Het Achterhoekse geslacht van den Brink

De oudst gevonden voorvader is David Brink (geb. in 1660 te Drempt), van beroep meester-kuiper. Zijn zoon Jan vertrekt ca 1730 naar het nabijgelegen Hoog Keppel en diens zoon David, die evenals zijn grootvader en naamgenoot ook meester-kuiper was, verhuist ca 1760 vervolgens naar Hummelo.

Rond 1850 splitst de familie zich in de Wichmondse en de Lochemse tak. De naam van den Brink verdwijnt in de loop van de 19e eeuw dan uit Hummelo.

Vele Brink’en hadden als beroep kuiper, herbergier, koopman of winkelier, waarbij daarnaast het landbouwbedrijf ook een bron van inkomsten vormde.

In 1906 en 1916 zijn twee broers van den Brink (van de Wichmondse tak) geemigreerd naar de USA en wel naar Los Angeles en naar Grand Rapids in Michigan. Daar wonen heden nog nazaten waarmee sinds ca 1975 weer wederzijdse contacten zijn gelegd.

De oudste generaties noemden zich Brinx of Brink; vanaf ca 1730 werd het “van den Brink”. De Los Angeles tak heeft zich bij de naturalisatie in 1930 weer Brink genoemd.

Samensteller Anton H. Vedders (okt. 2016)

Voor vragen, correcties, aanvullingen, op-en aanmerkingen, gaarne even een mailtje naar avedders@gmail.com

“Het verleden is het begin van de toekomst; wie niet weet waar hij vandaan komt, kan niet weten waar hij heen gaat”.