geboren 1850 te Kampen, overleden op 29-10-1851 te Kampen.
7.  Evert Fidder (zie VII.16).
8.  Egbertje Fidder, geboren op 25-11-1854 te Kampen, overleden op 07-08-1855 te Kampen, 255 dagen oud.

VI.9 Peter Jansen Fidder, arbeider/landbouwer, geboren op 12-09-1785 te Nunspeet, gedoopt op 18-09-1785, overleden op 15-03-1855 te Oosteinde (Ermelo) op 69-jarige leeftijd. Genoemd in Reg. Civ. 1811. Zoon van Jan Boersen Fidder (zie V.9) en Marritjen Gerrits Rekers (zie V.15).
Ondertrouwd op 29-11-1810 te Nunspeet, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 16-12-1810 te Nunspeet met Fenneke Aalts de Mots, 26 jaar oud, geboren op 06-08-1784 te Telgt (Ermelo), overleden op 27-05-1854 te Oosteinde (Ermelo) op 69-jarige leeftijd. Dg. van Aalt Lubbertsen de Mots en Mechteldje Jans.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder (zie VII.20).
2.  Metje Fidder, geboren op 06-09-1814 te Nunspeet, overleden op 15-04-1889 te Oosteinde (Ermelo) op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21-02-1856 te Ermelo met Eibert Hendriksen Steenbergen, 55 jaar oud, schipper, geboren op 02-01-1801 te Doornspijk, gedoopt op 11-01-1801, overleden op 18-03-1887 te Oosteinde (Ermelo) op 86-jarige leeftijd. Zn. van Hendrik Gerrits Steenbergen en Grietje Jans Vos.
3.  Annetje/Antje Fidder, geboren op 02-01-1817 te Ermelo (Nunspeet), overleden op 09-02-1885 te Oldebroek op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-03-1848 te Ermelo met Hendrik Drost, 25 jaar oud, hoefsmid, geboren op 19-02-1823 te Nunspeet, overleden op 02-01-1881 te Oldebroek op 57-jarige leeftijd. Zn. van daghuurder Willem Drost en Weyme Gerrits Kroes.
4.  Jan Fidder, geboren op 12-06-1819 te Nunspeet.
5.  Aalt Fidder (zie VII.27).
6.  levenloos kind Fidder, geboren op 20-07-1822 te Ermelo, overleden op 20-07-1822 te Ermelo, 0 dagen oud.
7.  Mannes Fidder (zie VII.30).
8.  Lubbert Fidder (zie VII.32).

VI.17 Aaltje Gerrits Fidder, dienstmeid, geboren op 11-02-1794 te Nunspeet, gedoopt op 23-02-1794, overleden op 21-02-1878 te Nunspeet op 84-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Petersen Fidder (zie V.13) en Eybertje Cornellisen van der Kolk.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-09-1824 te Harderwijk met Johann Friedrich Szigetti, 29 jaar oud, fuselier/daghuurder, geboren op 12-10-1794 te Hamburg, overleden op 13-03-1866 te Nunspeet op 71-jarige leeftijd. Zn. van Casper Szigetti (gesneuveld in de Slag van Jena) en Louise Catherine Koch.
Kind:
1.  Gerrit Fidder/Szigetti, fabrieksarbeider, geboren op 01-09-1822 te Harderwijk, overleden op 19-12-1887 te Enschede op 65-jarige leeftijd, huwt met Jacobje de Herder, hertr. met Maartje Boon en hertr. met Eltje Harmanna Wolthers.

VI.19 Gerrit Gerritsen Fidder, daghuurder/landbouwer, geboren op 18-09-1796 te Nunspeet, gedoopt op 25-09-1796, overleden op 09-04-1840 te Nunspeet op 43-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Petersen Fidder (zie V.13) en Eybertje Cornellisen van der Kolk.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-09-1831 te Ermelo met Gerrigje Klompemaker, 18 jaar oud, geboren op 30-01-1813 te Nunspeet, overleden op 09-08-1832 te Ermelo op 19-jarige leeftijd. Dg. van Beene Willemsen Klompemaker en Beertje Assen. Gerrigje is ovl in de kraam met de geboorte van een levenloos kind.
Uit dit huwelijk:
1.  Eibertje Fidder, geboren op 15-11-1831 te Ermelo, overleden op 16-12-1831 te Ermelo, 31 dagen oud.
2.  levenloos kind Fidder, geboren op 09-08-1832 te Ermelo, overleden op 09-08-1832 te Ermelo, 0 dagen oud.

VI.25 Aart Tijssen Fidder, dagloner/landman, geboren op 24-03-1781 te Nunspeet, gedoopt op 01-04-1781, overleden op 05-02-1860 te Epe op 78-jarige leeftijd. Hij neemt in 1812 officieel de naam Fidder aan. Zoon van Tijs Tijssen en Marritje Aarts Fidder (zie V.18).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 23-04-1810 te Nunspeet/Doornspijk met Aartje Franssen Mulder, 29 jaar oud, geboren op 10-04-1781 te Nunspeet, gedoopt op 16-04-1781, overleden op 28-11-1834 te Nunspeet (Ermelo) op 53-jarige leeftijd. Dg. van Frans Mulder en Grietje Egbertsen en wed. van Jan Gerritsen.
Uit dit huwelijk:
1.  Marrigje Fidder, geboren op 05-05-1811 te Doornspijk, overleden op 12-05-1811 te Doornspijk, 7 dagen oud.
2.  Marrigjen Fidder, geboren op 19-12-1812 te Doornspijk, overleden op 23-09-1822 te Ermelo op 9-jarige leeftijd.
3.  Fijtje Thijssen Fidder, geboren op 06-08-1815 te Doornspijk, overleden op 03-12-1870 te Elburg op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 29-04-1837 te Elburg met Evert van Dragt, 28 jaar oud, tuinman, gedoopt op 02-03-1809 te Elburg, overleden op 08-01-1864 te Elburg op 54-jarige leeftijd. Zn. van tuinman Elbert van Dragt en Hendrikje Reynders.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 20-09-1866 te Elburg met Albert van Ommen, 59 jaar oud, visser, gedoopt op 04-12-1806 te Elburg, overleden op 13-02-1884 te Doornspijk op 77-jarige leeftijd. Zn. van Reindert van Ommen en Geertje Hissink en wed. van Aalbertje Nagel.
4.  Trijntje Fidder, daghuurster, geboren op 12-06-1819 te Nunspeet, overleden op 08-09-1840 te Nunspeet op 21-jarige leeftijd.
5.  Eibertje Fidder, geboren op 31-08-1822 te Ermelo, overleden op 07-04-1834 te Nunspeet op 11-jarige leeftijd.
6.  Grietje Fidder, geboren op 17-03-1825 te Nunspeet, overleden op 04-04-1843 te Nunspeet op 18-jarige leeftijd.

VI.31 Harmen Fidder, dagloner, geboren op 19-09-1798 te Doornspijk, overleden op 19-08-1850 te Oldebroek op 51-jarige leeftijd, zoon van Johan/Jan Jansen Fidder (zie V.30) en Willemtje Harms Engelsman.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-11-1824 te Elburg met Aaltje Eibrink, 27 jaar oud, geboren op 04-05-1797 te Oldebroek, overleden op 27-04-1867 te Oldebroek op 69-jarige leeftijd. Dg. van Harmen Aaltsen Eibrink en Aartje Aalts Meester.
Uit dit huwelijk:
1.  Harmen Fidder (zie VII.45).
2.  Jan Fidder (zie VII.47).

VI.35 Jan Fidder, dagloner, geboren op 27-01-1803 te Doornspeek, overleden op 03-10-1854 te Doornspijk op 51-jarige leeftijd, zoon van Johan/Jan Jansen Fidder (zie V.30) en Willemtje Harms Engelsman.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-04-1825 te Wilsum met Gerritje Bast(iaan), 26 jaar oud, geboren op 24-09-1798 te Wilsum, overleden op 26-01-1885 te Doornspijk op 86-jarige leeftijd. Dg. van visscher Jan Bastiaan en Gezina Frans.
Uit dit huwelijk:
1.  Willemtje Fidder, geboren op 06-06-1825 te Oldebroek, overleden op 01-03-1868 te Kampen op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1852 te Kampen met Marten Hellendoorn, 31 jaar oud, arbeider, geboren op 04-06-1820 te Wilsum, overleden 1891 te Kampen. Zn. van Jan Hellendoorn en Jennichje Willems.
2.  Jan Fidder (zie VII.50).
3.  Johannes Fidder (zie VII.52).
4.  Willem Fidder (zie VII.54).
5.  Gerrit Fidder (zie VII.56).
6.  Frank Fidder (zie VII.58).
7.  Gesina Fidder (zie VII.60).
8.  Dientje Fidder, geboren op 16-06-1840 te Bruntink (Westerbork), overleden op 27-10-1914 te Kampen op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 12-10-1865 te Kampen met Beerd Veldhoen, boerenknecht, geboren 1839 te Oldebroek, overleden op 08-08-1866 te Kampen. Zn. van Heiltje Veldhoen.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 17-10-1867 te Kampen met Aalt van der Snee, 39 jaar oud, arbeider, geboren op 26-12-1827 te Kampen, overleden op 09-04-1895 te Kampen op 67-jarige leeftijd. Zn. van Dries van der Snee en Geertje Harms Kwakkel en wed. van Jantje van der Weerd.
9.  Arendje Fidder (zie VII.64).

VI.37 Willem Fidder, daghuurder/eekschiller, geboren op 08-12-1805 te Doornspijk, overleden op 03-09-1865 te Oldebroek op 59-jarige leeftijd, zoon van Johan/Jan Jansen Fidder (zie V.30) en Willemtje Harms Engelsman.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-09-1838 te Ermelo met Gerritje Assen, 24 jaar oud, geboren op 11-11-1813 te Nunspeet, overleden op 08-01-1894 te Oldebroek op 80-jarige leeftijd. Dg. van Jacob Jansen Assen en Christina Lodewijks Sourweil.
Uit dit huwelijk:
1.  Willempje Fidder, dagloonster, geboren op 25-01-1840 te Elburg, overleden op 30-10-1898 te Oldebroek op 58-jarige leeftijd.
2.  Jacob Fidder (zie VII.66).
3.  Hendrik Fidder, arbeider, geboren op 30-05-1844 te Westerbork, overleden op 24-03-1910 te Nieuw Buinen (Borger) op 65-jarige leeftijd.
4.  Jan Fidder, geboren op 27-06-1848 te Elburg, overleden op 01-11-1850 te Oldebroek op 2-jarige leeftijd.
5.  Jan Fidder (zie VII.69).
6.  Steven Fidder, geboren op 10-06-1856 te Het Krakeel (Hoogeveen), overleden op 03-08-1856 te Huizen (Hoogeveen), 54 dagen oud.

VI.39 Hendrik Fidder, boerenknegt, geboren op 28-11-1808 te Doornspijk, gedoopt op 04-12-1808, overleden op 06-02-1865 te Kampen op 56-jarige leeftijd, zoon van Johan/Jan Jansen Fidder (zie V.30) en Willemtje Harms Engelsman.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1833 te Kampen met Aaltjen Jans Boer(s), 25 jaar oud, geboren op 27-09-1807 te Doornspijk, overleden op 02-09-1891 te Kampen op 83-jarige leeftijd. Dg. van Jan Adolfs Boer en Gerrigje Cornelis Wielink en wed. van Gerrit Gerrits Veluwenkamp.
Uit dit huwelijk:
1.  Willemtje Fidder, geboren 1835 te Kampen, overleden op 27-07-1849 te Kampen.
2.  Dolf Fidder (zie VII.73).
3.  Gerregien Fidder, geboren 1840 te Kampen, overleden op 02-08-1849 te Kampen.
4.  Jansje Fidder, geboren op 12-01-1843 te Kampen, overleden op 14-12-1844 te Kampen op 1-jarige leeftijd.
5.  Jansje Fidder, geboren op 13-03-1845 te Kampen, overleden op 26-01-1920 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-09-1866 te Kampen met Gerrit van Dijk, 25 jaar oud, schoenmaker, geboren op 06-01-1841 te Kampen. Zn. van Teunis van Dijk en Jennegien Alberts Kiel.
6.  Jan Fidder (zie VII.79).
7.  Gerrigje Fidder (zie VII.81).

VI.41 Gerrit Fidder, eekschiller/arbeider, geboren op 08-11-1810 te Doornspijk, overleden op 26-08-1859 te Anloo op 48-jarige leeftijd, zoon van Johan/Jan Jansen Fidder (zie V.30) en Willemtje Harms Engelsman.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-04-1842 te Oldebroek met Jannigje van Aperloo, 23 jaar oud, geboren op 01-08-1818 te Elburg, overleden te USA. Dg. van Berent Jacobs van Aperlo en Eybertjen Jans Christiaans van den Brink.
Jannigje emigreerde 28-02-1882 vanuit Oldebroek met haar zoon Berent en drie dochters met hun gezinnen naar de USA.

Uit dit huwelijk:
1.  Willempje Fidder, geboren op 29-01-1843 te Doornspijk, overleden op 20-05-1907 te Oldebroek op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-09-1863 te Oldebroek met Lambert Pompert, 32 jaar oud, boerenknecht, geboren op 10-01-1831 te Oldebroek, overleden op 24-06-1902 te Oldebroek op 71-jarige leeftijd. Zn. van Hendrik Pompert en Reintje van der Moolen.
2.  Eibertje Fidder, geboren op 18-07-1844 te Oldebroek, overleden op 05-07-1879 te Oldebroek op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-11-1873 te Oldebroek met Albert Junte, 46 jaar oud, domeinwegwerker, geboren op 06-09-1827 te Oldebroek, overleden op 17-03-1911 te Oldebroek op 83-jarige leeftijd. Zn. van Hendrik Junte en Hendrikje Vierhuizen.
3.  Jantje Fidder (zie VII.87).
4.  Beerd Fidder/Fedder (zie VII.88).
5.  Jacob Fidder, geboren op 19-11-1849 te Oldebroek, overleden op 18-01-1854 te Oldebroek op 4-jarige leeftijd.
6.  Aaltje/Ella Fidder, geboren op 06-11-1851 te Oldebroek, overleden 08-1926 te Alto Town Fond du Lac WI. She emigrated with her family and brothers family and sisters families on 28-02-1882 to the USA. She was buried in Oak Mound Cem, Alto Twp, Fond du Lac Co, WI. Is buried without a tombstone. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1874 te Oldebroek met Willem/Tobak Tabak, 24 jaar oud, boerenknecht, geboren op 06-06-1849 te Heerde, overleden 07-1936 te Waupun Fond du Lac WI. Zn. van Willem Tabak en Wichertje Bijsterbosch.
He was 52, born May 1849 in Holland living in Alto Town in Found du Lac Co. He had filed his first papers for naturalization. He was living with his 48 year old wife Ella born Nov. 1851 in Holland. They had 6 daughters: Mary, 16, born July 1883 in Wisconsin Hattie, 14, born Sept 1885 in Wisconsin Annie, 13, born Mar. 1887 in Wisconsin Effie, 11, born Dec. 1888 in Wisconsin Ella, 9, born Nov. 1890 in Wisconsin Minnie, 7, born Aug. 1892 in Wisconsin.
He emigrated on 28 Feb 1882 from New York, New York, NY. He died in Jul 1936 in Waupun, Fond Du Lac, WI, USA. Town Line Farmer Victim of Heat Funeral Services For William Taback Will Be Held Thursday at Waupun. Waupun -- William Taback, 87, passed away at the home of his daughter, Mrs. Ellis Bosveld, who resides on the County Line road, at 1 a.m. on Tuesday as a result of the extreme heat. He is survived by eight daughters, Mrs. Ben Bronkhorst and Mrs. Richard Respalje of Brandon; Mrs. Moulder of Alto; Mrs. Jake Fennema, Mrs. Harry Harmsen, Mrs. Searvogel, and Mrs. Gerrit Greenfield of Waupun; and Mrs. Bosveld. Funeral services will be held at 1:15 p.m. on Thursday from the Beyers funeral home and at 2 o'clock from the Christian Reformed church at Alto with the Rev. K.W. Fortuin officiating. Burial will be at the Alto cemetery. The deceased was born on June 6, 1849, in the Netherlands and has been a farmer in this vicinity most of his life. He was buried in Oak Mound Cem, Alto Twp, Fond du Lac Co, WI. Is buried w/o a headstone. The daughters spelled their names TOBAK, according to Marion Respalje Scheuers.
7.  Jacobje/Jessie Fidder, geboren op 08-08-1854 te Oldebroek, overleden op 27-03-1925 te Alto Twp Fond du Lac WI op 70-jarige leeftijd. She emigrated with her family and brother and sisters families on 28-02-1882 to the USA.
She died on 27 Mar 1925 in Alto Twp, Fond du Lac, WI. DEATHS -- MRS. JACOB RIEL Mrs. Jacob Riel died at her home on the County Line road Friday evening at the age of 70 years. She was born Aug. 8, 1855, in Holland and grew to womanhood there. In February, 1882, she married Jacob Riel and they came to America and have resided near Waupun since. She is survived by her husband; three sons, Jacob of Fairwater, John of Trenton, and Garret of Alto; four daughters, Mrs. A. Van Loo of Alto, Mrs. George Pater and Mrs. Harry Pater of Waupun, and Mrs. Van Ruiswyk of Trenton; one sister, Mrs. A. Nummedor of Waupun; and twenty-one grandchildren. Funeral services were held from the residence at 12:30 Tuesday afternoon and from the Presbyterian Church at Alto at 2 o'clock. The Rev. B. Vis officiated and burial was at the Alto cemetery.
Waupun Leader Waupun, Wis. April 2, 1925 Page 12 She was buried on 31 Mar 1925 in Presbyterian Cemetery, Alto, Fond du Lac, WI. Homemaker. The 1900 census shows her unable to speak English, and her date of birth is listed in April 1854. 7 children were listed on the census, but she had 8. One died prior to 1900.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-02-1882 te Oldebroek met Jacob Riel, 28 jaar oud, smidsknecht/farmer, geboren op 11-03-1853 te Ermelo, overleden op 06-02-1929 te Waupun WI op 75-jarige leeftijd. Zn. van Hannes Riel en Maria Assen.
He emigrated on 21 Feb 1882 from Netherlands. He died on 6 Feb 1929 in Waupun, WI, USA. Obit - Jacob Riel Passed Away on Wednesday Jacob Riel, 77, died at 7:30 Wednesday morning, at the home of his son, Gerrit, who lives seven miles west of the city on the County Line road. Mr. Riel had been ill for about two weeks with pneumonia. Born Mar. 10, 1851, in Holland, Mr. Riel came to this country a good many years ago. He is survived by three sons, Gerrit, John, and Jacob, and one daughter. Funeral services will be held Friday at 12:30 from the home, and at 2 o'clock from the Alto Presbyterian church. The Rev. J.S.Ter Louw of this city will officiate.
Waupun Leader Thursday February 7, 1929. He was buried on 8 Feb 1929 in Presbyterian Cemetery, Alto, Fond du Lac, WI. He was Smidsknecht in Netherlands. He was Farmer in Waupun, WI, USA. Farmer
The 1900 census shows that he immigrated from Holland in 1880. 6 children show up on the census below him, with Garret appearing above him with the title servant.The census shows that he was married for 18 years. Information from Holland states that he emigrated from Holland on Feb 21, 1882.
8.  Jennigje Fidder, geboren op 17-10-1856 te Oldebroek, overleden voor 1925. She emigrated with her family and brothers family and sisters families on 28-02-1882 to the USA.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 29-04-1881 te Oldebroek met Dirk Willemsen, 25 jaar oud, dagloner, geboren op 28-10-1855 te Doornspijk, overleden op 24-01-1903 te USA op 47-jarige leeftijd. Zn. van Aart Willemsen en Maria van Pijkeren.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 21-02-1905 te Fond du Lac Co WI met Aaron Nummerdor, geboren circa 1859 te Netherlands.

Generatie VII
 
VII.5 Hendrik Fidder, arbeider steenfabriek, geboren op 03-03-1841 te Hattem, overleden op 02-04-1884 te Hattem op 43-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VI.2) en Geertjen Eylander.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-10-1867 te Hattem met Hendrikjen Loman, 20 jaar oud, geboren op 13-09-1847 te Zwollerkerspel, overleden op 08-01-1931 te Hattem op 83-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Loman en Janna van Olst en zij hertr. met Johannes Wilderman.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder, geboren op 22-11-1867 te Hattem, overleden op 18-08-1868 te Hattem, 270 dagen oud.
2.  Gerrit Fidder (zie VIII.2).
3.  Johan Fidder (zie VIII.5).
4.  Gerrit Jan Fidder (zie VIII.7).
5.  Geertje Fidder, geboren op 04-03-1879 te Hattem.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-07-1913 te Hattem met Jakob Lokhorst, machinist, geboren circa 1881 te Oldebroek. Zn. van Dries Lokhorst en Geertruida Cio en wed. van Hermina Kralendonk.
6.  Alberta Fidder, geboren circa 1883 te Hattem.
Gehuwd op 03-12-1902 te Hattem met Gerrit Kamp, venter, geboren circa 1878 te Ambt Almelo, overleden op 02-05-1944 te Hattem. Zn. van Berend Kamp en Johanna van de Keuken.

VII.16 Evert Fidder, sigarenmaker/pakkamersknecht, geboren op 17-01-1853 te Kampen, overleden op 01-12-1941 te Kampen op 88-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie VI.7) en Jantje/Jentien Juffer.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 20-07-1876 te Kampen met Frederika Sophia van der Sel, 27 jaar oud, geboren op 30-01-1849 te Zwolle, overleden op 20-06-1889 te Kampen op 40-jarige leeftijd. Dg. van kleedermaker Hendrik van der Sel en Geertje van Reine.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 24-10-1889 te Kampen met Geertruida de Jong, 41 jaar oud, geboren op 17-01-1848 te Schokland, overleden op 25-12-1941 te Kampen op 93-jarige leeftijd. Dg. van Jan de Jong en Aaltje Jansen Gerssen en wed. van Arend Dekker.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrik Fidder, geboren op 07-05-1877 te Kampen, overleden op 15-06-1877 te Kampen, 39 dagen oud.
2.  Hendrik Fidder (zie VIII.14).
3.  Geertje Fidder, geboren op 05-11-1879 te Kampen, overleden op 28-02-1882 te Kampen op 2-jarige leeftijd.
4.  Jentien Fidder, geboren op 31-12-1881 te Kampen, overleden op 29-06-1931 te Kampen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-07-1908 te Kampen met Rein Tiemens Urban, 37 jaar oud, magazijnknecht, geboren op 24-11-1870 te Kampen, overleden op 20-05-1940 te Kampen op 69-jarige leeftijd. Zn. van Christiaan Jacobus Urban en Elizabeth van der Weerd.
5.  Gerard Fidder (zie VIII.19).
Uit het tweede huwelijk:
6.  Aaltje Fidder, geboren op 21-08-1890 te Kampen, overleden op 27-08-1955 te Kampen op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-08-1914 te Kampen met Johannes Diederich Maurer, 25 jaar oud, smid, geboren op 09-06-1889 te Kampen. Zn. van Roelof Maurer en Anna Maria Steller.

VII.20 Jan Fidder, daghuurder, geboren op 02-05-1812 te Nunspeet, overleden op 18-05-1843 te Nunspeet op 31-jarige leeftijd, zoon van Peter Jansen Fidder (zie VI.9) en Fenneke Aalts de Mots.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-12-1838 te Doornspijk met Jannetje Eibrink, 20 jaar oud, geboren op 26-05-1818 te Doornspijk, overleden op 26-03-1886 te Westeinde (Ermelo) op 67-jarige leeftijd. Dg. van Berend Janssen Eibrink en Driesje Jans Ponstein. Zij hertr. met Kornelis Plakke.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Fidder (zie VIII.23).
2.  Berend Fidder, dagloner, geboren op 24-01-1841 te Doornspijk, overleden op 15-02-1894 te Oostendorp (Doornspijk) op 53-jarige leeftijd. Ongehuwd. Woonde na het ovl van zijn vader bij zijn grootmoeder Driesje Ponstein.

VII.27 Aalt Fidder, arbeider/landbouwer, geboren op 05-07-1820 te Ermelo, overleden op 24-01-1896 te Westeinde (Ermelo) op 75-jarige leeftijd, zoon van Peter Jansen Fidder (zie VI.9) en Fenneke Aalts de Mots.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-10-1852 te Ermelo met Willempje Bos(ch), 30 jaar oud, geboren op 01-08-1822 te Ermelo, overleden op 25-03-1897 te Westeinde (Ermelo) op 74-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Bos en Geertje Willems Timmer.
Uit dit huwelijk:
1.  Fennetje Fidder, geboren op 29-05-1853 te Ermelo, overleden op 13-11-1890 te Nunspeet op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-10-1875 te Ermelo met Willem van de Pol, 28 jaar oud, boerenknecht, geboren op 20-04-1847 te Doornspijk, overleden op 10-10-1920 te Nunspeet op 73-jarige leeftijd. Zn. van Jan van de Pol en Aartje Nijeboer.
2.  Geertje Fidder, geboren op 06-10-1855 te Nunspeet, overleden op 17-11-1936 te Ermelo (Nunspeet) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 11-01-1878 te Ermelo met Hendrik van Putten, 39 jaar oud, koopman, geboren op 29-01-1838 te Ermelo, overleden op 08-10-1881 te Utrecht op 43-jarige leeftijd. Zn. van Lubbertus van Putten en Johanna Bruins.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 09-04-1898 te Ermelo met Kornelis Drost foto49 47 jaar oud, landbouwer, geboren op 23-01-1851 te Nunspeet, overleden op 06-04-1932 te Nunspeet op 81-jarige leeftijd. Zn. van Jan Drost en Mechteldje Wijnhold en wed. van Mechteldje Dekker.
3.  Peter Fidder (zie VIII.31).
4.  levenloos kind Fidder, geboren op 05-12-1863 te Ermelo, overleden op 05-12-1863 te Westeinde (Ermelo), 0 dagen oud.
5.  Gerrigje Fidder, geboren op 05-02-1865 te Ermelo, overleden op 21-04-1943 te Nunspeet op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-11-1891 te Ermelo met Albertus Hoksberg, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 25-05-1867 te Ermelo. Zn. van Beert Hoksberg en Hendrikje Timmer. foto04

VII.30 Mannes Fidder, arbeider, geboren op 29-03-1824 te Ermelo, overleden op 19-04-1881 te Oosteinde (Ermelo) op 57-jarige leeftijd, zoon van Peter Jansen Fidder (zie VI.9) en Fenneke Aalts de Mots.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-04-1853 te Ermelo met Jannetje van Spijkeren, 26 jaar oud, geboren op 27-11-1826 te Ermelo, overleden op 27-01-1892 te Oosteinde (Ermelo) op 65-jarige leeftijd. Dg. van Gerbrig van Spijkeren en Gerritje Rehers.
Uit dit huwelijk:
1.  Fennetje Fidder foto09 geboren op 29-08-1854 te Ermelo, overleden op 17-08-1942 te Ermelo (Nunspeet) op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-05-1884 te Ermelo met Willem de Boer, 23 jaar oud, boerenknecht/landbouwer, geboren op 26-08-1860 te Ermelo, overleden op 13-05-1915 te Nunspeet op 54-jarige leeftijd. Zn. van Hendrik de Boer en Aartje van Beek.
2.  Gerrit Fidder, landbouwer, geboren op 31-10-1856 te Ermelo, overleden op 27-02-1884 te Oosteinde (Ermelo) op 27-jarige leeftijd.
3.  Peter Fidder, geboren op 13-07-1860 te Ermelo, overleden op 25-02-1862 te Elspeet (Ermelo) op 1-jarige leeftijd.
4.  Peter Fidder (zie VIII.40).
5.  Gerritje Fidder, geboren op 17-09-1867 te Nunspeet, overleden op 18-03-1918 te Nunspeet op 50-jarige leeftijd. Ongehuwd. Zij woonde bij haar broer Jan.
6.  Jan Fidder, arbeider/landbouwer, geboren op 11-01-1870 te Nunspeet, overleden op 08-10-1929 te Nunspeet op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 22-07-1915 te Doornspijk met Berendje van Dijk, 33 jaar oud, geboren op 10-08-1881 te Doornspijk, overleden op 04-02-1959 te Doornspijk op 77-jarige leeftijd. Dg. van Beert van Dijk en Gerrigje Knul.
De familie woonde in een huis met 1 vertrek en zonder privaat en drinkwater uit een schepput. Hij betaalde f 20 huur per jaar.

VII.32 Lubbert Fidder, dagloner/landbouwer, geboren op 08-12-1827 te Ermelo, overleden op 10-09-1894 te Oosteinde (Ermelo) op 66-jarige leeftijd, zoon van Peter Jansen Fidder (zie VI.9) en Fenneke Aalts de Mots.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-02-1856 te Ermelo met Aaltje Timmer, 28 jaar oud, geboren op 17-12-1827 te Ermelo, overleden op 05-01-1884 te Oosteinde (Ermelo) op 56-jarige leeftijd. Dg. van Jan Timmer en Jacobje Zoet.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Fidder (zie VIII.45).
2.  Jan Fidder, geboren op 27-10-1858 te Nunspeet, overleden op 17-07-1927 te Nunspeet op 68-jarige leeftijd.
Ongehuwd. Het huis waar hij woonde had 1 vertrek, geen privaat en drinkwater uit een schepput. Hij had 1 koe.
3.  Frank Fidder (zie VIII.48).
4.  Hendrikus Fidder (zie VIII.50).
5.  Jacobje Fidder, geboren op 18-01-1868 te Ermelo.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-06-1890 te Ermelo met Gerrit Duim, klompenmaker, geboren circa 1855 te Oldebroek. Zn. van Hendrik Duim en Trijntje Mulder.

VII.45 Harmen Fidder, dagloner, geboren op 22-08-1829 te Oldebroek, overleden op 13-12-1904 te Oldebroek op 75-jarige leeftijd, zoon van Harmen Fidder (zie VI.31) en Aaltje Eibrink.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-04-1858 te Oldebroek met Jantje Zandberg, 23 jaar oud, geboren op 13-01-1835 te Oldebroek, overleden op 02-02-1900 te Oldebroek op 65-jarige leeftijd. Dg. van Hendrikje Zandberg.
Uit dit huwelijk:
1.  Harmen Fidder (zie VIII.55).
2.  Hendrikje Fidder (zie VIII.59).
3.  Aaltje Fidder, geboren op 02-07-1863 te Oldebroek, overleden op 18-12-1934 te Doornspijk op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25-04-1883 te Oldebroek met Gerrit Berghorst, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 11-10-1858 te Oldebroek, overleden op 11-06-1921 te Aperloo (Doornspijk) op 62-jarige leeftijd. Zn. van Hendrik Berghorst en Stijntje Karzijn.
4.  Roelof Fidder (zie VIII.62).
5.  Jan Fidder (zie VIII.66).
6.  Gerrit Fidder (zie VIII.68).
7.  Evertje Fidder, geboren op 29-03-1873 te Oldebroek, overleden op 17-05-1953 te Oldebroek op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 28-04-1898 te Oldebroek met Hendrik Jan Klomp, 33 jaar oud, dagloner/arbeider, geboren op 15-11-1864 te Doornspijk, overleden op 12-02-1907 te Oldebroek op 42-jarige leeftijd. Zn. van Wiegman Klomp en Annetje Berghorst.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 11-03-1926 te Oldebroek met Lammert Flier, 73 jaar oud, geboren op 21-09-1852 te Doornspijk, overleden op 06-02-1932 te Oldebroek op 79-jarige leeftijd. Zn. van Gerrit Flier en Jantje Nagelhout en wed. van Zwaantje Plakke en eerder van Lubrigje Pruim.
8.  Jannes Fidder (zie VIII.74).

VII.47 Jan Fidder, dagloner/arbeider, geboren op 25-07-1833 te Oldebroek, overleden op 24-07-1913 te Oldebroek op 79-jarige leeftijd, zoon van Harmen Fidder (zie VI.31) en Aaltje Eibrink.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-11-1861 te Doornspijk met Gesina Fidder, 22 jaar oud (zie VII.60).
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje Fidder, geboren op 29-05-1862 te Oldebroek, overleden op 05-08-1863 te Oldebroek op 1-jarige leeftijd.
2.  Aaltje Fidder, geboren op 24-02-1864 te Oldebroek, overleden op 25-06-1871 te Oldemarkt op 7-jarige leeftijd.
3.  Jantje Fidder, geboren op 16-08-1866 te Oldebroek, overleden op 30-03-1867 te Oldebroek, 226 dagen oud.
4.  Jan Fidder, geboren op 03-11-1868 te Oldebroek, overleden op 23-05-1870 te Lhee (Dwingelo) op 1-jarige leeftijd.
5.  Jan Fidder, geboren op 22-12-1870 te Oldebroek, overleden op 03-03-1946 te Doornspijk op 75-jarige leeftijd.
6.  Aaltje Fidder (zie VIII.80).
7.  Harmen Fidder, geboren op 31-03-1876 te Oldebroek, overleden op 04-11-1878 te Oldebroek op 2-jarige leeftijd.

VII.50 Jan Fidder, arbeider, geboren op 16-08-1827 te Doornspijk, overleden op 28-07-1869 te Kampen op 41-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VI.35) en Gerritje Bast(iaan).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1853 te Kampen met Grietje Vaandering, 28 jaar oud, geboren op 22-01-1825 te Grafhorst, overleden op 07-07-1902 te Kampen op 77-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Vaandering en Jentje Sneloper.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder, geboren op 22-08-1853 te Kampen, overleden op 11-10-1853 te Kampen, 50 dagen oud.
2.  Albert Fidder, geboren op 16-02-1855 te Kampen, overleden op 15-10-1865 te Kampen op 10-jarige leeftijd.
3.  Jan Fidder (zie VIII.84).
4.  Gerrit Fidder (zie VIII.86).

VII.52 Johannes Fidder, dagloner, geboren op 22-02-1829 te Doornspijk, overleden op 11-03-1888 te Oldebroek op 59-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VI.35) en Gerritje Bast(iaan).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-10-1859 te Oldebroek met Zwaantje Bomhoff, 30 jaar oud, geboren op 18-09-1829 te Zwolle, overleden op 01-01-1908 te Oldebroek op 78-jarige leeftijd. Dg. van Lucas Bomhoff en Johanna Danser en wed. van Egbert Boeve.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrigje Fidder, geboren op 20-09-1860 te Oldebroek.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-07-1880 te Amsterdam met Willem Waalbeek, 30 jaar oud, werkman spoorwegen, geboren op 21-10-1849 te Haamstede, overleden op 05-09-1916 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd. Zn. van Cornelis Waalbeek en Lena Ringelberg.
2.  Jan Fidder (zie VIII.91).
3.  Johannes Fidder (zie VIII.94).
4.  Zwaantje Fidder, geboren op 08-04-1868 te Oldebroek, overleden op 26-03-1928 te Zwolle op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1891 te Oldebroek met Willem Dirksen, dagloner, geboren 1866 te Breda, overleden op 09-04-1939 te Zwolle. Zn. van brugwachter Willem Dirksen en Petronella Cornelia Beunis.
5.  Lucas Fidder (zie VIII.99).
6.  Johanna Fidder, geboren op 31-01-1874 te Oldebroek.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-09-1896 te Oldebroek met Hendrik Veluwenkamp, 29 jaar oud, dagloner, geboren op 22-05-1867 te Oldebroek, overleden op 30-12-1940 te Borne op 73-jarige leeftijd. Zn. van Berend Veluwenkamp en Fennigje Borgmeyer.

VII.54 Willem Fidder, arbeider/landbouwer, geboren op 19-02-1831 te Doornspijk, overleden op 21-05-1888 te Oldebroek op 57-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VI.35) en Gerritje Bast(iaan).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1858 te Kampen met Jantje van Oene, 24 jaar oud, geboren op 21-01-1834 te Oldebroek, overleden op 02-04-1906 te Oldebroek op 72-jarige leeftijd. Dg. van Lubbert van Oene en Geertje de Heer.
Uit dit huwelijk:
1.  Jantje Fidder, geboren op 30-09-1858 te Kampen, overleden op 18-11-1858 te Kampen, 49 dagen oud.
2.  Jan Fidder, geboren op 28-10-1860 te Kampen, overleden op 06-08-1866 te Kampen op 5-jarige leeftijd.
3.  Geertje Fidder (zie VIII.105).
4.  Jan Fidder (zie VIII.108).
5.  Lubbert Fidder, dagloner, geboren op 07-08-1872 te Oldebroek, overleden op 02-10-1899 te Zwolle op 27-jarige leeftijd.

VII.56 Gerrit Fidder, polderwerker, geboren op 29-10-1833 te Doornspijk, overleden op 20-10-1893 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VI.35) en Gerritje Bast(iaan).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-09-1867 te Gaasterland met Reintje Romkes de Jong, 28 jaar oud, geboren op 13-12-1838 te Leeuwarden, overleden op 14-09-1912 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd. Dg. van Romke Harmens de Jong en Wyke Jochems van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Jan Fidder (zie VIII.111).
2.  Wijke Fidder (zie VIII.114).
3.  Frans Fidder, geboren op 05-05-1877 te Amsterdam, overleden op 27-09-1878 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
4.  Frans Fidder, geboren op 11-07-1879 te Amsterdam, overleden op 16-11-1879 te Amsterdam, 128 dagen oud.
5.  Harm Fidder, geboren op 24-09-1881 te Amsterdam, overleden op 07-10-1882 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
6.  Geertje Truida Maria Fidder, geboren op 30-03-1885 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-10-1904 te Watergraafsmeer met Hendrikus Hansen, 24 jaar oud, geboren op 14-03-1880 te Tilburg. Zn. van Wilhelmus Hansen en Maria Helena Coumans.

VII.58 Frank Fidder, werkman/wagenmaker, geboren op 18-11-1836 te Doornspijk, overleden op 29-06-1914 te Zeist op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VI.35) en Gerritje Bast(iaan).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-02-1868 te Utrecht met Geertruida Maria van Doorn, 26 jaar oud, geboren op 01-04-1841 te Lienden (Ingen), overleden op 30-08-1897 te Utrecht op 56-jarige leeftijd. Dg. van Cornelis van Doorn en Jacomijntje Maria van der Linden.
Uit dit huwelijk:
1.  Franciscus Gerrit Fidder, geboren op 28-04-1867 te Utrecht, overleden op 21-02-1896 te Malelang (Ned. Indie) op 28-jarige leeftijd.
Hij vertrekt op 09-08-1890 met het s.s. Batavia naar Batavia als fuselier met een 6-jarige verbintenis.

2.  Cornelis Fidder, geboren op 25-01-1869 te Utrecht, overleden op 15-02-1871 te Utrecht op 2-jarige leeftijd.
3.  Cornelis Fidder (zie VIII.122).
4.  Johanna Jacomina Fidder, geboren op 07-03-1873 te Utrecht.
5.  Johan Fidder, geboren op 28-04-1875 te Utrecht, overleden op 14-02-1877 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.
6.  Johan Fidder (zie VIII.126).
7.  Jacomina Maria Fidder, geboren op 17-01-1882 te Utrecht, overleden op 29-05-1966 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-04-1902 te Amsterdam met Johannes de Haan, 25 jaar oud, wegwerker, geboren op 12-12-1876 te Leeuwarden, overleden op 07-08-1941 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd. Zn. van werkman Bauke de Haan en Hemkje van der Sluis.
8.  Gerritje Fidder, geboren op 10-04-1884 te Utrecht, overleden op 03-10-1886 te Utrecht op 2-jarige leeftijd.

VII.60 Gesina Fidder, geboren op 16-12-1838 te Doornspijk, overleden op 25-11-1918 te Oldebroek op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan Fidder (zie VI.35) en Gerritje Bast(iaan).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-11-1861 te Doornspijk met Jan Fidder, 28 jaar oud (zie VII.47).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder VII.47).

VII.64 Arendje Fidder, geboren op 01-10-1842 te Doornspijk, overleden op 31-03-1922 te Aperloo (Doornspijk) op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan Fidder (zie VI.35) en Gerritje Bast(iaan).
Kinderen:
1.  Jan Fidder (zie VIII.131).
2.  Gerrigje Fidder, geboren op 29-10-1879 te Doornspijk, overleden op 30-12-1879 te Doornspijk, 62 dagen oud.

VII.66 Jacob Fidder foto34 dagloner/arbeider/eekschiller, geboren op 04-11-1841 te Elburg, overleden op 13-09-1917 te Borger op 75-jarige leeftijd. Jacob en Jantje zijn neef en nicht. Bij hun huw. wordt een kind gewettigd. Zoon van Willem Fidder (zie VI.37) en Gerritje Assen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-10-1869 te Oldebroek met Jantje Fidder, 23 jaar oud (zie VII.87).
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Fidder (zie VIII.134).
2.  Willem Fidder (zie VIII.138).
3.  Jannetje Fidder, geboren op 20-12-1871 te Oldebroek, overleden op 15-04-1942 te Valthermond (Odoorn) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-04-1899 te Borger met Hendrik Kok foto27 40 jaar oud, geboren op 11-07-1858 te Westerbork, overleden op 28-12-1932 te Valthermond (Odoorn) op 74-jarige leeftijd. Zn. van Klaas Kok en Jantje Staal.
4.  Jan Fidder, arbeider, geboren op 08-04-1874 te Oldebroek, overleden op 02-06-1924 te Borger op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 02-05-1910 te Borger met Hinderika Lubbers, 43 jaar oud, geboren op 27-10-1866 te Emmen, overleden op 21-03-1939 te Borger op 72-jarige leeftijd. Dg. van Jan Lubbers en Lammechien Sikken.
5.  Jacob Fidder (zie VIII.144).
6.  levenloos kind Fidder, geboren op 02-08-1878 te Anloo, overleden op 02-08-1878 te Anloo, 0 dagen oud.
7.  levenloos kind Fidder, geboren op 08-06-1879 te Gieten, overleden op 08-06-1879 te Gieterveen (Gieten), 0 dagen oud.
8.  Gerrigje Fidder, geboren op 23-04-1880 te Doornspijk, overleden op 20-06-1953 te Nieuw Weerdinge op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-05-1906 te Borger met Hendrik Bosma foto21 34 jaar oud, incasseerder/koopman, geboren op 15-12-1871 te Grootegast, overleden op 15-08-1943 te Emmen op 71-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Weerdinge. Zn. van Klaas Bosma en Jantje Roeters.
9.  Hendrikje Fidder, geboren op 19-02-1883 te Ees (Borger), overleden op 06-07-1952 te Nieuw Weerdinge (Emmen) op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-04-1904 te Borger met Tonnis Bosma, 23 jaar oud, geboren op 30-04-1880 te Onstwedde (Musselkanaal), overleden op 18-05-1957 op 77-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Weerdinge. Zn. van Jan Bosma en Aaltje Drenth.
10.  Aaltje Fidder foto02 geboren op 07-05-1885 te Ees (Borger), overleden op 09-05-1945 te Emmen op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-08-1909 te Borger met Henderikus Zuidema, 32 jaar oud, schipper/arbeider, geboren op 04-11-1876 te Odoorn, overleden op 06-08-1922 te Almelo op 45-jarige leeftijd. Zn. van Harm Zuidema en Hendrikje Hilgen.
11.  Willemtje Fidder, geboren op 29-12-1886 te Ees (Borger), overleden op 27-12-1914 te Nieuw Buinen (Borger) op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-02-1909 te Borger met Poppe Bakker, 30 jaar oud, geboren op 31-01-1879 te Borger (Nieuw Buinen), overleden op 07-01-1959 te Borger op 79-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Buinen. Zn. van Harm Bakker en Marchien Sanders. Poppe hertr. met zijn schoonzuster.
12.  Jantje Fidder foto45 geboren op 21-11-1888 te Ees (Borger), overleden op 07-11-1918 te Nieuw Buinen (Borger) op 29-jarige leeftijd. Zij is ovl. aan de Spaanse griep.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-04-1917 te Borger met haar zwager Poppe Bakker, 38 jaar oud, geboren op 31-01-1879 te Borger (Nieuw Buinen), overleden op 07-01-1959 te Borger op 79-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Buinen. Zn. van Harm Bakker en Marchien Sanders.

