Genealogieën van diverse families Vedder en Vedders en Vedderink, Verder, Fedder(s), Fidder, Ve(e)ders

In Nederland komen de familienamen Vedder en Vedders voor waarbij de eerste in aantal veruit de boventoon voert. Door meerdere personen zijn de laatste jaren deze namen en families uitgezocht. Hoewel nog geen diepgaand onderzoek is gedaan naar onderlinge verwantschap blijken ongeveer 20 verschillende takken voor te komen waarbij enkele oudere takken uit de vorige eeuwen inmiddels zijn uitgestorven.
In 1947 is er een volkstelling gehouden in Nederland waaruit bleek dat de naam Vedder toen 941 keer voorkwam en die van Vedders 60 keer. De namen komen van oorsprong voor in het oosten van Nederland: Gelderland, Overijssel, Drente en Groningen en in Duitsland als Vedder of Fedder(s). In Duitsland is sinds eind 19e eeuw een kleine tak Vedders (Wiesbaden en Essen); het is een verschrijving van een ambtenaar geweest; de naam werd eerder geschreven als Fedders. Ook komt in Nederland de naam Feddes voor, waarschijnlijk van Friese oorsprong.
De oostelijke oorsprong zal ongetwijfeld met de betekenis van het oud-Nederlandse woord vedder te maken hebben. Het is een oud Saksisch en Oost-Nederlands woord voor neef, oom of familielid. In het Fries komt de voornaam Fedde voor en in het Duits kennen we het woord vetter met de betekenis van neef. Ook in de oude Friese doopboeken komen we het woord vedder tegen vermeld bij de namen van doopgetuigen, als zijnde familieleden.

VEDDERS
►Voor 1811, dus voor de invoering van de Burgerlijke Stand, worden de namen Vedder en Vedders (of met een F) bij meerdere families door elkaar gebruikt. Er zijn uiteindelijk een 3-tal verschillende takken Vedders ontstaan en wel te Markelo waar de oudste ca 1670 wordt vermeld en waar tot op heden nog vele Vedders’en wonen.
►In Ommen vinden we de eerst vermelde ca 1695 en in die omgeving wonen tot op heden Vedders’en. 
►In het begin van de 18e eeuw zijn een aantal (R.K.) broers en/of neven Vedders vanuit Duitsland naar Rotterdam en Schiedam getrokken; aldaar is de laatste Vedders in 1997 overleden maar eind 19e eeuw is er van deze tak een Vedders geemigreerd naar Zuid Afrika zodat daar heden ook enkele nazaten van deze Rotterdamse familie wonen.
Ook van de Markelose en Ommense tak zijn in de periode 1855-1880 velen geemigreerd naar de USA; daar wonen (hoofdzakelijk in Michigan en Minnesota) inmiddels meer Vedders’en dan in Nederland en zij zijn allen afkomstig van de Ommense tak. (De laatste nazaat met de naam Vedders van de geemigreerde Markelose familie overleed in de USA in 1943).
(Update: in juni 2015 is er een dna test gedaan tussen een Markelose en een Amerikaans-Ommense Vedders en hieruit bleek dat deze twee families geen relatie hebben).

VEDDER
►Het aantal takken Vedder is veel groter. De grootste tak heeft zijn oorsprong in Nijkerk waar de oudsten in het midden van de 16e eeuw worden genoemd. Bij de eerder genoemde volkstelling van 1947 bleken van de 941 Vedder er 533 van deze tak te zijn. Concentraties Vedder van deze tak vinden we heden in Amersfoort, Amsterdam, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Diemen, Ermelo, Nijkerk, Utrecht en Den Haag.
►Een andere grote (RK) tak heeft zijn oorsprong in Huissen bij Arnhem; de eerste vermelding vinden we daar in het begin van de 18e eeuw. Nu wonen de meeste nazaten in Arnhem en wijde omgeving maar ook in Limburg en Noord Brabant.
►Ook in Pannerden nabij Arnhem vinden we midden 18e eeuw een (RK) familie Vedder. De oudst gevonden is een Hendrik/Hendricus Vedder (geb. ca 1720), die in 1749, 1750, 1753 en 1768 achtereenvolgens huwde met Joanna Visser, Geertruy Visser, Hendrina Dercksen en Margaretha Hanssen. Heden de meeste nazaten in Arnhem en omgeving. Hoogstwaarschijnlijk is deze Hendricus Vedder afkomstig van onderstaande Duitse tak Vedder.
►Een (RK) tak welke begin 18e eeuw genoemd wordt te Praest nabij Emmerich, met nazaten in Duitsland maar ook te Elst G en Arnhem.
►Vervolgens in Drente een tak Vedder van oorsprong uit Yde bij Vries met vele nazaten in Noord Drente en Groningen. De eerste duikt hier eind 17e eeuw op. 
►Een tak Vedder oorspronkelijk van Havelte vanaf eind 16 eeuw.
►Een kleine (RK) Emmen tak waarvan de voorouders midden 19e eeuw en 20e eeuw kwamen uit Klein Ringe nabij Emlichheim net over de Duitse grens. Heden nazaten verspreid over het land.
►De Midwolda, later Scheemda tak met als stamvader Jan Harms Vedder (geb. ca 1692) met de meeste nazaten in de provincie Groningen.
►De Joods Amsterdamse tak Vedder, soms ook genaamd Fedder met heden ook nazaten in Israel. Zij nemen de naam Vedder/Fedder in 1812 aan.
►In Breda een tak Feddens in de 17e eeuw.
►Ca 1650 vertrok ene Harmen Albertse Vedder (1630-1715) een Amsterdamse koopman, in de voetsporen van Peter Stuyvesant, naar Nieuw Amsterdam het latere New York. Heden zijn er vele nazaten Vedder en Veeder in de USA.
►In de Gelderse Achterhoek was een schoolmeestersfamilie Vedderink.
►Een familie Verder (RK) oorspronkelijk afkomstig uit Vinkeveen.
►Oudere fragmenten van enkele families o.a. in Amsterdam, Leiden, Blokzijl (Fedden), Zwolle, Deventer.
►Een Veluws geslacht Fidder, waarvan een in 1882 naar de USA geemigreerde familie zich daar Fedders noemt.
►Een (RK) geslacht Veders/Veeders, een nogal honkvaste familie in Limburg.

BOERDERIJEN VEDDER(S)
Vervolgens vinden we in HaaksbergenDen Ham (Ov) en Noord-Deurningen nog bestaande boerderijen met de naam Vedder(s). Zoals vroeger gebruikelijk in Oost-Nederland werden de bewoners dan ook met de naam Vedder of Vedders gedoopt. Waarschijnlijk stamt de Markelose tak Vedders van erve Vedders uit Haaksbergen; van Den Ham en Noord-Deurningen stammen echter nu geen nazaten meer af met de naam Vedder(s).

De gegevens van een aantal takken (Nijkerk, Huissen, Pannerden, Praest, Havelte, Emmen, Midwolda, Vinkeveen) zijn gedeeltelijk afkomstig uit het in 1992 uitgegeven boek “Vedder in Nederland” van de heer W. Vedder uit Eindhoven aangevuld met gegevens van de heer K. Vedder uit Nieuwegein. Onderstaande samensteller heeft vervolgens een en ander gecomplementeerd.

Anton H. Vedders (juli 2005). Last update 01-08-2022.
Voor vragen, correcties, aanvullingen, op-en aanmerkingen, gaarne een mailtje naar avedders@gmail.com

“Het verleden is het begin van de toekomst; wie niet weet waar hij vandaan komt, kan niet weten waar hij heen gaat”.