VII.69 Jan Fidder foto38 boerenknecht/wisselwachter, geboren op 20-04-1851 te Oldebroek, overleden op 17-03-1932 te Doornspijk op 80-jarige leeftijd, zoon van Willem Fidder (zie VI.37) en Gerritje Assen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-02-1872 te Oldebroek met Eerlandje Doorneweerd, 20 jaar oud, geboren op 09-01-1852 te Oldebroek, overleden op 28-09-1926 te Aperloo (Doornspijk) op 74-jarige leeftijd. Dg. van Evert Doorneweerd en Jannetje Mulder.
Uit dit huwelijk:
1.  Willempje Fidder, geboren op 05-11-1873 te Oldebroek, overleden op 13-06-1910 te Doornspijk op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-09-1896 te Doornspijk met Gerrit Jan Klomp, 27 jaar oud, dagloner, geboren op 08-05-1869 te Doornspijk, overleden op 18-12-1930 te Oldebroek op 61-jarige leeftijd. Zn. van Wichman Klomp en Annetje Berghorst.
2.  Evert Fidder, dagloner, geboren op 27-06-1876 te Borger, overleden op 03-09-1897 te Oldebroek op 21-jarige leeftijd.
3.  Gerritje Fidder, geboren op 16-11-1878 te Oldebroek, overleden op 27-01-1949 te Zwolle op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-11-1897 te Oldebroek met Hendrik Karssen, 20 jaar oud, dagloner, geboren op 13-10-1877 te Elburg, overleden op 20-06-1945 te Elburg op 67-jarige leeftijd. Zn. van Aalt Karssen en Jansje Westerink.
4.  Jennigje Fidder (zie VIII.163).
5.  Hendrik Fidder (zie VIII.164).
6.  Grietje Fidder, geboren op 09-11-1887 te Oldebroek, overleden op 11-11-1887 te Oldebroek, 2 dagen oud.
7.  Gerrit Jan Fidder (zie VIII.168).
8.  Elizabeth Fidder, geboren op 17-11-1892 te Oldebroek, overleden op 18-12-1892 te Oldebroek, 31 dagen oud.
9.  Jakob Fidder, geboren op 17-11-1892 te Oldebroek, overleden op 14-03-1894 te Oldebroek op 1-jarige leeftijd.
10.  Elizabeth Fidder, geboren op 01-01-1895 te Oldebroek, overleden 04-1971 te Oldebroek.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 02-10-1913 te Doornspijk met Frederik Sprokholt, 39 jaar oud, arbeider, geboren op 29-06-1874 te Oldebroek, overleden op 14-01-1939 te Oldebroek op 64-jarige leeftijd. Zn. van Hendrik Sprokholt en Fennigje Wijnen.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 03-10-1940 te Oldebroek met Antonie Marsman, 48 jaar oud, vrachtrijder, geboren op 23-07-1892 te Wijhe, overleden op 24-03-1941 te Wijhe op 48-jarige leeftijd. Zn. van Gerrit Marsman en Willemina Kuper.

VII.73 Dolf Fidder, militair, geboren op 24-06-1837 te Kampen, overleden op 27-06-1896 te Kampen op 59-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie VI.39) en Aaltjen Jans Boer(s).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 25-03-1875 te Kampen met Jennegien Hofman, 30 jaar oud, geboren op 03-02-1845 te Kampen, overleden 1918 te Kampen. Dg. van Roelof Hofman en Frerikje Ales Bergsma en wed. van Onno Smit.
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje Fidder, geboren op 09-10-1877 te Kampen, overleden op 12-05-1899 te Utrecht op 21-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-11-1898 te Kampen met Harm de Lange, 26 jaar oud, sigarenmaker, geboren op 13-02-1872 te Kampen. Zn. van sigarenmaker Kornelis de Lange en Jentien Schrijver.
2.  Roelof Fidder, geboren op 18-08-1879 te Kampen, overleden op 16-09-1879 te Kampen, 29 dagen oud.
3.  Freerikjen Fidder, geboren op 03-03-1882 te Kampen, overleden op 08-04-1882 te Kampen, 36 dagen oud.
4.  Roelf Fidder, geboren op 25-10-1884 te Kampen, overleden op 18-11-1884 te Kampen, 24 dagen oud.
5.  Jennegien Fidder, geboren op 14-08-1888 te Kampen, overleden op 06-12-1965 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-05-1909 te Tietjerksteradeel met Bauke van Wijk, 22 jaar oud, geboren op 21-06-1886 te Garijp, overleden op 24-06-1974 te Amsterdam op 88-jarige leeftijd. Zn. van Goitze Jans van Wijk en Margje Baukes Meyer.

VII.79 Jan Fidder, sigarenmaker, geboren op 11-04-1849 te Kampen, overleden op 10-06-1924 te Kampen op 75-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie VI.39) en Aaltjen Jans Boer(s).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 14-11-1867 te Kampen met Engelina (Anne Maria) Steller, 18 jaar oud, geboren op 17-03-1849 te Kampen, overleden op 10-11-1929 te Kampen op 80-jarige leeftijd. Dg. van kastenmaker Hendrik Jan Moesbergen Steller en Johanna Boender.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Jan Fidder (zie VIII.182).
2.  Hendrik Fidder (zie VIII.184).
3.  Aaltje Fidder, geboren op 20-08-1872 te Kampen, overleden op 05-12-1908 te Zwolle op 36-jarige leeftijd.
4.  Johanna Fidder, geboren op 27-06-1874 te Kampen, overleden op 30-09-1965 te Den Haag op 91-jarige leeftijd.
5.  Jansje Fidder foto44 geboren op 24-03-1876 te Kampen.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 23-08-1917 te Weesp met Sijmen Eenkhoorn, sigarensorteerder, geboren circa 1868 te Genemuiden. Zn. van Lubbert Sijmon Eenkhoorn en Aagje Last en wed. van Bontje van der Hoek.
6.  Anna Maria Fidder, geboren op 25-02-1878 te Kampen, overleden op 21-06-1900 te Kampen op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-09-1899 te Kampen met Hendrik Jan van Enk, 22 jaar oud, sigarenmaker, geboren op 17-03-1877 te Kampen, overleden op 02-02-1959 te Kampen op 81-jarige leeftijd. Zn. van Jacob van Enk en Johanna Groenenberg.
7.  Gerrigje Fidder, geboren op 22-02-1880 te Kampen, overleden op 29-05-1931 te Utrecht op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-09-1903 te Kampen met David van Dijk, 23 jaar oud, meesterknecht, geboren op 25-05-1880 te Kampen, overleden op 10-08-1928 te Utrecht op 48-jarige leeftijd. Zn. van sigarenmaker Evert van Dijk en Hermina Vinke.
8.  Arend Fidder (zie VIII.194).
9.  Heintje Fidder foto20 geboren op 08-09-1884 te Kampen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-01-1906 te Kampen met Hendrikus Klein, 23 jaar oud, sigarensorteerder, geboren op 30-09-1882 te Kampen. Zn. van touwslager Jan Klein en Elizabeth Hulsbergen.
10.  IJda Fidder, geboren op 24-01-1887 te Kampen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-11-1912 te Kampen met Jan Spaans, 25 jaar oud, sigarenmaker/meubelmaker, geboren op 19-02-1887 te Kampen. Zn. van sigarenmaker Jan Spaans en Jannigje van 't Veen.
11.  Dolf Fidder (zie VIII.201).
12.  levenloos kind Fidder, geboren op 06-08-1895 te Kampen, overleden op 06-08-1895 te Kampen, 0 dagen oud.

VII.81 Gerrigje Fidder, geboren op 24-04-1852 te Kampen, overleden op 30-12-1940 te Kampen op 88-jarige leeftijd. Dochter van Hendrik Fidder (zie VI.39) en Aaltjen Jans Boer(s).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-12-1871 te Kampen met Hendrik Blankespoor, 26 jaar oud, oppasser, geboren op 02-11-1845 te Ede, overleden op 07-08-1918 te Kampen op 72-jarige leeftijd. Zn. van Maas Blankespoor en Maasje Oost.
Kind:
1.  Jantje Fidder, geboren op 22-05-1871 te IJsselmuiden, overleden op 31-05-1871 te Kampen, 9 dagen oud. Zij is pas aangegeven op 08-07-1871 te Kampen; vader waarschijnlijk Hendrik Blankespoor.

VII.87 Jantje Fidder, geboren op 08-02-1846 te Oldebroek, overleden op 03-04-1918 te Nieuw Buinen (Borger) op 72-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Fidder (zie VI.41) en Jannigje van Aperloo.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-10-1869 te Oldebroek met Jacob Fidder, 27 jaar oud (zie VII.66).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen (zie onder VII.66).

VII.88 Beerd Fidder/Fedder, boerenknecht, geboren op 11-11-1847 te Oldebroek, overleden op 18-12-1918 te Orange City Sioux IA op 71-jarige leeftijd.
Zoon van Gerrit Fidder (zie VI.41) en Jannigje van Aperloo.
Beerd emigrated with his family, three sisters and families and his mother on 28-02-1882 to the USA.
Zijn nazaten noemen zich Fedders in the USA.
He was naturalized on 20 Jan 1894 in Orange City, Sioux, IA. He died on 18 Dec 1918 in Orange City, Sioux, IA. Overleden aan longontsteking. Cause of Death: Flu
Woensdag avond 18 Dec. is Mr. B. Fedder overleden en den ouderdom van 71 jaren, 1 maand en 7 dagen. Hij werd geboren in Nederland, alwaar hij ook in het huwelijk trad en verhuisde in 1882 met zijn gezin naar Amerika. Zij vestigden zich eerst in Wisconsin, waar zij 6 jaren woonden. Daarna verhuisden zij naar Sioux County en woonden hier en te Hospers. Ongeveer 12 jaren geleden vestigden de ouders zich hier in de stad nabij de Chr. Ger. kerk. Twee jaren geleden werd zijne trouwe gade hem door den dood ontnomen. De vader vertrok toen naar zijne dochter Mrs. D. Alons te Hospers, waar hij sedert dien zijn tehuis had. Eenige dagen geleden kwam hij ten huize van zijn zoon Gerrit Fedder, noord van de stad, te visite en werd aldaar zijnde door de influenza aangetast, waaraan hij bezweek. Hij laat 3 zoons en 'n dochter achter, benevens 3 zusters. De begrafenisdienst had Vrijdag n.m. plaats vanuit het sterfhuis onder leiding van Ds. van der Heide van Hospers, waarna het stoffelijk overschot alhier naast dat zijner vrouw ter aarde werd besteld. De nabestaanden mogen de hoop koesteren dat de overledene hij aldoor zijne belijdenis versierde met een Christelijken wandel.
Wednesday evening 18 Dec., is Mr. B. Fedder passed away and the age of 71 years, 1 month and 7 days. He became born in the Netherlands, where he stepped also in the marriage, and verhuisde in 1882 with its human to America. They established self firstly in Wisconsin, where they 6 years lived. After that moved they to Sioux County and lived here and to Hospers. Approximately 12 years ago established the parents self here in the city near the Chr. Ger. church. Two years his faithful spouse ago was taken away him by the death. The father left then Mr.s to his daughter. D. Alons to Hospers, where he since Tues its home had. Eenige summon ago came he to house of its son Gerrit Fedder, north of the city, to visit and became there zijnde by the influenza affected, at which he succumbed. He leave behind 3 sons and 'n daughter, besides 3 sisters. The funeral service had Friday n. m. place from the starf house under leadership of Ds. van of the Heath of Hospers, after which the material remains alhier next that zijner woman to earth were ordered. The surviving relatives may the hope nourish that the death he all the time his confession decorated with a Christian walk.
He was buried on 20 Dec 1918 in West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, IA. Emigreert op 28-02-1882 naar Noord-Amerika met zijn vrouw Geesje Veldkamp, zijn kinderen en zijn moeder Jannigje van Aperlo. Woont in Amerika eerst in de staat Wisconsin, welke plaats is nog niet duidelijk Alto, Waupun of Brandon. In 1894 woont hij in Orange City, Sioux County in de staat Iowa. Op 20 januari 1894 laat hij zich naturaliseren tot Amerikaans staatsburger. Hij heeft nooit Engels leren spreken of schrijven.
 
1910 US Census Iowa Sioux County Holland Twp
Beert Fidder age 63 married 35 years Geesje Fidder age 69 married 35 years 4 children 4 children living.


Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-04-1874 te Doornspijk met Geesje Veldkamp, 34 jaar oud, geboren op 11-04-1840 te Kamperveen, overleden op 11-11-1915 te Orange City Sioux IA op 75-jarige leeftijd. Dg. van Harmen Veldkamp en Marrigje Neuteboom.
Her cemetery stone shows date of birth May 11, 1840. She emigrated on 28 Feb 1882 from Netherlands. She died on 11 Nov 1915 in Orange City, Sioux, IA. Na een langen tijd geleden te heben aan de suikertering is Mrs. B. Fedders Woensdagnacht overleden in den ouderdom van 75 jaren. Hoewel zij allang sukkelde kwam de dood nog zeer onverwacht. Des avonds had zij met haren echtgenoot het avondeten gebruikt, doch gevoelde zij zich niet al te wel bij het naar bed gaan; en eer haar echtgenoot er erg in had, was zij reeds heengegaan, De overledene werd geboren in Nederland en trad aldaar in het huwelijk 33 jaren geleden kwam 't gezin naar Amerika en vestigden zij zich in Wisconsin, alwaar zij zes jaren vertoefden, waarna zij naar het westen kwamen en in deze omgeving woonden tot vijf jaar geleden, toen zij stadsburgers werden en zich in de nabijheid van de Chr. Ger. kerk vestigden. Benevens haren echtgenoot laat zij vier kinderen achter: Mrs. D. Alons te Hospers, Gerrit, n. w. van de stad, en Harm en Jan te Carnes, voorts bijna twintig kleinkinderen, alsmede nog eene zuster in Nederland. Zij was eene eenvoudige, geloovige vrouw en de nabestaanden hebben den troost te mogen gelooven dat zij de eeuwige ruste is ingegaan. De begrafenis had Zaterdag n.m. plaats om 1:30 aan huis onder leiding van Ouderling Geels en om 2 uur in de C. G. kerk onder leiding van Ds. Timmermann.
 
De Volksvriend, Donderdag, 18 November, 1915 Iowa Paper.
After a long time ago to heben at the sugar tuberculosis is Mr.s. B. Fedders Wednesday night passed away in the age of 75 years. Although she for a long time struggled came the dead yet very unexpected. Of the evenings they with hairs spouse had uses the evening meal, had but felt do not go they self already too well by the unpleasant bed; and sooner her spouse in it very, was departed they already, passed away became De born in the Netherlands and stepped there in the marriage 33 years ago came the human to America and established they self in Wisconsin, where they stayed six years after which she naara the west Came and in this surroundings lived until five year divided, when they cities citizen became and self in denabijheid of the Chr. Ger. church established. Besides hairs spouse leave behind they four children: Mr.s. D. Alons to Hospers, Gerrit, n. w. of the city, and Harm and Jan to Carnes, moreover almost twenty grandchildren, as well as yet a sister in the Netherlands. She was a simple, geloovige woman and the surviving relatives have the comfort to may beliefs that they gone into is the eternal rest. The funeral took place Saturday n. m. round 1:30 at house under leadership of Oudl Yellows and at 2 o'clock in the C. G. church under leadership of Ds. Timmermann.
Dan Alons and family were at Orange City last Saturday to attend the funeral of her mother, Mrs. B. Fedders, who died on last week Wednesday of Diabetes. Mrs. Fedders was 75 years old at the time of her death. The Fedder family are well known to Hospers having farmed in this vicinity several years.
Hospers Tribune (Hospers, Iowa) November 19, 1915 She was buried after 15 Nov 1917 in West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, IA.
Uit dit huwelijk:
1.  Marrigje (Mary) Fedders, geboren op 08-01-1876 te Doornspijk, overleden op 08-03-1948 te Hospers Sioux IA op 72-jarige leeftijd.
She emigrated on 28 Feb 1882 from Netherlands. She died on 8 Mar 1948 in Hospers, Sioux, IA. Death came to Mrs. Dan Alons, 72, in Grossmann Hospital at 1:30 a.m. March 8, after a weeks illness. She became critically ill Saturday and was removed to the hospital in the Van Etten ambulance, where she died of a heart ailment and complications. Funeral services will be held Thursday March 11, at one o'clock in the home and at 1:30 in the First Christian Reformed Church, with Rev. R. Bronkema officiating. Rev. H. Koning of Bigelow, Minn. will conduct the services at the cemetery.
Mrs. Alons, nee Fedders, was born in Holland and came to this country with her parents at the age of six. She was married to Daniel Alons on February 21, 1894, and they lived near Sheldon and Hospers on farms until they moved to Orange City 13 years ago.
They were the parents of the following children, Mrs. Elsie Tamminga, Louie Alons,Grace Schmidt, Miss Reka Alons and Gerrit Alons, all of this vicinity. One child, Grace, born in 1896, died in 1905. Also surviving are two brothers, Gerrit of Orange City and Herman Fedders of Ireton. A brother, John, died on January 8, 1937. Mrs. Alons was a member of the Christian Reformed Church and of the Ladies Aid.
Sioux county Capital Thursday, March 11, 1948 Orange City, Sioux County, Iowa
 
Rites Today For Mrs. D. Alons. Mrs Dan Alons, 72, of Orange City, passed away at the Grossmann Hospital Monday, March 8 at 2:30 o'clock in the morning. Death came as a result of a complication of diseases.
The departed was born in the Netherlands in the year 1876 and came to this country at the age of 6. The family settled in wisconsin and after 6 years moved to Sioux Co., at Hospers, later moving to Orange City.
Mr and Mrs Alons were the parents of 7 children: Elsie, Mrs. Gerben Tamminga, of Melvin; Louis of Hospers; Ben of Sanborn; Grace , Mrs. Egbert Schmidt of Melvin; Reka at home; Gerrit at Boyden, 1 daughter preceded her mother in death in 1905. Surviving besides her husband and children are 2 brothers, Gt. Fedders of Orange City and Herman Fedders of Ireton.1 brother, John, died in 1937. There are 21 grandchildren and 6 great grandchildren.
Funeral services will be held Thursday (today) at 1 p. m., at the home and at 1:30 at the First chr. Ref. Church of Orange City with Rev. R. Bronkema officiating. Interment will be at Hospers.

Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 21-02-1894 te Hospers Sioux IA met Daniel Alons, 30 jaar oud, geboren op 27-12-1863 te Netherlands, overleden op 07-09-1955 te Orange City Sioux IA op 91-jarige leeftijd. Zn. van Lodewijk Alons en Elzien Schmidt.
He emigrated in 1881 to Grant Township, Sioux, IA. He was naturalized in Mar 1898. During the term final papers of citizenship have been awarded to Daniel Alons, subject of the Queen of the Netherlands.
Sioux County Herald (Orange City, Iowa) March 2, 1898. He died on 7 Sep 1955 in Orange City, Sioux, IA. Daniel Alons Succumbs at 91
Daniel Alons died at his home in Orange City last Wednesday afternoon at the age of 91 years, eight months and I0 days. Death was attributed to old age.
Funeral services were held Saturday, September 10, at the First Christian Reformed. church, where he was a member. Rev. A. Dusseljee officiated. Six of his grandsons were pallbearers. Psalm 68 was given as special music. Daniel Alons was born December 27, 1863, in the Netherlands. He was the son of Lodewyk Alons and Elzien Schmidt. Mr. Alons came to the United States in 1888, when he was 25 years old, and settled in Sioux county.
He married Mary Fedders on February 21, 1894, and they farmed in the Sheldon and Hospers area until March 1, 1935, when they retired and moved to Orange City. Mr. Alons was very active in church and school affairs, serving many years as elder and School board member. He was preceded in death by his wife, March 8, 1948; and One daughter who died at the age of nine years.
Surviving children include (Elsie) Mrs. Gerben Tamminga, Sanborn; Lou Alons, Orange City; Ben Alons, Sanborn; (Grace) Mrs. Edgar Schmidt of Sheldon; Reka, Orange City; and Gerrit Alons of Boyden. Also surviving are 23 grandchildren and 27 great grandchildren; and one sister in the Netherlands.
Van Etten funeral home was in charge of arrangements1 with burial in the Hospers cemetery.

2.  Gerrit Fedders (zie VIII.208).
3.  Harm (Herman) Fedders (zie VIII.210).
4.  John Fedders (zie VIII.212).

Generatie VIII
 
VIII.2 Gerrit Fidder, boerenknecht/fabrieksarbeider/steenkruier, geboren op 11-07-1870 te Hattem, overleden op 30-09-1947 te Heino op 77-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie VII.5) en Hendrikjen Loman.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-11-1894 te Zwollerkerspel met Jennigje Muetgeert, 27 jaar oud, geboren op 05-10-1867 te Olst, overleden op 05-01-1930 te Zwolle op 62-jarige leeftijd. Dg. van Albert Jan Muetgeert en Aaltje Woerdman.
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 04-10-1934 te Zwollerkerspel met Willempje van der Linde, 50 jaar oud, geboren op 06-09-1884 te Heino, overleden op 22-09-1967 te Windesheim op 83-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Willem van der Linde en Gerritdina van Dijk.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrik Jan Fidder (zie IX.1).
2.  Albert Jan Fidder (zie IX.3).
3.  Hendrik Fidder, belastingcommies, geboren op 20-05-1900 te Raalte, overleden op 27-03-1986 te Houten op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-02-1930 te Zwolle met Anna Hendrika Bartels, 25 jaar oud, geboren op 02-08-1904 te Zwolle, overleden op 25-06-1990 te Harmelen op 85-jarige leeftijd. Dg. van Rutgert Bartels en koopvrouw Lamberta Johanna van 't Land.
4.  Johanna Fidder, geboren op 16-09-1902 te Raalte.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-11-1924 te Zwollerkerspel met Lambert Hillebrand, kommies belastingen, geboren circa 1897 te Wijhe. Zn. van Lambert Hillebrand en Fennigje Jolink.
5.  Aleida Geertruida Fidder, geboren op 28-01-1909 te Raalte.

VIII.5 Johan Fidder, foto46 boerenknecht/brugwachter, geboren op 09-09-1873 te Hattem, overleden op 12-10-1942 te Zwolle op 69-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie VII.5) en Hendrikjen Loman.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-04-1901 te Zwollerkerspel met Jannigje Breunis, 20 jaar oud, geboren op 02-12-1880 te Hattem, overleden op 30-03-1962 te Zwolle op 81-jarige leeftijd. Dg. van Hendrik Aart Breunis en spoorwegwachteres Jansjen Woning.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Fidder (zie IX.10).
2.  Hendrik Aart Fidder (zie IX.12).

VIII.7 Gerrit Jan Fidder, boerenknecht/landbouwer, geboren op 24-05-1876 te Hattem, overleden op 12-06-1942 te Zwollerkerspel op 66-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie VII.5) en Hendrikjen Loman.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-08-1902 te Zwollerkerspel met Hendrikje Ulderink, 24 jaar oud, geboren op 05-04-1878 te Hattem, overleden op 25-12-1967 te Zwolle op 89-jarige leeftijd. Dg. van Jan Ulderink en Jacoba Bremmer.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Fidder (zie IX.14).
2.  Jan Fidder (zie IX.16).
3.  Hendrika Jacoba Fidder, geboren op 19-01-1910 te Zwollerkerspel, overleden op 18-08-1950 te Zwollerkerspel op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-11-1939 met Cornelis Lindeboom.

VIII.14 Hendrik Fidder, werkman, geboren op 27-04-1878 te Kampen, overleden op 14-02-1908 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd, zoon van Evert Fidder (zie VII.16) en Frederika Sophia van der Sel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1905 te Amsterdam met Margaretha Helena Bijleveld, 27 jaar oud, geboren op 08-01-1878 te Amsterdam. Dg. van Christoffel Bijleveld en Catharina de Lugt.
Uit dit huwelijk:
1.  Frederika Catharina Fidder, geboren op 14-09-1906 te Amsterdam, overleden 07-1994.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-12-1927 te Amsterdam met Johannes Coenraad de Ruyter, timmerman, geboren circa 1906 te Amsterdam. Zn. van Johannes Coenraad de Ruyter en Berndina Francina Wolbers.

VIII.19 Gerard Fidder, kantoorbediende, geboren op 22-12-1883 te Kampen, overleden op 09-07-1969 te Kampen op 85-jarige leeftijd, zoon van Evert Fidder (zie VII.16) en Frederika Sophia van der Sel.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-01-1916 te Kampen met Maria Stijf, 31 jaar oud, geboren op 06-10-1884 te IJsselmuiden, overleden 1976 te Kampen. Dg. van Koendert Stijf en Jentje Willemsen.
Uit dit huwelijk:
1.  Evert Fidder (zie IX.22).
2.  Koendert Fidder, geboren op 04-09-1920 te Kampen, ovl. op 25-05-2014 te Harderwijk.
Gehuwd met Wilhelmina (Mieke) Schinkel, geb. 1920, ovl. op 12-03-2012 te Harderwijk.
3.  Frederik Fidder (zie IX.26).
4.  Jan Fidder (zie IX.28).

VIII.23 Peter Fidder, dagloner/landbouwer, geboren op 27-05-1839 te Doornspijk, overleden op 29-09-1910 te Nunspeet op 71-jarige leeftijd. Zoon van Jan Fidder (zie VII.20) en Jannetje Eibrink.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-08-1864 te Doornspijk met Aaltje Pater, 29 jaar oud, geboren op 23-02-1835 te Doornspijk, overleden op 06-01-1915 te Nunspeet op 79-jarige leeftijd. Dg. van Willem Pater en Aartje Willems.
De familie woonde aan de Oosteinderweg in Nunspeet; het huis heette De Kleine Braake en had 1 kamer, geen privaat en drinkwater kwam uit een schepput; er moest f 40 huur per jaar worden betaald.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder, geboren op 09-11-1864 te Doornspijk, overleden op 07-03-1865 te Oostbeek (Doornspijk), 118 dagen oud.
2.  Jan Fidder, geboren op 01-08-1866 te Doornspijk, overleden op 08-11-1947 te Nunspeet op 81-jarige leeftijd. Woonde samen met zijn broer Willem aan de Driftweg te Nunspeet.
3.  Willem Fidder, landbouwer, geboren op 05-02-1871 te Doornspijk, overleden op 04-10-1952 te Nunspeet op 81-jarige leeftijd.
4.  Jannetje Fidder, geboren op 12-01-1874 te Doornspijk, overleden op 12-09-1954 te Nunspeet op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-09-1901 te Nunspeet met Gerrit Mulder, 31 jaar oud, dagloner, geboren op 27-12-1869 te Nunspeet. Zn. van Philippus Mulder en Aartje Pater.

VIII.31 Peter Fidder, landbouwer, geboren op 30-11-1858 te Elspeet (Ermelo), overleden op 21-01-1936 te Ermelo (Nunspeet) op 77-jarige leeftijd. Zoon van Aalt Fidder (zie VII.27) en Willempje Bos(ch).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 15-04-1898 te Ermelo met Willemtje den Herder, 23 jaar oud, geboren op 28-10-1874 te Nunspeet, overleden op 01-02-1979 te Nunspeet op 104-jarige leeftijd. Dg. van Hendrik den Herder en Geertje Hop.
Peter woonde met zijn gezin aan het Zwarte Goor te Nunspeet; het huis had 2 vertrekken, geen privaat, drinkwater uit de pomp en de huur bedroeg f 70 per jaar. De veestapel bestond uit 3 koeien, 4 pinken, 1 paard en 2 varkens.
Uit dit huwelijk: foto55
1.  Aalt Fidder, geboren op 25-04-1899 te Nunspeet, overleden op 04-02-1901 te Westeinde (Nunspeet) op 1-jarige leeftijd.
2.  Willempje Fidder, geboren op 29-06-1901 te Hulshorst, overleden op 09-10-1993 te Harderwijk op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21-05-1943 te Nunspeet met Albertus Hoksberg, 39 jaar oud, geboren op 24-02-1904 te Nunspeet.
3.  Geertje Fidder, geboren op 22-02-1904 te Nunspeet.
4.  Aalt Fidder (zie IX.39).
5.  Hendrikje Fidder, geboren op 02-02-1907 te Nunspeet, overleden op 23-07-1983 op 76-jarige leeftijd, begraven te Middenmeer.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-04-1934 te Nunspeet met Titus Tiemen Bijkerk, 33 jaar oud, geboren op 10-11-1900, overleden op 24-07-1963 op 62-jarige leeftijd, begraven te Middenmeer.
6.  Fennetje Fidder, geboren op 19-06-1909 te Nunspeet.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-03-1945 te Nunspeet met Aalt Hop, 36 jaar oud, geboren op 12-11-1908 te Harderwijk.
7.  Hendrik Fidder (zie IX.45).
8.  Gerrit Fidder (zie IX.47).
9.  Evert Fidder (zie IX.49).

VIII.40 Peter Fidder, dagloner, geboren op 07-12-1862 te Ermelo. Zoon van Mannes Fidder (zie VII.30) en Jannetje van Spijkeren.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 22-12-1898 te Doornspijk met Marrigje van Spijkeren, 22 jaar oud, geboren op 20-09-1876 te Doornspijk. Dg. van spoorwegwachter Gerrit van Spijkeren en Jantje Dokter.
Peter gaat in 1892 naar de USA maar komt na een paar jaar terug; op 04-06-1902 vertrekt hij nu met zijn gezin wederom naar de USA.
Uit dit huwelijk:
1.  Mannes Fidder, geboren op 16-10-1899 te Nunspeet.
2.  Jentje Fidder, geboren op 08-01-1901 te Nunspeet, overleden op 27-05-1901 te Rolde, 139 dagen oud. Haar ovl wordt pas op 29-07-1901 te Nunspeet aangegeven.
3.  Jentje Fidder, geboren op 22-03-1902 te Nunspeet.

VIII.45 Peter Fidder foto54 landbouwer/diaken, geboren op 25-11-1856 te Ermelo, overleden op 21-04-1930 te Nunspeet op 73-jarige leeftijd. Zoon van Lubbert Fidder (zie VII.32) en Aaltje Timmer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-03-1882 te Ermelo met Sara Magdalena Hoekert, 19 jaar oud, geboren op 16-03-1863 te Oldebroek, overleden op 07-08-1936 te Ermelo (Nunspeet) op 73-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Hoekert en Matje Brommert.
De familie woonde op De Roode Lap aan de Hullerweg te Nunspeet; het huis had 3 vertrekken, geen privaat, drinkwater uit een schepput en de huur bedroeg f 50 per jaar. Verder had men 2 koeien en 2 varkens.
Uit dit huwelijk: foto08
1.  Gerrit Fidder (zie IX.54).
2.  Lubbert Fidder (zie IX.56).
3.  Aaltje Fidder, geboren op 19-07-1884 te Nunspeet, overleden op 04-03-1977 te Nunspeet op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 26-03-1902 te Nunspeet met Gerrit Pruim, 48 jaar oud, landbouwer, geboren op 16-11-1853 te Oldebroek, overleden op 29-05-1911 te Hoophuizen (Nunspeet) op 57-jarige leeftijd. Zn. van Gerrit Pruim en Berendina Sesink.
De familie woonde aan de Varelseweg te Nunspeet in een huis genaamd De Collard; het had 3 vertrekken, geen privaat, drinkwater uit een pomp en de huur bedroeg f 50 per jaar. Men had 12 stuks hoornvee, 1 paard en 3 varkens.

Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 05-05-1914 te Nunspeet met Gerrit Wajer foto17 22 jaar oud, arbeider, geboren op 15-04-1892 te Nunspeet. Zn. van Kornelis Wajer en Jacobje de Zwaan.
4.  Martha Fidder, geboren op 20-12-1886 te Nunspeet, overleden op 30-10-1975 te Harderwijk op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-09-1907 te Nunspeet met Jacob Bruynes, 19 jaar oud, landbouwer, geboren op 11-09-1887 te Oldebroek, overleden op 14-04-1959 te Nunspeet op 71-jarige leeftijd. Zn. van Cornelis Bruynes en Arrisje van de Hoef.
5.  Jannetje Fidder, geboren op 25-07-1889 te Nunspeet. Ovl. in 1967 in Steen Minn USA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-11-1910 te Nunspeet met Eibert/Ed Boeve, 19 jaar oud, dagloner, geboren op 03-03-1891 te Nunspeet. Ovl. in 1968 in Steen Minn USA. Zn. van Dirk Boeve en Petertje Bos. De familie Boeve-Fidder emigreert in 1913 naar Steen, Rock Co, in Minnesota USA.
6.  Dries Fidder (zie IX.65).
7.  Aalt Fidder (zie IX.67).
8.  Grietje Fidder, geboren op 27-11-1897 te Nunspeet.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-06-1923 te Nunspeet met Jacob de Mots, 27 jaar oud, geboren op 09-12-1895 te Nunspeet. Zn. van Hermannes de Mots en Lammertje Haverkamp.
9.  Jacobje Fidder, geboren op 28-03-1901 te Nunspeet, overleden op 10-02-1978 te Bloemendaal op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 10-02-1922 te Nunspeet met Geert Egbert Sikkens, 27 jaar oud, chauffeur, geboren op 15-05-1894 te Amsterdam. Zn. van politieagent Sikko Sikkens en Hillegonda Kistenkas.
Relatie (2) met Gijsbertus Leonardus Dreyer.
10.  Gerritje Fidder, geboren op 24-05-1904 te Ermelo.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-09-1932 te Amsterdam met Gerard van de Kooi, agent van politie, geboren circa 1905 te Amsterdam. Zn. van stoomvaartmij medewerker Jan van der Kooi en Jantje Voogd.

VIII.48 Frank Fidder foto10 landbouwer/rietdekker, geboren op 13-10-1861 te Ermelo, overleden op 26-10-1940 te Ermelo (Nunspeet) op 79-jarige leeftijd. Zoon van Lubbert Fidder (zie VII.32) en Aaltje Timmer.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 31-07-1896 te Ermelo met Lubbertje Weyenberg, 32 jaar oud, geboren op 25-09-1863 te Doornspijk, overleden op 26-05-1924 te Nunspeet op 60-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Weyenberg en Evertje Westerink.
De familie woonde aan de Harderwijkerweg in Nunspeet. Het huis had 2 vertrekken, geen privaat, drinkwater uit een pomp en de huur bedroeg f 45 per jaar. Verder bezat een 1 koe, 1 schaap en 2 varkens.
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje Fidder, geboren op 10-11-1896 te Nunspeet, overleden op 25-02-1977 te Nunspeet op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-09-1918 te Nunspeet met Jakob Pater, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 18-08-1893 te Nunspeet, overleden op 25-01-1985 te Nunspeet op 91-jarige leeftijd. Zn. van Jan Pater en Jannetje Ponsteen.
2.  Gerrit Fidder (zie IX.78).
3.  Lubbert Fidder (zie IX.80).
4.  Evertje Fidder, geboren op 08-08-1905 te Nunspeet, overleden op 12-01-1994 te Nunspeet op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-06-1932 te Nunspeet met Jan Vlijm, 24 jaar oud, geboren op 19-09-1907 te Nunspeet, overleden op 12-09-1992 te Harderwijk op 84-jarige leeftijd. Zn. van Johannes Vlijm en Marrigje Pap.

VIII.50 Hendrikus Fidder foto23 landbouwer/tuinman/jachtopziener/koetsier, geboren op 21-07-1864 te Ermelo, overleden op 25-06-1944 te Nunspeet op 79-jarige leeftijd. Zoon van Lubbert Fidder (zie VII.32) en Aaltje Timmer.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 03-09-1887 te Ermelo met Driesje van de Pol, 22 jaar oud, geboren op 22-10-1864 te Doornspijk, overleden op 19-05-1894 te Nunspeet op 29-jarige leeftijd. Dg. van Jan van de Pol en Aartje Nijeboer.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 17-09-1909 te Nunspeet met Grietje Doorneweerd foto16 27 jaar oud, geboren op 17-11-1881 te Doornspijk, overleden op 20-06-1989 te Harderwijk op 107-jarige leeftijd. Dg. van Beerd Doorneweerd en Driesje Zoet.
Hendrikus woonde met zijn gezin aan de Ericaweg te Nunspeet; het huis had 5 vertrekken, een privaat en goed drinkwater.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aaltje Fidder (zie IX.84).
2.  Jan Fidder (zie IX.86).
3.  Aartje Fidder, geboren op 10-12-1891 te Nunspeet, overleden 09-1973 te Nunspeet.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-03-1912 te Nunspeet met Gerrit Johan Brinkman, 23 jaar oud, schoenmaker, geboren op 10-06-1888 te Gorssel. Zn. van schoenmaker Gerrit Hendrik Brinkman en Johanna Jacoba Dikkers.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Lubbertus Fidder (zie IX.90).
5.  Andries Fidder (zie IX.92).
6.  Hendrikus (Rikus) Fidder (zie IX.94).
7.  Jacoba Fidder, geboren op 21-02-1916 te Nunspeet, ovl. op 29-01-2015 te Nunspeet.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-10-1942 te Nunspeet met Willem ten Have, 28 jaar oud, prod.medewerker, geboren op 17-10-1914 te Nunspeet, overleden op 03-10-1989 te Wohlen (Zwitserland) op 74-jarige leeftijd. Zn. van Lubbertus ten Have en Willemtje van Zeeburg.
8.  Gerrit Jan Fidder, geboren op 02-07-1920 te Nunspeet, overleden op 22-03-1921 te Nunspeet, 263 dagen oud.

VIII.55 Harmen Fidder, arbeider/wegwerker, geboren op 29-11-1858 te Oldebroek, overleden op 28-08-1939 te Doornspijk op 80-jarige leeftijd, zoon van Harmen Fidder (zie VII.45) en Jantje Zandberg.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 03-03-1886 te Doornspijk met Jentje Bosch, 22 jaar oud, geboren op 08-01-1864 te Doornspijk, overleden op 30-07-1906 te Oldebroek op 42-jarige leeftijd. Dg. van dagloner Diesmer Bosch en Grietje Veldhoen.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 27-06-1911 te Doornspijk met Beertje Bosch, 32 jaar oud, geboren op 17-08-1878 te Doornspijk, overleden op 11-10-1955 te Doornspijk op 77-jarige leeftijd. Dg. van Jan Bosch en Hendrikje Opgelder en wed. van Teunis Swep.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Harmina Fidder, geboren op 18-02-1887 te Doornspijk, overleden op 11-07-1963 te Doornspijk op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-03-1911 te Doornspijk met Hendrik van Putten foto29 43 jaar oud, landbouwer, geboren op 12-09-1867 te Doornspijk, overleden op 21-06-1942 te Doornspijk op 74-jarige leeftijd. Zn. van Teunis van Putten en Grietje Koetsier en wed. van Hendrikje Schuurman.
2.  Diesmer Fidder (zie IX.102).
3.  Jentje Fidder, geboren op 05-08-1891 te Doornspijk, overleden op 03-05-1902 te Oostbeek (Doornspijk) op 10-jarige leeftijd.
4.  Gerrit Fidder, geboren op 23-01-1893 te Doornspijk, overleden op 26-12-1899 te Oostbeek (Doornspijk) op 6-jarige leeftijd.
5.  Beertje Fidder, geboren op 21-06-1895 te Oostbeek (Doonrspijk), overleden op 18-12-1899 te Oostbeek (Doornspijk) op 4-jarige leeftijd.
6.  Evertje Fidder, geboren op 04-11-1896 te Doornspijk, overleden op 06-11-1896 te Oostbeek (Doornspijk), 2 dagen oud.
7.  levenloos kind Fidder, geboren op 16-11-1898 te Oostbeek (Doornspijk), overleden op 16-11-1898 te Oostbeek (Doornspijk), 0 dagen oud.
8.  Beertje Fidder, geboren op 28-12-1899 te Doornspijk, overleden op 30-09-1987 te Oldebroek op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-10-1919 te Oldebroek met Jan van de Grift, 25 jaar oud, broodbakker, geboren op 13-11-1893 te Oldebroek, overleden op 30-04-1974 te Oldebroek op 80-jarige leeftijd. Zn. van Hendrik van de Grift en Gerritje van 't Hul.
9.  Gerrit Fidder (zie IX.112).
10.  Jentje Fidder, geboren op 05-03-1904 te Doornspijk, overleden op 24-05-1971 te Oldebroek op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-04-1924 te Oldebroek met Beert van den Bosch, 22 jaar oud, landbouwer/melkrijder, geboren op 28-12-1901 te Oldebroek, overleden op 04-03-1984 te Oldebroek op 82-jarige leeftijd. Zn. van Jan van den Bosch en Berendina Akster.
11.  Harmen Fidder, landbouwer, geboren op 07-08-1905 te Doornspijk, overleden op 11-03-1970 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
12.  Evertje Fidder, geboren op 08-01-1912 te Doornspijk, overleden op 11-06-1912 te Doornspijk, 155 dagen oud.
13.  Jan Fidder, geboren op 09-05-1913 te Doornspijk, overleden op 30-07-1913 te Doornspijk, 82 dagen oud.
14.  Jan Fidder, geboren op 25-08-1914 te Doornspijk, overleden op 15-01-1915 te Doornspijk, 143 dagen oud.
15.  Jannetje Fidder, geboren op 01-02-1916 te Doornspijk, overleden op 05-06-1993 te Kamperveen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 12-10-1934 te Doornspijk met Adrianus Kroeze, 24 jaar oud, watermolenaar, geboren op 03-06-1910 te Doornspijk, overleden op 15-11-1995 te Kamperveen op 85-jarige leeftijd. Zn. van Harmen Kroeze en Dirkje Bosch.
16.  Hendrik Fidder, geboren op 31-01-1918 te Doornspijk, overleden op 09-02-1918 te Aperloo (Doornspijk), 9 dagen oud.
17.  Hendrik Jan Fidder (zie IX.123).
18.  Dirkje Fidder, geboren op 11-08-1921 te Doornspijk.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 27-09-1941 te Doornspijk met Gerrit Bouw, 21 jaar oud, grondwerker, geboren op 23-11-1919 te Ermelo, overleden op 27-09-1952 te Ermelo op 32-jarige leeftijd. Zn. van Arend Bouw en Grietje Zandvliet.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 28-10-1954 te Doornspijk met Eibert Heshusius, 41 jaar oud, landbouwer/arbeider, geboren op 23-04-1913 te Doornspijk, overleden op 11-06-1992 te Doornspijk op 79-jarige leeftijd. Zn. van Herman Jacob Heshusius en Petertje van de Schootbrugge.

VIII.59 Hendrikje Fidder, geboren op 27-05-1861 te Oldebroek, overleden op 22-05-1917 te Doornspijk op 55-jarige leeftijd, dochter van Harmen Fidder (zie VII.45) en Jantje Zandberg.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-04-1889 te Oldebroek met Jan Leusink, 27 jaar oud, landarbeider, geboren op 24-02-1862 te Doornspijk, overleden op 06-01-1941 te Doornspijk op 78-jarige leeftijd. Zn. van Lammert Leusink en Gerrigje van Loo.
Uit dit huwelijk:
1.  Lammert Leusink, arbeider, geboren op 03-08-1896 te Doornspijk, overleden op 16-05-1973 te Doornspijk op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-01-1920 te Oldebroek met Gezina Fidder, 25 jaar oud, geboren op 25-01-1895 te Oldebroek, overleden op 09-01-1972 te Doornspijk op 76-jarige leeftijd, dochter van Jannes Fidder (zie VIII.74) en Aaltje Fidder (zie VIII.80).

VIII.62 Roelof Fidder, boerenknecht, geboren op 25-11-1865 te Oldebroek. Roelof en Frederieka verhuizen in 1919 naar Ketwich (D). Zoon van Harmen Fidder (zie VII.45) en Jantje Zandberg.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 26-02-1892 te Oldebroek met Gerrigje Vlieger, 25 jaar oud, geboren op 08-03-1866 te Doornspijk, overleden op 01-08-1896 te Aperloo (Doornspijk) op 30-jarige leeftijd. Dg. van Hendrik Vlieger en Aartje Vlieger. Zij werd levenloos aangetroffen in de schuur.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 28-04-1898 te Oldebroek met Gerrigje Hup, geboren circa 1866 te Ermelo. Dg. van Hendrik Hup en Marrigje van Dijk en wed. van Aalt Leusink.
Relatie (3) met Frederieka Grabemann, geboren op 11-03-1863 te Borbeck (D), wed. van Kamenz.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jantje Fidder (zie IX.129).
2.  Hendrik Fidder (zie IX.130).

VIII.66 Jan Fidder, boerenknecht/arbeider, geboren op 26-04-1868 te Oldebroek, overleden op 30-07-1919 te Oldebroek op 51-jarige leeftijd, zoon van Harmen Fidder (zie VII.45) en Jantje Zandberg.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-10-1891 te Oldebroek met Antonia Duim, 19 jaar oud, geboren op 28-09-1872 te Oldebroek, overleden op 06-02-1938 te Oldebroek op 65-jarige leeftijd. Dg. van Albertje Duim.
Uit dit huwelijk: foto36
1.  Harmen Fidder (zie IX.132).
2.  Albertus Fidder, geboren 10-1893 te Oldebroek, overleden op 07-11-1893 te Oldebroek.
3.  Albertus Fidder, arbeider/raadslid en wethouder te Apeldoorn, geboren op 01-06-1895 te Gieten, overleden op 19-01-1978 te Apeldoorn op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1920 te Oldebroek met Marrigje Spijkerboer, 27 jaar oud, geboren op 09-08-1892 te Oldebroek, overleden op 09-12-1962 te Oldebroek op 70-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Spijkerboer en Lammigjen Lassche.
4.  Jantje Fidder, geboren op 14-11-1897 te Oldebroek, overleden op 07-10-1982 te Oldebroek op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-05-1918 te Oldebroek met Harmen Eybrink, 19 jaar oud, arbeider, geboren op 12-04-1899 te Oldebroek, overleden op 11-06-1990 te Oldebroek op 91-jarige leeftijd. Zn. van Lammert Eybrink en Marrigje Kroneman.
5.  Jacob Fidder (zie IX.138).
6.  Gerrit Fidder (zie IX.141).
7.  Dina Fidder, geboren op 03-12-1904 te Oldebroek, overleden op 18-05-1939 te Oldebroek op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 10-02-1921 te Oldebroek met Teunis Kwakkel, 25 jaar oud, timmerman, geboren op 03-04-1895 te Oldebroek, overleden op 22-04-1979 te Oldebroek op 84-jarige leeftijd. Zn. van Jakob Kwakkel en Gerrigje van Putten.
8.  Jan Fidder, geboren op 03-09-1907 te Oldebroek, overleden op 04-09-1907 te Oldebroek, 1 dag oud.
9.  Jan Fidder (zie IX.147).
10.  Antonie Fidder (zie IX.149).
11.  Jannes Fidder (zie IX.151).
12.  Reintje Fidder, geboren op 27-02-1915 te Oldebroek, overleden op 30-12-1989 te Oldebroek op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27-07-1933 te Oldebroek met Albert van 't Hul, 21 jaar oud, arbeider, geboren op 26-10-1911 te Oldebroek, overleden op 05-09-1981 te Oldebroek op 69-jarige leeftijd. Zn. van Berend van 't Hul en Margien van Loo.

VIII.68 Gerrit Fidder, arbeider, geboren op 01-11-1870 te Oldebroek, overleden op 18-05-1901 te Oldebroek op 30-jarige leeftijd, zoon van Harmen Fidder (zie VII.45) en Jantje Zandberg.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-02-1896 te Oldebroek met Jannetje Veldman, 24 jaar oud, geboren op 08-08-1871 te Oldebroek, overleden op 15-08-1897 te Oldebroek op 26-jarige leeftijd. Dg. van Beerd Veldman en Hendrikje van 't Hul. Jannetje is ovl. drie dagen na de geboorte van een levenloos kind.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 12-08-1898 te Oldebroek met Beertje Hup, 26 jaar oud, geboren op 10-12-1871 te Doornspijk, overleden op 19-02-1941 te Oldebroek op 69-jarige leeftijd. Dg. van Hendrik Hup en Marrigje van Dijk.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Beerdje Fidder, geboren op 04-08-1896 te Oldebroek, overleden op 01-04-1900 te Elburg op 3-jarige leeftijd.
2.  levenloos kind Fidder, geboren op 12-08-1897 te Oldebroek, overleden op 12-08-1897 te Oldebroek, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Jan Fidder, geboren op 14-04-1899 te Doornspijk, overleden op 25-01-1957 te Zwolle op 57-jarige leeftijd. Ongehuwd.
4.  Beertje Fidder, geboren op 15-04-1900 te Doornspijk, overleden op 17-08-1900 te Oostendorp (Doornspijk), 124 dagen oud.

VIII.74 Jannes Fidder foto42 grondwerker/textielarbeider, geboren op 21-12-1875 te Oldebroek, overleden op 24-02-1943 te Enschede op 67-jarige leeftijd. Zoon van Harmen Fidder (zie VII.45) en Jantje Zandberg.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 01-12-1894 te Oldebroek met zijn nicht Aaltje Fidder, 21 jaar oud (zie VIII.80).
Uit dit huwelijk:
1.  Gezina Fidder, geboren op 25-01-1895 te Oldebroek, overleden op 09-01-1972 te Doornspijk op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-01-1920 te Oldebroek met Lammert Leusink, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 03-08-1896 te Doornspijk, overleden op 16-05-1973 te Doornspijk op 76-jarige leeftijd, zoon van Jan Leusink, landarbeider, en Hendrikje Fidder (zie VIII.59).
2.  Jantje Fidder, geboren op 23-10-1896 te Oldebroek.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-12-1920 te Borger met Gerrit Jan Brongers, 27 jaar oud, geboren op 07-08-1893 te Borger, overleden op 10-06-1980 te Boekelo op 86-jarige leeftijd. Zn. van Berend Brongers en Jantje van Raalte.
3.  Harmpje Fidder, geboren op 06-11-1898 te Oldebroek, overleden op 22-10-1945 te Enschede op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1923 te Borger met Johan Rudolf Arends, 33 jaar oud, arbeider, geboren op 03-03-1890 te Odoorn. Zn. van Hendrik Arends en Jantje Kloezeman.
4.  Jannetje Fidder, geboren op 28-04-1901 te Oldebroek, overleden op 30-01-1982 te Enschede op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-04-1922 te Borger met Harm Jan Arends, 21 jaar oud, geboren op 07-05-1900 te Kleindijk (Odoorn), overleden op 07-05-1993 te Enschede op 93-jarige leeftijd. Zn. van Hendrik Arends en Jantje Kloezeman.
5.  Gerrit Fidder (zie IX.166).
6.  Aaltje Fidder, geboren op 28-02-1907 te Oldebroek, overleden op 23-05-1907 te Drouwen (Borger), 84 dagen oud.
7.  Jan Fidder (zie IX.170).
8.  Hendrik Fidder (zie IX.172).
9.  Aalt (Albert) Fidder (zie IX.175).
10.  Jannes Fidder (zie IX.177).
11.  Evert Fidder, geboren op 24-01-1917 te Borger, overleden op 27-01-1917 te Ees (Borger), 3 dagen oud.
12.  Harm Fidder (zie IX.180).

VIII.80 Aaltje Fidder, geboren op 03-10-1873 te Oldebroek, overleden op 20-10-1954 te Enschede op 81-jarige leeftijd. Dochter van Jan Fidder (zie VII.47) en Gesina Fidder (zie VII.60).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-12-1894 te Oldebroek met haar neef Jannes Fidder, 18 jaar oud (zie VIII.74).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen (zie onder VIII.74).

VIII.84 Jan Fidder, sigarenmaker, geboren op 10-07-1859 te Kampen, overleden op 30-03-1888 te Deventer op 28-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VII.50) en Grietje Vaandering.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-09-1887 te Deventer met Mentje Ploeg foto52 33 jaar oud, geboren op 30-04-1854 te Zuidhorn, overleden op 24-03-1917 te Lonneker op 62-jarige leeftijd. Dg. van Jan Mentes Ploeg en Harmke Hindriks Jonkman. Mentje hertrouwt met Benjamin Otte.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder (zie IX.182).

VIII.86 Gerrit Fidder, sigarenmaker, geboren op 22-10-1863 te Kampen, overleden op 16-02-1947 te 's-Graveland op 83-jarige leeftijd. Ovl. ten huize van zijn dochter. Zoon van Jan Fidder (zie VII.50) en Grietje Vaandering.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 09-05-1888 te Kampen met Gesiena Bosman, 23 jaar oud, geboren op 21-06-1864 te Kampen, overleden op 16-02-1905 te Kampen op 40-jarige leeftijd. Dg. van Jan Bosman en Gerrigje van Zuthem.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 14-02-1907 te Kampen met Anna Julianna Gorter, 43 jaar oud, geboren op 23-01-1864 te Kollumerland en Nieuwkruisland, overleden op 24-02-1943 te Kampen op 79-jarige leeftijd. Dg. van Louw Klazes Gorter en Trijntje Geerts Siccama.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Grietje Fidder, geboren op 13-02-1889 te Kampen, overleden op 22-07-1889 te Kampen, 159 dagen oud.
2.  Hendrik Jan Fidder (zie IX.185).
3.  Grietje Fidder, geboren op 25-05-1895 te Kampen, overleden op 13-11-1975 te Bloemendaal op 80-jarige leeftijd, begraven te Overveen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-09-1920 te Kampen met Reinier Rijke, 25 jaar oud, scheepstimmerman, geboren op 02-03-1895 te Maassluis, overleden op 17-06-1965 te Haarlem op 70-jarige leeftijd. Zn. van visscher Arij Rijke en Maria de Niet en wed. van Johanna Nieuwenhuizen.
4.  Jan Fidder (zie IX.189).
5.  Gerrigje Fidder, geboren op 24-01-1905 te Kampen, overleden op 11-08-1983 te 's-Graveland op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-06-1931 te Kampen met Jan van Doorn, 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 10-12-1896 te 's Graveland, overleden op 28-01-1981 te 's-Graveland op 84-jarige leeftijd. Zn. van Evert van Doorn en Theodora Fortuin en wed. van Margaretha van de Velden.

VIII.91 Jan Fidder, arbeider, geboren op 06-10-1862 te Oldebroek, overleden op 18-06-1903 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd, zoon van Johannes Fidder (zie VII.52) en Zwaantje Bomhoff.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 29-12-1887 te Hattem, gescheiden na 2 jaar op 06-11-1890 te Amsterdam van Willemina de Haan, geboren 1862 te Hattem. Dg. van Aalt de Haan en Geziena Blom.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 05-02-1891 te Amsterdam met Catharina Hendrika Boon, 22 jaar oud, geboren op 02-08-1868 te Texel. Dg. van melkslijter Pieter Boon en Jantje Kuiper.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Fidder, geboren 1888 te Utrecht, overleden 1888 te Utrecht.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Johannes Fidder (zie IX.194).
3.  Jantje Fidder, geboren op 22-07-1893 te Amsterdam.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 10-05-1911 te Amsterdam met Jan Lodewijk Rison, boekdrukker, geboren circa 1886 te Amsterdam. Zn. van werkman Hendrik Rison en Kaatje Boerhoop.
4.  Christina Hendrika Fidder, geboren op 05-02-1895 te Amsterdam.
5.  Zwaantje Fidder, geboren op 16-01-1897 te Amsterdam, overleden op 30-08-1986 te Amsterdam op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-09-1916 te Amsterdam met Karel Wilhelm Pijn, 22 jaar oud, pakhuisknecht, geboren op 15-04-1894 te Amsterdam, overleden op 02-11-1974 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd. Zn. van machinist Henricus Pijn en Geertruida Johanna Roelvink.
6.  Pieter Fidder (zie IX.201).

VIII.94 Johannes Fidder, werkman Holl. IJzeren Spoorwegmij. Geboren op 24-03-1865 te Oldebroek, overleden 1942 te Zuid-Afrika. Zoon van Johannes Fidder (zie VII.52) en Zwaantje Bomhoff.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 06-08-1891 te Amsterdam met Gerrigje Gerritsen, 28 jaar oud, geboren op 27-02-1863 te Kampen. Dg. van Gerrit Gerritsen en Johanna Kamphuis.
Gehuwd (2) 1913 te Zuid-Afrika met Hendrika Claasina Broersma, geboren 1878 te Amsterdam, overleden 1952 te Zuid-Afrika.
Johannes vertrekt in 1895 naar Transvaal, zijn vrouw volgt hem een jaar later; in 1901 komen ze terug en wonen te Amsterdam. In 1908 gaat hij wederom naar Zuid-Afrika, trouwt daar voor de 2e keer en komt in 1922 terug en woont dan te Ittersum. In 1924 gaat het gezin definitief weer terug naar Zuid-Afrika.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johanna Fidder, geboren op 17-08-1892 te Amsterdam, overleden op 21-09-1892 te Amsterdam, 35 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Herman Johannes Hendrik Fidder (zie IX.205).

VIII.99 Lucas Fidder, arbeider/landbouwer, geboren op 28-10-1870 te Oldebroek, overleden op 15-11-1958 te Annen op 88-jarige leeftijd, zoon van Johannes Fidder (zie VII.52) en Zwaantje Bomhoff.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-12-1892 te Assen met Jacobje Vennink, 17 jaar oud, geboren op 04-05-1875 te Assen, overleden op 03-11-1966 te Annen op 91-jarige leeftijd. Dg. van Albert Vennink en Geertien Bos.
Uit dit huwelijk: foto51
1.  Johannes Fidder (zie IX.207).
2.  Albert Fidder (zie IX.209).
3.  Geertje Fidder, geboren op 02-01-1898 te Annen (Anloo), overleden op 23-08-1954 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 29-01-1916 te Anloo, gescheiden na 17 jaar op 28-04-1933 te Groningen van Hendrik de Noord, geboren op 22-10-1888 te Slochteren (Haren), overleden op 22-04-1983 te Haren op 94-jarige leeftijd. Zn. van Fokke de Noord en Hendrikje Bos.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 20-06-1934 te Amsterdam met Roelof Pieter Korte, 33 jaar oud, geboren op 22-02-1901 te Amsterdam.
4.  Lucas Fidder (zie IX.214).
5.  Jan Fidder, geboren op 08-01-1907 te Anloo.
6.  Jakoba Fidder, geboren op 07-11-1908 te Anloo, overleden op 24-12-1910 te Annen (Anloo) op 2-jarige leeftijd.
7.  Jacobus Fidder (zie IX.218).

VIII.105 Geertje Fidder, geboren op 28-11-1863 te Kampen, overleden op 31-12-1950 te Grafhorst op 87-jarige leeftijd, dochter van Willem Fidder (zie VII.54) en Jantje van Oene.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 19-08-1887 te Kamperveen met Harm van Keulen, 51 jaar oud, landbouwer, geboren op 19-05-1836 te Zwollerkerspel (Harculo), overleden op 25-01-1897 te Kampen op 60-jarige leeftijd. Zn. van Jacob van Keulen en Jennigje Bomhof en wed. van Stijna Boeve.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 06-04-1899 te IJsselmuiden met Willem Jan Tuinman, arbeider, geboren circa 1853 te Grafhorst, overleden op 01-10-1936 te IJsselmuiden. Zn. van Gerrit Tuinman en Driesje Klein en gescheiden van Wichertje van 't Veld.
Kind:
1.  Willem Fidder (zie IX.220).

VIII.108 Jan Fidder, dagloner, geboren op 30-07-1868 te Kampen, overleden op 20-09-1943 te Oldebroek op 75-jarige leeftijd, zoon van Willem Fidder (zie VII.54) en Jantje van Oene.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-03-1892 te Oldebroek met Hendrikje Sanders, 33 jaar oud, geboren op 09-06-1858 te Oldebroek, overleden op 02-09-1938 te Oldebroek op 80-jarige leeftijd. Dg. van Jan Sanders en Neeltje Vierhout.
Uit dit huwelijk:
1.  Jantje Fidder, geboren op 18-08-1892 te Oldebroek, overleden op 05-03-1971 te Kampen op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-03-1915 te Grafhorst met Hendrik Jan Penninkhof, 26 jaar oud, visscher, geboren op 02-09-1888 te Grafhorst, overleden op 10-01-1922 te Kampen op 33-jarige leeftijd. Zn. van visscher Jan Penninkhof en Maria Koning Bastiaan.
2.  Neeltje Fidder, geboren op 01-06-1894 te Oldebroek, overleden op 07-10-1973 te Kampen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-10-1915 te Grafhorst met Jan Dekker, 22 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 23-01-1893 te Grafhorst, overleden op 28-02-1973 te Kampen op 80-jarige leeftijd. Zn van Lubbert Dekker en Harmpje Sleurink.
3.  Willempje Fidder, geboren op 26-05-1896 te Oldebroek, overleden op 20-09-1970 te IJsselmuiden op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-03-1922 te Kampen met Dirk Bakker, 26 jaar oud, boerenknecht, geboren op 18-08-1895 te Oldebroek. Zn. van Jakob Bakker en Eibertje Bleyenburg.
4.  Jan Fidder, geboren op 13-07-1898 te Oldebroek, overleden op 29-06-1912 te Oldebroek op 13-jarige leeftijd.
5.  Lubberta Fidder, geboren op 05-10-1900 te Oldebroek, overleden op 01-07-1948 te Kampen op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-03-1928 te Oldebroek met Albert Aardt Sanders, arbeider, overleden op 27-09-1983 te Oldebroek. Zn. van Jacob Sanders en Johanna Bultman.

VIII.111 Gerrit Jan Fidder, geboren op 22-11-1872 te Amsterdam, zoon van Gerrit Fidder (zie VII.56) en Reintje Romkes de Jong.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-12-1901 te Amsterdam met Maria Petronella Mos, 32 jaar oud, geboren op 19-09-1869 te Helder, overleden op 22-05-1951 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd. Dg. van timmerman Jacobus Mos en Anna Elizabeth Minderop en wed. van Hendrik Boon.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Jan Fidder, geboren op 04-05-1903 te Amsterdam, overleden op 04-05-1903 te Amsterdam, 0 dagen oud.
2.  Reina Maria Petronella Fidder, geboren 07-1904 te Amsterdam, overleden op 18-10-1904 te Amsterdam.
3.  Gerrit Jan Fidder (zie IX.233).
4.  levenloos kind Fidder, geboren op 09-03-1910 te Amsterdam, overleden op 09-03-1910 te Amsterdam, 0 dagen oud.
5.  Andre Martinus Fidder, geboren 07-1915 te Amsterdam, overleden op 27-07-1915 te Amsterdam.

VIII.114 Wijke Fidder, geboren op 02-05-1875 te Amsterdam, overleden op 10-07-1903 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Fidder (zie VII.56) en Reintje Romkes de Jong.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-01-1897 te Amsterdam met Berend Vennink, 28 jaar oud, werkman, geboren op 18-08-1868 te Assen. Zn. van Albert Vennink en Geertje Bos.
Uit dit huwelijk:
1.  Berend Fidder/Vennink, geboren op 12-06-1895 te Amsterdam. Erkend bij het huw. van zijn ouders; huwt 07-12-1917 te Boxtel met Jacoba Wilhelmina van Asveldt.

VIII.122 Cornelis Fidder, spoorwegbeambte, geboren op 16-03-1871 te Utrecht. Zoon van Frank Fidder (zie VII.58) en Geertruida Maria van Doorn.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-12-1895 te Amsterdam met Wijtske Jansma, 25 jaar oud, geboren op 15-12-1870 te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (Kellega). Dg. van Atte Jolles Jansma en Annigje Engberts Doorn.
De familie Fidder-Jansma emigreert in 1904 naar Transvaal Zuid-Afrika.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruida Maria Fidder, geboren op 06-06-1896 te Amsterdam.
2.  Annigje Fidder, geboren op 28-02-1898 te Amsterdam.
3.  Frank Fidder, geboren op 28-06-1900 te Amsterdam.
4.  Trijntje Fidder, geboren op 28-02-1902 te Amsterdam.
5.  Johanna Jacomina Fidder, geboren op 21-11-1903 te Amsterdam, overleden op 10-12-1904 aan boord van een schip naar Z-Afrika op 1-jarige leeftijd.

VIII.126 Johan Fidder, spoorwegen, geboren op 15-04-1877 te Utrecht, overleden op 02-02-1906 te Utrecht op 28-jarige leeftijd, zoon van Frank Fidder (zie VII.58) en Geertruida Maria van Doorn.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1900 te Utrecht met Maria Antonia Siteur, 25 jaar oud, geboren op 29-09-1874 te Leiden, overleden op 21-08-1948 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd. Dg. van Johannes Siteur en Christina van Rooyen.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Franciscus Fidder (zie IX.243).

VIII.131 Jan Fidder, venter in galanterien, geboren op 09-10-1878 te Doornspijk, overleden op 24-04-1952 te Doornspijk op 73-jarige leeftijd, zoon van Arendje Fidder (zie VII.64).
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 20-12-1929 te Doornspijk met Lubberta Schoonhoven, 24 jaar oud, geboren op 10-04-1905 te Doornspijk, overleden op 11-12-1974 te Oosterwolde op 69-jarige leeftijd. Dg. van Teunis Schoonhoven en Driesje Wolf.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Fidder, geboren op 18-12-1928 te Oosterwolde (Doornspijk), overleden op 15-10-2001 te Oldebroek op 72-jarige leeftijd.
2.  Aartje (Janny) Fidder, geboren op 25-06-1930 te Oosterwolde.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-11-1955 te Doornspijk met Gerrit van Dorp, 36 jaar oud, landbouwer, geboren op 03-11-1919 te Doornspijk. Zn. van Gerrit van Dorp en Jantje van Eerde.
3.  Teunis Fidder, geboren op 05-06-1932 te Oosterwolde, overleden op 07-10-1957 op 25-jarige leeftijd. Hij is verongelukt.
4.  Dries Fidder, chauffeur/rijwielhersteller, geboren op 01-12-1933 te Oosterwolde, overleden op 02-01-2009 te Oosterwolde op 75-jarige leeftijd, relatie met Joukje van de Geest.
5.  Jan Fidder (zie IX.250).
6.  Lambert Fidder, geboren op 25-01-1938 te Oosterwolde, overleden op 05-02-1938 te Oosterwolde, 11 dagen oud.
7.  Driesje Fidder, geboren op 06-08-1939 te Oosterwolde.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-08-1963 te Utrecht met Adrianus Koetsier, 25 jaar oud, kerkorgel rep. Geboren op 06-06-1938 te Woerden.

VIII.134 Gerrit Fidder foto12 foto13 dagloner/arbeider/stoelenmatter, geboren op 02-05-1869 te Oldebroek, overleden op 28-03-1946 te Borger op 76-jarige leeftijd. Hij wordt gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders. Zoon van Jacob Fidder (zie VII.66) en Jantje Fidder (zie VII.87).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 25-04-1891 te Doornspijk met Margien Docter, 23 jaar oud, geboren op 20-05-1867 te Dalen, overleden op 10-11-1900 te Groningen op 33-jarige leeftijd. Dg. van Hendrik Aaltzoon Docter en Willempien Leusink.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 08-06-1901 te Borger met Jantien Kuik, 31 jaar oud, geboren op 24-01-1870 te Borger, overleden op 01-07-1926 te Groningen op 56-jarige leeftijd, begraven te Borger. Dg. van Hendrik Kuik en Grietien de Jonge en wed. van Hendrik Euving.
Gehuwd (3) op 64-jarige leeftijd op 29-07-1933 te Borger met Marrigje Vlieger, 59 jaar oud, geboren op 18-09-1873 te Oldebroek, overleden op 12-02-1962 te Borger op 88-jarige leeftijd. Dg. van Hendrik Vlieger en Teunisje Docter.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jantje Fidder, dienstbode, geboren op 27-10-1891 te Ees (Borger), overleden op 22-10-1910 te Groningen op 18-jarige leeftijd.
2.  Hendrik Fidder (zie IX.256).
3.  Jacobje Fidder (zie IX.259).
4.  Willemtje Fidder, geboren op 21-05-1897 te Ees (Borger), overleden op 07-08-1898 te Ees (Borger) op 1-jarige leeftijd.
5.  Willem Fidder, geboren op 12-09-1899 te Ees (Borger), overleden op 09-01-1900 te Ees (Borger), 119 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
6.  Willem Fidder, timmerman, geboren op 26-12-1901 te Borger, overleden op 20-09-1968 te Emmen op 66-jarige leeftijd, begraven te Zweeloo.
Willem wordt op 13-10-1926 te Assen, als zijn moeder Jantien is ovl., benoemd tot toeziend voogd over zijn minderjarige broers en zusters.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1925 te Borger met Gezina Oosting, 21 jaar oud, geboren op 09-09-1903 te Sleen, overleden op 03-01-1965 te Emmen op 61-jarige leeftijd, begraven te Zweeloo. Dg. van arbeider Willem Oosting en Hendrekien Pieters.
7.  Geert Fidder (zie IX.264).
8.  Hendrikje Fidder, geboren op 07-01-1905 te Borger, overleden op 13-04-1973 te Borger op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 22-10-1921 te Borger met Jan Bruins, 23 jaar oud, geboren op 16-10-1898 te Rolde, overleden op 08-09-1978 te Borger op 79-jarige leeftijd. Zn. van Gerrit Bruins en Harmtien Deenen.
9.  Jacob Fidder (zie IX.268).
10.  Gerrit Fidder, huisschilder, geboren op 23-04-1908 te Borger, overleden op 23-04-1975 op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 08-06-1946 te Borger met Geesje Bokhorst, geboren circa 1920 te Gasselte, overleden op 19-11-1998 te Borger. Dg. van Henderikus Albertus Bokhorst en Aaltje Seggers.
11.  Jans Fidder, geboren op 06-02-1910 te Borger, overleden op 06-08-1960 te Arnhem op 50-jarige leeftijd. Ongehuwd.
12.  levenloos kind Fidder, geboren op 28-04-1913 te Borger, overleden op 28-04-1913 te Borger, 0 dagen oud.
13.  Jan Fidder, geboren op 25-05-1916 te Borger, overleden op 27-11-1918 te Borger op 2-jarige leeftijd.

VIII.138 Willem Fidder foto56 manufacturier/koopman/stoelenmatter, geboren op 16-08-1870 te Oldebroek, overleden op 07-01-1951 te Emmen op 80-jarige leeftijd. Willem ging eerst met zijn waren met de hondekar de omliggende boerderijen af; later met de fiets. Zoon van Jacob Fidder (zie VII.66) en Jantje Fidder (zie VII.87).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1895 te Borger met Geertje Kok, 20 jaar oud, geboren op 27-07-1874 te Westerbork, overleden op 22-05-1937 te Emmen op 62-jarige leeftijd. Dg. van Klaas Kok en Jantje Staal.
Uit dit huwelijk: foto57
1.  Jacob Fidder, geboren op 16-02-1896 te Ees (Borger), overleden op 18-02-1896 te Ees (Borger), 2 dagen oud.
2.  Jantje Fidder, geboren op 05-10-1897 te Borger, overleden op 22-08-1988 te Heerenveen op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-08-1922 te Emmen met David Davids, geboren circa 1897 te Odoorn, overleden op 06-01-1988 te Wolvega. Zn. van Jan Davids en Henderika Beekman.
3.  Jacob Fidder (zie IX.278).
4.  Klaas Fidder (zie IX.280).
5.  Jan Fidder, geboren 1903 te Emmen, overleden op 22-05-1909 te Emmen.
6.  Hendrik Fidder (zie IX.283).
7.  Jantina Gerritdina Fidder, geboren 04-1907 te Emmen, overleden op 25-06-1907 te Emmen.
8.  Jantina Gerritdina Fidder, geboren 05-1908 te Emmen, overleden op 27-02-1909 te Emmen.
9.  Janna Fidder, geboren op 25-06-1909 te Emmen, overleden op 03-04-1922 te Emmen op 12-jarige leeftijd.
10.  Willem Fidder, manufacturier, geboren op 28-05-1911 te Emmen, overleden op 30-03-1932 te Emmen op 20-jarige leeftijd.
11.  Jans Fidder (zie IX.289).
12.  Geert Fidder, geboren 01-1915 te Emmen, overleden op 20-06-1915 te Emmen.

VIII.144 Jacob Fidder foto30 arbeider/stoelenmatter, geboren op 05-12-1875 te Oldebroek, overleden op 25-03-1920 te Valthermond (Odoorn) op 44-jarige leeftijd, zoon van Jacob Fidder (zie VII.66) en Jantje Fidder (zie VII.87).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 21-10-1897 te Borger met Janna Grootjans, 22 jaar oud, geboren op 12-01-1875 te Emmen, overleden op 20-04-1913 te Valthermond (Odoorn) op 38-jarige leeftijd. Dg. van Hindrikus Grootjans en Stientien Keurs.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 16-10-1914 te Odoorn met Geesje Brouwer, 27 jaar oud, geboren op 28-02-1887 te Odoorn, overleden op 25-12-1954 te Odoorn op 67-jarige leeftijd. Dg. van Frederik Brouwer en Grietje Jonkman.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jacob Fidder (zie IX.292).
2.  Stiena Fidder, geboren op 13-06-1899 te Ees (Borger), overleden op 26-04-1993 op 93-jarige leeftijd, begraven te Ter Apel.
Relatie met Albert Luikens, los werkman, geboren op 02-12-1902 te Vlagtwedde, overleden op 18-04-1945 te Vlagtwedde op 42-jarige leeftijd. Zn. van Roelf Luikens en Harmina Katuin.
3.  Jantje Fidder, geboren op 16-09-1900 te Erm (Sleen), overleden op 05-06-1901 te Erica (Emmen), 262 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Jan Fidder (zie IX.297).
5.  Grietje Fidder, geboren op 19-06-1917 te Valthermond, overleden op 08-08-2008 te Musselkanaal op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 24-04-1936 te Odoorn met Gerrit Woering, 24 jaar oud, geboren op 30-12-1911 te Odoorn, overleden op 19-01-1988 te Valthermond op 76-jarige leeftijd. Zn. van Gerrit Woering en Boelina Oosting.
6.  Jantina Geesina Fidder, geboren op 20-09-1919 te Valthermomd, overleden op 25-12-1993 te Borger op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-04-1943 te Borger met Pieter Niezing, 27 jaar oud, geboren op 28-07-1915 te Borger. Zn. van Roelof Niezing en Annegien Schut.

VIII.163 Jennigje Fidder, herbergierster, geboren op 07-03-1882 te Oldebroek, overleden op 30-10-1954 te Doornspijk op 72-jarige leeftijd. Zij erkent haar twee kinderen op 05-08-1927. Dochter van Jan Fidder (zie VII.69) en Eerlandje Doorneweerd.
Kinderen:
1.  Eerlandje Fidder, geboren op 14-02-1905 te Doornspijk, overleden op 23-07-1980 te 't Harde op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-02-1926 te Doornspijk met Dirk van Dragt, 26 jaar oud, landarbeider, geboren op 03-02-1900 te Oldebroek, overleden op 07-01-1966 te Doornspijk op 65-jarige leeftijd. Zn. van Dirk van Dragt en Jentje Veldkamp.
2.  Evert Fidder, huisschilder, geboren op 09-05-1915 te Doornspijk, overleden op 02-07-1988 te Nunspeet op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-05-1946 te Nunspeet met Anna Cornelia Vierhout, 28 jaar oud, geboren op 29-08-1917 te Nunspeet. Dg. van Dirk Vierhout en Jannetje Vosselman.

VIII.164 Hendrik Fidder, wisselwachter/rangeerder, geboren op 17-01-1885 te Oldebroek, overleden op 14-11-1966 te Enschede op 81-jarige leeftijd, begraven te Zwolle. Bij zijn huw. wordt een kind gewettigd. Zoon van Jan Fidder (zie VII.69) en Eerlandje Doorneweerd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 08-05-1907 te Elburg met Matje Flier, 29 jaar oud, geboren op 08-12-1877 te Oldebroek, overleden op 10-05-1951 op 73-jarige leeftijd, begraven te Zwolle. Dg. van Lievert Flier en Beerdje Morren.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 08-07-1954 te Enschede met Johanna Sanders, 68 jaar oud, geboren op 01-09-1885 te Meppen (D).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Lambertus (Bert) Fidder (zie IX.307).
2.  Jannetje Fidder, geboren op 24-04-1908 te Zwolle, overleden op 25-06-1975 te Zwolle op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 21-04-1927 te Zwolle met Johannes Nijboer, 24 jaar oud, opperman, geboren op 26-12-1902 te Zwolle, overleden op 08-07-1986 te Zwolle op 83-jarige leeftijd. Zn. van Hendrikus Marinus Nijboer en Geertje Bosch. (Zij zijn geemigreerd naar Penetang Ontario Canada en teruggekeerd?).
3.  Eerlandje Fidder, geboren op 12-07-1909 te Zwolle, overleden op 18-06-1910 te Zwolle, 341 dagen oud.
4.  Jan Fidder, geboren op 12-07-1909 te Zwolle, overleden op 23-11-1909 te Zwolle, 134 dagen oud.
5.  Berendina Fidder, geboren op 07-12-1912 te Zwolle, begraven te Zwolle.
Relatie met Roelof Knol, geboren op 06-01-1911, overleden op 07-02-1981 te Zwolle op 70-jarige leeftijd.
6.  Eerlandje (Antje) Fidder, geboren op 10-02-1916 te Zwolle, overleden op 01-01-1996 te Zwolle op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-03-1942 te Zwolle met Willem Albert Eenkhoorn, 23 jaar oud, geboren op 01-10-1918, overleden op 02-08-1998 te Zwolle op 79-jarige leeftijd.
7.  Jan Fidder, geboren op 13-07-1920 te Zwolle, overleden op 03-11-1931 te Zwolle op 11-jarige leeftijd.

VIII.168 Gerrit Jan Fidder, werkman/arbeider/seinhuiswachter, geboren op 19-12-1889 te Oldebroek, overleden op 09-03-1968 te Zwolle op 78-jarige leeftijd. Zoon van Jan Fidder (zie VII.69) en Eerlandje Doorneweerd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-03-1916 te Doornspijk met Annigje Leusink, 20 jaar oud, geboren op 12-11-1895 te Doornspijk, overleden op 20-08-1970 te Zwolle op 74-jarige leeftijd. Dg. van Drees Leusink en Dirkje Hofman.
De familie verhuist in 1930 naar Putten.
Uit dit huwelijk:
1.  levenloos kind Fidder, geboren op 10-09-1916 te Doornspijk, overleden op 10-09-1916 te Doornspijk, 0 dagen oud.
2.  Jan Fidder (zie IX.320).
3.  Dirkje Fidder, geboren op 08-06-1918 te Doornspijk, overleden op 16-07-1995 te Driehuis op 77-jarige leeftijd.
Relatie met Thomas Postma, geboren circa 1912, overleden op 11-05-1984 te IJmuiden.
4.  Eerlandje Fidder, geboren op 25-10-1919 te Doornspijk.
Relatie met G. van Duyn.
5.  Driesje Fidder, geboren op 18-11-1921 te Doornspijk.
Relatie met D. Bergkamp.
6.  Willempje Fidder, geboren op 22-09-1923 te Oldebroek, begraven te Zwolle.
Relatie met Reindert G. Rabel, geboren op 10-05-1922, overleden op 22-05-1992 te Zwolle op 70-jarige leeftijd.

VIII.182 Hendrik Jan Fidder, sigarensorteerder/deksorteerder, geboren op 11-03-1868 te Kampen, overleden op 04-01-1961 te Kampen op 92-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VII.79) en Engelina (Anne Maria) Steller.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-08-1891 te Kampen met Jansje de Wilde, 21 jaar oud, geboren op 02-03-1870 te Kampen, overleden op 06-12-1958 te Kampen op 88-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Jan de Wilde en Anna Lijs.
Uit dit huwelijk: foto28
1.  Jan Fidder (zie IX.330).
2.  Johanna Fidder, geboren op 04-11-1893 te Kampen, overleden op 06-01-1982 op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-08-1917 te Kampen met Gerard van Brussel, 26 jaar oud, sigarenmaker, geboren op 20-06-1891 te Kampen, overleden op 13-03-1975 op 83-jarige leeftijd. Zn. van sigarenmaker Hendrikus van Brussel en Berendina Maurer.
3.  Gerrit Jan Fidder (zie IX.334).
4.  Engelina Fidder, geboren op 12-07-1896 te Kampen, overleden op 02-03-1986 te Kampen op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-07-1915 te Kampen, gescheiden na 20 jaar op 13-03-1936 te Kampen van Jan van Dieren, zeepzieder, geboren op 12-06-1897 te IJsselmuiden, overleden op 01-08-1964 op 67-jarige leeftijd. Zn. van stoker Harm van Dieren en Trijntje Stoel.
5.  Aaltje Fidder, geboren op 28-11-1897 te Kampen, overleden op 17-12-1987 te Den Haag op 90-jarige leeftijd.
Relatie met Dingeman Stoel, geboren 1888, overleden op 25-08-1959 te Den Haag, was eerder gehuwd met C.D.W. Geuze.
6.  Berendina Fidder, geboren op 26-02-1899 te Kampen, overleden op 27-10-1992 te Bosch en Duin op 93-jarige leeftijd, begraven te Zeist.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-08-1923 te Kampen met Izak Rijpstra, 25 jaar oud, kleermaker, geboren op 10-09-1897 te Nieuw Helvoet, overleden op 11-07-1978 op 80-jarige leeftijd, begraven te Zeist. Zn. van kleermaker Johannes Justus Rijpstra en Jannetje van Rij.
7.  Hendrik Fidder, geboren op 03-06-1900 te Kampen, overleden op 13-09-1900 te Kampen, 102 dagen oud.
8.  Petronella Fidder, geboren op 28-07-1901 te Kampen, overleden op 01-09-1902 te Kampen op 1-jarige leeftijd.
9.  Petronella Fidder, geboren op 14-12-1902 te Kampen, overleden op 14-12-1986 te Hilversum op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-07-1923 te Kampen met Hilbertus Kroeskop, 22 jaar oud, sergeant, geboren op 15-03-1901 te Kampen, overleden op 24-04-1979 te Hilversum op 78-jarige leeftijd. Zn. van schilder Willem Marten Kroeskop en Berendina Rippen.
10.  Hendrik Fidder (zie IX.346).
11.  Arend Fidder, geboren op 01-05-1906 te Kampen, overleden op 04-01-1994 te Blauwhuis op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 20-12-1946 te Den Helder met Maria Seidenstiker, 46 jaar oud, geboren op 21-11-1900 te Zijpe, overleden op 14-08-1972 te Den Helder op 71-jarige leeftijd. Zij huwde eerder in 1919 te Den Helder met W.F. Pluymers (echtsch 1946).
Dg. van Justus Seidenstiker en Aaltje Visser.

12.  Jansje Fidder, geboren op 18-09-1907 te Kampen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-07-1938 te Apeldoorn met Hendrik van den Bosch, 24 jaar oud, geboren op 29-08-1913 te Apeldoorn, overleden op 05-06-1989 op 75-jarige leeftijd. Zn. van Jan van den Bosch en Annigje Hartman.
13.  Anna Maria Fidder, geboren op 07-08-1909 te Kampen, overleden op 06-03-1916 te Kampen op 6-jarige leeftijd.
14.  Martinus Fidder (zie IX.353).
15.  Gerritje Fidder, geboren op 21-03-1913 te Kampen, ovl. op 29-01-2014 te Kampen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-06-1935 te Kampen met Harmen van Staveren, 27 jaar oud, geboren op 13-09-1907 te Kampen, overleden op 04-01-1982 te Kampen op 74-jarige leeftijd.
16.  Jacob (Jaap) Fidder (zie IX.357).

VIII.184 Hendrik Fidder foto25 sigarensorteerder, geboren op 10-12-1869 te Kampen, overleden op 25-08-1956 te Kampen op 86-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VII.79) en Engelina (Anne Maria) Steller.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1895 te Kampen met Hendrikje Pieternella Wessels, 24 jaar oud, geboren op 12-12-1870 te Kampen, overleden op 19-11-1963 te Kampen op 92-jarige leeftijd. Dg. van touwslager Jan Wessels en Elizabeth Pieternella van Oosten.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder (zie IX.359).

VIII.194 Arend Fidder foto05 sigarenmaker, geboren op 02-07-1882 te Kampen, overleden op 20-03-1974 te Kampen op 91-jarige leeftijd. Arend was vele jaren propagandist van het blad "De Standaard" van de ARP en als zodanig was dit blad de spreekbuis van min. Colijn; hij was een groot bewonderaar van deze man. Zoon van Jan Fidder (zie VII.79) en Engelina (Anne Maria) Steller.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 19-10-1911 te Kampen met Jennegien Steenbergen, 26 jaar oud, geboren op 03-12-1884 te Kampen, overleden op 18-12-1950 te Kampen op 66-jarige leeftijd. Dg. van veehouder Egbert Steenbergen en Janna Boer.
Relatie (2) met D. Bos.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Fidder (zie IX.361).
2.  Johanna Fidder, geboren op 20-10-1914 te Kampen, ovl. op 28-10-2003 te Zwolle op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-05-1943 te Kampen met Theodorus Cornelis Hansink, 19 jaar oud, ambt. Verkeer & Waterstaat, geboren op 30-06-1912 te Kampen, overleden op 02-10-1966 te Zwolle op 54-jarige leeftijd. Zn. van Jacobus Hansink en Gerrigje van Dalfzen.
3.  Egbert Fidder (zie IX.365).
4.  Arend Fidder, geboren op 14-07-1919 te Kampen, overleden op 07-10-1919 te Kampen, 85 dagen oud.
5.  Engelina Fidder, geboren op 11-03-1922 te Kampen, overleden op 06-05-2001 op 79-jarige leeftijd, begraven te Voorburg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-06-1948 met Antoon Hendrikus Johannes van Noorel, 23 jaar oud, calculator, geboren op 18-07-1924 te Kampen, overleden op 27-01-1970 te Voorburg op 45-jarige leeftijd. Zn. van Cornelis van Noorel en Aaltje Huisman.
6.  Hendrik Fidder (zie IX.370).

VIII.201 Dolf Fidder foto06 handelaar/handelsreiziger Singer/verz.agent, geboren op 26-01-1890 te Kampen, overleden op 26-09-1968 te Voorthuizen op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VII.79) en Engelina (Anne Maria) Steller.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 27-03-1918 te Den Haag met Roelofje ten Wolde, 28 jaar oud, geboren op 06-01-1890 te Amsterdam, overleden op 11-09-1940 te Dordrecht op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 01-03-1944 te Kampen met Luberta Sophia Rietberg, 46 jaar oud, geboren op 21-08-1897 te Kampen, overleden op 29-02-1976 op 78-jarige leeftijd. Dg. van Albert Rietberg en Sophia van de Kamp.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Fidder (zie IX.372).
2.  Annechien (Annie) Fidder, geboren op 10-09-1922 te Den Haag.
Gehuwd circa 1953, gescheiden 1983 te Auckland (NZ) van Peter Vellekoop, geboren 1928 te Beverwijk. Zij emigreren naar Nieuw Zeeland.
3.  Hendrik Jan Fidder, geboren op 14-09-1925 te Gorssel, overleden op 16-09-1925 te Gorssel, 2 dagen oud.
4.  Engelina (Lien) Fidder, geboren op 25-03-1928 te Nunspeet.
Relatie met A. Kooiman. Deze familie emigreert ook naar Nieuw Zeeland.

VIII.208 Gerrit Fedders, geboren op 06-11-1877 te Oldebroek, overleden op 15-09-1953 te Orange City Sioux IA op 75-jarige leeftijd. Zoon van Beerd Fidder/Fedder (zie VII.88) en Geesje Veldkamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-03-1903 te Orange City Sioux IA met Neeltje Adriana Hofland, 25 jaar oud, geboren op 25-08-1877 te Naaldwijk Netherlands, overleden 23-06-1951 te Orange City, begraven te West Lawn Cem. Orange City Sioux. Dg. van Jan Hofland en Catherine Stokdijk.
She was buried in West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, IA. Neeltje heeft nooit Engels leren spreken. Nellie never learned the English language.

Gerrit was buried after 15 Sep 1953 in West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, IA. Burial record 1877-1953 Cause of death: Intestinal Obstruction Fedders, Gerrit. Gerrit Fedders and Neeltje Adriana Hofland were married on 5 Mar 1903 in Orange City, Sioux, IA.
Wed 35 Years
Children and relatives surprise Mr. and Mrs. Gerrit Fedders XXXday afternoon on the occasion of their 35th wedding anniversary, which fell on Saturday. The invited guests brought refreshments which were served after several hours of visiting. Participating were Messrs. and Mesdames Ben Fedders, John Jasper, Gerrit Fedders, Jr. Marinus Fedders, and Herman and Grace Fedders who live with their parents. Also Messrs.and Medames Dan Alons, Herman Fedders of Ireton, James Hofland, Mr. and Mrs. John Hofland. As an anniversary gift, Mr. and Mrs. Fedders were presented with a handsome floor lamp.
The Sioux County Capital Orange City, Iowa March 10, 1938.
 
Celebrate Anniversary. The 45th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Gt. Fedders was celebrated Thursday evening, March 4 with the children home for the occasion. Present were Mr. and Mrs. Ben Fedders, Mr. and Mrs. Jno. Jasper, Mr. and Mrs. Jno. Fedders, Mr. and Mrs. Marinus Fedders, Mr. and Mrs. Herman Fedders, Gt. Fedders and Mr. and Mrs. Neal Dykhuizen and Rev. and Mrs R. Bronkema.

Uit dit huwelijk:
1.  Beerd (Ben) Fedders, geboren 10-02-1904 te Orange City Sioux IA, overleden 07-1905 te Orange City.
2.  Ben Fedders (zie IX.380).
3.  Kathryn Marie/Catherine Fedders, geboren op 21-10-1907 te Orange City, overleden op 24-08-1982 te Orange City op 74-jarige leeftijd. Haar naam is op de overlijdenskaart vermeld als Catherine. She was buried on 27 Aug 1982 in West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, IA. Orange City cemetery Birthday on obituary and burial record specify 1908.
Relatie met John Jasper.
4.  John Gerrit Fedders, farmer, geboren op 25-06-1909 te Orange City, overleden op 18-10-1991 te Orange City op 82-jarige leeftijd. In 1976 he was farmer in Orange City, Sioux, IA. Retired June 1976 in Orange City. He lived Pioneer Home in Orange City, Sioux, IA between May 1989 and 1991. He died on 18 Oct 1991 in Orange City, Sioux, IA. He was buried on 21 Oct 1991 in West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, IA. Orange City cemetery Leefde in een "Pioneer Home" van mei 1989 tot zijn overlijden in 1991.
Married 17-02-1933 te Orange City met Edna Julia Pennings, geb. 31-08-1911 te Orange City, ovl. 19-08-1987 te Orange City.
Uit dit huwelijk:
1.   Gladys Fedders, married with Leo Eason.
2.   Hertilda Fedders married with Hank Vermilyea.
3.   Ernest Fedders married with Jo Ann NN.
4.   Joyce Fedders married with Ronald Bradley.
5.   Larry Fedders married with Eileen NN.
5.  Gerrit Fedders Jr (zie IX.385).
6.  Marinus Fedders (zie IX.388).
7.  Herman Fedders, farmer, geboren op 01-09-1914 te Orange City, overleden op 03-09-1984 te Orange City op 70-jarige leeftijd. Between 1940 and 1971 he was Farmer in Orange City, Sioux, IA. Retired in 1971 in Orange City He was ill with between 1971 and 1984 in Orange City, Sioux, IA. He died on 3 Sep 1984 in Orange City, Sioux, IA. Herman was ziek van 1971 tot aan zijn dood in 1984. He was buried on 6 Sep 1984 in West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, IA. Orange City cemetery.
Gehuwd op  24-01-1940 te Orange City met Wilhelmina Geraldina (Mina) Luchtenburg, geb.  20-02-1917 te Orange City, ovl. 05-09-2003 te Orange City.
Uit dit huwelijk:
Don Fedders, geb. ca 1942, gehuwd op 24-05-1963 te Orange City met Patricia Ann Ver Steeg, geb. 14-01-1943 te Orange City, ovl. op 10-08-2018 te Milford.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Dan Fedders, gehuwd met Pam NN. Hebben 3 kinderen.
2. Greg Fedders, gehuwd met Penny NN. Hebben 2 kinderen.
3. Teresa Fedders, gehuwd met David Rutledge.
8.  Grace Hermina Fedders, geboren op 03-05-1917 te Orange City, overleden op 31-03-2004 te Remsen Plymouth IA op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-04-1941 te Orange City met Neal Dykhuizen, overleden op 27-05-1989 te Orange City.
Grace died on 31 Mar 2004 in Remsen, Plymouth. IA. Orange City, Iowa -- Grace H. Dykhuizen, 86, of Orange City passed away Wednesday, March 31, 2004, at Happy Siesta Nursing Home in Remsen, Iowa. Services will be 10 a.m. Saturday at Immanuel Christian Reformed Church in Orange City, with the Rev. Jeffrey Sajdak officiating. Burial will be in West Lawn Cemetery. Visitation will be after 4:30 p.m. today, with the family present 7 to 8 p.m., at Oolman Funeral Home in Orange City. Grace Henrietta was born May 3, 1917, in rural Orange City, the daughter of Gerrit and Nellie (Hofland) Fedders. She was raised in Orange City and moved into town as a young adult.
On April 10, 1941, she married Neal Dykhuizen in Orange City. They made their home in Orange City, where she was a seamstress at De Vries Drapery for 13 years. She also assisted her husband at Neal's Shoe Store. Mr. Dykhuizen passed away May 27, 1989, in Orange City. In March 2000, she became a resident of Pioneer Memorial Home in Orange City. In October 2001, she transferred to Happy Siesta.
She was a member of Immanuel Christian Reformed Church and the Monica Society. She enjoyed sewing and caring for her flowers.
Survivors include her four children and their spouses, Nelva and Robert Rowenhorst of Orange City, Fred and Carolyn Dykhuizen of Estherville, Iowa, Marlene and Brad Calsbeek of Glyndon, Minn., and Marlys and Sal Sciandra of Clinton Township, Mich.; nine grandchildren, Russel Rowenhorst and his wife, Ruth, Randy Rowenhorst and his wife, Lisa, Shawntel McKee, Fonda and her husband, John Michael De Groot, Fredrick Neal Dykhuizen, Amanda Calsbeek, Anthony Calsbeek, Audrey Sciandra and Allison Sciandra; 11 great-grandchildren, Renae, Rebecca, Rachel, Raquel, Ranell, Riley and Regan Rowenhorst, Brittany Dykhuizen, Justin Dykhuizen and Amanda and Houston McKee; and a sister-in-law, Harriet Fedders of Orange City.
In addition to her husband, she was preceded in death by a grandson, Victor Dykhuizen; five brothers, Ben, John, Gerrit, Marinus and Herm Fedders; a sister, Kate Jasper; and a brother and sister in infancy. Memorials may be directed to the church. Mina Fedders
Orange City, Iowa -- Mina Fedders, 86, of Orange City died Friday, Sept. 5, 2003, at Heritage House Nursing Home in Orange City.
Services will be 1:30 p.m. Monday at First Reformed Church in Orange City. Burial will be in West Lawn Cemetery in Orange City. Visitation will be after 4 p.m. Sunday, with the family present 4 to 6 p.m., at the Oolman Funeral Home in Orange City.

9.  Johanna Fedders, geboren op 03-05-1919 te Orange City, overleden 01-1920 te Orange City. She died in Jan 1920 in Orange City, Sioux, IA. Overleden aan longontsteking. Cause of Death: Flu.

VIII.210 Harm (Herman) Fedders, farmer, geboren op 03-10-1879 te Oldebroek, overleden op 22-04-1950 te Ireton Sioux IA op 70-jarige leeftijd.
Zoon van Beerd Fidder/Fedder (zie VII.88) en Geesje Veldkamp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-02-1908 te Hospers Sioux IA met Hiltje Mulder, 24 jaar oud, geboren op 01-03-1883 te Netherlands, overleden op 04-06-1977 te Ireton Sioux IA op 94-jarige leeftijd. Dg. van Dirk Mulder en Siepke de Jong.
A birthday dinner and party were held Friday for Mrs. Herman Fedders in her home in Orange City in honor of her 80th birthday, given by her children and grandchildren, Mr. and Mrs. Gerrit Fedders, Mr. and Mrs. George Westra of Ireton, Mr. and Mrs. Dick Fedders and Mr. and Mrs. Gilbert DeWeerd of Hawarden,
Mr. and Mrs. Ben Feeders, Mr. and Mrs. Marvin Fedders of Sioux Center, Mr. and Mrs. Walter Van Meeteren of Beaver Creek, Minn. and families and her three sisters, Mrs. Maud Van Meeteren, Mrs. John Lystocht and Mrs. Henry Mulder and husband of Orange City. She died on 4 Jun 1977 in Ireton, Sioux, IA. She was buried after 4 Jun 1977 in Pleasant Hill Cemetery, Ireton, Sioux, IA.

Harm emigrated as a child with his parents on 28 Feb 1882 from Netherlands. He died on 22 Apr 1950 in Ireton, Sioux, IA. Ireton Services for H. Fedders
Funeral services for Herman Fedders, 70, will be held Thursday afternoon, April 27, from the Chr. Reformed church here with Rev. P. Ouwinga officiating. Mr.
Fedders died at the Sacred Heart hospital, LeMars, Saturday from a complication of illnesses. Born at Gelderland, Netherlands, Oct 3, 1879, son of Mr and Mrs Ben Fedders, he came with his parents to America at the age of two years. His childhood and youth were spent at Baldwin, Wis. and northeast Iowa. On Feb. 16, 1908 he was married to Miss Hiltje Mulder. They lived at Orange City one year, then moved to Carnes where they resided eight years. They moved to a farm near
Ireton where they lived 28 years, retiring five years ago and moving in Ireton. Survivors are the wife and children, who are, Gerrit Fedders and Mrs. George Westra of Ireton, Ben Fedders of Sioux Center, Mrs. Walter Van Meeteren of Sheldon, Mrs Peter Westra of Bellflower, Calif., and Dick Fedders of Hawarden. Also 21 grandchildren and one brother, Gerrit Fedders of Orange City. The Sioux County Capital Orange City, Iowa Page 5 April 27, 1950
 
Herman Fedders Of Ireton Dies. Funeral services for Herman Fedders will be held Thursday afternoon, April 27th from the Christian Ref. Church, at Ireton, at 1:30 o'clock, Rev. P. Ouwinga officiating. Mr. Fedders passed away Saturday morning at the Sacred Heart hospital, LeMars, following an illness of complications. Born at Gelderland, Netherlands, Oct 3, 1879, son of Mr. and Mrs. Ben Fedders, with whom he came to America at the age of 2 years. His childhood and youth were spent at Baldwin, Wis. and northwest Iowa. He made profession of his faith in Christ at an early age. On Feb. 16, 1908 he was married to Miss Hiltje Mulder of
Hospers living at Orange City one year and at Carnes for eight years. Then they moved to the vicinity of Ireton where they spent twenty-eight years on a farm. For the last five years they lived in retirement in the village of Ireton.
Their home was blessed with seven children. Mr. Fedders was active in church work, in general, he served his church as an elder for several years. Survivors to mourn his loss are the wife and following children, Mrs. George Westra and Gerrit Fedders of Ireton, Dick Fedders Of Hawarden, Mrs. Peter Westra of Bellflower, Calif., Ben Fedders of Sioux Center, and Mrs. Walter Van Meeteren of Sheldon. Also 21 grandchildren and one brother, Gerrit Fodders of Orange City. Preceding him in death are one son, Henry, who died at the age of 18 years in 1936 a sister, Mary Alons and a brother, John Fedders. Sioux Center News Thursay, April 27, 1950
 
Ireton, Ia.-Herman Fedders of Ireton, 70, died Saturday morning in the Sacred Heart hospital in Le Mars. Funeral services will be held at l.:30 this afternoon at the Christian Reformed church with Rev. Pau] Ouwinga officiating.
He was born at Gelderland, Netherlands, October 3, 1879, and came to America with his parents Mr. and Mrs. Ben Fedders, at the age of 2. His childhood was spent at Baldwin, Ill., and in northwest Iowa. On February 16, 1908, he was married to Miss Hiltje Mulder of Hospers. After his marriage he lived at Orange City a year and at Carnes 8 years. He then came to Ireton and farmed for 28 years. Five years ago he retired and moved into town. He was always active in church work and for several years he served as an elder. Survivors are the widow; six children, Mrs. George Westra and Gerrit of Ireton, Dick of Hawarden, Mrs. Peter Westra of Bellflower, Calif., and Ben of Sioux Center; one brother, Gerrit Fedders of Orange City, and 21 grand-children. A son Henry, a sister and a brother preceded him in death. The Hawarden Independent Thursday, April 27, 1950
He was buried after 22 Apr 1950 in Pleasant Hill Cemetery, Ireton, Sioux, IA. Harm wijzigt zijn voornaam in Amerika in Herman. Hij bracht zijn jeugdjaren door in Baldwin, Wisconsin en Northwest Iowa. Herman spent his childhood in Baldwin, Wisconsin and Northwest Iowa.

Uit dit huwelijk:
1.  Grace Fedders, geboren op 28-04-1909 te Orange City, overleden op 16-12-1972 te Sioux Center op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-03-1931 te Ireton met George Westra, overleden op 10-06-1955.
George Westra. 63 Sioux Center, died Saturday (Dec. 16, 1972) at a Sioux Center hospital. The funeral will be at 1:30 p.m. Tuesday at Bethel Christian Reformed church at Sioux Center. Rev. Henry Van den Heuvel will officiate. Burial will be in the Ireton cemetery under direction of the Vander Ploeg funeral
home of Sioux Center.
The former Grace Fedders, she was born April 29. 1909, at Orange City, and was married March 8. 1931, at Ireton. Mr. Westra died June 10,1955.
Survivors are a daughter. Mrs. Gilbert (Mildred) De Weerd of Sioux Center: five sons. John of Ireton. Harold of Rock Valley, Glenn and Verlyn of Sioux Center and Kenneth of Raymond. Minn.; her mother. Mrs. Hilda Fedders of Orange City; three brothers. Dick Fedders of Hawarden, Ben of Sioux Center and Gerrit of Ireton. and 12 grandchildren.

2.  Dick Fedders (zie IX.396).
3.  Sadie Fedders, geboren op 19-05-1913 te Orange City, overleden op 22-01-2003 te Lakewood Ca op 89-jarige leeftijd.
She died on 22 Jan 2003 in California. Mrs. Pete Westra, Lake wood, Calif., spent a few days at the home of Mr. and Mrs. Gerritt Fedders and family last week. Mrs. Westra is a sister of Mr. Fedders.
Relatie met Peter Westra.
4.  Ben H. Fedders, geboren op 21-02-1915 te Orange City, overleden op 25-10-1988 te Sioux Center op 73-jarige leeftijd. He was buried in Memory Gardens, Sioux Center, Sioux, IA.
Married 15-02-1938 in Ireton tot Lena de Groot, born 23-01-1919 in Carmel Iowa, died 27-09-2017 in Sioux Center Iowa.
Children:
1.  Jeanette Marlene Fedders (1938-2016).
2.  Bernie Fedders.
3.  Kathy Fedders.
4.  Robbert Fedders.
5.  Roger Fedders.
5.  Henry Fedders, geboren op 24-10-1917 te Orange City, overleden op 12-07-1936 te Ireton Sioux op 18-jarige leeftijd.
He died on 12 Jul 1936 in Ireton, Sioux, IA. Appendectomy Fatal To Youth Here Henry Fedders, son of Mr. and Mrs. Herman Fedders, died at the home of his parents two and one half miles south of Ireton, Sunday noon. Death was caused from an operation for appendicitis and complications from small pox. He underwent the operation last Wednesday. Henry was 18 years, 8 months and 18 days of age.
Private funeral services were held at the home Monday noon for the members immediate of the family, and a service for the public was held at the Christian Reformed church at 2 p.m., with the Rev. J. R. Van Dyke officiating at both places.
Henry was born Oct. 24, 1917, and lived practically all his life in this community. He was a young man with good Christian training, who was loyal to his family and friends. His sudden death was a shock to his family and friends. He leaves to mourn his passing his parents, three brothers, and three sisters.
Burial was made in the Pleasant Hill cemetery. He was buried on 13 Jul 1936 in Pleasant Hill Cemetery, Ireton, Sioux, IA.

6.  Gerrit H. Fedders, geboren 17-03-1921 in Ireton Sioux Co Iowa, died 20-02-2014 in Sioux Center.
Married 01-02-1945 in Ireton with Marie Engeltjes.
Children:
1.  Garry Fedders married to Erna NN.
2.  Dave Fedders married to Joyce NN.
7.  Mathilda Mae Fedders, geboren op 30-07-1926 te Orange City, overleden op 17-12-2005 te Rock Rapids Lyon Iowa op 79-jarige leeftijd.
Relatie met Walter VanMeeteren.
Luverne, MN - Mathilda Van Meeteren, age 79, of Luverne, MN, died Saturday, December 17, 2005, as a result of an automobile accident near Rock Rapids, Iowa. Funeral services will be held on Wednesday at 10:30 a.m., with the visitation held on Tuesday from 4:00 to 8:00 p.m., with the family present from 6:00 to 8:00 p.m., all at the Christian Reformed Church in Luverne. Burial will be at Maplewood Cemetery in Luverne. Funeral arrangements are through the Hartquist Funeral Home - Engebretson Chapel in Luverne.
She is lovingly remembered by her 6 children, Harlan (Judy) of Harrisburg, SD, Margene (Dennis) Sluiter of Apple Valley, MN, Wayne of Hastings, MN, Sheryl (Lowell) Warren of New London, MN, Linda (Brad) Mouw of Leota, MN, and Julene (Todd) Diedrich of Marshfield, WI; and other family.
Published on December 19, 2005. Sioux Falls South Dakota Argus Leader. She was buried in Maplewood Cemetery, Luverne, MN.


VIII.212 John Fedders, farmer, geboren op 21-06-1883 te Alto Twp Fond du Lac WI, overleden op 06-01-1937 te Alton Sioux op 53-jarige leeftijd. He died on 6 Jan 1937 in Alton, Sioux, IA.  picture grave
Zoon van Beerd Fidder/Fedder (zie VII.88) en Geesje Veldkamp.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-02-1906 te Orange City Sioux met Sarah Wielenga, 18 jaar oud, geboren op 11-02-1888, overleden op 17-04-1911 te Alton Sioux Co Iowa op 23-jarige leeftijd. Dg. van Lieuwe Wielenga en Maria Huisman.
Mrs. J. Fedders died at her home northwest of town Monday. Her death was sudden and unexpected and her going away is the sadder since she leaves two helpless little children, the youngest only a baby. Mrs. Fedders was born in 1888 and is the daughter of L. Wielenga. About four years ago she was married to J. Fedders. The funeral will be held Thursday at the Christian Reformed church.
Source: Sioux County Herald, April 20, 1911. She was the wife of John Fedders (see his obit, Alton Democrat, Jan. 15, 1937).
The Sioux County Cemetery Index has Fedders, Sarah (Wielinga), born 11 Feb 1888, died 17 Apr 1911.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 24-11-1913 te Orange City met Naatje (Nettie) Vink, 18 jaar oud, geboren op 26-10-1895 te Apeldoorn The Netherlands, overleden op 14-07-1981 te Alton Sioux op 85-jarige leeftijd. Dg. van Derk Vink en Naatje Scholten. She re-married on 25-10-1946 in Alton with Dick Verdoorn.

Funeral services for John Fedders of Alton who passed on at a Sioux Falls hospital Wednesday, January 6th, were held Friday afternoon at the Alton Reformed church in charge of the pastor, Rev. Van Engelenhoven. John Fedders was born in the state of Wisconsin in the year 1882. At the pge of six years he came with his parents to Sioux County, where he lived the rest of his life. In 1906 be was married to Sarah Wellinga- a marriage of brief duration because of the death of Mrs. Fedders in 1911. Two children were born to this marriage, one of them having died In infancy. In. 1913 Mr. Fedders was married to Nettle Vink. To this union six children were born, all of them living. Mr. Fedders became ill about four months ago. He submitted to an operation at Dr. Moe hospitalon Dec, 21, after which his condition continued to become more critical until his passing at six a. m. January 6th.
Surviving are his wife and seven children, Mrs. J. Nibbelink of Orange City, Dick, Bernice, Nettle, Marie. Johanna and Gerald, living on the farm borne south of Alton. He also leaves two brothers and one sister, namely Herman Fedders of Ireton, Gerrit Fedders and Mrs. D. Alons of Orange City.
He was a member of the consistory of the First Reformed church of Alton where be served faithfully. He was a kind husband and father, a good neighbor and respected citizen.


Naatje died on 14 Jul 1981 in Alton, Sioux, IA. She was buried after 21 Jul 1989 in Alton, Sioux, IA. Mrs. Nettie Fedders and daughters, Johanna and Marie, are back from Morrison, Ill. where they spent two weeks with Mr. and Mrs. Jay Pruis. They returned by car in company with Mr. and Mrs. Pruis and sons, Bernard and Melvin, who expect to leave Saturday for their home. Wednesday Mr. and Mrs. Pruis, Mrs. Fedders and Mr. and Mrs. George Smit drove to Glenwood to visit, with Jackie Fedders. A reunion of the Fedders family was held in the Sheldon park Tuesday honoring Mr. and Mrs. Jay Pruis and sons of Morrison, Ill. Also honoring the Illinois guests was a family supper Friday at the home of Mr. and Mrs. George Smit of Hospers. Other guests included Mrs. Nettie Fedders, Johanna and Marie of Alton, Mr. and Mrs. John Nibbelink of Orange City, Mr. and Mrs. Dick Fedders. The occasion was the birthday of Bernard Pruis.
Funeral services for Nettie Verdoorn will be held Friday, July 24, at 10 a.m. in the Alton Reformed Church. Rev. Ray Tilstra will officiate and interment will be in Nassau Township Cemetery under direction of the Van Gelder Funeral Home.
Mrs. Nettie Verdoorn, 85, died Tuesday at the Heritage House in Orange City. She was born October 26, 1895, at Appeldoorn, the Netherlands, the daughter of Dick and Nettie (Scholten) Vink. She came to the United States at the age of nine and married John Fedders in 1913. He preceded her in death in January of 1937.
She married Dick Verdoorn October 25, 1946 at Alton. The couple lived in the Orange City vicinity and moved to the Pioneer Home in 1973. Later she became a resident of the Heritage House. She was a member of the Alton Reformed Church.
Survivors include: husband, Dick, two sons, Dick Fedders, Sheldon; Gerald Fedders, Glenwood, Iowa; four daughters, Mrs. Jay Pruis (Bernice) of Morrison, Ill.; Mrs. Henry Mellema (Nettie), Orange City; Mrs. John Maassen (Marie), Maurice; Mrs. Frank De Haan (Johanna), Hudsonville, Mich.; step-daughter, Mrs. Arie Mans (Alice) of Orange City; sister, Mrs. Peter Kallemeyn (Henrietta) of Denver, Iowa; thirty grandchildren, thirty-seven great-grandchildren. She was preceded in death by a step-daughter, four brothers and two sisters.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Grace Fedders, geboren op 21-04-1908 te Iowa, overleden op 02-10-1972 te Redwood Co MN op 64-jarige leeftijd.
Relatie met John Nibbelink.
2.  child Fedders, geboren circa 1910, overleden young.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Dick John Fedders (zie IX.409).
4.  Bernice Fedders, geboren op 03-01-1918 te Orange City, overleden op 04-03-2005 te Orange City op 87-jarige leeftijd. She died on 4 Mar 2005.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-10-1941 te Albuquerque NM met Jay F. Pruis, overleden op 10-01-1987.
Orange City, Iowa -- Bernice Pruis, 87, of Kenwood, Mich., formerly of Morrison, Ill. and Orange City, died Friday, March 4, 2005.
Services will be 10:30 a.m. Wednesday at Emmanuel Reformed Church in Morrison, with the Rev. Al Pruis officiating. Burial will be in Grove Hill Cemetery, Morrison. Visitation will be 7 to 9 p.m. Tuesday at Bosma-Renkes Funeral Home in Morrison. There will be a family prayer service at 10:15 a.m. Wednesday at the church.
Bernice was born Jan. 3, 1918, in Orange City, the daughter of John and Nettie (Vink) Fedders. She grew up on a farm near Orange City. At the age of 18, she moved to Dulce, N.M., where she worked with the Apache Indians at the Dulce Mission School. She married Jay F. Pruis on Oct. 3, 1941, in Albuquerque, N.M., and then moved to Morrison. She had been employed by the Morrison High School in the cafeteria and had also served as janitor for Emmanuel Reformed Church. Mr. Pruis died Jan. 10, 1987. She was a charter member of Emmanuel Reformed Church, a member of the choir and Ladies Circle and served as a Sunday school teacher. She was a present member of New Life Reformed Church in Grand Rapids, Mich.
Survivors include a daughter, Nylene (Ed) Nol of Grand Rapids; two sons, Bernie (Joan) Pruis of Jenison, Mich. and Mel (Maria) Pruis of Grand Rapids; three grandchildren; three step grandchildren; three great-grandchildren; seven step great-grandchildren; three sisters, Nettie (Henry) Mellema of Orange City, Marie (John) Maassen of Maurice, Iowa and Johanna (Frank) DeHaan of Hudsonville, Mich.; a brother, Gerald Fedders of Battle Creek, Iowa; a step sister-in-law, Alice (Arie) Mans of Orange City; three sisters-in-law, Winnie Pruis, Hilda Foster and Della (Clarence) Johnson, all of Morrison; and three brothers-in-law, Art (Betty) Pruis, Menno Pruis and Dwayne (Kathryn) Pruis, all of Morrison. She was buried on 9 Mar 2005 in Grove Hill Cemetery, Morrison, Whiteside, IL.

5.  Nettie Fedders, geboren circa 1921.
Relatie met Henry Mellema.
6.  Marietta Fedders, geboren circa 1924.
Relatie met John Maassen.
7.  Johanna Mae Fedders, geboren circa 1927.
Relatie met Frank DeHaan.
8.  Gerald Alvin Fedders, geboren op 25-03-1932 te Orange City, overleden op 18-06-2005 te Ida Grove Ida IA op 73-jarige leeftijd.
He died on 18 Jun 2005 in Ida Grove, Ida, IA. Alton, Iowa -- Gerald Fedders, 73, of Battle Creek, Iowa, formerly of Alton, died Saturday, June 18, 2005, at Horn Memorial Hospital in Ida Grove, Iowa. Services will be 2 p.m. Tuesday at Oolman Funeral Home in Orange City, Iowa. Burial will be in Nassau Township Cemetery, near Alton. Visitation with the family present will be the hour before the service Tuesday at the funeral home.
6/20/05 Mr. Gerald Fedders, age 73, of Battle Creek, formerly of Alton, passed away on Saturday, June 18, at the Horn Memorial Hospital in Ida Grove.
There will be a funeral service on Tuesday, June 21, at 2:00pm, at the Oolman Funeral Home in Orange City. The Rev. C. Orville Kool will officiate. Interment will follow at the Nassau Township Cemetery, near Alton. Visitation with the family present will be the hour before the service.
Gerald Alvin was born on March 25, 1932, in Orange City, the son of John and Nettie (Vink) Fedders. He was raised at Orange City.
At the age of nine, he became a resident of the Glenwood State Hospital. Later, he moved to the Hillcrest Health Care Service in Hawarden, and then he returned to Glenwood. In 1988, he moved to Battle Creek, where he lived in a group home. For the past several years, he has resided at the Willow Dale Wellness Center in Battle Creek. For many years, Mr. Fedders was employed by the Ida Sheltered Industries, where he sorted recycling and packaged small parts. He enjoyed music and liked to sing the songs he learned as a child. The staff at Willow Dale said he was a joy to be around. They will miss him greatly.
Gerald was a baptized member of the Alton Reformed Church.
Survivors include three sisters, Nettie Mellema and Marie Maassen, both of Orange City; and Johanna De Haan, of Hudsonville, Michigan; and several nephews and nieces. In addition to his parents, he was preceded in death by a brother, Dick Fedders, and a sister, Bernice Pruis. Memorials will be directed to the Alton Reformed Church. He was buried on 21 Jun 2005 in Nassau Township Cemetery, Alton, Sioux, IA.


Generatie IX
 
IX.1 Hendrik Jan Fidder, spoorwegbeambte/telegrafist, geboren op 11-04-1896 te Raalte, overleden op 17-11-1974 te Nijkerk op 78-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Fidder (zie VIII.2) en Jennigje Muetgeert.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-12-1922 te Diepenveen met Gerritje Antonia Kok, 21 jaar oud, geboren op 05-10-1901 te Diepenveen, overleden op 17-03-1985 te Leusden op 83-jarige leeftijd. Dg. van landbouwer Hendrik Jan Kok en Aleida Hendrika Meyer.
Uit dit huwelijk:
1.  Aleida Jeanetta Fidder, geboren op 08-04-1923 te Roordahuizen.
Relatie met R. Winters. Deze familie woont in Palmeston Nieuw Zeeland.
2.  Gerritje Hendrika Fidder, geboren op 23-01-1926 te Vlagtwedde.
Relatie met B. Romp.
3.  Hendrik Gerrit Fidder (zie X.5).

IX.3 Albert Jan Fidder, kruidenier, geboren op 23-07-1898 te Raalte, overleden op 10-10-1976 te Zwolle op 78-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Fidder (zie VIII.2) en Jennigje Muetgeert.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-11-1929 te Zwollerkerspel met Gerritje Jansen, 25 jaar oud, geboren op 04-03-1904 te Zwolle. Dg. van Derk Jansen en Johanna van Berkum.
Uit dit huwelijk:
1.  levenloos kind (Albert Jan) Fidder, geboren op 20-12-1931 te Zwollerkerspel, overleden op 20-12-1931 te Zwollerkerspel, 0 dagen oud.
2.  Jennigje (Jenny) Fidder, geboren op 11-02-1933 te Zwollerkerspel, ovl. op 19-07-2013 te Heino.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1958 te Windesheim met Hendrik Jan (Henk) Vinke, 31 jaar oud, planner D.E. in Kampen, geboren op 29-12-1926 te Kampen, ovl. op 15-01-2009 te Zwolle. Zn. van Frans Vinke en Femmie Franssen.
3.  Dirk (Dick) Fidder (zie X.10).
4.  Gerritje Johanna (Gerrie) Fidder, geboren op 12-06-1940 te Windesheim.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-07-1965 te Zwollerkerspel met Herman Vunderink, 26 jaar oud, chauffeur, geboren op 03-07-1939 te Epe. Zn. van Barend Vunderink en Hendrika Noot.

IX.10 Hendrik Fidder, leerling-machinist, geboren op 24-06-1901 te Zwollerkerspel, overleden op 05-08-1975 te Zwolle op 74-jarige leeftijd, zoon van Johan Fidder (zie VIII.5) en Jannigje Breunis.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-12-1928 te Zwolle met Hermanna van Eelen, 23 jaar oud, geboren op 27-01-1905 te Zwollerkerspel, overleden op 27-07-1983 te Zwolle op 78-jarige leeftijd. Dg. van Jan van Eelen en Janna Meyers.
Uit dit huwelijk:
1.  Johan Jan Fidder (zie X.14).
2.  Janny Fidder, geboren op 30-03-1938 te Zwolle. Ongehuwd.

IX.12 Hendrik Aart Fidder, electricien, geboren op 16-05-1906 te Zwolle, overleden op 19-08-1985 te Zwolle op 79-jarige leeftijd, zoon van Johan Fidder (zie VIII.5) en Jannigje Breunis.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-04-1934 te Zwolle met Berendina Hendrika Hoogenkamp, 28 jaar oud, geboren op 26-10-1905 te Kampen, overleden op 23-04-1996 te Berkum (Zwolle) op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Johan Gerardus Fidder (zie X.17).
2.  Gerardus Willem Fidder (zie X.19).
3.  Willy Janny Maria (Marietje) Fidder, peuterleidster, geboren op 14-06-1944 te Zwolle.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-07-1968 te Zwolle met Martin Christiaan de Langen, 24 jaar oud, beleidsmedewerker, geboren op 08-05-1944 te Wissenkerke. Zn. van Hendrik de Langen en Maria Margaretha Laman.

IX.14 Hendrik Fidder foto26 groentehandelaar/tuinder, geboren op 23-02-1903 te Zwollerkerspel, overleden op 22-07-1976 te Zwolle op 73-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Fidder (zie VIII.7) en Hendrikje Ulderink.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-12-1932 te Zwollerkerspel met Aaltje Meiberg, 26 jaar oud, geboren op 13-03-1906 te Zwolle, overleden op 19-06-1996 te Zwolle op 90-jarige leeftijd. Dg. van landbouwer Albert Meiberg en Gerrigje van Assen.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Jan (Gerrit) Fidder (zie X.23).
2.  Albert (Ab) Fidder (zie X.25).
3.  Hendrik (Hennie) Fidder (zie X.27).

IX.16 Jan Fidder, landbouwer, geboren op 19-08-1905 te Zwollerkerspel, overleden op 15-08-1963 te Zwollerkerspel op 57-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Fidder (zie VIII.7) en Hendrikje Ulderink.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-04-1930 te Zwollerkerspel met Hendrika Johanna Docter, 25 jaar oud, geboren op 11-01-1905 te Zwolle, overleden op 29-06-1982 te Zwolle op 77-jarige leeftijd. Dg. van landbouwer Hendrik Docter en Janna Rietberg.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Jan (Gait) Fidder (zie X.29).
2.  Janna Fidder, geboren op 10-07-1933 te Zwolle, ovl. op 16-01-2019 te Dalfsen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-03-1958 te Zwolle met Arend Jan Onderdijk, 25 jaar oud, geboren op 13-12-1932 te Zwolle, ovl. op 06-08-1997. Zn. van Evert Onderdijk en Willemina Beumer.
3.  Hendrikje Fidder, geboren op 30-05-1936 te Zwolle.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-11-1962 met Hendrikus Diks van der Kolk, 26 jaar oud, geboren op 24-03-1936.
4.  Alie Fidder, geboren op 22-08-1940 te Zwolle.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-07-1963 met Bernhard Visser, 25 jaar oud, geboren op 21-12-1937 te Amsterdam.

IX.22 Evert Fidder, verz.agent, geboren op 06-05-1919 te Kampen, overleden op 04-07-1985 te Kampen op 66-jarige leeftijd, zoon van Gerard Fidder (zie VIII.19) en Maria Stijf.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-04-1948 te Kampen met Bastiaantje Verhey, 25 jaar oud, geboren op 28-07-1922 te Zuidland. Dg. van Marinus Verhey en Maria Oosthoek.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerard Fidder, machinebankwerker, geboren op 27-02-1949 te Kampen.
2.  Maria (Ria) Fidder, geboren op 17-08-1952 te Kampen, 04-2011
Vanaf 1998 ben ik buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Kampen. Ik vind het leuk om mensen te trouwen op een eigentijdse manier. Zelf ben ik al jaren getrouwd, samen hebben we zes kinderen, drie jongens en drie meisjes en inmiddels al enkele kleinkinderen.
Samen leven in een huwelijk is niet altijd even makkelijk, toch ben ik er nog steeds van overtuigd dat het een van de mooiste vormen van samenleven is. Qua levensovertuiging ben ik positief christelijk. Ruim veertig jaar heb ik in Kampen gewoond. Door het werk van mijn man woon ik nu even niet meer in Kampen, maar als geboren en getogen Kampense kom ik graag naar Kampen om jullie huwelijk te sluiten. Ik wil er graag voor zorgen dat jullie trouwdag een bijzondere dag wordt, door te luisteren naar jullie speciale wensen. In een persoonlijk gesprek nemen we samen de gehele procedure door. Zo komen we tot n geheel en begint de dag al aardig vorm te krijgen. Een beetje spanning hoort er op zon dag wel bij natuurlijk, daar ontkom je ook niet aan.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-03-1973 te Kampen met Gijsbert Arie (Bert) van den Burg, 24 jaar oud, regisseur/producer, geboren op 25-06-1948.
3.  Marinus (Rinie) Fidder (zie X.40).
4.  Theodoor (Theo) Fidder (zie X.42).
5.  Annie Wilhelmina (Annemiek) Fidder, onderwijzeres, geboren op 15-12-1963 te Kampen.

IX.26 Frederik Fidder, woningstoffeerder, geboren op 03-01-1922 te Kampen, overleden op 28-02-1998 te Kampen op 76-jarige leeftijd, zoon van Gerard Fidder (zie VIII.19) en Maria Stijf.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-02-1949 te Kampen met Adriana Lommers, 25 jaar oud, geboren op 16-08-1923 te Zwijndrecht. Dg. van Kornelis Lommers en Wijfina Ingje Buitendijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerard Fidder (zie X.45).
2.  Cornelis (Cees) Fidder (zie X.47).
3.  Maria (Mariet) Fidder, geboren op 22-10-1953 te Kampen.
Relatie met Wim NN.
4.  Wijfina Ingje (Fien) Fidder, geboren op 05-05-1956 te Kampen.
Relatie met Gerard NN.
5.  Adriana Frederika Fidder, geboren op 27-01-1958 te Kampen.

IX.28 Jan Fidder, bakker/tramconducteur, geboren op 26-09-1923 te Kampen, zoon van Gerard Fidder (zie VIII.19) en Maria Stijf.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-09-1945 te Kampen met Annie Arends, 20 jaar oud, geboren op 07-08-1925 te Kampen. Dg. van Johannes Gerardus Arends en Yefke Sjoukje Bruinsma.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Fidder, geboren op 06-02-1946 te Kampen.
2.  Yefke Sjoukje Fidder, geboren op 23-04-1947 te Kampen.
3.  Gerard Fidder (zie X.56).
4.  Johannes Gerardus Fidder (zie X.58).
5.  Frederika Catharina (Frieda) Fidder, geboren op 25-04-1952 te Kampen.
6.  Jennigje Fidder, geboren op 05-09-1953 te Kampen.
7.  Jan Fidder (zie X.62).
8.  Jannetta Fidder, geboren op 14-11-1956 te Kampen.
9.  Harrie Fidder (zie X.65).

IX.39 Aalt Fidder, kassier Raiff. bank Doornspijk, geboren op 02-08-1905 te Nunspeet, overleden op 23-09-1990 te Nunspeet op 85-jarige leeftijd, zoon van Peter Fidder (zie VIII.31) en Willemtje den Herder.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-06-1940 te Nunspeet met Johanna van Sloten, 30 jaar oud, geboren op 31-07-1909 te Hulshorst, overleden op 13-05-1997 te Harderwijk op 87-jarige leeftijd. Dg. van Peter van Sloten en Dreesje van Beekhuizen.
Uit dit huwelijk:
1.  levenloos kind Fidder, geboren op 12-10-1941 te Ermelo (Nunspeet), overleden op 12-10-1941 te Ermelo (Nunspeet), 0 dagen oud.
2.  Petronella Wilhelmina Fidder, geboren op 07-06-1943 te Ermelo.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-04-1964 te Doornspijk met Bernhard Nieuwenhuis, 22 jaar oud, secr. FNV, geboren op 30-04-1941 te Bloemendaal.
3.  Andrea Fidder, geboren op 27-12-1944 te Nunspeet.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-12-1968 te Nunspeet met G. van Renselaar.
4.  Hendrika Geertruida Fidder, geboren op 22-03-1947 te Nunspeet.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-09-1971 te Nunspeet met Alan Thonpsett, 22 jaar oud, geboren op 29-08-1949 te Chatham (England).
5.  Johanna Fidder, geboren op 26-10-1948 te Nunspeet.
6.  Peter Fidder, chauffeur, geboren op 28-02-1950 te Nunspeet, overleden op 23-08-1993 te Dronten op 43-jarige leeftijd.

IX.45 Hendrik Fidder, landbouwer, geboren op 24-04-1911 te Nunspeet, zoon van Peter Fidder (zie VIII.31) en Willemtje den Herder.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-05-1940 te Nunspeet met Eibertje van de Streek, 27 jaar oud, geboren op 13-06-1912 te Oldebroek, overleden op 16-09-1993 te Zwolle op 81-jarige leeftijd. Dg. van Derk van de Streek en Eibertje Steert.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Fidder (zie X.76).
2.  Eibertje (Eipie) Fidder, geboren op 22-04-1945 te Hulshorst.
3.  Derk Fidder (zie X.79).
4.  Winny Fidder, geboren op 14-01-1951 te Nunspeet.
Relatie met Meeuwis Roelof Kuyer, geboren op 31-05-1945 te Dedemsvaart.
5.  Hendrik Fidder (zie X.83).

IX.47 Gerrit Fidder, geboren op 04-12-1912 te Nunspeet, zoon van Peter Fidder (zie VIII.31) en Willemtje den Herder.
Gehuwd circa 1942 met Machteld Sanders, geboren op 16-12-1922 te Doornspijk, overleden op 16-08-1996 te Veessen op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Willy Margo (Wilma) Fidder, geboren op 13-03-1944 te Nunspeet.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-09-1969 te Nunspeet met Amos Uziel Stein, 26 jaar oud, geboren op 06-04-1943 te Petach Tikva (Israel).
2.  Arja Johanna Fidder, geboren op 12-12-1946 te Nunspeet.
3.  Peter Lambertus Fidder, geboren op 26-12-1949 te Nunspeet, emigreert in 1969 met schip Himalaya naar Melbourne.
4.  Machteld Marina Fidder, geboren op 07-06-1956 te Nunspeet.

IX.49 Evert Fidder, landbouwvoorlichter, geboren op 29-04-1916 te Hulshorst (Nunspeet), ovl. op 12-07-2012 te Nunspeet. Zoon van Peter Fidder (zie VIII.31) en Willemtje den Herder.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-11-1941 te Nunspeet met Martina Everdiena van Olst, 21 jaar oud, geboren op 15-02-1920 te Doornspijk, ovl. op 14-12-2016 te Nunspeet. Dg. van Dries van Olst en Hendrikje Doppenberg. Zij waren in 2011 70 jaar getrouwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Everhard Fidder (zie X.90).
2.  Hetty Andrea Fidder, geboren op 21-12-1943 te Doornspijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-12-1966 te Doornspijk met Johannes Cornelis Stoffels, 25 jaar oud, geboren op 15-07-1941 te Arnhem. Zn. van Johannes Cornelis Stoffels en Sophia Wilhelmina Peters.
3.  Paula Romonda Fidder, geboren op 24-09-1947 te Doornspijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-11-1970 met Tjibbe Reitsma, 23 jaar oud, geboren op 11-02-1947 te Leeuwarden. Zn. van Willem Reitsma en Aurelia Heidinga.
4.  Willem Cornelis (Wilco) Fidder (zie X.96).
5.  Andries Albert Fidder (zie X.98).
6.  Martina Evelijne Fidder (zie X.100).
7.  Evelijn Marijke Fidder, geboren op 17-05-1959 te Nunspeet.

IX.54 Gerrit Fidder, landbouwer/arbeider, geboren op 27-07-1882 te Nunspeet, overleden op 14-09-1958 te Nunspeet op 76-jarige leeftijd. Zoon van Peter Fidder (zie VIII.45) en Sara Magdalena Hoekert.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-09-1906 te Nunspeet met Hendrikje (Heintje) Timmer, 20 jaar oud, geboren op 28-03-1886 te Nunspeet. Dg. van Kornelis Timmer en Jacobje Timmer.
Gerrit en familie woonde aan de Hullerweg in Nunspeet; het huis had 1 vertrek, een privaat buiten, drinkwater uit een pomp en de huur bedroeg f 40 per jaar. Verder bezat men 1 geit en 1 schaap.
Uit dit huwelijk: foto15
1.  Peter Fidder, geboren op 20-12-1906 te Nunspeet, overleden op 30-05-1919 te Nunspeet op 12-jarige leeftijd.
2.  Cornelis Fidder (zie X.103).
3.  Sara Magdalena Fidder, geboren op 25-08-1910 te Nunspeet, overleden op 05-10-1999 te Nunspeet op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-07-1936 te Nunspeet met Gerrit Wijnne, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 30-07-1911 te Doornspijk, overleden op 14-12-1982 op 71-jarige leeftijd. Zn. van Jakob Wijnne en Jannetje Boone.
4.  Jacobje Fidder, geboren op 11-11-1916 te Ermelo, ovl. op 22-12-2012 te Nunspeet.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-06-1939 te Nunspeet met Gerrit van Beekhuizen, ovl. op 29-05-1991.
5.  Gerrit Fidder (zie X.109).
6.  Peter Fidder (zie X.111).
7.  Jannetje Fidder, geboren op 01-03-1922 te Nunspeet, overleden op 06-02-1972 te Harderwijk op 49-jarige leeftijd.
8.  Lubbert Fidder, geboren op 03-01-1928 te Nunspeet, overleden op 12-01-1928 te Nunspeet, 9 dagen oud.

IX.56 Lubbert Fidder, arbeider/landbouwer, geboren op 27-07-1882 te Nunspeet, overleden op 22-12-1960 te Harderwijk op 78-jarige leeftijd, zoon van Peter Fidder (zie VIII.45) en Sara Magdalena Hoekert.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-05-1915 te Nunspeet met Arendje van der Snee, 23 jaar oud, geboren op 17-03-1892 te Doornspijk, overleden op 06-02-1950 te Nunspeet op 57-jarige leeftijd. Dg. van Lubbert van der Snee en Johanna Louisa Hofman.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Fidder (zie X.115).
2.  Lubbertus Fidder (zie X.117).
3.  Sara Magdalena Fidder, geboren op 29-12-1916 te Nunspeet.
Relatie met E. Doornekamp. Deze familie emigreert naar Canada.
4.  Johanna Louisa Fidder, geboren op 30-06-1918 te Nunspeet.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-09-1938 te Nunspeet met Hendrik van Oosten.
5.  Lubbert Fidder, geboren op 14-03-1920 te Ermelo, overleden op 19-04-1930 te Zwolle op 10-jarige leeftijd.
6.  Arendje Fidder, geboren op 26-09-1927 te Nunspeet, overleden op 11-03-1981 te Nunspeet op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-11-1950 te Nunspeet met Gerrit Pul, 26 jaar oud, geboren op 31-12-1923 te Nunspeet, overleden op 19-11-1971 te Nunspeet op 47-jarige leeftijd.

IX.65 Dries Fidder, arbeider, geboren op 05-05-1892 te Westeinde (Nunspeet), overleden op 25-11-1968 te Harderwijk op 76-jarige leeftijd, zoon van Peter Fidder (zie VIII.45) en Sara Magdalena Hoekert.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-09-1917 te Nunspeet met Gerritje Fijn, 21 jaar oud, geboren op 19-12-1895 te Oldebroek. Dg. van Jan Fijn en Jannetje Wessels.
Uit dit huwelijk:
1.  Sara Magdalena Fidder, geboren op 16-01-1918 te Nunspeet, overleden op 30-08-1974 te Harderwijk op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-04-1945 te Nunspeet met Gerrit Jan Bosch, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 24-03-1916 te Oldebroek, overleden op 19-04-1945 te Ermelo op 29-jarige leeftijd. Zn. van cafehouder Jan Bosch en Jannetje Folke.
2.  Jan Fidder (zie X.128).
3.  Jannetje Fidder, geboren op 05-03-1921 te Nunspeet.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-06-1943 te Nunspeet met Jan Eibrink, 25 jaar oud, geboren op 03-09-1917 te Oldebroek. Zn. van Aart Eibrink en Hendrikje van 't Hul.
4.  Petertje Fidder, geboren op 30-12-1922 te Nunspeet, overleden op 22-08-1998 op 75-jarige leeftijd, begraven te Barneveld.
Relatie met Aart Eibrink, geboren op 30-07-1922 te Oldebroek, overleden op 09-05-1991 op 68-jarige leeftijd, begraven te Barneveld. Zn. van Aart Eibrink en Hendrikje van 't Hul.
5.  Dries Fidder, fabrieksarbeider, geboren op 30-06-1932 te Nunspeet, overleden op 27-10-1981 te Nunspeet op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-10-1969 te Nunspeet met Aaltje Jansen, 33 jaar oud, geboren op 17-10-1935 te Nunspeet. Dg. van Hendrik Jansen en Gijsberdina Vlijm.

IX.67 Aalt Fidder foto01 monteur/lijnwerker, geboren op 20-01-1895 te Nunspeet, overleden op 23-02-1962 te Nunspeet op 67-jarige leeftijd, zoon van Peter Fidder (zie VIII.45) en Sara Magdalena Hoekert.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-04-1923 te Nunspeet met Hendrika Bonenberg, 24 jaar oud, geboren op 07-02-1899 te Nunspeet. Dh. van Hendrik Bonenberg en Gerrigje Vierhout.
Uit dit huwelijk:
1.  Sara Magdalena (Lena) Fidder, geboren op 03-06-1925 te Ermelo, ovl. op 03-03-2018 te Harderwijk.
Gehuwd 09-1944 met Gart van de Brug, eigenaar wasserij.
2.  Gerrigje (Gerrie) Fidder, geboren op 20-07-1927 te Nunspeet.
Relatie met A.D. van Heiningen.
3.  Petronella (Nelly) Fidder, geboren op 06-02-1935 te Nunspeet.
Relatie met E. Mulder.
4.  Jantje Fidder, geboren circa 1937, dit kind niet zeker.

IX.78 Gerrit Fidder foto14 landbouwer, geboren op 08-05-1899 te Nunspeet, overleden op 17-05-1987 te Nunspeet op 88-jarige leeftijd. Bij zijn huw. wordt een kind gewettigd. Zoon van Frank Fidder (zie VIII.48) en Lubbertje Weyenberg.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-05-1922 te Nunspeet met Metje Drost, 22 jaar oud, geboren op 10-01-1900 te Nunspeet, overleden op 03-10-1976 te Harderwijk op 76-jarige leeftijd. Dg. van landbouwer Peter Drost en Hendrikje Drost.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Fidder, geboren op 01-10-1918 te Nunspeet, overleden jong.
2.  Peter Fidder (zie X.144).
3.  Frank Fidder (zie X.146).
4.  Hendrik Fidder (zie X.150).
5.  Lubbert Fidder (zie X.152).
6.  Gerrit Fidder (zie X.154).
7.  Lubbertje Fidder, geboren op 12-06-1929 te Hulshorst, overleden op 18-10-1997 te Harderwijk op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1953 te Harderwijk met Hendrik Bos, 25 jaar oud, geboren op 07-03-1928 te Harderwijk, overleden op 21-08-1998 te Harderwijk op 70-jarige leeftijd. Zn. van Jan Bos en Lubbertje Dekker.
8.  Hendrikje Fidder, geboren op 03-02-1931 te Nunspeet.
9.  levenloos kind Fidder, geboren op 19-08-1932 te Nunspeet, overleden op 19-08-1932 te Nunspeet, 0 dagen oud.
10.  Marinus Fidder (zie X.160).
11.  Evertje Fidder, geboren op 13-07-1937 te Nunspeet.

IX.80 Lubbert Fidder, fabrieksarbeider/kantoorbediende, geboren op 04-12-1901 te Nunspeet, overleden op 02-04-1970 te Harderwijk op 68-jarige leeftijd, zoon van Frank Fidder (zie VIII.48) en Lubbertje Weyenberg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-02-1928 te Nunspeet met Jannetje Bos, 26 jaar oud, geboren op 15-09-1901 te Nunspeet. Dg. van Geerlof Bos en Hendrikje Hoksberg.
Uit dit huwelijk:
1.  Lubbert Fidder (zie X.163).
2.  Hendrikje Fidder, geboren op 18-10-1929 te Nunspeet.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-11-1956 te Nunspeet met Cornelis de Ridder, 23 jaar oud, geboren op 01-06-1933 te Groot-Ammers.
3.  Francina Gerritdina Fidder, geboren op 27-01-1932 te Nunspeet.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-01-1963 te Nunspeet met Willem Klaassen, 29 jaar oud, geboren op 22-10-1933 te Hierden.
4.  Gerrit Fidder (zie X.169).
5.  Frank Fidder (zie X.171).
6.  Hendrik Jan Fidder (zie X.173).

IX.84 Aaltje Fidder, geboren op 14-05-1888 te Nunspeet, overleden op 29-12-1966 te Hilversum op 78-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Fidder (zie VIII.50) en Driesje van de Pol.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-12-1918 te Nunspeet met Andreas Hermsen, 24 jaar oud, koetsier, geboren op 25-10-1894 te Hilversum, overleden op 09-09-1942 te Hilversum op 47-jarige leeftijd. Zn. van Maurits Andreas Hermsen en Gijsbertje Hartenberg.
Kind:
1.  Hendrik Fidder (zie X.175).

IX.86 Jan Fidder foto37 timmerman/aannemer, geboren op 29-08-1889 te Nunspeet, overleden op 29-10-1968 te Harderwijk op 79-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Fidder (zie VIII.50) en Driesje van de Pol.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-06-1912 te Nunspeet met Janneke van Berkum, 23 jaar oud, geboren op 17-09-1888 te Zwolle, overleden op 12-02-1984 te Warnsveld op 95-jarige leeftijd. Dg. van kuiper Jan van Berkum en Janneke van der Pol.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder, geboren op 29-04-1913 te Nunspeet, overleden op 21-09-1913 te Utrecht, 145 dagen oud.
2.  Driesje Fidder, dienstbode, geboren op 29-04-1913 te Nunspeet, overleden op 28-11-1954 te Zwolle op 41-jarige leeftijd.
3.  Jan Fidder (zie X.179).
4.  Johanna (Jo) Fidder, geboren op 07-06-1919 te Nunspeet, ovl. op 07-04-2018 te Nunspeet.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-08-1945 te Nunspeet met Jules Jean Baptist Verstrepen, 27 jaar oud, geboren op 19-03-1918 te Harderwijk.

IX.90 Lubbertus Fidder, timmerman, geboren op 13-06-1911 te Nunspeet, overleden op 07-03-1991 te Nunspeet op 79-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Fidder (zie VIII.50) en Grietje Doorneweerd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-04-1936 te Nunspeet met Beertje Berghuis, 22 jaar oud, geboren op 07-06-1913 te Oldebroek, overleden op 06-04-1998 te Nunspeet op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrikus (Rikus) Fidder (zie X.183).

IX.92 Andries Fidder, geboren op 05-08-1912 te Nunspeet, zoon van Hendrikus Fidder (zie VIII.50) en Grietje Doorneweerd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-04-1937 te Barneveld met Agnieta Dekker, 23 jaar oud, geboren op 29-09-1913 te Ouder Amstel. Dg. van Roelof Cornelis Dekker en Gerritje Smits.
Uit dit huwelijk:
1.  Ans Fidder, geboren op 05-07-1940 te Hilversum.
2.  Els Fidder, geboren op 06-06-1944 te Hilversum.

IX.94 Hendrikus (Rikus) Fidder, tuinman, geboren op 10-02-1914 te Nunspeet, overleden op 04-10-2000 te Nunspeet op 86-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Fidder (zie VIII.50) en Grietje Doorneweerd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 14-09-1945 te Nunspeet met Gezina Mensen, 29 jaar oud, geboren op 14-09-1916 te Schoonebeek, overleden op 22-09-1973 te Nunspeet op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 66-jarige leeftijd op 17-10-1980 te Nunspeet met Hendrika (Rika) Bouw, 57 jaar oud, geboren op 04-04-1923 te Nunspeet.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrikus Fidder (zie X.187).

IX.102 Diesmer Fidder, arbeider/wegwerker NS, geboren op 30-01-1889 te Doornspijk, overleden op 17-01-1971 te Apeldoorn op 81-jarige leeftijd, zoon van Harmen Fidder (zie VIII.55) en Jentje Bosch.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 27-04-1911 te Oldebroek met Wichertje Eibrink, 24 jaar oud, geboren op 30-12-1886 te Oldebroek, overleden op 11-12-1930 te Apeldoorn op 43-jarige leeftijd. Dg. van Brant Eibrink en Hendrikje Tabak.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 08-10-1931 te Apeldoorn met Hermanna Johanna Veltkamp, 34 jaar oud, geboren op 13-02-1897 te Hengelo, overleden op 03-12-1978 te Apeldoorn op 81-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Fidder (zie X.189).
2.  Batje Fidder, geboren op 10-04-1914 te Oldebroek, overleden op 13-09-1914 te 't Harde (Oldebroek), 156 dagen oud.
3.  Batje Fidder, geboren op 21-06-1916 te Oldebroek, overleden op 22-08-1917 te 't Harde (Oldebroek) op 1-jarige leeftijd.
4.  Brant Fidder, geboren op 31-07-1918 te Oldebroek, overleden op 04-11-1930 te Apeldoorn op 12-jarige leeftijd.
5.  Harmen Fidder, geboren op 02-08-1921 te Oldebroek, overleden op 25-09-1922 te Oldebroek op 1-jarige leeftijd.
6.  Hendrika Fidder, geboren op 08-09-1922 te Oldebroek, overleden op 23-06-2000 te Apeldoorn op 77-jarige leeftijd.
Relatie met J.H. van den Berg.
7.  Harmina Fidder, geboren op 15-01-1924 te Oldebroek, overleden op 25-02-1995 te Apeldoorn op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-08-1945 te Apeldoorn met Hendrik Karel Bouman, 22 jaar oud, geboren op 03-01-1923 te Apeldoorn. Zn. van Karel Bouman en Evertjen van der Zande.
8.  levenloos kind Fidder, geboren op 01-12-1924 te Oldebroek, overleden op 01-12-1924 te Oldebroek, 0 dagen oud.
9.  Diesmer Fidder, geboren op 18-07-1929 te Apeldoorn, overleden op 20-07-1929 te Apeldoorn, 2 dagen oud.

IX.112 Gerrit Fidder, boerenknecht/tuinder, geboren op 28-11-1902 te Doornspijk, overleden op 08-12-1970 te Kampen op 68-jarige leeftijd, zoon van Harmen Fidder (zie VIII.55) en Jentje Bosch.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1928 te Grafhorst met Geertje Schinkel, 30 jaar oud, geboren op 10-01-1898 te Grafhorst, overleden op 02-03-1977 te Kampen op 79-jarige leeftijd. Dg. van landarbeider Gerrit Schinkel en Femmigje Vinke.
Uit dit huwelijk:
1.  Harmen Fidder (zie X.201).
2.  Gerrit Fidder (zie X.203).

IX.123 Hendrik Jan Fidder, rijksambtenaar, geboren op 03-09-1919 te Doornspijk, overleden op 09-12-1990 te Doornspijk op 71-jarige leeftijd. Hun eerste kind wordt bij het huwelijk erkend. Zoon van Harmen Fidder (zie VIII.55) en Beertje Bosch.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-07-1946 te Oldebroek met Hanna Gerridina Klock, 27 jaar oud, geboren op 26-09-1918 te Oldebroek, overleden op 16-01-2005 te Zwolle op 86-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Jan Klock en Gerrigje Kwakkel.
Uit dit huwelijk:
1.  Lammert Fidder (zie X.205).
2.  Harmen Fidder (zie X.207).
3.  Gerrit Jan Fidder (zie X.209).
4.  Beerd Fidder (zie X.211).
5.  Gerrigje Fidder, geboren op 20-07-1955 te Doornspijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-08-1980 te Oldebroek met Willem Brouwer, 33 jaar oud, veehandelaar, geboren op 03-12-1946 te Oldebroek. Zn. van Gerrit Brouwer en Geertje Koster.

IX.129 Jantje Fidder, geboren op 21-07-1892 te Doornspijk, overleden op 02-08-1963 te Den Helder op 71-jarige leeftijd, dochter van Roelof Fidder (zie VIII.62) en Gerrigje Vlieger.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-02-1916 te Oldebroek met haar neef Harmen Fidder, 24 jaar oud (zie IX.132).
Uit dit huwelijk: foto18
1.  Antonia Fidder, geboren op 15-03-1916 te Oldebroek, overleden op 11-05-1916 te Broekdijk (Oldebroek), 57 dagen oud.
2.  Jan Fidder (zie X.216).
3.  Gerrit Fidder (zie X.218).
4.  Anthonia Fidder, geboren op 13-03-1926 te Oldebroek, overleden op 11-09-2002 te Den Helder op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-05-1958 te Den Helder met Arent Janssen, 40 jaar oud, bouwvakker, geboren op 31-08-1917 te Wieringerwaard, overleden op 15-03-1979 te Den Helder op 61-jarige leeftijd.
5.  Roelof Fidder, geboren op 22-12-1927 te Hoogwoud, overleden op 16-07-1934 te Amsterdam op 6-jarige leeftijd.
6.  Albertus Fidder (zie X.223).

IX.130 Hendrik Fidder, KNIL militair, geboren op 22-08-1894 te Doornspijk, overleden op 20-05-1956 te Velp op 61-jarige leeftijd, begraven te Moscowa Arnhem, zoon van Roelof Fidder (zie VIII.62) en Gerrigje Vlieger.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-05-1924 te Nijmegen met Theodora Johanna Kuypers, 19 jaar oud, geboren op 06-01-1905 te Nijmegen, overleden op 25-05-1999 op 94-jarige leeftijd, begraven te Moscowa Arnhem. Dg. van Anton Kuypers en Hendrina Maria Kersten.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrina Fidder, geboren op 31-03-1925 te Bandoeng (Ned.Indie).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-07-1946 te Arnhem met Johannes Willem Bouwsma.
2.  Johanna Fidder, geboren op 06-02-1928 te Bandoeng (Ned.Indie).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-06-1955 te Brummen met Herman Wijnen, 20 jaar oud, geboren op 02-09-1934 te Brummen. Zn. van Hendrik Wijnen en Johanan Veldhof.
3.  Geertruida Fidder, geboren op 13-08-1931 te Nijmegen.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 14-12-1949 te Arnhem met Derk Jan Lensink.
4.  Hendrik Fidder (zie X.232).
5.  Eddy Fidder (zie X.234).

IX.132 Harmen Fidder, arbeider, geboren op 12-01-1892 te Oldebroek, overleden op 28-01-1955 te Den Helder op 63-jarige leeftijd. Zoon van Jan Fidder (zie VIII.66) en Antonia Duim.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-02-1916 te Oldebroek met zijn nicht Jantje Fidder, 23 jaar oud (zie IX.129).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder IX.129).

IX.138 Jacob Fidder, spoorwegarbeider/landarbeider, geboren op 14-02-1900 te Oldebroek, overleden op 07-12-1947 te Nunspeet op 47-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VIII.66) en Antonia Duim.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 04-08-1922 te Nunspeet met Hendrika Hofman, 20 jaar oud, geboren op 21-10-1901 te Elspeet (Ermelo), overleden op 03-07-1934 te Ermelo (Nunspeet) op 32-jarige leeftijd. Dg. van Jan Hofman en Aaltje Hofman.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 22-11-1935 te Ermelo met Jannetje Bonhof, 44 jaar oud, geboren op 11-09-1891 te Doornspijk, overleden op 03-03-1971 te Nunspeet op 79-jarige leeftijd. Dg. van Jan Bonhof en Lammertje Hup.
Uit het eerste huwelijk: foto32
1.  Jan Fidder (zie X.236).
2.  Aaltje Fidder, geboren op 11-04-1925 te Ermelo, ovl. op 19-09-2016 te Nunspeet.
Gehuwd circa 1946 met Johannes van den Broek, ovl. op 06-03-1996.
3.  Antoni Fidder (zie X.241).

IX.141 Gerrit Fidder, chauffeur, geboren op 26-01-1902 te Oldebroek, overleden op 15-01-1970 te Oldebroek op 67-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VIII.66) en Antonia Duim.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 18-05-1928 te Avereest met Hendrikje Schiphorst, 23 jaar oud, geboren op 21-05-1904 te Avereest, overleden op 13-11-1952 te Arnhem op 48-jarige leeftijd, begraven te Avereest. Dg. van Jan Meeuwes Schiphorst en Annigje Slomp.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 18-04-1956 te Zwolle met Dirkje Bouwhuis, 50 jaar oud, geboren op 04-08-1905 te Zwolle, overleden op 10-04-1990 te Zwolle op 84-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Antonia (Toos) Fidder, geboren op 27-06-1929 te Zwolle, overleden op 19-12-1993 te Zwolle op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-12-1957 te Zwolle met Dirk Tol.
2.  Jan Meewes Fidder (zie X.245).

IX.147 Jan Fidder, spoorwegarbeider/cipier, geboren op 06-12-1908 te Oldebroek, overleden op 09-10-1973 te Almelo op 64-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VIII.66) en Antonia Duim.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1931 te Holten met Gerritdina Ebrecht, 27 jaar oud, geboren op 16-04-1904 te Deventer. Dg. van Hendrik Jan Ebrecht en Harmina Spenkelink.
Uit dit huwelijk: foto39
1.  Antonia Fidder, geboren op 26-08-1931 te Holten.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-04-1964 te Wierden met Jan Kamphuis, 30 jaar oud, aannemer, geboren op 23-09-1933 te Hoge Hexel (Wierden). Zn. van Albert Kamphuis en Dine Schuurman.
2.  Hendrik Jan Fidder (zie X.249).
3.  Jan Harmen Fidder (zie X.251).
4.  Harmina Fidder, geboren op 20-05-1949 te Zwolle.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-12-1970 te Almelo met Hendrik Jan Stulen, 23 jaar oud, bedrijfsleider, geboren op 10-02-1947 te Almelo. Zn. van Hendrik Jan Stulen en Jantiena Egbertdiena Reuvekamp.

IX.149 Antonie Fidder, gemeente-medewerker, geboren op 01-02-1912 te Oldebroek, overleden op 28-12-1980 te IJsselmuiden op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VIII.66) en Antonia Duim.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1937 te IJsselmuiden met Jansje Esselink, 29 jaar oud, geboren op 25-06-1907 te IJsselmuiden, overleden op 02-10-1991 te IJsselmuiden op 84-jarige leeftijd. Dg. van Dries Esselink en Dirkje Weerdmeester.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder, geboren op 13-09-1938 te Kampen, overleden op 28-04-1994 te Raalte op 55-jarige leeftijd.
2.  Dirkje Fidder, geboren op 02-03-1942 te Kampen, begraven te Uithuizermeeden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-04-1963 te IJsselmuiden met Jan Wassing, 26 jaar oud, beveiligingsbeambte, geboren op 21-12-1936 te Zeerijp, overleden op 20-04-1998 te Uithuizermeeden op 61-jarige leeftijd.
3.  Dries Fidder (zie X.258).
4.  Anthonia (Anneke) Fidder, geboren op 16-09-1950 te Ens, overleden op 14-03-2009 te IJsselmuiden op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-12-1972 te Kampen met Dirk Naberman, 26 jaar oud, tractor-chauffeur, geboren op 24-11-1946 te Genemuiden, overleden op 23-06-2008 op 61-jarige leeftijd. Zn. van Berend Naberman en Hermien de Boer.

IX.151 Jannes Fidder foto43 landbouwer, geboren op 07-11-1913 te Oldebroek, overleden op 02-07-1990 te Oldebroek op 76-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VIII.66) en Antonia Duim.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-05-1937 te Oldebroek met Gerritje van de Weg, 21 jaar oud, geboren op 23-01-1916 te Doornspijk, overleden op 11-10-1997 te Oldebroek op 81-jarige leeftijd. Dg. van Evert van de Weg en Frederika Nagelhout.
Uit dit huwelijk:
1.  levenloos kind Fidder, geboren op 06-10-1938 te Oldebroek, overleden op 06-10-1938 te Oldebroek, 0 dagen oud.
2.  Antonia Fidder, geboren op 02-05-1941 te Oldebroek.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 18-09-1958 te Oldebroek met Anthonie van den Brink, 18 jaar oud, schoonmaker, geboren op 06-11-1939 te Oldebroek, ovl. op 04-02-1998, begr. t Harde. Zn. van Hendrik van den Brink en Reintje Klock.
3.  Frederika Fidder, geboren op 30-07-1942 te Oldebroek, overleden op 26-08-1942 te Oldebroek, 27 dagen oud.
4.  Evert Fidder (zie X.267).
5.  Frederika Fidder, geboren op 21-11-1945 te Oldebroek, overleden op 27-05-2001 te 't Harde op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 02-01-1964 te Oldebroek met Hendrik Eibrink, 18 jaar oud, timmerman, geboren op 28-08-1945. Zn. van Lammert Eibrink en Geertje Vlieger.
6.  Jannetje Fidder, geboren op 14-06-1950 te Oldebroek.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-12-1970 te Oldebroek met Hendrik van Raalte, 23 jaar oud, stratenmaker, geboren op 29-08-1947 te Zwolle. Zn. van Hendrik Jan van Raalte en Jannetje Vlijm.

IX.166 Gerrit Fidder, smid/bankwerker, geboren op 15-07-1904 te Borger, overleden op 04-01-1986 te Enschede op 81-jarige leeftijd, zoon van Jannes Fidder (zie VIII.74) en Aaltje Fidder (zie VIII.80).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 30-08-1930 te Lonneker met Arendina Johanna Potman, 23 jaar oud, geboren op 25-05-1907 te Lonneker, overleden op 16-05-1965 te Enschede op 57-jarige leeftijd. Dg. van textielarbeider Gerrit Jan Potman en Grada Willemina ten Lohuis.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 17-03-1967 te Enschede met Berendina Johanna Buyink, 62 jaar oud, geboren op 04-10-1904 te Enschede, overleden op 08-01-1996 te Enschede op 91-jarige leeftijd. Wed. van Aaldert von Schomberg.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aaltje Fidder, geboren op 29-01-1931 te Hengelo, ovl. op 29-08-2018 te Enschede.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-09-1953 te Enschede met Gerrit Nijman, 23 jaar oud, PTT medewerker, geboren op 04-08-1930 te Lonneker, ovl. op 13-06-2015 te Enschede.
2.  Gerrit Jan Fidder, geboren op 30-01-1948 te Enschede.

IX.170 Jan Fidder, tuinman, geboren op 13-06-1908 te Odoorn, overleden op 05-04-1976 te Enschede op 67-jarige leeftijd, zoon van Jannes Fidder (zie VIII.74) en Aaltje Fidder (zie VIII.80).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1931 te Enschede met Hendrika Johanna Volkers, 20 jaar oud, geboren op 28-09-1910 te Enschede, overleden op 06-12-1970 te Enschede op 60-jarige leeftijd. Dg. van textielarbeider Bernard Volkers en Johanna Relker.
Uit dit huwelijk: foto40
1.  Aaltje (Alie) Fidder, geboren op 09-09-1931 te Lonneker, overleden op 05-05-2011 te Enschede op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-06-1958 te Enschede met Jacob Booy, 27 jaar oud, geboren op 18-06-1931 te Hoogeveen.
2.  Bernard Fidder, geboren op 29-09-1932 te Lonneker, overleden op 01-01-1933 te Boekelo (Lonneker), 94 dagen oud.
3.  Jannes Fidder, geboren op 22-10-1933 te Lonneker.
4.  Johanna (Joke) Fidder, geboren op 12-03-1936 te Enschede.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-09-1959 te Amsterdam met Jan van Raamsdonk, 25 jaar oud, verwarmingsmonteur, geboren op 23-05-1934 te Amsterdam, overleden op 12-06-1994 te Krommenie op 60-jarige leeftijd.
5.  Bernard Fidder (zie X.282).
6.  Jantje Fidder, geboren op 19-01-1939 te Enschede.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-09-1960 te Enschede met Cornelis Hendrikus Cecilia Maria Vonk, havenwerker.
7.  Hendrika Johanna (Annie) Fidder, geboren op 12-01-1941 te Enschede.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23-12-1960 te Enschede met Jacobus Leonardus Maria van Lochem, 23 jaar oud, luchtmachtofficier, geboren op 16-11-1937 te Den Haag.
8.  Gezina Berendina Fidder, geboren op 06-04-1942 te Enschede, overleden op 07-10-1942 te Enschede, 184 dagen oud.
9.  Gerrit Fidder (zie X.289).
10.  Berendina (Dini) Fidder, geboren op 03-09-1946 te Enschede, overleden op 11-01-1997 te Losser op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-02-1970 te Enschede met Gerrit Jan Achterhuis, 22 jaar oud, kapper, geboren op 02-08-1947.
11.  Gezina (Siny) Fidder, geboren op 28-12-1947 te Enschede.
12.  Harmpje (Hanneke) Fidder, geboren op 01-12-1950 te Enschede. Ovl. op 12-10-2014 te Enschede.
Gehuwd met Maurits Hendrik Groothuis (wed. van Hermina Voort), geb. 03-10-1948, ovl. op 06-08-2018 te Enschede.

13.  Hendrik Fidder, geboren op 11-11-1955 te Enschede.

IX.172 Hendrik Fidder, textielarbeider, geboren op 30-08-1910 te Oldebroek, overleden op 27-02-1986 te Almelo op 75-jarige leeftijd, zoon van Jannes Fidder (zie VIII.74) en Aaltje Fidder (zie VIII.80).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26-05-1933 te Enschede met Antje Veendijk, 24 jaar oud, geboren op 09-03-1909 te Onstwedde, overleden op 11-04-1942 te Enschede op 33-jarige leeftijd. Dg. van Evert Veendijk en Jantje van Klinken. Antje ovl. 5 dagen na de geboorte van een kind en op dezelfde dag als het kind.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 27-09-1945 te Enschede met Hendrikje Heuver, 33 jaar oud, geboren op 29-04-1912 te Hellendoorn, overleden op 15-12-1993 te Almelo op 81-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jannes Fidder (zie X.296).
2.  Evert Fidder (zie X.298).
3.  Aaltje Jantje Fidder, geboren op 06-04-1942 te Enschede, overleden op 11-04-1942 te Enschede, 5 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Anna Maria Fidder, geboren op 12-07-1948 te Enschede.
5.  Aaltje (Alie) Fidder, geboren op 30-11-1950 te Enschede.
Relatie met Rinus NN.

IX.175 Aalt (Albert) Fidder, zijdewever, geboren op 18-03-1913 te Oldebroek, overleden op 02-10-1986 te Enschede op 73-jarige leeftijd, zoon van Jannes Fidder (zie VIII.74) en Aaltje Fidder (zie VIII.80).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-06-1938 te Enschede met Maatje de Jonge, 29 jaar oud, geboren op 02-03-1909 te Enschede, overleden op 06-01-1987 te Enschede op 77-jarige leeftijd. Dg. van Pieter de Jonge en Johanna Louwersen.
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje (Alie) Fidder, geboren op 22-08-1939 te Enschede.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-04-1960 te Enschede met Leendert Johannes (Jan) Douma, 24 jaar oud, portier, geboren op 02-03-1936 te Rotterdam. Zn. van Jacob Douma en Helena Petronella Kroon.
2.  Pieter Fidder (zie X.306).
3.  Johanna (Joke) Fidder, geboren op 27-09-1944 te Enschede.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-10-1965 te Enschede met Frederik (Frits) Buter.
4.  Jannes Fidder, rijschoolhouder, geboren op 10-05-1947 te Enschede.
Relatie met Trudy Calot.
5.  Aalt Fidder (zie X.312).

IX.177 Jannes Fidder, technicus, geboren op 15-03-1915 te Borger, overleden op 19-02-1990 te Enschede op 74-jarige leeftijd, zoon van Jannes Fidder (zie VIII.74) en Aaltje Fidder (zie VIII.80).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-12-1940 te Enschede met Gerda Franke, 32 jaar oud, geboren op 26-12-1907 te Oldenzaal, overleden op 22-09-1987 te Enschede op 79-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Franke.
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje Johanna (Alie) Fidder, geboren op 24-09-1941 te Enschede.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-10-1960 te Enschede met Arend Jan Schoolderman, 24 jaar oud, postbode, geboren op 07-07-1936 te Apeldoorn.
2.  Gerrit Jannes Fidder, geboren op 27-03-1944 te Enschede.
3.  Johanna Aleida (Hannie) Fidder, geboren op 03-01-1948 te Enschede.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-11-1967 te Enschede met Hendrik Jan ten Broeke.

IX.180 Harm Fidder, geboren op 24-01-1917 te Borger, overleden op 12-01-1993 te Enschede op 75-jarige leeftijd, zoon van Jannes Fidder (zie VIII.74) en Aaltje Fidder (zie VIII.80).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-11-1947 te Enschede met Antonetta Hendrika (Annie) Wellens, 25 jaar oud, geboren op 17-04-1922 te Heerlen, overleden op 16-01-2007 op 84-jarige leeftijd. Dg. van Petrus Wellens en Johanna Slits.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Jose Fidder, geboren op 21-09-1951 te Enschede.
Relatie met Reginald NN.
2.  Jannes Johnny Fidder (zie X.321).

IX.182 Jan Fidder, krankzinnigen-verpleger, geboren op 02-02-1888 te Deventer, overleden op 09-04-1971 te Apeldoorn op 83-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VIII.84) en Mentje Ploeg.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-06-1922 te Apeldoorn met Hebeltje Appelman, 21 jaar oud, geboren op 20-01-1901 te Ameland, overleden op 25-02-1994 te Apeldoorn op 93-jarige leeftijd. Dg. van Arjen Appelman en Trijntje Wijnberg.
Uit dit huwelijk:
1.  Mentje Fidder, geboren op 12-08-1922 te Apeldoorn, overleden op 21-06-1931 te Apeldoorn op 8-jarige leeftijd.
2.  Arjen Fidder (zie X.324).
3.  Jan Menten Fidder, geboren op 21-08-1932 te Apeldoorn, overleden op 24-06-1954 te Heemstede op 21-jarige leeftijd.

IX.185 Hendrik Jan Fidder, timmerman, geboren op 03-12-1890 te Kampen, overleden op 22-01-1970 te Velsen op 79-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Fidder (zie VIII.86) en Gesiena Bosman.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-04-1916 te Velsen met Aagje de Koning, 25 jaar oud, geboren op 28-01-1891 te Sliedrecht, overleden op 08-02-1975 te IJmuiden op 84-jarige leeftijd. Dg. van sleepbootkapitein Arie de Koning en Dirksje de Baat.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Fidder (zie X.327).
2.  Dirksje (Dick) Fidder, geboren op 08-07-1926 te Velsen, begraven te Assen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-06-1953 te IJmuiden met Ide Post, 27 jaar oud, geboren op 23-10-1925 te Urk, overleden op 30-04-1999 op 73-jarige leeftijd, begraven te Assen.

IX.189 Jan Fidder, letterzetter, geboren op 12-07-1898 te Kampen, overleden op 07-02-1945 te Amsterdam op 46-jarige leeftijd. Jan had in WO II bij hem op zolder een illegale drukkerij waar o.a. voedselbonnen werden gedrukt. Zoon van Gerrit Fidder (zie VIII.86) en Gesiena Bosman.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1924 te Kampen met Everdina Driegen, 24 jaar oud, geboren op 17-09-1899 te Kampen, overleden op 06-03-1975 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd, begraven te IJsselmuiden. Dg. van inpakker Jan Driegen en Aagje Stoffer. Everdina had ook nog een pleegkind, Arnoud van Straten, in huis die tot haar dood bij haar inwoonde.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Fidder, geboren op 07-07-1925 te Kampen, overleden op 26-02-1926 te Zwolle, 234 dagen oud.
2.  Gerrit Fidder (zie X.332).
3.  Jan Fidder (zie X.334).
4.  Hendrik Jan Fidder (zie X.336).
5.  Aagje Gesiena Fidder, geboren op 13-12-1939 te Amsterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-03-1965 te Amsterdam, gescheiden na 14 jaar op 20-03-1979 te Amsterdam van Hans Martin Bodo Forster, geboren op 05-09-1942 te Bonn (D).

IX.194 Johannes Fidder, werkman/cafehouder, geboren op 19-10-1891 te Amsterdam, overleden op 03-01-1935 te Amsterdam op 43-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VIII.91) en Catharina Hendrika Boon.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-03-1913 te Amsterdam met Maria Dorland, 20 jaar oud, geboren op 19-02-1893 te Amsterdam, overleden op 11-03-1972 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd. Dg. van Maria Dorland.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Fidder, geboren 06-1914 te Amsterdam, overleden op 01-07-1915 te Amsterdam.
2.  Tjitske Fidder, geboren 1916 te Amsterdam.

IX.201 Pieter Fidder, cafehouder/rijschoolhouder, geboren op 22-12-1900 te Amsterdam, overleden op 22-10-1986 te Bloemendaal op 85-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie VIII.91) en Catharina Hendrika Boon.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 29-08-1923 te Amsterdam met Agatha Elisabeth Goores, 20 jaar oud, geboren op 28-12-1902 te Amsterdam, overleden op 06-08-1977 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd. Dg. van diamantslijper Laurens Goores en Agatha Elisabeth van den Elsakker.
Gehuwd (2) op 79-jarige leeftijd op 15-04-1980 te Bergen met Hendrina Koestal, 71 jaar oud, geboren op 11-03-1909 te Amsterdam, overleden op 15-11-1997 op 88-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Agatha Elizabeth Fidder, geboren op 18-09-1924 te Amsterdam.
2.  Catharina Hendrika Pieternella Fidder, geboren op 15-10-1925 te Amsterdam.

IX.205 Herman Johannes Hendrik Fidder, geboren op 08-04-1916 te Zuid-Afrika, zoon van Johannes Fidder (zie VIII.94) en Hendrika Claasina Broersma.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-03-1943 te Zuid-Afrika met Magdalena Johanna Jacoba Pieters.
Uit dit huwelijk:
1.  Magdalena Johanna Fidder.
2.  Johannes Herman Fidder.

IX.207 Johannes Fidder foto50 arbeider, geboren op 29-12-1893 te Amsterdam, overleden op 25-09-1964 te Annen op 70-jarige leeftijd. Hij is voor zijn huis verongelukt. Zoon van Lucas Fidder (zie VIII.99) en Jacobje Vennink.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-05-1915 te Veendam met Grietje Abee, 22 jaar oud, geboren op 20-01-1893 te Veendam, overleden op 04-02-1969 te Assen op 76-jarige leeftijd. Dg. van Jan Abee en Sieverdina Closterhuis.
Uit dit huwelijk: foto47
1.  Jacoba Sieverdina Fidder, geboren op 14-01-1916 te Annerveenschekanaal (Anloo).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-09-1939 te Zuidlaren met Kornelis (Kees) Poelstra, 28 jaar oud, geboren op 09-02-1911 te Haren, overleden op 03-11-1962 te Utrecht op 51-jarige leeftijd. Zn. van Arend Poelstra en Grietje Buringa.
2.  Sieverdina Jacoba Fidder, geboren op 08-11-1917 te Anloo, overleden op 01-04-1918 te Anloo, 144 dagen oud.
3.  Lukas Fidder (zie X.349).
4.  Sieverdina Jacoba Fidder, geboren op 11-12-1923 te Heerlen, overleden op 07-02-1964 te Schuilingsoord op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-11-1946 te Zuidlaren met Hermannes Turksema, 27 jaar oud, bankwerker, geboren op 21-03-1919 te Roden, overleden op 26-06-1993 te Assen op 74-jarige leeftijd. Zn. van Andries Turksema en Geertruida Rooske.
5.  Jan Fidder, aannemer kabelbedrijf, geboren op 04-07-1925 te Heerlen, overleden op 30-06-1983 te Annen op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-01-1950 te Zuidlaren met Annechien (Zussie) Stoffers, 26 jaar oud, geboren op 15-06-1923 te Schuilingsoord, overleden op 05-06-2011 te Annen op 87-jarige leeftijd. Dg. van Albert Stoffers en Roelfien Klinkhamer.
6.  Johanna Fidder, geboren op 11-12-1927 te Schuilingsoord, overleden op 01-04-2009 te Groningen op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-06-1947 te Zuidlaren met Gerrit Timmer, 21 jaar oud, bouwvakker, geboren op 29-11-1925 te Winsum, overleden op 20-10-2006 op 80-jarige leeftijd. Zn. van Klaas Timmer en Weike van de Veen.
7.  Jan Pieter Fidder (zie X.357).
8.  Geertje Fidder, geboren op 22-02-1934 te Schuilingsoord (Zuidlaren).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-02-1959 te Annen met Hendricus Lubertus (Ben) Toes, 25 jaar oud, scheepsdieselmonteur, geboren op 17-12-1933 te Bergambacht.
9.  Bartho Fidder (zie X.361).

IX.209 Albert Fidder, mijnwerker, geboren op 11-02-1895 te Assen, overleden op 05-11-1974 te Heerlen op 79-jarige leeftijd, zoon van Lucas Fidder (zie VIII.99) en Jacobje Vennink.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-02-1918 te Heerlen met Jansje van der Veen, 19 jaar oud, geboren op 21-01-1899 te Emmen, overleden op 23-09-1980 te Heerlen op 81-jarige leeftijd. Dg. van Roelof van der Veen en Remkien Jagt.
Uit dit huwelijk: foto03
1.  Remkien (Remke) Fidder, geboren op 27-01-1919 te Heerlerheide, overleden op 14-07-2007 te Zeist op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-10-1940 met Roel Tietema, 25 jaar oud, medewerker DSM, geboren op 17-03-1915 te Hoensbroek, overleden op 25-02-1996 te Geleen op 80-jarige leeftijd.
2.  Jacoba Fidder, geboren op 10-12-1920 te Heerlen, overleden op 17-10-1997 te Heerlen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1944 te Heerlen met Hermanus Nagtegaal, tandtechnicus.
3.  Roelof Fidder (zie X.367).
4.  Geertje Fidder, geboren op 29-05-1928 te Heerlen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-11-1955 te Heerlen met Nicolaas Bambach, 32 jaar oud, dir. aannemersbedrijf, geboren op 29-05-1923 te Harlingen, overleden op 28-01-1974 te Maasbracht op 50-jarige leeftijd.
5.  Lucas Fidder, geboren op 12-01-1933 te Heerlerheide, overleden op 14-03-1941 te Heerlen op 8-jarige leeftijd.
6.  Stevendina (Steffie) Fidder, verpleegkundige, geboren op 12-01-1933 te Heerlerheide.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-12-1963 met Francois Albertus (Frans) Nieuwenhuyze, 35 jaar oud, journalist/hoofdredacteur, geboren op 13-12-1928 te Rotterdam.

IX.214 Lucas Fidder, arbeider/vrachtrijder, geboren op 09-02-1903 te Anloo, overleden op 29-03-1986 te Annen op 83-jarige leeftijd, zoon van Lucas Fidder (zie VIII.99) en Jacobje Vennink.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1927 te Anloo met Christina Nijborg, 21 jaar oud, geboren op 06-02-1906 te Anloo, overleden op 23-07-1983 te Annen op 77-jarige leeftijd. Dg. van voerman Arend Nijborg en Grietje van der Laan.
Uit dit huwelijk:
1.  Lukas Fidder (zie X.374).
2.  Grietje Fidder, geboren op 21-11-1934 te Anloo, overleden op 11-11-2006 te Assen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-07-1956 te Anloo met Jan Okken, 21 jaar oud, politie-agent, geboren op 07-05-1935 te Annen. Zn. van Hendrik Okken en Alberdina Venekamp.

IX.218 Jacobus Fidder, waterfitter, geboren op 03-11-1911 te Anloo, overleden op 01-12-1994 te Zuidlaren op 83-jarige leeftijd. Jacob was in 1942 schaatskampioen van Drente. Zoon van Lucas Fidder (zie VIII.99) en Jacobje Vennink.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-04-1932 met Roelfien Remmertien Gankema, 21 jaar oud, geboren op 23-02-1911 te Annen, overleden op 11-07-1988 te Zuidlaren op 77-jarige leeftijd. Dg. van Jan Gankema en Jaukina Radsma.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobje (Coby) Fidder, geboren op 23-09-1934 te Anloo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-12-1958 met Harm Mellens, 22 jaar oud, chauffeur, geboren op 01-06-1936. Zn. van Jacobus Mellens en Jeichien Boos.
2.  Jan Fidder (zie X.380).
3.  Joukina (Kinie) Fidder, geboren op 10-05-1938 te Anloo.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-09-1960 te Anloo met Harmannus (Mans) Jager, 24 jaar oud, geboren op 23-05-1936 te Zuidlaren. Zn. van Albert Jager en Willemtje Schutrups.
4.  Lukas Fidder (zie X.384).

IX.220 Willem Fidder, arbeider, geboren op 03-04-1884 te Oldebroek, overleden op 11-07-1960 te Zwolle op 76-jarige leeftijd, zoon van Geertje Fidder (zie VIII.105).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-08-1906 te Oldebroek met Jennigje van Dieren, 18 jaar oud, geboren op 10-04-1888 te Oldebroek, overleden op 13-06-1985 te Wezep op 97-jarige leeftijd. Dg. van Harm van Dieren en Janna van Erven.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Jan Fidder (zie X.386).
2.  Harm Fidder (zie X.388).
3.  Geertje Fidder, geboren op 31-12-1912 te Oldebroek.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-06-1933 te Oldebroek met Bartus van den Bosch, 23 jaar oud, kippenkoopman, geboren op 12-11-1909 te Oldebroek, overleden op 11-11-1990 te Heerde op 80-jarige leeftijd. Zn. van Jan van den Bosch en Aaltje Boschman.
4.  Johan Fidder (zie X.392).
5.  Jantje Wilhelmina Fidder, geboren op 03-02-1920 te Oldebroek, overleden op 24-07-2006 te Elburg op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-08-1943 te Oldebroek met Albert Scholten, 23 jaar oud, geboren op 11-04-1920 te Oldebroek, overleden op 03-07-2001 op 81-jarige leeftijd. Zn. van Klaas Sijmen Scholten en Gerritje van Ommen.
6.  Berend Jan Derk Fidder (zie X.396).

IX.233 Gerrit Jan Fidder, magazijnbediende/metaalbewerker, geboren op 29-09-1905 te Amsterdam, overleden op 18-10-1968 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Fidder (zie VIII.111) en Maria Petronella Mos.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-08-1931 te Amsterdam met Hilda van Tintelen, 23 jaar oud, geboren op 19-11-1907 te Amsterdam, overleden op 20-08-1987 te Leiderdorp op 79-jarige leeftijd. Dg. van grondwerker Jan Pieter van Tintelen en Janke Sjoerdje de Vries.
Uit dit huwelijk:
1.  Hilda Janke Maria Fidder (zie X.399).
2.  Gerrit Jan Fidder (zie X.400).
3.  Jan Pieter Fidder (zie X.402).
4.  Herman Fidder (zie X.404).

IX.243 Johannes Franciscus Fidder, kelner, geboren op 29-04-1902 te Utrecht, overleden op 23-11-1970 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, zoon van Johan Fidder (zie VIII.126) en Maria Antonia Siteur.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-05-1930 te Amsterdam met Lamberta Wagenaar, 39 jaar oud, geboren op 14-11-1890 te Nieuwer-Amstel, overleden op 18-02-1970 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd. Dg. van landarbeider Thijs Gabbes Wagenaar en Pietje Verkade.
Uit dit huwelijk:
1.  Franciscus Johannes (Frans) Fidder (zie X.406).
2.  Thijs Gabbes Fidder (zie X.408).

IX.250 Jan Fidder, geboren op 18-02-1936 te Oosterwolde, zoon van Jan Fidder (zie VIII.131) en Lubberta Schoonhoven.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 01-09-1990 te Santo Domingo met Jane Aquino, 23 jaar oud, geboren op 01-12-1966 te Santo Domingo.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerriette Fidder, geboren op 06-01-1992 te Zwolle.

IX.256 Hendrik Fidder, arbeider, geboren op 14-01-1893 te Ees (Borger), overleden op 19-04-1971 te Emmen op 78-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Weerdinge, zoon van Gerrit Fidder (zie VIII.134) en Margien Docter.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-06-1920 te Emmen met Aaltje de Kleine, 23 jaar oud, geboren op 11-03-1897 te Emmen, overleden op 23-12-1984 te Emmen op 87-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Weerdinge. Dg. van Durk de Kleine en Aukje Zwart.
Uit dit huwelijk: foto22
1.  Gerrit Fidder (zie X.413).
2.  Aukje Fidder, geboren op 01-08-1922 te Nieuw-Weerdinge, ovl. op 30-12-2014 te Zuidlaren.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1946 te Emmen met Willem Denekamp, 25 jaar oud, geboren op 10-04-1921 te Emmercompascuum. Zn. van Hendrik Denekamp en Hindrikkien Veenhoven.
3.  Durk (Dik) Fidder (zie X.417).
4.  Margien (Giny) Fidder, geboren op 19-08-1926 te Nieuw-Weerdinge, begraven te Leens.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-11-1952 te Emmen met Roelof Idema, 25 jaar oud, geboren op 26-06-1927 te Nieuw-Weerdinge, overleden op 22-09-1995 op 68-jarige leeftijd, begraven te Leens. Zn. van Louwrens Idema en Trientje Hilberts.
5.  Jakob (Jaap) Fidder (zie X.421).
6.  Sietske Fidder, geboren op 27-09-1935 te Nieuw-Weerdinge.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-04-1959 te Emmen met Berend (Be) Huizing, 27 jaar oud, chauffeur, geboren op 09-03-1932 te Ter Apelkanaal. Zn. van Harm Huizing en Janan Huizing.
7.  Jacobtje Fidder, geboren op 05-04-1939 te Nieuw-Weerdinge, overleden op 25-06-1939 te Groningen, 81 dagen oud.
8.  Jacobtje Fidder, geboren op 15-04-1940 te Nieuw-Weerdinge, overleden op 16-04-1940 te Emmen, 1 dag oud.

IX.259 Jacobje Fidder, geboren op 18-05-1895 te Ees (Borger), overleden op 10-05-1980 te Emmen op 84-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Fidder (zie VIII.134) en Margien Docter.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1917 te Emmen met Jan de Goede foto35 19 jaar oud, geboren op 30-09-1897 te Tolbert (Leek), overleden op 10-06-1981 te Emmen op 83-jarige leeftijd. Zn. van Jan de Goede en Bontje Pruik.
Uit dit huwelijk o.a.:
1.  Bontje de Goede (zie X.427).

IX.264 Geert Fidder, gemeente-arbeider, geboren op 18-05-1903 te Borger, overleden op 27-01-1972 te Groningen op 68-jarige leeftijd, begraven te Borger. Bij zijn huw. wordt een kind gewettigd. Zoon van Gerrit Fidder (zie VIII.134) en Jantien Kuik.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1924 te Borger met Geertje de Zwaan, 17 jaar oud, geboren op 23-07-1906 te Oldebroek, overleden op 23-10-1993 te Borger op 87-jarige leeftijd. Dg. van arbeider Jan de Zwaan en Marrigje Vlieger.
Uit dit huwelijk: foto11
1.  Geertje Fidder, geboren op 27-12-1923 te Borger, overleden op 17-02-2012 op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-02-1945 te Borger met Andries Belt, 28 jaar oud, landbouwer, geboren op 30-01-1917 te Exloo, overleden op 19-04-1990 te Exloo op 73-jarige leeftijd. Zn. van Willem Belt en Jantien Struik.
2.  Gerrit Fidder (zie X.430).
3.  Marrigje Fidder, geboren op 21-02-1927 te Borger, ovl. op 29-05-2012 te Borger.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-06-1946 te Borger met Hendrikus Albertus (Rieks) Bokhorst, 22 jaar oud, geboren op 09-10-1923 te Gasselte, overleden op 15-08-1993 te Gasselte op 69-jarige leeftijd. Zn. van Henderikus Albertus Bokhorst en Aaltje Seggers.
4.  Jantje Fidder, geboren op 12-07-1929 te Borger, overleden op 03-03-2006 te Neede op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-11-1951 te Borger met Trienus Martens, 25 jaar oud, geboren op 02-12-1925 te Eeserveen. Zn. van Geert Martens en Trijntje Alberts.
5.  Jan Fidder (zie X.436).
6.  Hendrikje (Henny) Fidder, bejaardenverzorgster, geboren op 24-01-1933 te Borger.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25-10-1952 te Borger met Egbert (Ep) Schimmel, 21 jaar oud, chauffeur, geboren op 29-05-1931 te Valthermond. Zn. van Cornelis Schimmel en Geziena Vos.
7.  Willem Fidder (zie X.440).
8.  Evertje Fidder, geboren op 29-05-1940 te Borger.
Gehuwd (1) op 16-jarige leeftijd op 30-06-1956 te Borger, gescheiden na 24 jaar op 16-01-1981 te Borger van Tonnis Fokke Bosma.
Relatie (2) met Geert Boekholt.
9.  Geert Fidder (zie X.445).
10.  Hendrik Jan Fidder (zie X.447).

IX.268 Jacob Fidder, chauffeur, geboren op 06-09-1906 te Borger, begraven te Borger, zoon van Gerrit Fidder (zie VIII.134) en Jantien Kuik.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-06-1934 te Odoorn met Jantje Belt, 22 jaar oud, geboren op 19-05-1912 te Odoorn (Exloo), overleden op 14-01-1946 te Borger op 33-jarige leeftijd. Dg. van Willem Belt en Jantien Struik.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannie Fidder, geboren op 27-02-1936 te Borger.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-07-1956 te Borger, gescheiden na 27 jaar op 29-11-1983 te Borger van Jochum Luik, geboren op 14-07-1933 te Emmen. Zn. van Harm Luik en Grietje Aaltje van der Laan.
2.  Gerrit Willem Fidder (zie X.451).

IX.278 Jacob Fidder, manufacturier, geboren op 14-12-1898 te Noordbarge (Emmen), overleden op 05-05-1974 te Emmen op 75-jarige leeftijd, zoon van Willem Fidder (zie VIII.138) en Geertje Kok.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-05-1920 te Emmen met Harmina Lestestuiver, 27 jaar oud, geboren op 29-04-1893 te Borger, overleden op 27-01-1989 te Hoogeveen op 95-jarige leeftijd, begraven te Emmen. Dg. van Bernard Lestestuiver en Grietje Nieboer.
Uit dit huwelijk: foto33
1.  Geertje Fidder, geboren op 05-04-1923 te Emmen, overleden op 17-05-2006 te Sneek op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 19-12-1962 te Sneek met Lourens Jan de Boer, 55 jaar oud, geboren op 23-06-1907 te Franeker, overleden op 20-04-1997 op 89-jarige leeftijd.
2.  Grietje Fidder, geboren op 12-11-1925 te Emmen.
Relatie met H. Rooseboom.
3.  Willem Fidder (zie X.457).
4.  Bernard Fidder (zie X.459).

IX.280 Klaas Fidder, manufacturier/textielhandelaar, geboren op 19-05-1901 te Noordbarge (Emmen), overleden op 27-07-1989 te Emmen op 88-jarige leeftijd, zoon van Willem Fidder (zie VIII.138) en Geertje Kok.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-06-1926 te Emmen met Henderika Davids, 23 jaar oud, geboren op 07-06-1903 te Odoorn, overleden op 31-08-1984 te Emmen op 81-jarige leeftijd. Dg. van arbeider Jan Davids en Henderika Beekman.
Uit dit huwelijk: foto48
1.  Geertje Fidder, geboren op 22-03-1928 te Emmen, overleden op 19-08-2000 te Assen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-07-1949 te Emmen met Jacob (Jan) van Dijk, 24 jaar oud, campingbeheerder, geboren op 15-04-1925.
2.  Jan Fidder, geboren op 06-07-1935 te Emmen, overleden op 12-10-1935 te Groningen, 98 dagen oud, begraven te Emmen.
3.  Henderika Jantina (Rika) Fidder, geboren op 04-05-1939 te Emmen, begraven te Emmen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-09-1959 te Emmen met Jan Huizing, 23 jaar oud, geboren op 02-03-1936.

IX.283 Hendrik Fidder, manufacturier, geboren op 31-08-1905 te Emmen, overleden op 05-09-1961 te Emmen op 56-jarige leeftijd, zoon van Willem Fidder (zie VIII.138) en Geertje Kok.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1928 te Emmen met Lijntje Koens, 21 jaar oud, geboren op 06-10-1906 te Emmen, overleden op 16-04-2000 te Heerde op 93-jarige leeftijd. Dg. van arbeider Anne Koens en Hendrikje Vos.
Uit dit huwelijk: foto24
1.  Willem Fidder (zie X.466).
2.  Hendrik Fidder jr (zie X.468).
3.  Geertje Fidder, geboren op 19-11-1936 te Emmen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-07-1963 te Emmen met Jan Rohmensen, 28 jaar oud, bouwkundige, geboren op 10-05-1935 te Schoonebeek.
4.  Anne Fidder (zie X.472).
5.  Jantje (Janny) Fidder, geboren op 02-04-1951 te Emmen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-04-1972 te Emmen met Geert Griemink, 24 jaar oud, ambtenaar, geboren op 12-08-1947 te Exloo. Zn. van Tienus Griemink en Roelfien Sanders.

IX.289 Jans Fidder, middenstander, geboren op 19-03-1913 te Emmen, overleden op 02-02-1988 te Almelo op 74-jarige leeftijd, zoon van Willem Fidder (zie VIII.138) en Geertje Kok.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-05-1936 te Emmen met Harmina Schoemaker, 22 jaar oud, geboren op 27-01-1914 te Emmen, overleden op 21-09-1986 te Almelo op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Fidder, muziekleraar, geboren op 09-04-1939 te Emmen.
Relatie met Klaasje ten Napel, maatschapp. werkster, geboren op 30-03-1944 te Urk. Dg. van Marinus Karel ten Napel en Anna Post.
2.  Harmans (Harry) Fidder (zie X.478).
3.  Jans Fidder (zie X.481).
4.  Jan Jacob Fidder (zie X.482).
5.  Herman Fidder (zie X.484).

IX.292 Jacob Fidder, expediteur/brandstoffenhandelaar, geboren op 18-12-1897 te Gasselternijveen (Gasselte), overleden op 28-11-1985 te Valthermond op 87-jarige leeftijd, zoon van Jacob Fidder (zie VIII.144) en Janna Grootjans.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-01-1917 te Odoorn met Gesina Wams, 21 jaar oud, geboren op 29-07-1895 te Vlagtwedde, overleden op 21-05-1972 te Valthermond op 76-jarige leeftijd. Dg. van Everhardus Wams en Hillegien Kuipers.
Uit dit huwelijk: foto31
1.  Janna Fidder, geboren op 02-06-1917 te Valthermond.
Relatie met R.J. Vuurboom.
2.  Everhardus Fidder (zie X.488).
3.  Jacob Fidder, chauffeur, geboren op 07-02-1922 te Valthermond, overleden op 07-10-1940 te Odoorn op 18-jarige leeftijd.
4.  Nanno Hendrikus Jan Fidder (zie X.491).
5.  Hielko Fidder (zie X.493).

IX.297 Jan Fidder, wagenmaker, geboren op 18-10-1915 te Valthermond, overleden op 11-07-2010 te Borger op 94-jarige leeftijd, zoon van Jacob Fidder (zie VIII.144) en Geesje Brouwer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1941 te Borger met Albertien Klasens, 23 jaar oud, geboren op 16-12-1917 te Sleen, overleden op 17-04-2006 op 88-jarige leeftijd. Dg. van Jannes Klasens en Jantje Geugies.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob (Jaap) Fidder (zie X.495).
2.  Jans Fidder, geboren op 20-03-1945 te Odoorn, overleden op 19-03-1970 te Borger op 24-jarige leeftijd.
3.  Hinderika (Rika) Fidder, geboren op 21-10-1948 te Odoorn.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-09-1971 te Borger met Frederik (Frits) Buter, 27 jaar oud, geboren op 05-05-1944 te Emmen. Zn. van Roelof Harmannus Johannes Buter en Siemkje Roffel.

IX.307 Lambertus (Bert) Fidder, broodbezorger/arbeider/postbezorger, geboren op 20-02-1907 te Elburg, overleden op 02-10-1972 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie VIII.164) en Matje Flier.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 15-11-1928 te Zwolle met Gerritje Pasman, 20 jaar oud, geboren op 12-01-1908 te Zwolle, overleden op 11-04-1953 te Amsterdam op 45-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Jan Pasman en Johanna van Gelder.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 14-11-1956 te Amsterdam met Geertruida Johanna (Truus) van de Maas, 47 jaar oud, geboren op 07-06-1909 te Nijmegen, overleden op 27-03-1970 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrik Fidder (zie X.500).
2.  Johanna Fidder, geboren op 29-10-1930 te Zwolle.

IX.320 Jan Fidder, magazijnbediende, geboren op 28-07-1917 te Doornspijk, overleden op 26-09-1986 te Rhenen op 69-jarige leeftijd, begraven te Veenendaal, zoon van Gerrit Jan Fidder (zie VIII.168) en Annigje Leusink.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-01-1944 te Veenendaal met Geertruida Gaasbeek, 22 jaar oud, geboren op 22-09-1921 te Veenendaal, overleden op 23-10-1993 op 72-jarige leeftijd, begraven te Veenendaal.
Uit dit huwelijk:
1.  Annigje Fidder, geboren op 20-11-1955 te Veenendaal.

IX.330 Jan Fidder, fabriekschef/verkoopleider/confectie-reiziger, geboren op 13-09-1892 te Kampen, overleden op 24-10-1985 te Amstelveen op 93-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan Fidder (zie VIII.182) en Jansje de Wilde.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-02-1918 te Alkmaar met Grietje Swier, 26 jaar oud, geboren op 21-12-1891 te Bergen, overleden op 15-04-1980 te Amstelveen op 88-jarige leeftijd. Dg. van banketbakker Pieter Swier en Trijntje Stam.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Fidder (zie X.504).
2.  Jansje Gretha Fidder, geboren op 28-01-1920 te Den Haag.
3.  Catherina Fidder, geboren op 26-07-1927 te Den Haag, ovl. op 07-03-2017 te Amstelveen.

IX.334 Gerrit Jan Fidder, pakkamerknecht/sigarensorteerder, geboren op 04-05-1895 te Kampen, overleden op 16-10-1974 te Kampen op 79-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan Fidder (zie VIII.182) en Jansje de Wilde.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-05-1924 te Kampen met Christina Margaretha Sijbrand, 24 jaar oud, geboren op 21-03-1900 te Kampen, overleden op 25-06-1963 te Kampen op 63-jarige leeftijd. Dg. van sigarenmaker Klaas Sijbrand en Jantje ten Napel.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Jan Fidder (zie X.508).
2.  Jantje Fidder, geboren op 09-06-1927 te Kampen.
Relatie met Lubbert Post, geboren op 17-06-1925.
3.  Jansje (Janny) Fidder, geboren op 19-10-1932 te Kampen, overleden op 11-03-2011 te Kampen op 78-jarige leeftijd.
Relatie met Johannes (Joop) Siebrand, geboren circa 1933, overleden op 16-01-2007 te Kampen.

IX.346 Hendrik Fidder, geboren op 18-10-1904 te Kampen, overleden op 08-08-1995 te Amersfoort op 90-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan Fidder (zie VIII.182) en Jansje de Wilde.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 02-11-1939 te Kampen met Aaltje Juffer, 32 jaar oud, geboren op 05-10-1907 te Kampen. Dg. van Albert Juffer en Jennigje Siebrand.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Jan Fidder (zie X.514).

IX.353 Martinus Fidder, fabrieksarbeider, geboren op 09-02-1912 te Kampen, overleden op 30-03-1998 te Den Helder op 86-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan Fidder (zie VIII.182) en Jansje de Wilde.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-01-1935 te Kampen met Harmpje Noordman, 20 jaar oud, geboren op 25-04-1914 te Kampen. Dg. van Jacob Noordman en Wijntje van de Werf.
Uit dit huwelijk:
1.  Jansje Fidder, geboren op 19-05-1935 te Kampen.
2.  Jacob Fidder (zie X.517).

IX.357 Jacob (Jaap) Fidder, dir. Manufacturenhandel Ned. Geboren op 20-01-1917 te Kampen, overleden op 29-12-1999 te Harmelen op 82-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan Fidder (zie VIII.182) en Jansje de Wilde.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-01-1942 te Woerden met Gerritje Trijntje Mulder, 30 jaar oud, geboren op 27-08-1911 te Amsterdam. Dg. van Hendrik Mulder en Catharina Verkaik.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Jan (Henk) Fidder (zie X.519).
2.  Katharina (Riet) Fidder, geboren op 25-05-1945 te Woerden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-08-1970 te Woerden met Jacob Lodewijks, 28 jaar oud, eig. modezaak, geboren op 20-06-1942 te Franeker.
3.  Cornelis (Kees) Fidder (zie X.523).
4.  Lydia Fidder, geboren op 06-02-1951 te Woerden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-05-1972 te Woerden met Johannes Martinus Maria (Hans) Sluys, 27 jaar oud, geboren op 06-05-1944 te Woerden. Zn. van Martinus Sluys en Agnes Mark.
5.  Jeannette Fidder, schoonheidssalon, geboren op 06-04-1955 te Den Helder.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-07-1980 te Woerden met Hendricus Cornelis (Hennie) Werkhoven, 23 jaar oud, geboren op 13-12-1956 te Woerden. Zn. van Cornelis Jozef Werkhoven en Wilhelmina Theresia Roest.

IX.359 Jan Fidder, sigarensorteerder/bode bij spaarbank, geboren op 08-07-1900 te Kampen, overleden op 17-11-1995 te Kampen op 95-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie VIII.184) en Hendrikje Pieternella Wessels.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-12-1927 te Kampen met Marrigje van Heerde, 26 jaar oud, geboren op 07-03-1901 te Kampen, overleden op 05-06-1982 te Kampen op 81-jarige leeftijd. Dg. van sigarenmaker Jan van Heerde en Marrigje Meilink.
Uit dit huwelijk: foto41
1.  Hendrikje Pieternella (Hennie) Fidder, geboren op 21-05-1930 te Kampen, ovl. op 11-02-2017 te Kampen.
Gehuwd circa 1953 met Albertus (Bertus) Arentshorst, kassier bank, geboren op 05-02-1928 te Kampen.

IX.361 Jan Fidder, electricien, geboren op 06-08-1912 te Kampen, zoon van Arend Fidder (zie VIII.194) en Jennegien Steenbergen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-06-1936 te Den Haag met Christina Hendrika ten Wolde, 25 jaar oud, geboren op 03-05-1911 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
1.  Arend Fidder (zie X.531).
2.  Hendrika Margaretha Fidder, geboren op 25-12-1941 te Kampen.
Gehuwd circa 1963 met Hendrik Bijkerk, geboren op 21-08-1940 te Den Haag.
3.  Jan Fidder (zie X.535).
4.  Egbert Fidder, geboren op 08-01-1947 te Den Haag.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-05-1976 te Den Haag met Catharina Vermeer, 24 jaar oud, geboren op 25-01-1952 te Den Haag.

IX.365 Egbert Fidder, bakker, geboren op 08-07-1918 te Kampen, overleden op 06-05-1995 te Kampen op 76-jarige leeftijd, zoon van Arend Fidder (zie VIII.194) en Jennegien Steenbergen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-11-1944 te Kampen met Teunisje Boeve, 22 jaar oud, geboren op 06-05-1922 te Doornspijk, overleden op 15-01-1979 te Kampen op 56-jarige leeftijd. Dg. van Jan Boeve en Cornelisje Rietberg.
Uit dit huwelijk:
1.  Arend (Arie) Fidder (zie X.539).
2.  Jennitje Cornelia (Jennie) Fidder, geboren op 11-12-1947 te Kampen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-08-1968 te Kampen met Hermannus Leidekker, 23 jaar oud, chef-inpakker, geboren op 28-11-1944 te Kampen. Zn. van Jan Leidekker en Janna Potkamp.
3.  Jan Fidder (zie X.543).
4.  Cornelis Fidder, geboren op 22-01-1951 te Kampen, overleden op 06-09-1973 te Dalfsen op 22-jarige leeftijd. Hij is verongelukt.
5.  Henk Fidder (zie X.546).
6.  Gerrie Fidder, kapster, geboren op 28-07-1956 te Kampen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-12-1977 te Kampen met Wilhelm (Wim) Wijnhoud, 23 jaar oud, drukker, geboren op 23-06-1954 te Kampen. Zn. van Jochem Wijnhoud en Wilhelmina Worst.
7.  Egbert (Bert) Fidder (zie X.550).

IX.370 Hendrik Fidder, ambt. prov Ov. Geboren op 15-03-1926 te Kampen, overleden op 16-04-2006 te Zwolle op 80-jarige leeftijd, zoon van Arend Fidder (zie VIII.194) en Jennegien Steenbergen.
Gehuwd circa 1953 te Kampen met Johanna Willemina van Ommen, geboren op 19-07-1930 te Kampen, ovl. op 09-06-2017 te Zwolle. Dg. van Hendrik van Ommen en Hendrikje Brouwer.
Uit dit huwelijk:
1.  Elizabeth Hendrika (Elise) Fidder, geboren op 30-05-1955 te Kampen. Relatie met Wim NN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-09-1978 te Zwolle, gescheiden 1994 te Zwolle van Martin de Swart, ambtenaar, geboren op 05-06-1956 te Zwolle. Zn. van Fokke de Swart en Johanna Sjoukje Salet.
2.  Hendrik Fidder (zie X.554).

IX.372 Jan Fidder, ambtenaar, geboren op 12-06-1919 te Den Haag, zoon van Dolf Fidder (zie VIII.201) en Roelofje ten Wolde.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-04-1946 te Den Haag met Jacoba Klasina Groenendijk, 29 jaar oud, geboren op 11-11-1916 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia Roelina Lubbertina (Carla) Fidder, geboren op 22-08-1947 te Den Briel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-12-1971 te Emmen met Richard Frits Eugene Oldenziel, 24 jaar oud, geboren op 17-10-1947 te Naarden, ovl. op 17-02-2020 te Terneuzen.
2.  Adolf Jan Hendrik Fidder, geboren circa 1949, overleden op 08-09-1949 te Den Briel.
3.  Roelina Jacoba Fidder, geboren op 28-04-1951 te Den Briel. Relatie met NN Bosveld.
4.  Adolf Jan Hendrik (Dolf) Fidder, geboren op 09-07-1952 te Den Briel, overleden op 15-01-1976 te Enschede op 23-jarige leeftijd.
5.  Annelien Fidder, geboren op 10-11-1959 te Leiden. Relatie met NN Heere.
6.  Jan Jaap Fidder, geboren op 10-11-1959 te Leiden, overleden op 11-05-1992 te Almere-Buiten op 32-jarige leeftijd.

IX.380 Ben Fedders, farmer, geboren op 06-07-1905 te Orange City, overleden op 15-12-1973 te Orange City op 68-jarige leeftijd.
Between 1927 and 1971 he was farmer in Alton, Sioux, IA. in Alton and Orange City He died on 15 Dec 1973 in Orange City, Sioux, IA. Burial Record 1905-1973 He was buried on 18 Dec 1973 in West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, IA. Orange City Cemetery Fedders, Ben.
Zoon van Gerrit Fedders (zie VIII.208) en Neeltje Adriana Hofland.
Gehuwd 23-02-1927 te Orange City met Lucy de Vries, geboren op 13-01-1907 te Ritter O'Brien Co Iowa, overleden op 11-12-1994 te Orange City Sioux Co Iowa op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
        1.  Gerald Fedders, born 13-06-1928 in Orange City, died on 30-08-1932 in Orange City.
2.  Nelvina Joyce Fedders, geboren circa 1933.
Gehuwd op 31-01-1950 te Orange City met Glenn O. de Haan, 23 jaar oud, farmer, geboren op 29-08-1926 te Alton, overleden op 19-10-2010 te Orange City op 84-jarige leeftijd.
Glenn De Haan, 84, of Orange City, died Tuesday, Oct. 19, 2010, at the Orange City Area Health System Hospital. Glenn Orlin was born Aug. 29, 1926, in rural Alton, the son of Henry G. and Margaret (Plender) De Haan. He was raised in the Alton and Orange City areas and attended a country school by Alton. At the end of World War II, he served in the United States Army. On Jan. 31, 1950, he married Nelvina Joyce Fedders at the First Christian Reformed Church in Orange City. They made their home in Boyden, Alton, and Orange City, until 1953, when they began farming by Carnes. In 1981, they moved into Orange City. Glenn thoroughly enjoyed farming. He and Nelvina wintered in Texas for 15 years. Glenn was a member of the First Reformed Church, where he served as a deacon on the consistory. He also served on the board of directors of the Farmers Cooperative in Alton. He was active in 4-H and belonged to the Pressman-Kosters American Legion Post in Orange City.
Survivors include his wife of more than 60 years, Nelvina; four children and their spouses, Harlan and Phyllis De Haan, of Orange City, Linda and Gene Gaumnitz, of Le Mars, Nora and Marc Van Peursem, of Orange City, and Evan and Pam De Haan, of Alton; 10 grandchildren, Heather, and her husband, Chad Walth; Heidi, and her husband, Billy Burzlaff; Penny, and her husband, Chris Rott; Bruce De Haan, and his wife, Alyssa; Tiffany, and her husband, Jarrod Kayser; Nichole, and her husband, Keith Chada; Sara Van Peursem; Jessica, and her husband, Jason Williams; Christopher De Haan, and his wife, Alisha; and Anthony De Haan, and his fiance, Tabatha Toering; 14 great-grandchildren; two brothers and their wives, Lee and Leora De Haan and Rog and Dianne De Haan, all of Orange City; and Nelvina's three brothers and two sisters and their spouses, George and Dorothy Fedders, Jeanette and Ernest Wielenga, Harriet and Glenn Hubenette, Mike and Audrey Fedders, and Bernie and Irma Fedders. In addition to his parents, he was preceded in death by two grandchildren, Nicholas Gene Gaumnitz and Quinn A. De Haan; a sister-in-law, Ardean De Haan; a brother-in-law, Stan Folkema; and Nelvina's parents, Ben and Lucy Fedders.
Funeral services will be 11 a.m. Friday at the First Reformed Church in Orange City. The Rev. Timothy Breen and the Rev. David Ter Beest will officiate. Interment will follow at the West Lawn Cemetery in Orange City. Visitation will be after 4 p.m. today (Thursday), with the family present from 6-8 p.m. at the Oolman Funeral Home in Orange City.

3.  George Fedders, born 20-02-1930 in Orange city, died on 21-11-2016 in Sioux Falls SD.
Married on 22-11-1949 in Orange city with Dorothy van Dyke, born  03-04-1929 in Sioux Co, died on 03-12-2016 in Sioux Falls SD.
Children from this marriage:
1.   Debra Fedders, married with Steven Rich.
2.   Rhonda Fedders, married with NN Smith.
3.   Brenda Fedders, married with Scott Brownlee.
4.  Jeanette Fedders, geboren circa 1934.
Relatie met Ernest Wielenga.
5.  Henrietta Ann (Harriet) Fedders, born 05-11-1935 in Orange City, died on 24-02-2016 in Sioux City.
Married (1) 11-08-1954 in Orange City with Stanley Folkema, died 22-01-1982 in Orange City.
Married (2) 04-05-1985 in Alton with Glenn Hubenette.
6.  (Marvin) Mike Fedders, born 16-04-1937.
Relatie met Audrey Kamminga.
7.  Bernard L. (Bernie) Fedders, geboren circa 1941.
Relatie met Irma NN.

IX.385 Gerrit Fedders Jr, geboren op 16-01-1911 te Orange City, overleden op 10-10-1965 te Orange City op 54-jarige leeftijd. He died on 10 Oct 1965 in Orange City, Sioux, IA.
Funeral services were held Wednesday afternoon for Gerrit Fedders, who passed away at his home in Orange City shortly after 6 p.m. Sunday, Oct. 10. Mr. Fedders had suffered illness following a stroke 5 years ago. Born at Orange City, Jan. 16, 1911 he spent his entire life in this area. He was married to Henrietta Van Roeke in 1937. She preceded in death in 1942. There were no children. On Jan. 1, 1948 he was married to Harriet Vander Meer, who survives him. They were the parents of 2 sons, Verlyn, 14, and Bruce, 9. Other survivors are 2 sisters:Mrs. John Jasper and Mrs. Neal Dykhuizen, 4 brothers, Ben. John, Marinus and Herman Fedders, also all of Orange City. Rev. R. Van Heukelom and Rev. H. Bast officiated at the funeral services. Interment was made in the West Lawn cemetery under the direction of the Van Etten Funeral Home. He was buried on 13 Oct 1965 in West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, IA.

Zoon van Gerrit Fedders (zie VIII.208) en Neeltje Adriana Hofland.
Gehuwd (1) 15-01-1937 te Sioux City met Henrietta VanRoekel, geb. 02-07-1912 te Alton Sioux Co, overleden 31-10-1941 te Sioux City.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 03-01-1949 met Harriet VanderMeer. geb. 31-03-1919 te Sioux Center, ovl. 03-07-2008 te Orange City.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Verlyn Fedders, geboren circa 1951. Gehuwd met Melinda Kraai.
2.  Bruce Fedders, geboren circa 1956. Gehuwd met Lori Budden.

IX.388 Marinus Fedders, farmer, geboren op 09-09-1912 te Orange City, overleden op 15-10-1994 te Orange City op 82-jarige leeftijd. He died on 15 Oct 1994 in Orange City, Sioux, IA. He was buried on 18 Oct 1994 in West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, IA. Orange City cemetery.
Zoon van Gerrit Fedders (zie VIII.208) en Neeltje Adriana Hofland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-01-1938 te Orange City met Wilma Kroeze, 21 jaar oud, geboren op 06-08-1916 te Orange City, overleden op 23-10-2001 te Orange City op 85-jarige leeftijd.

Marinus was Farmer in Orange City, Sioux, IA. from 1938-June 1971. Retired June 1981 in Orange City. Marinus Fedders is somewhat improved at the local hospital. He suffered a heart attack Sunday, September 7. Marinus Fedders, age 82, Orange City, died Saturday, Oct. 15, 1994 at the Orange City Municipal Hospital. Funeral services were held on Tuesday, Oct. 18 at 10:30 a.m. at the First Christian Reformed Church in Orange City. The Rev. Cornelis Venema officiated. Interment followed at West Lawn Cemetery in Orange City under the direction of the Van Etten-Oolman-Van Gelder Funeral Home in Orange City.
Marinus was born Sept. 9, 1912 at Orange City, the son of Gerrit and Nellie (Hofland) Fedders. He was raised at Orange City. On Jan. 26, 1938 he married Wilma Kroeze at Orange City. They farmed at Orange City until June of 1981 when they retired into town.
He was a member of the First Christian Reformed Church. Marinus and his wife enjoyed visiting with their family, both locally and when they traveled. He also appreciated his many friends at the Senior Citizens Center in Orange City.
Survivors include his wife; six children, Gerald Fedders and his wife Carol of Littleton, Colo., Mario Fedders and his wife Darlene of Orange City, Lila Rohde of Arcadia, Calif., Lee Fedders and his wife Char of Britt, LaDonna Fedders of Sioux Falls, S.D., and Ken Fedders and his wife Delaine of Britt; 12 grandchildren, Brian Fedders, Jane Ellens and her husband Roger, Douglas Fedders, Dawn Cooper and her husband Kevin, Mark Fedders and his wife Alethea, and their son, Matthew, Dana Fedders, Jennifer Fedders, Jason Fedders, Jessica Fedders, Andrew Fedders, Michael Fedders, and Ryan Fedders, and a sister, Grace Dykhuizen of Orange City. He was preceded in death by four brothers, Ben, John, Gerrit and Herman Fedders; a sister, Kate Jasper, and a sister and brother in infancy.
Source: Local newspaper after 10-15-1954.


Mrs. Wilma Fedders, age 85, of Orange City, passed away Tuesday, October 23, 2001, at the Orange City Municipal Hospital Long Term Care Facility.
A funeral service was held on Friday, October 26, at 1:30 p.m., at the First Christian Reformed Church in Orange City. The Rev. Timothy Owinga officiated. Interment followed at West Lawn Cemetery in Orange City under the direction of the Oolman Funeral Home.
Wilma was born August 6, 1916, at Orange City, the daughter of Gerbin and Elizabeth (Siebersma) Kroeze. She was raised in Orange City.
On January 26, 1938, she married Marinus Fedders at Orange City. They farmed at Orange City until 1981, when they retired into town. Mr. Fedders passed away October 15,1994, at Orange City. In May of 1996, Mrs. Fedders became a resident of the Pioneer Memorial Home in Orange City. In March of 2000, she transferred to the Long Term Care Facility. Wilma was a member of the First Christian Reformed Church and the church's Faith, Hope, and Love Circle. She also belonged to the Monica Society, where she helped with Cash for Trash, raising funds for the Orange City Christian School. She enjoyed doing word puzzles, embroidering, and crocheting.
Survivors include, five children, Gerald Fedders, and his wife, Carol, of Littleton, Colorado; Mario Fedders, and his wife Darlene, of Orange City; Lila, and her husband, Kemper Darnell, of Pasedena, California; LaDonna Fedders, of Sioux Falls, South Dakota; and Kenneth Fedders, and his wife, Delaine, of Britt; a daughter-in-law, Charolette Fedders of Britt; twelve grandchildren, Brian Fedders; Jane, and her husband, Roger Ellens; Douglas Fedders; Dawn, and her husband, Kevin Cooper; Mark Fedders, and his wife, Aletha; Darla, and her husband, Jason Pike; Jennifer, and her husband, Troy Faust; Jason Fedders; Jessica Fedders; Andrew Fedders; Michael Fedders; and Ryan Fedders; eleven great-grandchildren, Chad and Tyler Ellens; Kelsey, Kayla, Ashley, and Amber Cooper; Matthew, Adam, and Luke Fedders; Katlin Pike; and Mahayla Faust; five sisters, Lucy Faber; Gertrude, and her husband, Marion Wiersma; Matilda Newendorp; and Jennie, and her husband, Albert De Haan, all of Orange City; and Elizabeth, and her husband, Kenneth Vande Berg, of Arizona; a brother and his wife, Steve and Marcene Kroeze, of Orange City; and two sisters-in-law, Marilyn Kroeze and Bertha Kroeze, both of Orange City.
In addition to her husband, she was preceded in death by a son, LeeRoy Fedders, in 1994; a brother, Gary Kroeze; four half-sisters, Grace Wielenga, Jessie Huisman, Nellie Van Gelder, and Rena Huisman; three half-brothers, John, Harry, and Peter Kroeze; and three infant half-siblings.

Uit dit huwelijk:
1.  Gerald Fedders, geboren circa 1940.
Relatie met Carol NN.
2.  Mario Fedders, geboren circa 1942.
Relatie met Darlene NN.
3.  Lila Fedders, geboren circa 1945.
Relatie met Kemper Darnell.
4.  LaDonna Fedders, geboren circa 1947.
5.  Kenneth Fedders, geboren circa 1950.
Relatie met Delaine NN.
6.  Leeroy (Lee) Fedders, geboren op 19-08-1952, overleden op 25-10-1994 op 42-jarige leeftijd, begraven te Britt Hancock Co Iowa.

IX.396 Dick Fedders, geboren op 10-11-1911 te Carnes Sioux Co, overleden op 15-05-1994 te Garfield Appanoose IA op 82-jarige leeftijd.
He died on 15 May 1994 in Garfield, Appanoose, Iowa. He fell in a ditch fire at his farm. He was buried in Lebanon, Van Buren, Iowa. Mother's Day guests in the Dick Fedders home included the Marvin Fedders family of Le Mars and Mr. and Mrs. Vernon Fedders of Sioux City.

Zoon van Harm (Herman) Fedders (zie VIII.210) en Hiltje Mulder.
Gehuwd (1) 12-01-1938 te Ireton met Mae Irene Bonnema. geb. 28-12-1917 te Hawarden Sioux Co, ovl. op 16-07-1974 te Ireton Sioux Co.
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 21-05-1976 te Sioux Center Iowa met Magdalena Moerman, 55 jaar oud, geboren op 30-01-1921 te Ireton Iowa, overleden op 07-06-2011 te Sioux Center Iowa op 90-jarige leeftijd.  obituary  Dg. from Peter Moerman sr and Trijntje Schelling.
Sioux Center, Iowa -- Magdalena Rensink Fedders, 89, of Sioux Center died Tuesday, June 7, 2011, at Royale Meadows Care Center in Sioux Center.
A prayer service will be 10 a.m. Monday at Bethel Christian Reformed Church in Sioux Center. Burial will follow the prayer service in Memory Gardens Cemetery in Sioux Center. Memorial services will be 11 a.m. Monday at the church, with the Rev. Duane Tinklenberg officiating. Visitation will be 2 to 8 p.m. Sunday, with the family present 2 to 4 p.m., at Memorial Funeral Home in Sioux Center. Condolences may be posted online at www.MFHonline.com.
Magdalena Rensink Fedders was born 30-01-1921, to Peter Sr. and Tryntje (Schelling) Moerman on a farm near Ireton, Iowa.
On Jan. 31, 1940, Magdalena married William Rensink Jr. in Sioux Center. The couple farmed and raised their family northeast of Sioux Center. She enjoyed canning vegetables, fruits and meats.
William passed away, on Oct. 16, 1967, from a heart attack at age 48. Magdalena stayed on the farm until November 1971, at which time she moved into her mother's Sioux Center home following her mother's death. She worked for Sioux Center Community Hospital as an aid in the kitchen.
On May 21, 1976, Magdalena married Dick Fedders. The couple lived on Dick's farm west of Sioux Center. She enjoyed playing piano and being a housewife. In 1989, the couple moved back to the Sioux Center house to enjoy retirement and to spend time with their many grandchildren and great-grandchildren.
Dick passed away May 15, 1994, after falling into a ditch fire on his farm. Magdalena moved into Crown Pointe Assisted Living on March 10, 2005, after losing part of her eyesight due to a stroke. A second stroke later that year caused her to be declared legally blind. She was a resident of Royale Meadows Care Center since September 2005. Magdalena was an inspiration to the RNs and CNAs at Royale Meadows. She was dearly loved and will be greatly missed.
Survivors include three sons, Willard Rensink of Sioux Center, Phillip (Millie) Rensink of Ireton and Larry (Danita) Rensink of Corydon, Iowa; two daughters, Marilyn King of Sheldon, Iowa, and Arlene (Dennis) Noack of Sheldon; a daughter-in-law, Faye (Al) Vander Lugt of Maurice, Iowa; 25 grandchildren; 39 great-grandchildren; two brothers, Peter Jr. (Catherine) Moerman of Rock Valley, Iowa, and Paul (Darlene) Moerman of Plano, Texas; three sisters, Henrietta Olsen of Sioux Center, Nellie Rodenburgh of Grand Rapids, Mich., and Dena Cuperus of Jenison, Mich.; a sister-in-law, Alice Moerman of Sioux Center; from the Fedders family are four stepsons, Marvin (Glenda) Fedders of Le Mars, Iowa, Vern (Mary) Fedders of Le Mars, Merle (Guiselle) Fedders of Meadville, Pa., and Calvin Fedders of Kansas City, Mo.; two stepdaughters, Esther (Rev. Anthony) Louwerse of Holland, Mich., and Lorraine (Darwin) Post of Sioux Center; 16 step-grandchildren; 33 stepgreat-grandchildren; and numerous nieces and nephews.
She was preceded in death by her parents; two husbands, William Rensink and Dick Fedders; a son, Eugene Rensink; an infant daughter, Carla; a daughter-in-law, Gracia Rensink; a son-in-law, Gary King; a grandson, Steven Rensink; a grandson-in-law, Marty Coleman; three great-grandchildren; six brothers, Cornelius (Marie) Moerman, John (Shirley) Moerman, Adrian (Eleanor) Moerman, William Moerman, Arie Moerman and Leonard Moerman; a sister, Katherine Moerman; four brothers-in-law, Lane Attema, Henry Olsen, Jack Rodenburgh and Elmer Cuperus; and a stepgrandson, Kevin Post.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Marvin Fedders.
Relatie met Glenda NN.
2.  Vernon Fedders.
Relatie met Mary NN.
3.  Merle Fedders.
Relatie met Guiselle NN.
4.  Calvin Fedders.
5.  Esther Fedders.
Relatie met Anthony Louwerse, minister/ds.
6.  Lorraine Fedders.
Relatie met Darwin Post.

IX.409 Dick John Fedders, geboren op 16-08-1914 te Orange City, overleden op 12-03-2002 te Sioux Falls Minnehaha SD op 87-jarige leeftijd. He died on 12 Mar 2002 in Sioux Falls, Minnehaha, SD. Argus Leader (Sioux Falls, SD) - March 13, 2002  picture grave
Zoon van John Fedders (zie VIII.212) en Naatje (Nettie) Vink.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-01-1940 te Sheldon met Gertrude B. Dorsman, overleden 08-1995.
Sioux Falls - Dick Fedders, age 88, of Sioux Falls, SD, formerly of Sheldon, Iowa, died Tuesday, March 12, 2002, at Sioux Valley Hospital in Sioux Falls.
Funeral services will be Friday, March 15, 2002, at 10:30 a.m. at the Bethel Reformed Church in Sheldon, Iowa, with Pastor Brian Keeper officiating. Burial will be at 1:30 p.m. at the Nassau Township Cemetery of Alton, Iowa. Visitation will be 2 to 9 p.m. Thursday at the Sheldon Funeral Home in Sheldon with the family present from 7 to 8 p.m. He is the father of Kenneth and Richard Fedders, both of Sioux Falls.
Sheldon, Iowa -- Dick Fedders, 88, of Sioux Falls, S.D., formerly of Sheldon, died Tuesday, March 12, 2002, at Sioux Valley Hospital in Sioux Falls.
Services will be 10:30 a.m. Friday at Bethel Reformed Church in Sheldon, with the Revs. Brian Keepers and Terry Maassen officiating. Graveside services will be 1:30 p.m. Friday in Nassau Township Cemetery, Alton, Iowa. Visitation will be 2 to 9 p.m. today, with the family present 7 to 8 p.m., at Sheldon Funeral Service in Sheldon. Dick John Fedders, son of John and Nettie (Vink) Fedders, was born Aug. 16, 1914, in Carnes, Iowa. He lived his youth in the Orange City and Alton, Iowa areas, where he attended country school. He was united in marriage to Gertrude B. Dorsman of Sheldon, on Jan. 10, 1940, in Sheldon. They lived in Sheldon, where he owned and operated Fedders Hatchery on 1309 Railroad Ave., until retiring. Gertrude passed away in August 1995. Dick lived at the Christian Retirement Home in Sheldon until 1997, when he moved to the Inn on Westport in Sioux Falls. He was a member of Bethel Reformed Church in Sheldon and was the last living charter consistory member. He had been active in the church with youth leadership and teaching Sunday School and catechism. He was on the board of trustees for many years for Northwestern College in Orange City. He valued the importance of education. Dick was a loving husband, father, grandpa and great-grandpa. He was a prayer warrior for his family and church family.
Those left to cherish is memories are three sons and spouses, Kenneth and Crystal Fedders of Sioux Falls, Richard and Mary Fedders of Sioux Falls and Norman Fedders of Leonminster, Mass.; a daughter, Glenda Brislawn of Cedar Rapids, Iowa; nine grandchildren and spouses, Julie Aasen of Sioux Falls, Kurt Fedders of Sioux Falls, Lisa and Randy Brouwer of Sioux Falls, Scott and Kara Fedders of Colorado Springs, Colo., Tim Fedders of Colorado Springs, Theodora and Marc Champa of Fitchburg, Mass., Derick and Janna Fedders of Greenville, N.H., Brock Neff of Cedar Rapids and Alicia Brislawn of Cedar Rapids; six great-grandchildren; four sisters and spouses, Bernice Pruis of Hudsonville, Mich., Nettie and Henry Mellema of Orange City, Marie and John Maassen of Orange City, Johanna and Frank DeHaan of Hudsonville, Mich.; a brother, Gerald Fedders of Battle Creek, Iowa; and a stepsister and spouse, Alice and Arie Mans of Orange City.
He was also preceded in death by his parents and a half sister, Grace Nibbelink. Pallbearers will be Kurt, Scott, Tim and Derick Fedders, Brock Neff and Randy Brouwer. He was buried on 15 Mar 2002 in Nassau Township Cemetery, Alton, Sioux, IA.

Uit dit huwelijk:
1.  Kenneth Fedders.
Relatie met Crystal NN.
2.  Richard Fedders.
Relatie met Mary NN.
3.  Norman Fedders.
4.  Glenda Fedders.
Relatie met NN Brislawn.

Generatie X
 
X.5 Hendrik Gerrit Fidder, geboren op 25-09-1934 te Barneveld, zoon van Hendrik Jan Fidder (zie IX.1) en Gerritje Antonia Kok.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-02-1964 te Veenendaal met Hendrika Schoeman, 28 jaar oud, geboren op 05-05-1935 te Veenendaal.
Uit dit huwelijk:
1.  Erika Ingeborg Brigitte Monique Fidder, geboren op 17-09-1964 te Veenendaal.
2.  Desiree Evelien Nicolette Emily Fidder, geboren op 10-04-1966 te Veenendaal.

X.10 Dirk (Dick) Fidder, geboren op 21-07-1935, zoon van Albert Jan Fidder (zie IX.3) en Gerritje Jansen.
Relatie met Francisca H. (Inge) Donhuysen, geboren op 08-06-1940.
Uit deze relatie:
1.  Joyce Fidder.
2.  Kim Fidder.

X.14 Johan Jan Fidder, docent nederlands, geboren op 08-12-1931 te Zwolle, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.10) en Hermanna van Eelen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-12-1963 te Zwolle met Wilhelmina Seydell, 29 jaar oud, geboren op 05-01-1934 te Zwolle. Dg. van Berend Seydell en Hendrika Heite.
Uit dit huwelijk:
1.  Henrica Hermanna (Herma) Fidder, arts, geboren op 18-12-1964 te Heino.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-08-1994 te Boston met Oren Lev Ran, 31 jaar oud, arts, geboren op 31-01-1963 te Tel Aviv.
2.  Janine Martine Fidder, notaris, geboren op 10-06-1968 te Heino.
Samenwonend te Groningen met Derk Jan Wever, financ. adv. Geboren op 29-09-1964 te Nieuwe Pekela.

X.17 Johan Gerardus Fidder, schoolhoofd, geboren op 22-01-1936 te Zwolle, zoon van Hendrik Aart Fidder (zie IX.12) en Berendina Hendrika Hoogenkamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-07-1961 te Zwolle met Alberdina Willemina (Alie) van Olst, 24 jaar oud, geboren op 20-07-1936 te Wapenveld. Dg. van Jan van Olst en Jacoba Aartje van Piekeren.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacoba Aartje Fidder, geboren op 18-08-1965 te Emmen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-03-1993 te Kampen met Jan Sleurink, gemeente-ambtenaar, geboren te Kampen.
2.  Hendrik Aart Fidder, geboren op 17-05-1968 te Emmen.

X.19 Gerardus Willem Fidder, geboren op 14-11-1938 te Zwolle, ovl. op 19-08-2015 te Zelhem, zoon van Hendrik Aart Fidder (zie IX.12) en Berendina Hendrika Hoogenkamp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-12-1964 te Kampen met Marijke Adriana Gesina ten Kate, 22 jaar oud, geboren op 11-04-1942 te Hoogezand, overleden op 03-12-2011 te Zelhem op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Hortense Catharina Lisette (Tineke) Fidder, geboren op 31-12-1965 te Kampen.
Relatie met Geert Garritsen.
2.  Bernita Hedy Mariska Fidder, geboren op 16-09-1967 te Kampen.
Relatie met Leo Weusten.
3.  Nicolette Marijke Desiree Fidder, geboren op 05-10-1968 te Kampen.
Relatie met Arthur van Beek.

X.23 Gerrit Jan (Gerrit) Fidder, opzichter, geboren op 07-03-1937 te Zwolle, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.14) en Aaltje Meiberg.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-09-1958 te Zwolle met Aaltje (Aly) Bisschop, 22 jaar oud, geboren op 12-06-1936 te Zwolle. Dg. van Antonie Bisschop en Aaltje Bnnendijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Anita Fidder, geboren op 17-03-1959 te Zwolle.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-12-1989 te Zwolle met Gerard Pieter de Jong, 35 jaar oud, geboren op 12-08-1954.
2.  Jolanda Fidder, geboren op 25-01-1962 te Zwolle.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-10-1984 te Zwolle met Robert Herman Korendijk, 24 jaar oud, pens.adviseur, geboren op 08-02-1960 te Zwolle.

X.25 Albert (Ab) Fidder, geboren op 29-01-1941 te Zwolle, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.14) en Aaltje Meiberg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-03-1966 te Zwolle met Johanna (Janny) Luten, 21 jaar oud, geboren op 04-11-1944 te Dalfsen, overleden op 17-09-2009 te Zwolle op 64-jarige leeftijd. Dg. van Harm Jan Luten en Jantje Smeenge.
Uit dit huwelijk:
1.  Erik Fidder (zie XI.22).
2.  Astrid Fidder, geboren op 26-02-1969 te Zwolle.
Relatie met Marco Sala.

X.27 Hendrik (Hennie) Fidder, eig. Hotel Fidder te Zwolle, geboren op 02-02-1948 te Zwolle, overleden op 20-08-2002 te Zwolle op 54-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.14) en Aaltje Meiberg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-08-1973 te Zwolle met Leonie Johanna Maria Derksen, 28 jaar oud, geboren op 26-03-1945 te Rheden. Dg. van Hendrikus Theodorus Derksen en Johanna Everdina Es.
Uit dit huwelijk:
1.  Patrick Fidder, hotel-eigenaar, geboren op 15-03-1978 te Zwolle. Hotel Fidder
2.  Danielle Fidder, hotel-manager, geboren op 18-08-1980 te Zwolle. Gehuwd met NN Everts.

X.29 Gerrit Jan (Gait) Fidder, geboren op 21-06-1931 te Zwolle, overleden op 09-06-2009 te Zwolle op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie IX.16) en Hendrika Johanna Docter.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-03-1959 te Zwolle met Adriana Jacoba Hendrika (Ada) Bruggemans, 21 jaar oud, geboren op 24-08-1937 te Meppel. Dg. van Marinus Bruggemans en Geertje Jacoba Noot.
Uit dit huwelijk:
1.  Margreet Fidder, geboren op 23-10-1961 te Zwollerkerspel.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-04-1992 te Dalfsen met Everhard Hendrik (Henk) Bieleman, 30 jaar oud, geboren op 19-12-1961 te Epse.
2.  Anneke Fidder, geboren op 09-04-1963 te Zwollerkerspel.

X.40 Marinus (Rinie) Fidder, onderwijzer, geboren op 27-08-1954 te Kampen, zoon van Evert Fidder (zie IX.22) en Bastiaantje Verhey.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-06-1977 te Kampen met Geertruida Roelofina (Gea) Misker, 24 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 05-03-1953 te Emmen.
Uit dit huwelijk:
1.  Frans Jozef Fidder, geboren op 23-01-1982 te Urk.
2.  Sylvia Carolina Fidder, geboren op 17-10-1984 te Urk.

X.42 Theodoor (Theo) Fidder, scheepsbouwer, geboren op 16-07-1957 te Kampen, zoon van Evert Fidder (zie IX.22) en Bastiaantje Verhey.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1982 te Kampen met Martje (Margo) Visscher, 21 jaar oud, ziekenverzorgster, geboren op 10-08-1960 te Noord-Oostpolder. Dg. van Dirk Visscher en Jannetje van de Streek.
Uit dit huwelijk:
1.  Evelijn Fidder, geboren op 16-08-1986 te Kampen.
2.  Angela Fidder, geboren op 08-06-1989 te Kampen.

X.45 Gerard Fidder, geboren op 16-07-1949 te Kampen, zoon van Frederik Fidder (zie IX.26) en Adriana Lommers.
Gehuwd 1970 te Kampen met Alie Last, geboren op 21-07-1948 te Kampen.
Uit dit huwelijk:
1.  Arjan Fidder, geboren op 22-09-1971 te Kampen.
Relatie met Petra NN.

X.47 Cornelis (Cees) Fidder, electromonteur, geboren op 23-08-1952 te Kampen, zoon van Frederik Fidder (zie IX.26) en Adriana Lommers.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-03-1975 te Kampen met Joke Koelewijn, 22 jaar oud, geboren op 23-09-1952 te Stavoren. Dg. van Jan Koelewijn en Dien Heinen.
Uit dit huwelijk:
1.  Jurjan Fidder, geboren op 14-12-1977 te Meppel.
2.  Diana Fidder, geboren op 17-05-1980 te Meppel. Relatie met Ralph NN.
Relatie met Ralph NN.

X.56 Gerard Fidder, geboren op 25-05-1948 te Kampen, zoon van Jan Fidder (zie IX.28) en Annie Arends.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-02-1973 te Oostzaan met Ria Oud, 21 jaar oud, geboren op 08-10-1951 te Oostzaan.
Uit dit huwelijk:
1.  Geoffrey Fidder, geboren op 03-03-1977 te Zaandam.
2.  Cynthia Fidder, geboren op 11-10-1981 te Zaandam.

X.58 Johannes Gerardus Fidder, geboren op 16-06-1950 te Kampen, zoon van Jan Fidder (zie IX.28) en Annie Arends.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-05-1973 te Zaandam met Hannie Bonnevrie.
Uit dit huwelijk:
1.  Michel Fidder, geboren op 13-04-1974 te Zaandam.
2.  Raymond Fidder, geboren op 25-06-1977 te Zaandam.
3.  Daniel Fidder, geboren op 19-11-1980 te Zaandam.

X.62 Jan Fidder, geboren op 12-01-1955 te Kampen, zoon van Jan Fidder (zie IX.28) en Annie Arends.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-03-1980 te Purmerend met Wendy Wouts, 20 jaar oud, geboren op 01-07-1959 te Landsmeer. Dg. van Hendrik Bernard Wouts en Maria Josepha Wiedijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Barry Fidder, geboren op 11-02-1982 te Zaandam.
2.  Mariska Fidder, geboren op 18-01-1987 te Purmerend.

X.65 Harrie Fidder, geboren op 02-12-1958 te Oostzaan, zoon van Jan Fidder (zie IX.28) en Annie Arends.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-03-1990 te Gretna Green (Schotland) met Gilian Kirckhouse, 16 jaar oud, geboren op 08-03-1973 te Gretna Green (Schotland).
Uit dit huwelijk:
1.  Melissa Fidder, geboren op 11-04-1991 te Oostzaan.
2.  Ashley Fidder, geboren op 10-08-1993 te Zaandam.

X.76 Peter Fidder, administrateur, geboren op 11-03-1943 te Hulshorst, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.45) en Eibertje van de Streek.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-08-1972 te Nunspeet met Harma Westerink, 18 jaar oud, geboren op 27-10-1953 te Nunspeet. Dg. van Gerrit Westerink en Everdina Hendrika Junte.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Hendrik Ruben Fidder, geboren op 02-02-1973 te Bennekom.
2.  Esther Ingrid Gerdien Fidder, geboren op 21-09-1976 te Bennekom.

X.79 Derk Fidder, geboren op 21-03-1946 te Hulshorst, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.45) en Eibertje van de Streek.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1968 te Nunspeet met Hennie Grift, 21 jaar oud, geboren op 03-06-1946 te Putten. Dg. van Bessel Grift en Martha Timmer.
Uit dit huwelijk:
1.  Eiblin Henryke Fidder, geboren op 05-11-1969 te Arnhem.
2.  Bertrick Matthias Derk Fidder, geboren op 12-01-1974 te Arnhem.

X.83 Hendrik Fidder, geboren op 21-06-1953 te Hulshorst, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.45) en Eibertje van de Streek.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-03-1976 te Ermelo met Erica van de Hazel, 21 jaar oud, geboren op 19-02-1955 te Ermelo.
Uit dit huwelijk:
1.  Esmeralda Fidder, geboren op 04-09-1979 te Hulshorst.
2.  Margherita Fidder, geboren op 24-06-1983 te Zwolle.
3.  Elsemieke Fidder, geboren op 29-07-1987 te Hulshorst.

X.90 Peter Everhard Fidder, geboren op 27-12-1942 te Doornspijk, zoon van Evert Fidder (zie IX.49) en Martina Everdiena van Olst.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-10-1962 te Nunspeet, gescheiden circa 1981 van Hendrikje (Henny) Deetman, geboren op 07-11-1943 te Nunspeet. Dg. van Gerrit Jan Deetman en Reintje Bouw.
Uit dit huwelijk:
1.  Everhard Peter (Eddy) Fidder (zie XI.56).
2.  Gerrit Jan Fidder, process-operator, geboren op 26-12-1964 te Nunspeet.
Samenwonend te Biddinghuizen met Dorothe Margareta Poortman, geboren op 16-10-1966 te Harderwijk. Dg. van Harmen Poortman en Margaretha Maria Charlotte Pen.
3.  Andrew Fidder (zie XI.60).
4.  Martin Reinhoud (Marty) Fidder (zie XI.62).
5.  Regina Harriet (Queenie) Fidder, geboren op 23-08-1970 te Nunspeet.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-08-1996 te Elburg met Anton Frederik Draaisma, 27 jaar oud, geboren op 04-05-1969 te Elburg. Zn. van Klaas Draaisma en Grietje de Boer.
6.  Peter Paul Fidder, zeeman, geboren op 25-11-1971 te Nunspeet.

X.96 Willem Cornelis (Wilco) Fidder, management innovation, geboren op 04-08-1951 te Doornspijk, zoon van Evert Fidder (zie IX.49) en Martina Everdiena van Olst.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-09-1977 te Doornspijk met Dirkje Bijgje van Urk, 23 jaar oud, geboren op 13-03-1954 te Doornspijk. Dg. van Dubbele van Urk en Jannie Hooghordel.
Uit dit huwelijk:
1.  Kristel Carleen Fidder, geboren op 11-02-1983 te Amsterdam.
2.  Casper Ruben Fidder, geboren op 07-05-1987 te Almere.

X.98 Andries Albert Fidder, geboren op 29-06-1954 te Doornspijk, zoon van Evert Fidder (zie IX.49) en Martina Everdiena van Olst.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-07-1978 te Harderwijk met Liesbeth Bruinink, 26 jaar oud, kleuterleidster, geboren op 21-07-1952 te Harderwijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Arno Fidder, geboren op 23-08-1980 te Apeldoorn.
2.  Marnix Fidder, geboren op 04-04-1983 te Kampen.
3.  Robin Fidder, geboren op 09-07-1986 te Beilen.
4.  Tobias Fidder, geboren op 07-01-1990 te Beilen.

X.100 Martina Evelijne Fidder, geboren op 29-05-1956 te Doornspijk, dochter van Evert Fidder (zie IX.49) en Martina Everdiena van Olst.
Kind:
1.  Jorick Fidder, geboren op 13-03-1991 te Haarlem.

X.103 Cornelis Fidder, landbouwer, geboren op 25-07-1909 te Nunspeet, overleden op 27-05-1995 te Nunspeet op 85-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.54) en Hendrikje (Heintje) Timmer.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-10-1937 te Nunspeet met Wijmpje van Klompenburg, 22 jaar oud, geboren op 28-12-1914 te Nunspeet. Dg. van Dries van Klompenburg en Wiecheltje Westhuis.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrikje (Hennie) Fidder, geboren op 06-03-1938 te Nunspeet.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-04-1960 te Nunspeet met Marinus Jacob Kluinhaar, 26 jaar oud, uitvoerder, geboren op 30-07-1933 te Nunspeet.
2.  Dries Fidder (zie XI.76).

X.109 Gerrit Fidder, kruideniersbediende, geboren op 26-09-1918 te Nunspeet, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.54) en Hendrikje (Heintje) Timmer.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-03-1945 te Ermelo met Gerritje (Garre) ten Brink, 21 jaar oud, geboren op 01-07-1923 te Nunspeet, overleden 08-2011 te Nunspeet. Dg. van Eibert ten Brink en Cornelisje Lokhorst.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrikje Fidder, geboren op 01-05-1944 te Nunspeet.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 02-05-1962 te Nunspeet met Peter Mulder.
2.  Eibert Fidder (zie XI.80).
3.  Gerrit Fidder (zie XI.82).
4.  Kornelisje (Korrie) Fidder, politie-ambtenaar, geboren op 16-02-1964 te Nunspeet.
Samenwonend te Zuidland met Godert Antony van Wezep, bedrijfsleider, geboren op 17-04-1964 te Elburg.

X.111 Peter Fidder, geboren op 06-02-1920 te Nunspeet, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.54) en Hendrikje (Heintje) Timmer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-03-1945 te Nunspeet met Aleida Ponsteen, 23 jaar oud, geboren op 23-03-1921 te Nunspeet. Dg. van Peter Poinsteen en Evertje Bonestro.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrikje Fidder, geboren op 10-09-1945 te Nunspeet.
2.  Gerrit Fidder (zie XI.87).
3.  Eefje Fidder, geboren op 02-07-1948 te Nunspeet.
4.  Peter Fidder (zie XI.90).
5.  Cornelis Fidder (zie XI.92).
6.  Alex Fidder, chemisch analist, geboren op 10-11-1960 te Nunspeet.
7.  Jan Willem Fidder (zie XI.95).

X.115 Peter Fidder, grondwerker/opperman, geboren op 07-01-1916 te Nunspeet, overleden op 02-10-1990 op 74-jarige leeftijd, zoon van Lubbert Fidder (zie IX.56) en Arendje van der Snee.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-04-1946 te Nunspeet met Hendrikje van Oosten, 19 jaar oud, geboren op 23-11-1926 te Nunspeet, overleden op 08-11-2009 te Nunspeet op 82-jarige leeftijd. Dg. van Jacob van Oosten en Gerrigje Bonhof.
Uit dit huwelijk:
1.  Lubbert (Bertus) Fidder (zie XI.97).
2.  Gerrigje (Gerry) Fidder, geboren op 12-09-1948 te Nunspeet.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-09-1968 te Nunspeet met Mannes de Groot.
3.  Arendina (Ineke) Fidder, geboren op 10-11-1963 te Ermelo, ovl. op 03-01-2020 te Zwolle.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-02-1984 te Ermelo met Leendert Jan (Leo) Spijkerboer, 20 jaar oud, geboren op 05-11-1963 te Ermelo, ovl. op 26-03-2017 te Elburg.

X.117 Lubbertus Fidder, landbouwer/kabelwerker, geboren op 07-01-1916 te Nunspeet, overleden op 16-10-1982 te Zwolle op 66-jarige leeftijd, zoon van Lubbert Fidder (zie IX.56) en Arendje van der Snee.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-12-1950 te Nunspeet met Gerrigje van Beekhuizen, 24 jaar oud, geboren op 04-10-1926 te Ermelo, ovl. op 11-10-2014 te Nunspeet.
Uit dit huwelijk:
1.  Arendje Fidder, geboren op 16-06-1951 te Nunspeet, overleden op 16-06-1952 te Zwolle op 1-jarige leeftijd.
2.  Arend Fidder, geboren op 14-05-1953 te Nunspeet. Gehuwd met Beerdje NN.
3.  Albertus Fidder, geboren op 28-01-1955 te Nunspeet. Gehuwd met Hanny NN.
4.  Martien Dirk Fidder, geboren op 18-04-1966 te Nunspeet.

X.128 Jan Fidder, metaalbewerker, geboren op 26-03-1919 te Nunspeet, overleden op 24-12-1983 te Hulshorst op 64-jarige leeftijd, zoon van Dries Fidder (zie IX.65) en Gerritje Fijn.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-10-1947 te Nunspeet met Hendrikje van den Berg, 30 jaar oud, geboren op 03-11-1916 te Nunspeet. Dg. van Hermanus van den Berg en Hendrikje Bouw.
Uit dit huwelijk:
1.  Dries Fidder, geboren op 04-05-1948 te Nunspeet.
2.  Hendrika Aartje Fidder, geboren op 10-04-1949 te Nunspeet.
3.  Hermanus Fidder (zie XI.109).
4.  Gerrit Fidder, geboren op 08-12-1961 te Nunspeet.

X.144 Peter Fidder, geboren op 06-02-1920 te Nunspeet, overleden op 18-03-1957 te Ermelo op 37-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.78) en Metje Drost.
Gehuwd foto53 op 23-jarige leeftijd op 25-06-1943 te Nunspeet met Hendrikje van Beekhuizen, 26 jaar oud, geboren op 10-12-1916 te Nunspeet. Dg. van Albert van Beekhuizen en Matke Kroon.
Uit dit huwelijk:
1.  Peter Fidder, geboren op 24-09-1943 te Nunspeet.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-09-1965 te Nunspeet met Aartje Hop, 22 jaar oud, geboren op 04-02-1943 te Nunspeet. Dg. van Hendrik Hop en Jannetje Lachenal.
2.  Albert Fidder (zie XI.114).
3.  Metje Fidder, geboren op 18-03-1957 te Nunspeet.

X.146 Frank Fidder, bakker, geboren op 20-09-1922 te Nunspeet, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.78) en Metje Drost.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 02-06-1943 te Harderwijk met Wijmpje Dekker, 20 jaar oud, geboren op 15-03-1923 te Hierden, overleden op 08-02-1966 te Apeldoorn op 42-jarige leeftijd. Dg. van Willem Dekker een Wijmpje Keizer.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 28-05-1969 te Ermelo met Jannetje Bloemheuvel, 45 jaar oud, geboren op 05-10-1923 te Linschoten, overleden op 17-07-1977 te Ermelo op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 55-jarige leeftijd op 26-01-1978 te Ermelo met Alberdina van Dueren-d'Hollander, 38 jaar oud, geboren op 09-03-1939 te Fijnaart/Heiningen, 'Dg. van Philippus van Dueren-d'Hollander en Willemijntje Groeneveld.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Willem Fidder (zie XI.117).
2.  Gerrit Fidder (zie XI.119).

X.150 Hendrik Fidder, geboren op 02-06-1924 te Nunspeet, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.78) en Metje Drost.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-10-1947 te Nunspeet met Gerritje Franken, 22 jaar oud, geboren op 30-06-1925 te Nunspeet. Dg. van Evert Franken en Maartje Franken.
Uit dit huwelijk:
1.  Metje Fidder, geboren op 07-02-1949 te Hulshorst.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-05-1969 te Nunspeet met Aalt van Tongeren.
2.  Maasje Fidder, geboren op 12-11-1954 te Hulshorst.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-06-1977 te Nunspeet met Aalt van der Horst, 24 jaar oud, geboren op 01-09-1952 te Nunspeet.
3.  Gerritje Hendrika Fidder, geboren op 14-02-1958 te Hulshorst.
4.  Evertje Fidder, geboren op 02-01-1961 te Hulshorst.
5.  Hendrik Fidder, geboren op 04-05-1965 te Hulshorst.

X.152 Lubbert Fidder, geboren op 12-08-1926 te Nunspeet, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.78) en Metje Drost.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-04-1952 te Harderwijk met Heintje Franken, 25 jaar oud, geboren op 13-05-1926 te Harderwijk. Dg. van Gerrit Franken.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Fidder (zie XI.128).
2.  Heintje Fidder, geboren op 04-07-1957 te Ermelo.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-03-1979 te Elburg met Reyer Lokhorst, 23 jaar oud, uitvoerder, geboren op 22-11-1955 te Doornspijk.
3.  Metje Petronella Fidder, geboren op 11-10-1958 te Ermelo.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-03-1981 te Nunspeet met Rijk Willem Westhuis, 23 jaar oud, hoofd voeding bej.tehuis, geboren op 17-03-1958 te Nunspeet.
4.  Lubbert (Bert) Fidder (zie XI.134).

X.154 Gerrit Fidder, geboren op 30-10-1927 te Nunspeet, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.78) en Metje Drost.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1951 te Nunspeet met Rika Visser, 20 jaar oud, geboren op 04-04-1931 te Vierhouten. Dg. van Aart Visser en Rietje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Fidder, bouwvakker, geboren op 12-03-1952 te Hulshorst.
2.  Rikje Jannetta Fidder, geboren op 11-03-1955 te Hulshorst.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 27-05-1977 te Nunspeet met Gerrit Rekers, 24 jaar oud, bouwvakker, geboren op 08-06-1952 te Nunspeet, overleden op 04-05-1978 te Zwolle op 25-jarige leeftijd. Zn. van Jacob Rekers en Stijntje Berghorst.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 09-05-1986 te Amstelveen met Erik Gout, 29 jaar oud, geboren op 09-05-1957 te Amsterdam. Zn. van Cornelis Pieter Gout en Jannetje Hettema.
3.  Aart Fidder (zie XI.140).
4.  Peter Fidder (zie XI.142).
5.  Martin Fidder, geboren op 29-09-1960 te Hulshorst.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1987 te Nunspeet met Hetty Olthuis.
6.  Jan Fidder (zie XI.147).
7.  Rina Gerda Fidder, geboren op 21-02-1966 te Hulshorst.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-09-1987 te Nunspeet met Edward James (Eddy) van Genderen, 25 jaar oud, geboren op 28-11-1961 te Ede.

X.160 Marinus Fidder, metselaar, geboren op 03-09-1933 te Nunspeet, overleden op 23-06-1973 te Harderwijk op 39-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.78) en Metje Drost.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-07-1954 te Doornspijk met Gerritje van Hattem, 23 jaar oud, geboren op 26-09-1930 te Doornspijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Fidder, geboren op 03-06-1955 te Doornspijk.
2.  Jacob Fidder, geboren op 17-11-1957 te Nunspeet.
3.  Metje Fidder, geboren op 07-04-1960 te Nunspeet.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-12-1987 te Nunspeet met NN Fortuin, 28 jaar oud, geboren op 15-09-1959 te Pingjum.
4.  Aalt Fidder (zie XI.155).
5.  Marinus Fidder (zie XI.157).

X.163 Lubbert Fidder, geboren op 24-04-1928 te Nunspeet, zoon van Lubbert Fidder (zie IX.80) en Jannetje Bos.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-09-1954 te Oudewater met Gerritje Heintje Hagoort, 24 jaar oud, geboren op 08-09-1930 te Oudewater.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerritje Fidder, geboren op 19-04-1956 te Waddinxveen.
2.  Joan Gretha Fidder, geboren op 21-09-1960 te Waddinxveen.
3.  Frank Michael Fidder (zie XI.161).
4.  Angelique Desiree Fidder, geboren op 29-04-1966 te Boxtel.

X.169 Gerrit Fidder, geboren op 17-06-1934 te Nunspeet, overleden 02-2009 te Harderwijk, zoon van Lubbert Fidder (zie IX.80) en Jannetje Bos.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-08-1959 te Harderwijk met Maria Ruitenbeek, 22 jaar oud, geboren op 01-06-1937 te Harderwijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Jaqueline Fidder, geboren op 26-05-1961 te Harderwijk.
2.  Jannetje Fidder, geboren op 09-06-1965 te Harderwijk.

X.171 Frank Fidder, geboren op 21-01-1936 te Nunspeet, zoon van Lubbert Fidder (zie IX.80) en Jannetje Bos.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-11-1964 te Oud-Alblas met Dirkje Janna Kortleve, 23 jaar oud, geboren op 14-06-1941 te Sliedrecht.
Uit dit huwelijk:
1.  Roland Arno Fidder, geboren op 30-07-1965 te Nunspeet.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-03-1989 met Jacqueline van Tricht.
2.  Eric Lucien Fidder, geboren op 30-07-1965 te Nunspeet.
3.  Inge Jolanda Fidder, geboren op 15-07-1969 te Nunspeet.

X.173 Hendrik Jan (Henk) Fidder, geboren op 11-05-1941 te Nunspeet, zoon van Lubbert Fidder (zie IX.80) en Jannetje Bos.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-09-1967 te Zwolle met Jantiena (Janny) van Berkum, geboren op 22-10-1942 te Zwollerkerspel, ovl. op 30-05-2017 te Zwolle. Dg. van Jan van Berkum en Trijntje Gols.
Uit dit huwelijk:
1.  Marcel Lucien Fidder, geboren op 26-08-1968 te Nunspeet. Relatie met Veronique NN.
2.  Diana Jessyca Fidder, geboren op 18-01-1971 te Nunspeet.

X.175 Hendrik Fidder, landarbeider/werkman, geboren op 23-07-1907 te Amsterdam, overleden op 22-04-1985 te Hilversum op 77-jarige leeftijd, zoon van Aaltje Fidder (zie IX.84).
Gehuwd circa 1930 met Jannetje Plooy, geboren op 09-09-1910 te Loosdrecht, overleden op 23-05-1996 te Hilversum op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacoba Cornelia Fidder, geboren op 18-06-1931 te Hilversum, overleden op 12-04-1999 te Hilversum op 67-jarige leeftijd, begraven te Bilthoven.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-06-1953 te Hilversum met Jan Leeuw, 24 jaar oud, geboren op 28-10-1928 te Glanerbrug, begraven te Bilthoven.
2.  Aaltje Andrea Fidder, geboren op 15-11-1934 te Hilversum, overleden op 13-08-1981 te Weesp op 46-jarige leeftijd.
3.  Hendrik Jan Fidder (zie XI.175).
4.  Johannes Marinus Fidder (zie XI.177).
5.  Joke Kathie Fidder, geboren op 24-10-1947 te Hilversum.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-10-1967 te Hilversum met Johannes Dirk van Kuik, geboren op 09-07-1974 te Hilversum.

X.179 Jan Fidder, verftechn. adv. Geboren op 21-04-1915 te Nunspeet, overleden op 03-08-1983 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd. Hij had later een relatie met M.A. de Lange in Rotterdam. Zoon van Jan Fidder (zie IX.86) en Janneke van Berkum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1938 te Elburg met Jentje Tatje, 19 jaar oud, geboren op 20-08-1918 te Elburg, overleden op 12-06-1972 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder (zie XI.181).
2.  Ronald Fidder (zie XI.183).

X.183 Hendrikus (Rikus) Fidder, adm. medewerker, geboren op 06-12-1945 te Nunspeet, overleden op 10-03-1990 te Uddel op 44-jarige leeftijd, zoon van Lubbertus Fidder (zie IX.90) en Beertje Berghuis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-08-1970 te Nunspeet met Hendrikje (Hennie) Lachenal, 23 jaar oud, geboren op 23-10-1946 te Nunspeet. Dg. van Jan Lachenal en Hendrikje Haverkamp.
Uit dit huwelijk:
1.  Lubbertus (Bert) Fidder, grafisch medewerker, geboren op 26-09-1972 te Nunspeet.
Gehuwd met Maruschka Brouwer.
Uit dit huwelijk:
Jip Fidder
.
2.  Henri Fidder, incidentcoördinator Allinq, geboren op 18-05-1976 te Nunspeet.
Gehuwd op 14-08-2014 met Imirty (Monique) Sardjoe.
Uit dit huwelijk:
Memphis Henrikus Fidder, geb. op 28-02-2017 te Zeewolde.

X.187 Hendrikus Fidder, adm. medewerker, geboren op 26-03-1948 te Nunspeet, zoon van Hendrikus (Rikus) Fidder (zie IX.94) en Gezina Mensen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-09-1970 te Harderwijk met Hendrikje (Henny) Smienk, 21 jaar oud, geboren op 19-06-1949 te Hierden.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrikus Gerard (Hendri) Fidder, geboren op 19-08-1974 te Harderwijk.
2.  Gerriette Jeanette (Gerda) Fidder, geboren op 03-11-1979 te Harderwijk.

X.189 Jan Fidder, geboren op 18-04-1912 te Oldebroek, overleden op 19-01-1978 te Apeldoorn op 65-jarige leeftijd, zoon van Diesmer Fidder (zie IX.102) en Wichertje Eibrink.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1934 te Apeldoorn met Petertje Rens, geboren 1915 te Apeldoorn, overleden op 07-03-1995 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
1.  Diesmer Fidder, fabrieksarbeider/schilder/mijnwerker, geboren op 25-06-1935 te Apeldoorn, overleden op 25-03-1996 te Apeldoorn op 60-jarige leeftijd.

X.201 Harmen Fidder, winkelbediende, geboren op 04-02-1929 te Grafhorst, overleden op 21-06-2008 te Grafhorst op 79-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.112) en Geertje Schinkel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-01-1957 te Kampen met Hendrika Kroneman, 22 jaar oud, geboren op 05-04-1934 te Kampen, overleden op 23-11-2003 te Grafhorst op 69-jarige leeftijd. Dg. van Hermanus Kroneman en Driesje Leene.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertje (Geke) Fidder, geboren op 25-06-1958 te Grafhorst.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-06-1978 te IJsselmuiden met Willem Kamp, 23 jaar oud, bouwkundig opzichter, geboren op 01-07-1954 te Utrecht. Zn. van ds. Willem Kamp en Elizabeth Rijke.
2.  Driesje Hermanna (Herma) Fidder, geboren op 13-02-1962 te Grafhorst.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-04-1992 te Grafhorst met Hendrik Nicolaas (Henk) Veerman, 27 jaar oud, adm.medewerker, geboren op 13-11-1964 te Rouveen.

X.203 Gerrit Fidder, hovenier/koster te Kampen, geboren op 04-05-1936 te Grafhorst, ovl. op 09-12-2013 te IJsselmuiden, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.112) en Geertje Schinkel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-12-1962 te Kampen met Gezina de Jong, 20 jaar oud, geboren op 02-05-1942 te Kampen. Dg. van Willem de Jong en Willempje Wachterveld.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertje (Geke) Fidder, geboren op 03-12-1963 te Kampen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-06-1987 te Kampen met Aart van de Noort, 25 jaar oud, onderwijzer, geboren op 13-01-1962 te Rijssen. Zn. van Gerhard van de Noort en Janna van Beverdam.
2.  Willem Fidder (zie XI.196).

X.205 Lammert Fidder, geboren op 15-06-1945 te Oldebroek, zoon van Hendrik Jan Fidder (zie IX.123) en Hanna Gerridina Klock.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-03-1973 te Harderwijk met Annie Petersen, 22 jaar oud, geboren op 26-01-1951 te Harderwijk. Dg. van Dirk Petersen en Antje Merens.
Uit dit huwelijk:
1.  Angelique Miranda Fidder, geboren op 03-02-1978 te Harderwijk.

X.207 Harmen Fidder, ambtenaar, geboren op 02-02-1947 te Doornspijk, zoon van Hendrik Jan Fidder (zie IX.123) en Hanna Gerridina Klock.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-10-1972 te Doornspijk met Jennigje Bosch, 19 jaar oud, geboren op 20-09-1953. Dg. van Jan Bosch en Jantje Lokhorst.
Uit dit huwelijk:
1.  Hanna Gerridina Fidder, geboren op 25-01-1970 te Zwolle.
2.  Jan Fidder, geboren op 16-03-1977 te Doornspijk.

X.209 Gerrit Jan Fidder, boekhouder, geboren op 20-01-1948 te Doornspijk, zoon van Hendrik Jan Fidder (zie IX.123) en Hanna Gerridina Klock.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-03-1969 te Doornspijk met Driesje Hoekerd, 18 jaar oud, geboren op 17-11-1950 te Oldebroek. Dg. van Cornelis Tijmen Hoekerd en Driesje Pater.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Jan Fidder, geboren op 25-01-1970 te Zwolle.
2.  Driesje Danielle Fidder, geboren op 19-03-1974 te Zwolle.

X.211 Beerd Fidder, loodgieter, geboren op 05-05-1952 te Doornspijk, zoon van Hendrik Jan Fidder (zie IX.123) en Hanna Gerridina Klock.
Gehuwd circa 1984 te Elburg met Helena Jannetje Kion, geboren op 27-07-1960 te Haarlem. Dg. van Leonardus Jacobus Lion en Petronella S. Stijger.
Uit dit huwelijk:
1.  Perona Fidder, geboren op 08-07-1986 te Zwolle.

X.216 Jan Fidder, kaasmaker/stoker/melkcontroleur, geboren op 17-03-1918 te Doornspijk, overleden op 11-09-1989 te IJmuiden op 71-jarige leeftijd, zoon van Harmen Fidder (zie IX.132) en Jantje Fidder (zie IX.129).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-06-1940 te Oudorp met Johanna Margaretha (Gre) Wapstra, 20 jaar oud, geboren op 28-10-1919 te Oudorp.
Uit dit huwelijk:
1.  Harmen (Harry) Fidder (zie XI.204).
2.  Daniel Gerard Fidder (zie XI.206).
3.  Janny Margaretha Fidder, geboren op 13-08-1948 te Alkmaar.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-09-1967 te IJmuiden met Cornelis (Cees) van de Nieuwendijk, 26 jaar oud, geboren op 25-07-1941 te IJmuiden. Zn. van Pieter van den Nieuwendijk en Mary de Boer.
4.  Marianne Fidder, geboren op 14-09-1955 te Leiden.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 09-08-1974 met Johan Tol, 24 jaar oud, geboren op 30-11-1949.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 26-04-1991 te Haarlem met Douwe Lap, 45 jaar oud, geboren op 04-03-1946.
5.  Sonja Fidder, geboren op 07-02-1962 te Velsen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22-01-1982 met Hein M. Ettema, 22 jaar oud, geboren op 06-03-1959.

X.218 Gerrit Fidder, geboren op 24-11-1921 te Doornspijk, zoon van Harmen Fidder (zie IX.132) en Jantje Fidder (zie IX.129).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-02-1954 te Zaandam met Cornelia Johanna Quist, 31 jaar oud, geboren op 07-10-1922 te Noord Gouwe.
Uit dit huwelijk:
1.  Jose Fidder, geboren op 25-01-1957 te Den Helder.
2.  Anja (Anita) Fidder, geboren op 05-02-1960 te Den Helder.
3.  Marja Fidder, geboren op 05-02-1960 te Den Helder.

X.223 Albertus Fidder, geboren op 14-12-1932 te Callantsoog, zoon van Harmen Fidder (zie IX.132) en Jantje Fidder (zie IX.129).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 08-06-1955 te Den Helder, gescheiden na 27 jaar op 02-03-1983 te Veldhoven van Wilhelmina Frederika Josina Blommers, geboren op 29-11-1932 te Tjimahi (Ned.Indie). Dg. van Hendrik Carl Blommers en Wilhelmina Frederika Josina Nicodem.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 03-06-1988 te Veldhoven met Wilhelmina Maria Geertruida Trienekes, 50 jaar oud, geboren op 03-06-1938 te Venlo. Dg. van Wilhelmus Hubertus Johannes Maria Trienekes en Gertrud Wilhelmina Wennekes.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Wilhelmina Frederika Josina (Wilma) Fidder, geboren op 21-02-1956 te Den Helder.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-03-1978 te Veldhoven met Bauke Tjerk Adriaan Lobbezoo, 21 jaar oud, ing. weg-en waterbouw, geboren op 23-02-1957 te Eindhoven.
2.  Jantje Hendrika (Janny) Fidder, geboren op 13-09-1957 te Den Helder.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-02-1979 te Veldhoven met Jacobus Johannes Carolina (Jack) Hendriks, 20 jaar oud, traffic manager, geboren op 22-04-1958 te Eindhoven.
3.  Lidia Margaretha (Lia) Fidder, geboren op 12-02-1962 te Den Helder.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-01-1985 te Eindhoven met Arno van Grinsven, 25 jaar oud, geboren op 01-01-1960 te Geldrop.

X.232 Hendrik Fidder, computer technicus, geboren op 17-02-1934 te Bandoeng (Ned.Indie), zoon van Hendrik Fidder (zie IX.130) en Theodora Johanna Kuypers.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1954 te Amsterdam, gescheiden 07-1989 te Amsterdam van Hester Wilhelmina Christina Anröchte, geb. op 23-03-1933 te Amsterdam, dg. van Christianus Johannes Anröchte en Wilhelmina Johanna Hesterina van Blijenburgh.
Uit dit huwelijk:
1.  Henk Christiaan Fidder (zie XI.224).
2.  Hester Fidder, onderneemster, geboren op 13-08-1958 te Katwijk.
3.  Edward Karel Fidder, bouwkundig tekenaar, geboren op 25-07-1959 te Katwijk.
4.  Karin Fidder, secretaresse, geboren op 02-07-1961 te Den Helder.

X.234 Eddy Fidder, montage-inspecteur, geboren op 30-08-1944 te Arnhem, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.130) en Theodora Johanna Kuypers.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-12-1969 te Huissen met Janny Lamers, 22 jaar oud, geboren op 20-06-1947 te Huissen. Dg. van Johannes Cornelis Lamers en Hendrika Petronella de Graaf.
Uit dit huwelijk:
1.  Edwin Fidder, geboren op 17-01-1971 te Arnhem.
2.  Marco Fidder, geboren op 31-08-1973 te Arnhem.

X.236 Jan Fidder, 1947 soldaat in Ned Indie/tuinman/metaalbewerker, geboren op 21-11-1923 te Ermelo, overleden op 08-07-1991 te Emmen op 67-jarige leeftijd, zoon van Jacob Fidder (zie IX.138) en Hendrika Hofman.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 31-01-1947 te Tjiandoer (Ned.Indie), gehuwd voor de kerk op 15-05-1948 te Hulshorst, gescheiden na 2 jaar op 25-10-1949 te Den Haag van Maria Wilhelmina van der Mijn, geboren op 04-08-1929 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 24-04-1952 te Zeist met Jannetje Zoeten, 25 jaar oud, geboren op 25-08-1926 te Barneveld.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Jakob Joan (Jack) Fidder, geboren op 30-09-1965 te Zeist.

X.241 Antoni Fidder, geboren op 16-11-1926 te Voorst, zoon van Jacob Fidder (zie IX.138) en Hendrika Hofman.
Gehuwd circa 1952 met Lamberta Willemina van Grafhorst, geboren op 16-02-1935.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob (Jaap) Fidder, geboren op 01-12-1952 te Nunspeet.
2.  Hendrikje Fidder, geboren op 23-07-1954 te Nunspeet, overleden op 01-04-1972 te Nunspeet op 17-jarige leeftijd. Zij is verongelukt.

X.245 Jan Meewes Fidder, autoverkoper, geboren op 15-02-1941 te Zwolle, zoon van Gerrit Fidder (zie IX.141) en Hendrikje Schiphorst.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-07-1964 te Zwolle, gescheiden circa 1990 van Johanna Wilhelmina Zomerdijk, geboren op 12-09-1942 te Zwolle.
Uit dit huwelijk:
1.  Henriette Fidder, geboren op 03-01-1965 te Zwolle.

X.249 Hendrik Jan Fidder, fijnbankwerker, geboren op 23-12-1933 te Almelo, zoon van Jan Fidder (zie IX.147) en Gerritdina Ebrecht.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-07-1959 te Zwolle met Lamberdina Geerts, 22 jaar oud, geboren op 31-05-1937 te Oudleusen. Dg. van Albert Jan Geerts en Gerrigje Nagel.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrigje (Gerda) Fidder, geboren op 03-11-1960 te Holten.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-06-1983 te Holten met John Hendrik Jacob van der Linden, 28 jaar oud, prod.chef, geboren op 11-09-1954 te Rotterdam. Zn. van Jan Hendrik Arend van der Linden en Albertdina Ulfman.
2.  Jan Fidder (zie XI.237).
3.  Albert Jan (Bert) Fidder (zie XI.239).
4.  Gerritdina (Ingrid) Fidder, adm. medewerkster, geboren op 23-09-1966 te Rijssen.
Samenwonend te Lemele met Hermannus Johannes (Herman) Aaltink.

X.251 Jan Harmen Fidder, geboren op 14-03-1941 te Zwolle, zoon van Jan Fidder (zie IX.147) en Gerritdina Ebrecht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-07-1964 te Zwolle met Derkje Pelleboer, 25 jaar oud, schoonheidsspec./kapster, geboren op 18-12-1938 te Zwolle. Dg. van Jan Pelleboer en Hendrika Johanna Hegeman.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Fidder, geboren op 12-12-1964 te Zwolle.
2.  Hendrika Johanna Fidder, geboren op 11-11-1967 te Dalfsen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-07-1994 te Haaksbergen met Fred van Sonsbeek.

X.258 Dries Fidder, brandweerman, geboren op 08-06-1944 te Kampen, zoon van Antonie Fidder (zie IX.149) en Jansje Esselink.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 12-02-1965 te Kampen, gescheiden circa 1982 van Geesje Hanekamp, geboren op 02-09-1946. Dg. van Willem Hanekamp en Marie Ekkel.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 27-03-1985 te Kampen met Mirjam Annette Lucas, 28 jaar oud, geboren op 16-04-1956. Dg. van Jack Lucas en Janny Bijlsma.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Annemarie Fidder, geboren op 21-07-1968 te Kampen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-09-1989 te Dronten met Martijn de Groot, 29 jaar oud, scheepsbouwer, geboren op 02-02-1960 te Dronten.
2.  Desire Fidder, geboren op 24-06-1971 te Kampen.
3.  Annet Fidder, geboren op 29-05-1972 te Kampen.

X.267 Evert Fidder, chauffeur, geboren op 12-03-1944 te Oldebroek, zoon van Jannes Fidder (zie IX.151) en Gerritje van de Weg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-12-1970 te Kampen met Hermina Kroon, 23 jaar oud, geboren op 25-09-1947 te Kampen. Dg. van Hermanus Kroon en Maria Elizabeth Malenstohrt.
Uit dit huwelijk:
1.  Johan Fidder, geboren op 06-03-1971 te Kampen.
2.  Maria Elizabeth (Liesbeth) Fidder, geboren op 08-03-1974 te Kampen.
Samenwonend te Kampen met Klaas Christoffels, schilder, geboren op 26-09-1968 te Kampen.

X.282 Bernard Fidder, hovenier, geboren op 19-10-1937 te Enschede, zoon van Jan Fidder (zie IX.170) en Hendrika Johanna Volkers.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-08-1965 te Enschede met Johanna Geertruida Buist, 25 jaar oud, geboren op 21-10-1939 te Enschede.
Uit dit huwelijk:
1.  Monique Fidder, secretaresse, geboren op 26-12-1968 te Enschede.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-08-1995 te Enschede met Johnnie Stam, 30 jaar oud, koelmonteur, geboren op 03-05-1965 te Enschede.

X.289 Gerrit Fidder, geboren op 22-07-1943 te Enschede, zoon van Jan Fidder (zie IX.170) en Hendrika Johanna Volkers.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22-06-1962 te Enschede met Louisa Josina Maria van der Kroft, 16 jaar oud, geboren op 09-07-1945 te Enschede.
Uit dit huwelijk:
1.  Astrid Nancy Fidder, geboren op 16-09-1962 te Enschede.
Samenwonend te Ootmarsum met Rene Dijkers, account manager.
2.  Brigitte Conny Fidder, geboren op 28-01-1964 te Enschede, ovl. op 22-09-2019 te Enschede.
Samenwonend te Enschede met Johannes (Hans) Boensma, ing. Geboren op 10-02-1961 te Enschede.

X.296 Jannes Fidder, portier, geboren op 29-04-1934 te Lonneker, ovl. op 20-07-2012 te Glanerbrug, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.172) en Antje Veendijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-11-1961 te Enschede met Maria Euphemia Anastasia Hulsmeyer (Marietje), 21 jaar oud, modinette, geboren op 24-08-1940 te Glanerbrug. Dg. van Gerhard Hulsmeyer en Johanna Nijhof.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerhardus Johannes Hendrikus Fidder (Gerri) (zie XI.259).
2.  Rene Hendrikus Johannes Fidder (zie XI.261).

X.298 Evert Fidder, laborant, geboren op 21-04-1937 te Enschede (gezindte: RK), overleden op 18-02-2012 te Almelo op 74-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.172) en Antje Veendijk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-11-1966 te Almelo met Jantje (Jannie) Grevink, 24 jaar oud, gezinsverzorgster, geboren op 28-02-1942 te Almelo, overleden op 14-11-2011 te Almelo op 69-jarige leeftijd. Dg. van Berend Grevink en Antonia Gasthuis.
Uit dit huwelijk:
1.  Bernhardus Hendrikus (Berry) Fidder (zie XI.263).
2.  Antonius Johannes (Hans) Fidder (zie XI.265).

X.306 Pieter Fidder, militair, geboren op 05-02-1942 te Enschede, overleden op 24-03-1994 te Enschede op 52-jarige leeftijd, zoon van Aalt (Albert) Fidder (zie IX.175) en Maatje de Jonge.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-09-1966 te Losser met Jannie Schollink, 20 jaar oud, geboren op 17-04-1946 te Losser, overleden op 03-04-1984 te Enschede op 37-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Esther Egbertje Fidder, ziekenverzorgster, geboren op 05-07-1972 te Enschede.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-09-1993 te Enschede met Ferdinand Michael (Freddy) van Dijk, 23 jaar oud, bakker, geboren op 07-01-1970 te Enschede.
2.  Jaqueline Fidder, geboren circa 1975.

X.312 Aalt Fidder, geboren op 15-09-1949 te Enschede, zoon van Aalt (Albert) Fidder (zie IX.175) en Maatje de Jonge.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-09-1973 te Enschede met Jacoba (Coby) Emming, 20 jaar oud, geboren op 20-06-1953 te Enschede.
Uit dit huwelijk:
1.  Anita Jacoba Martine Fidder, geboren op 08-08-1987 te Enschede.

X.321 Jannes Johnny Fidder, operator, geboren op 19-09-1953 te Enschede, zoon van Harm Fidder (zie IX.180) en Antonetta Hendrika (Annie) Wellens.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-01-1976 te Enschede met Johanna Margret Maas, 19 jaar oud, geboren op 30-09-1956 te Enschede.
Uit dit huwelijk:
1.  Tom Fidder, geboren op 12-05-1990 te Hengelo.
2.  Bas Fidder, geboren op 12-10-1992 te Hengelo.

X.324 Arjen Fidder, geboren op 10-11-1923 te Apeldoorn, overleden op 24-07-1999 te Apeldoorn op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie IX.182) en Hebeltje Appelman.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1951 te Weesp met Peternella Margaretha (Nel) Blankestijn, 20 jaar oud, geboren op 07-03-1931 te Weesp.
Uit dit huwelijk:
1.  Rudolf Jan (Ruud) Fidder (zie XI.273).
2.  Paul Arjen Fidder (zie XI.275).

X.327 Gerrit Fidder, vertegenwoordiger uitgeverij, geboren op 09-01-1921 te Velsen, overleden op 16-07-2011 te IJmuiden op 90-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan Fidder (zie IX.185) en Aagje de Koning.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-10-1944 te Velsen met Petronella Maria Groeneveld, 24 jaar oud, geboren op 04-05-1920 te Vlaardingen, overleden op 22-12-2003 op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Jan (Henk) Fidder (zie XI.277).
2.  Klaziena (Ineke) Fidder, geboren op 15-08-1949 te Velsen.
Gehuwd circa 1978 met H.J. Veldkamp, geboren te Wapenveld.
3.  Willem Fidder (zie XI.281).
4.  Gerrit (Ge) Fidder (zie XI.283).

X.332 Gerrit Fidder, bewakinsbeambte, geboren op 14-01-1927 te Zwolle, overleden op 27-10-1994 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie IX.189) en Everdina Driegen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-12-1954 te Leeuwarden met Gesina Anna Christina van de Veen, 23 jaar oud, geboren op 10-04-1931 te Rotterdam, overleden op 19-09-1991 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn. Dg. van Lieuwe van de Veen en Johanna R.M. Molema.
Uit dit huwelijk:
1.  Gesina Johanna (Gea) Fidder, geboren op 28-07-1956 te Snakkerburen.
2.  Jan Fidder (zie XI.286).
3.  Ernst Eduard Fidder, geboren op 07-03-1965 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-09-1992 te Amsterdam met Marga Wijnstok, 23 jaar oud, geboren op 27-04-1969 te Amsterdam.
4.  Harry Fidder, geboren op 27-05-1966 te Amsterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-09-1996 te Amsterdam met Eliana Segala, 32 jaar oud, geboren op 01-10-1963 te Sao Paulo.

X.334 Jan Fidder, geboren op 22-04-1928 te Zwolle, overleden op 26-02-1990 te Huizen op 61-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie IX.189) en Everdina Driegen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-10-1950 te Hilversum met Geertje Veldhuizen, 20 jaar oud, geboren op 14-05-1930 te Hilversum. Dg. van Hendrik W. Veldhuizen en Dirkje A. van Kuilenburg.
Uit dit huwelijk:
1.  Ditta Albertina (Ineke) Fidder, geboren op 11-08-1951 te Hilversum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-09-1977 te Huizen met Jacobus Pieter (Koos) de Doelder, 29 jaar oud, geboren op 04-08-1948 te Naarden.
2.  Helga Dina Fidder, geboren op 22-10-1954 te Amsterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-03-1976 te Huizen met Jan Muys, 22 jaar oud, geboren op 22-02-1954 te Baarn.
3.  Jan Fidder (zie XI.296).

X.336 Hendrik Jan Fidder, geboren op 06-11-1932 te Zwolle, overleden op 28-02-1989 te Londen op 56-jarige leeftijd, zoon van Jan Fidder (zie IX.189) en Everdina Driegen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-07-1958 te Amsterdam met Afra Maria van Assema, 23 jaar oud, geboren op 23-09-1934 te Haarlem. Dg. van Bartholomeus Franciscus van Assema en Amarentia Poelgeest.
Uit dit huwelijk:
1.  Amarentia Ludewina Fidder, geboren op 25-10-1959 te Amsterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-05-1988 te Amsterdam met Peter Jelle Dijkstra, 40 jaar oud, geboren op 17-08-1947 te Amsterdam.
2.  Jan Fidder (zie XI.300).

X.349 Lukas Fidder foto50 levensmiddelengroothandel, geboren op 28-01-1921 te Anloo, overleden op 08-05-1996 te Zuidlaren op 75-jarige leeftijd, zoon van Johannes Fidder (zie IX.207) en Grietje Abee.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-04-1946 te Zuidlaren met Erna Anna Hoffmann Hoffmann, 29 jaar oud, geboren op 18-09-1916 te Hansfelde (D). Dg. van Albert Hoffmann en Louise Lenz.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Albert (Hans) Fidder, bedrijfseconoom, geboren op 28-03-1947 te Schuilingsoord.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-12-1978 te Zuidlaren met Henderkien Westerveen, 27 jaar oud, geboren op 25-09-1951 te Zuidlaren. Dg. van klompenmaker Berend Jan Westerveen en Frederieka Lutina Zwaving.
2.  Albert Johannes Fidder (zie XI.304).

X.357 Jan Pieter Fidder, geboren op 13-12-1932 te Schuilingsoord (Zuidlaren), overleden op 26-07-1999 te Annen op 66-jarige leeftijd, zoon van Johannes Fidder (zie IX.207) en Grietje Abee.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-08-1958 te Annen met Grietje Brands, 28 jaar oud, geboren op 24-03-1930 te Annen. Dg. van Gezinus Brands en Annie Nijborg.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes (Hans) Fidder, leraar, geboren op 29-02-1960 te Annen. Relatie met Junior NN.
2.  Annechien (Anneke) Fidder, lerares, geboren op 14-03-1962 te Annen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-11-1993 te Emmen met Jan (Jos) de Boer, 25 jaar oud, levensmiddelenbranche, geboren op 23-04-1968 te Winschoten. Zn. van Henk de Boer en Gezina Blaauw.
3.  Gezinus (Guus) Fidder, chemisch analist, geboren op 11-05-1966 te Annen.

X.361 Bartho Fidder, geboren op 29-02-1936 te Zuidlaren, zoon van Johannes Fidder (zie IX.207) en Grietje Abee.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-12-1961 te Anloo met Marchien Keun, 20 jaar oud, geboren op 03-01-1941 te Zeegse, ovl. op 28-06-2022 te Zuidlaren. Dg. van Hendrik Keun en Klaassiena Oosting.
Uit dit huwelijk:
1.  Klaassiena (Karla) Fidder, schoonheidsspecialiste, geboren op 31-03-1963 te Annen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-08-1990 te Anloo met Jan Venema, 29 jaar oud, prov.ambtenaar, geboren op 17-04-1961. Zn. van Lukas Venema en Geertje Pepping.
2.  Grietje (Rita) Fidder, bankemployee, geboren op 22-04-1964 te Annen. Relatie met Ad NN.

X.367 Roelof Fidder, scheikundige DSM, geboren op 21-05-1924 te Heerlen, overleden op 15-06-1984 te Heerlen op 60-jarige leeftijd, zoon van Albert Fidder (zie IX.209) en Jansje van der Veen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-09-1956 te Geleen met Jacoba (Co) van der Put, 29 jaar oud, geboren op 25-12-1926 te Rotterdam, overleden op 11-09-2011 te Heerlen op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Albert Fidder (zie XI.313).
2.  Cornelis Fidder, geboren op 18-07-1959 te Heerlen.
3.  Lucas (Luuk) Fidder (zie XI.316).

X.374 Lukas Fidder, metselaar en schaatskampioen Drente 50-jaren, geboren op 27-12-1927 te Anloo, zoon van Lucas Fidder (zie IX.214) en Christina Nijborg.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-01-1957 te Anloo met Freerkina Hillechiena Poelman, 26 jaar oud, geboren op 26-08-1930 te Gieten. Dg. van Hendrik Poelman en Aaltje van Boven.
Uit dit huwelijk:
1.  Lukas Fidder (zie XI.318).
2.  Hendrik (Erik) Fidder (zie XI.320).
3.  Agnes Fidder, geboren op 11-02-1970 te Annen.

X.380 Jan Fidder, stukadoor, geboren op 12-12-1935 te Anloo, overleden op 21-03-1995 te Noordlaren op 59-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Fidder (zie IX.218) en Roelfien Remmertien Gankema.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-04-1955 met Metha Grietje Weitering, 17 jaar oud, geboren op 07-01-1938 te Haren. Dg. van Jan Weitering en Jantje Schut.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus Jan (Koos) Fidder (zie XI.323).
2.  John Roy Fidder (zie XI.325).
3.  Sandra Fidder, geboren op 29-04-1963 te Haren.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-08-1989 te Zuidlaren met Hendrik van de Werf, 32 jaar oud, lasser, geboren op 11-05-1957 te Groningen. Zn. van Otto van de Werf en Pietertje Stam.
4.  Richard Fidder, lasser, geboren op 16-05-1966 te Noordlaren.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-09-1996 met Anna Geessien (Ageeth) Ottens, 27 jaar oud, ass. accountant, geboren op 28-12-1968 te Groningen. Dg. van Siebechienes Ottens en Anna Singer.

X.384 Lukas Fidder, electromonteur, geboren op 20-05-1942 te Anloo, zoon van Jacobus Fidder (zie IX.218) en Roelfien Remmertien Gankema.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-03-1965 te Anloo met Geesje Leiting, 19 jaar oud, geboren op 06-04-1945 te Eext. Dg. van Jans Leiting en Hillechien Stadman.
Uit dit huwelijk:
1.  Hillegien Remmertina Fidder, geboren op 13-08-1965 te Eext.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-07-1995 met Lubbertus (Bert) van Veen, 30 jaar oud, geboren op 08-04-1965 te Assen. Zn. van Klaas van Veen en Roelie van Dalen.
2.  Roelfien Remmertina Fidder, geboren op 21-10-1966 te Eext.

X.386 Gerrit Jan Fidder, geboren op 20-10-1907 te Oldebroek, overleden op 08-02-1996 te Zwolle op 88-jarige leeftijd, zoon van Willem Fidder (zie IX.220) en Jennigje van Dieren.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-02-1934 te Zwolle met Geesje van de Stege, 27 jaar oud, geboren op 20-02-1907 te Zwolle, overleden op 15-03-1992 te Zwolle op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannigje Fidder, geboren op 13-06-1937 te Zwolle.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-01-1958 te Arnhem met Jan Lucassen, 23 jaar oud, geboren op 30-07-1934 te Arnhem. Zn. van Hendrik Lucassen en Bets Grotenberg.
2.  Hendrik Fidder (zie XI.336).

X.388 Harm Fidder, fabrieksarbeider/portier, geboren op 25-07-1910 te Oldebroek, overleden op 25-07-1996 te Wezep op 86-jarige leeftijd. Drager eremedaille Orde van Oranje-Nassau. Zoon van Willem Fidder (zie IX.220) en Jennigje van Dieren.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-03-1934 te Oldebroek met Elisabeth van Pijkeren, 25 jaar oud, geboren op 10-10-1908 te Zalk en Veecaten. Dg. van Berend Willem van Pijkeren en Trijntje Kluinhaar.
Uit dit huwelijk: foto19
1.  Willem Fidder, geboren op 26-07-1934 te Oldebroek, overleden op 27-11-1934 te Oldebroek, 124 dagen oud.
2.  Willem Fidder (zie XI.339).
3.  Berend Willem (Ben) Fidder (zie XI.341).
4.  Jan Fidder (zie XI.343).
5.  Trijntje Fidder, geboren op 03-06-1943 te Oldebroek.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-11-1966 te Oldebroek met Jan Willem van Engelenburg, 24 jaar oud, administrateur, geboren op 29-10-1942 te Heerde. Zn. van Jan Willem van Engelenburg en Anna IJzerman.
6.  Herman Fidder (zie XI.347).
7.  Elisabeth Jannigje (Lies) Fidder, gezinsverzorgster, geboren op 31-12-1949 te Oldebroek.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-02-1974 te Oldebroek met Johannes Henricus Hubertus Maas, 23 jaar oud, geboren op 08-03-1950 te Alphen a/d Rijn. Zn. van Martinus Joseph Hubertus Maas en Carmuyda M. de Swart.

X.392 Johan Fidder, tabakwinkelier, geboren op 24-01-1916 te Oldebroek, overleden op 22-06-1990 te Wezep op 74-jarige leeftijd, zoon van Willem Fidder (zie IX.220) en Jennigje van Dieren.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-08-1942 te Oldebroek met Hendrikje Schoonhoven, 26 jaar oud, geboren op 10-02-1916 te Oldebroek, overleden op 02-11-1985 te Wezep op 69-jarige leeftijd. Dg. van Hendrik Schoonhoven en Geertje van Gelder.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannigje (Jennie) Fidder, geboren op 20-02-1943 te Oldebroek.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-04-1966 te Oldebroek met Aart Veldman, 25 jaar oud, persfotograaf, geboren op 28-05-1940 te Oldebroek. Zn. van Beert Veldman en Johanna Kwakkel.
2.  Hendrik Fidder (zie XI.354).
3.  Willem Gerard Fidder (zie XI.356).

X.396 Berend Jan Derk Fidder, geboren op 30-09-1924 te Oldebroek, overleden op 24-04-2011 te Zwolle op 86-jarige leeftijd, zoon van Willem Fidder (zie IX.220) en Jennigje van Dieren.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-09-1952 te Oldebroek met Hendrika van Beek, 29 jaar oud, geboren op 06-11-1922 te Oldebroek, overleden op 18-01-1997 te Wezep op 74-jarige leeftijd. Dg. van Johannes van Beek en Gijsbertje Doornwaard.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Fidder, geboren op 31-05-1954 te Oldebroek, overleden op 01-06-1954 te Zwolle, 1 dag oud.

X.399 Hilda Janke Maria Fidder, geboren op 17-11-1931 te Amsterdam, overleden op 21-03-1997 op 65-jarige leeftijd. Dochter van Gerrit Jan Fidder (zie IX.233) en Hilda van Tintelen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-06-1957 te Amsterdam, gescheiden te Amsterdam van Ron Bavelaar, geboren op 01-03-1935 te Amsterdam. Zn. van Dirk Bavelaar.
Uit dit huwelijk:
1.  Tom Bavelaar, geboren op 21-11-1959 te Amsterdam.

X.400 Gerrit Jan Fidder, geboren op 11-11-1934 te Amsterdam, zoon van Gerrit Jan Fidder (zie IX.233) en Hilda van Tintelen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-02-1962 te Amsterdam met Cornelia (Corrie) Oudkerk, 20 jaar oud, geboren op 30-10-1941 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Richard Roland Fidder, geboren op 12-06-1962 te Amsterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-05-1992 te Woerden met Erica Drescher, 28 jaar oud, geboren op 28-04-1964.
2.  Marcel Martin Fidder, geboren op 15-01-1965 te Amsterdam.
3.  Eric Eduard Fidder, geboren op 23-12-1967 te Amsterdam.

X.402 Jan Pieter Fidder, geboren op 11-11-1934 te Amsterdam, zoon van Gerrit Jan Fidder (zie IX.233) en Hilda van Tintelen.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 19-06-1970 te Leidschendam met Engelbertha Johanna (Bea) Rotteveel. Dg. van Wilhelmus Rotteveel en Anna Jacoba Groeneweg.
Uit dit huwelijk:
1.  Miranda Fidder, geboren op 09-04-1971 te Waddinxveen.
2.  Harald Martin Fidder, geboren op 15-09-1973 te Hazerswoude.

X.404 Herman Fidder, geboren op 26-07-1944 te Amsterdam, zoon van Gerrit Jan Fidder (zie IX.233) en Hilda van Tintelen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-10-1969 te Purmerend, gescheiden na 23 jaar op 01-10-1993 te Purmerend van Lida Hutzeson, geboren op 12-06-1946 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.  Maureen Fidder, geboren op 07-06-1972 te Purmerend.
2.  Simone Fidder, geboren op 30-09-1974 te Purmerend.

X.406 Franciscus Johannes (Frans) Fidder, boekhouder, geboren op 15-11-1930 te Amsterdam, overleden op 04-10-1997 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, zoon van Johannes Franciscus Fidder (zie IX.243) en Lamberta Wagenaar.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1958 te Amsterdam met Annie Calf, 26 jaar oud, secretaresse, geboren op 26-03-1932 te Amsterdam. Dg. van Jacob Calf en Trijntje Faber.
Uit dit huwelijk:
1.  Brenda Fidder, voorlichtster MvO, geboren op 09-01-1965 te Amsterdam.
Relatie met Sander NN.
2.  Dennis Fidder, psycholoog, geboren op 27-09-1967 te Amsterdam.
Samenwonend sinds 02-11-1995 te Den Haag met Patricia Hermans, 28 jaar oud, astrologe, geboren op 06-09-1967 te Den Haag. Dg. van Ton Hermans en Irene de Bruin.

X.408 Thijs Gabbes Fidder, geboren op 30-08-1934 te Amsterdam, zoon van Johannes Franciscus Fidder (zie IX.243) en Lamberta Wagenaar.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 28-03-1958 te Amsterdam met Jannette Vree.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 09-09-1969 te Amsterdam met Emmy Moenani.
Gehuwd (3) op 56-jarige leeftijd op 06-09-1990 te Amsterdam met Theresia Schreinders.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Susan Fidder. Bij het huw. is deze dochter erkend.

X.413 Gerrit Fidder, administrateur etc. Geboren op 13-08-1920 te Nieuw-Weerdinge (Emmen), overleden op 22-06-1996 te Emmen op 75-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Weerdinge, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.256) en Aaltje de Kleine.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-10-1945 te Emmen met Hillechiena Schipper, 23 jaar oud, geboren op 27-10-1921 te Emmen, overleden op 26-12-2007 te Emmen op 86-jarige leeftijd. Dg. van Kornelis Schipper en Geessien Meester.
Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje (Ali) Fidder, adm.medewerkster, geboren op 09-07-1946 te Nieuw-Weerdinge.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-06-1967 te Emmen met Meine Oostwoud, 21 jaar oud, archivaris, geboren op 19-01-1946 te Nieuw Weerdinge. Zn. van Berend Oostwoud en Boudina Kloppenburg.
2.  Geessiena (Gea) Fidder, adm.medewerkster, geboren op 12-11-1947 te Nieuw-Weerdinge.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-10-1970 te Emmen met Jan Roelofsen, 23 jaar oud, onderwijzer, geboren op 30-05-1947 te Ede.
3.  Aukje Hendrika Kornelia Fidder, adm.medewerkster, geboren op 15-06-1949 te Nieuw-Weerdinge.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 05-11-1971 te Veenwouden met Melis Braaksma, 27 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 13-02-1944 te Rinsumageest. Zn. van Hein Braaksma en Jeltje Bakker.
Relatie (2) met Piet Leistra.
4.  Matje (Matty) Fidder, kraamverzorgster, geboren op 03-10-1953 te Nieuw-Weerdinge.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-06-1974 te Emmen met Johannes Albert (Hans) Meerstadt, 23 jaar oud, PTT, geboren op 04-04-1951 te Schoonenbeek.
5.  Hendrik Fidder (zie XI.382).
6.  Kornelis Fidder, boekhouder, geboren op 06-03-1962 te Nieuw-Weerdinge.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 13-06-1997 te Sleen met Karin Scholte, 33 jaar oud, postbode, geboren op 13-03-1964 te Sleen. Dg. van Hendrik Jan Scholte en Jantje Schepers.

X.417 Durk (Dik) Fidder, geboren op 09-09-1924 te Nieuw-Weerdinge, overleden op 19-11-2008 te Soest op 84-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.256) en Aaltje de Kleine.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-10-1951 te Soest met Wilhelmina Susanna (Mien) Hamer, 25 jaar oud, geboren op 20-05-1926 te Soest, overleden op 11-03-2010 te Soest op 83-jarige leeftijd. Dg. van Willem Hamer.
Uit dit huwelijk:
1.  Wilhelmina Susanna (Mieke) Fidder, geboren op 13-05-1953 te Soest, overleden op 04-04-2001 te Soest op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-02-1977 te Soest met Hans Braam, 25 jaar oud, comp.deskundige, geboren op 28-09-1951.
2.  Hendrik Fidder (zie XI.388).
3.  Simone Fidder, bankemployee, geboren op 09-06-1961 te Soest, overleden op 17-08-1994 te Soest op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-02-1990 te Soest met Gary van Polen, 43 jaar oud, operator, geboren op 18-05-1946. Zn. van Jan van Polen.

X.421 Jakob (Jaap) Fidder, AKZO, geboren op 28-06-1929 te Nieuw-Weerdinge, overleden op 09-11-2009 te Emmen op 80-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Fidder (zie IX.256) en Aaltje de Kleine.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-06-1954 te Borger met Geertje (Ge) Bekkering, 22 jaar oud, geboren op 09-03-1932 te Nieuw Buinen, ovl. op 16-01-2017 te Emmen. Dg. van Jan Bekkering en Zwaantje Wolters.
Uit dit huwelijk:
1.  Zwaantiena (Ina) Fidder, ziekenverzorgster, geboren op 06-04-1955 te Nieuw-Weerdinge.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-02-1978 te Emmen met Doede Greidanus, 25 jaar oud, chef tekenkamer, geboren op 10-02-1953 te Morra. Zn. van Teake Greidanus en Tetje Bandstra.
2.  Aaltje (Alien) Fidder, zorgmanager, geboren op 27-01-1957 te Nieuw-Weerdinge. Relatie met NN van der Jagt.
3.  Hendrik Fidder (zie XI.395).
4.  Jan Fidder (zie XI.397).

X.427 Bontje de Goede, geboren op 06-10-1924 te Emmen. Zij hertr. 26-04-1987 met Rients Palsma. Dochter van Jan de Goede en Jacobje Fidder (zie IX.259).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-11-1950 te Emmen met Willem Fidder, 21 jaar oud (zie X.466).
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Fidder (zie XI.399).
2.  Jan Fidder (zie XI.401).
3.  Heleen Fidder, medewerker reisburo, geboren op 17-08-1957 te Ermelo.

X.430 Gerrit Fidder, timmerman, geboren op 23-11-1925 te Ees, overleden op 13-10-1990 te Borger op 64-jarige leeftijd, zoon van Geert Fidder (zie IX.264) en Geertje de Zwaan.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-02-1951 te Borger met Roelofje (Roelie) Groote, 20 jaar oud, geboren op 15-10-1930 te Borger. Dg. van Jan Groote en Jantje Otten.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertje (Gre) Fidder, directie-secretaresse, geboren op 06-07-1952 te Borger.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 04-08-1972 te Borger, gescheiden na 14 jaar op 29-04-1987 te Borger van Jan Alberts.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 02-09-1994 met Hendrik Smit, 54 jaar oud, accountant, geboren op 28-09-1939 te Zijpe. Zn. van Roelof Smit en Maartje Keetman.
2.  Jantje (Janny) Fidder, geboren op 28-06-1954 te Borger.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-12-1976 te Borger met Albert Harmannus Oosting, 28 jaar oud, administrateur, geboren op 12-01-1948 te Drouwenerveen. Zn. van Kornelis Oosting en Janna Hoving.
3.  Geertruida Jantina (Tina) Fidder, geboren op 16-07-1958 te Borger.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-11-1979 te Borger met Grietinus (Tinus) Weggen, 28 jaar oud, stratenmaker, geboren op 14-08-1951 te Sleen. Zn. van Hendrik Weggen en Luchien Muskee.

X.436 Jan Fidder, loonwerker, geboren op 15-03-1931 te Borger, overleden op 24-08-1966 te Kostvlies op 35-jarige leeftijd, zoon van Geert Fidder (zie IX.264) en Geertje de Zwaan.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-10-1954 te Gieten met Aaltje Nijhof, 20 jaar oud, geboren op 27-11-1933 te Gieten, overleden op 10-11-1993 te Stadskanaal op 59-jarige leeftijd. Zij heeft later relatie met Hinderikus (Rieks) Dijks.
Uit dit huwelijk:
1.  Alie Fidder, thuiszorg, geboren op 09-11-1955 te Gasselte. Relatie met NN Veenstra.
2.  Geert Fidder, pijpfitter, geboren op 13-06-1959 te Gieten.